Hanna Zetterberg

Bio

Hanna Rebecca Zetterberg, född 15 februari 1973 i Skarpnäck, är en svensk konsult, författare och tidigare politiker (vänsterpartist). Hon spelade 1984 huvudrollen i filmen Ronja Rövardotter och var aktiv som politiker för Vänsterpartiet (riksdagsledamot 1994–1998).
Artikeln innehåller material från wikipedia Hanna Zetterberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet1996-09-241998-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet1994-10-111996-09-16
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 183, 187, 185 1998-06-08
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 22, 20, 42, 44, 4 1998-06-02
(forts. från 5 §) Finansiering av vissa trafi- kanläggningar i Stockholms län m.m. (forts. snabbprotokoll 197, 193, 195 1998-05-07
Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. snabbprotokoll 25, 9, 23 1998-05-07
(forts. från 4 §) Schengensamarbetet (forts. JuU15) snabbprotokoll 169, 167, 144, 146 1998-04-16
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 26, 5, 16 1998-03-27
Svar på interpellationerna 1997/98:237, 223 och 239 om MAI-avtalet snabbprotokoll 31, 41, 36 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:144 om MAI-avtalet snabbprotokoll 2, 5, 8 1998-02-20
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 246, 248, 215, 213, 250 1998-01-21
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 140, 112, 108, 138, 110, 119 1997-12-16
Information från regeringen om insatser för att sprida kunskap om Förintelsen snabbprotokoll 106 1997-11-27
Information från regeringen om Kyotomö- tet om klimatet snabbprotokoll 174, 172 1997-11-27
Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet snabbprotokoll 136 1997-11-26
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 111, 115, 113, 109, 107 1997-11-26
Aktuell debatt: Tunnelbygget genom Hal- landsåsen snabbprotokoll 6, 13 1997-10-23
Genteknik snabbprotokoll 207, 32, 36, 34, 209 1997-10-09
Information från regeringen om aktuella närområdesfrågor snabbprotokoll 109 1997-10-09
Svar på interpellation 1996/97:344 om genetiskt förädlade växter snabbprotokoll 187, 183 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:364 om direktiv om bestrålade livsmedel snabbprotokoll 193 1997-06-05
Miljöarbetet inom EU snabbprotokoll 231 1997-06-04
Skandinavisk luftfartspolitik och förläng- ning av SAS-samarbetet snabbprotokoll 47, 41, 49 1997-05-16
Frågestund snabbprotokoll 54 1997-04-29
På väg mot ett ekologiskt hållbart samhäl- le snabbprotokoll 3, 56, 54, 9, 7, 11, 5 1997-04-16
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 8, 37, 20, 22, 35 1997-03-20
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 66, 68 1997-02-12
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 122, 137, 135 1997-01-22
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 295, 292 1996-12-12
Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård) snabbprotokoll 16, 14, 24, 35, 68, 66, 20, 18, 22 1996-12-09
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 145, 160, 147 1996-12-05
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 91, 84, 77 1996-11-22
Svar på interpellation 1996/97:41 om inter- nationell kabel snabbprotokoll 36, 32, 28 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:7 om nazism och kommunism snabbprotokoll 16, 14 1996-10-03
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 219 1996-06-11
Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. snabbprotokoll 74 1996-06-05
Svar på interpellation 1995/96:210 om skyddandet av ytterligare vattendrag mot vatten- snabbprotokoll 113 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:228 om kärnkraftens kostnader snabbprotokoll 133, 136, 138 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:248 om nationalstadsparken snabbprotokoll 152, 157 1996-06-03
Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. snabbprotokoll 64, 57, 62, 59 1996-05-22
Öresundsförbindelsen snabbprotokoll 121, 97, 95, 108, 119, 84, 110 1996-05-08
Svar på interpellation 1995/96:128 om trafiksituationen i Göteborg snabbprotokoll 32, 35 1996-04-23
Familjerättsliga frågor snabbprotokoll 80, 82, 84 1996-03-27
Djurförsök snabbprotokoll 187, 185, 178 1996-03-06
Avfallshantering snabbprotokoll 146, 148, 143 1996-02-14
Remissdebatt snabbprotokoll 143, 145, 185, 183, 147 1996-02-08
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 116, 125, 123 1996-01-31
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 99, 101 1995-12-14
Åtgärder för att främja företagens delta- gande i system för miljöstyrning och miljörevision, snabbprotokoll 13 1995-12-14
Svar på fråga 1995/96:116 om djurskyddet på regeringskonferensen -96 snabbprotokoll 86, 82, 84 1995-11-21
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 101, 223, 227, 67, 62, 225, 65, 219, 70, 103, 221 1995-10-11
Det svenska miljöarbetet i EU - inriktning och genomförande snabbprotokoll 137, 135 1995-06-08
Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar snabbprotokoll 116 1995-06-08
(forts. från 3 §) Anslag till högre utbildning och forskning, m.m snabbprotokoll 148 1995-05-18
(forts. från 10 §) Studiestöd, särskilda utbild- ningssatsningar inom högskolan m.m. snabbprotokoll 99, 97, 101, 105, 103 1995-04-20
Fredsprocessen i Mellanöstern snabbprotokoll 42 1995-04-19
Svar på fråga 1994/95:432 om standardise- rade förpackningar snabbprotokoll 28, 26, 22, 24 1995-04-18
Betyg i det obligatoriska skolväsendet Föredrogs snabbprotokoll 99, 95, 91, 93, 97 1994-12-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hanna Zetterberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.