Hans Backman

Bio

Hans-Christer Backman, född 8 februari 1963 i Österhaninge församling i Stockholms län, är en svensk politiker (folkpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Gävleborgs läns valkrets. Före sin tid som riksdagsledamot var han politisk sekreterare på Folkpartiets riksdagskansli i fyra år.I riksdagen var Backman ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2006–2013 och socialförsäkringsutskottet 2013–2014. Han var även suppleant i kulturutskottet, näringsutskottet och Riksrevisionens styrelse, samt revisor i Systembolaget AB 2013–2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Backman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5102 (69.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1219 (16.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
287 (3.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
754 (10.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RevisorSystembolaget AB2013-03-202014-03-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2013-01-162014-09-29
SuppleantKulturutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122013-01-15
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskilt ömmande omständigheter snabbprotokoll 66 2014-06-04
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet snabbprotokoll 29 2014-05-28
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 42 2014-05-28
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 15, 147, 17, 13, 159, 161, 25, 27 2014-04-16
Utgiftsområde 10 snabbprotokoll 24, 26, 32, 28, 30, 22, 34 2013-12-06
Regional tillväxt snabbprotokoll 136, 134, 138, 140, 132 2013-12-05
Migration snabbprotokoll 92, 84, 88, 90, 86 2013-12-04
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 106 2013-11-28
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och genomförande av blåkortsdirektivet snabbprotokoll 20, 22, 18 2013-06-13
Metoder för bedömning av arbetsförmåga snabbprotokoll 47 2013-06-13
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 101 2013-05-23
Flyktingars inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 46, 44 2013-03-14
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 78 2013-03-13
(forts. från prot. 42) Integration och jämställdhet (forts. AU1) snabbprotokoll 60, 62, 64, 58, 56 2012-12-17
(forts. från 11 §) Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 109, 111 2012-11-22
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. snabbprotokoll 107 2012-11-22
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering snabbprotokoll 72, 74, 70 2012-11-07
Frågor om ledighet och anställningsformer protokoll 58, 66, 77, 75, 62, 60, 64 2012-05-30
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. protokoll 14, 18, 16 2012-05-24
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 159, 165, 173, 79, 66, 96, 94, 157, 167, 64, 163, 171, 68, 62, 81, 169, 105, 107, 161, 60 2012-04-18
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 168, 166, 164 2012-03-28
Arbetsmiljö protokoll 21, 23, 19, 30, 25, 17 2012-02-16
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 76, 84, 92 2012-01-25
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 114, 112 2011-12-14
Arbetsrätt protokoll 148, 146, 150 2011-06-15
(forts. från 7 §) Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (forts. AU11) snabbprotokoll 96, 94 2011-06-09
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin snabbprotokoll 2, 14, 16 2011-06-09
Ny lag om europeiska företagsråd snabbprotokoll 29 2011-04-14
Idrott, friluftsliv och spelfrågor snabbprotokoll 12, 10, 14 2011-04-07
Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 5, 21, 13 2011-03-11
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 snabbprotokoll 99 2011-03-09
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 99 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:85 om synvillan ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 99, 95 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:94 om brist på arbetskraft med rätt utbildning snabbprotokoll 109, 106 2010-12-22
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 76, 90, 159, 66, 110, 108, 102, 30, 104, 24, 106, 108, 26, 88, 161, 74, 110, 64, 157, 155, 163, 22, 68, 72, 28, 70 2010-12-17
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 54, 56, 60, 52, 58 2010-12-13
Flyktingmottagandet snabbprotokoll 55, 53 2010-12-02
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 157, 155 2010-11-04
Näringsliv snabbprotokoll 205 2010-11-04
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 46, 39, 32 2010-06-09
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 28, 30, 26 2010-05-06
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 130 2010-03-11
(forts. från 5 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 96 2010-03-04
Aktuell debatt: Coacher för arbetssökande protokoll 5, 12, 19 2009-12-11
Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 93, 87, 97, 89, 95, 85, 91 2009-11-24
Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. protokoll 197, 201, 207, 205, 209, 203, 199 2009-05-20
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 121, 33, 27, 113, 117, 39, 31, 29, 119, 109, 37, 35, 98, 111, 100, 115 2009-05-13
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) protokoll 109, 105, 97, 107, 101, 103, 99 2009-05-07
Meddelande om inställd votering protokoll 123, 125, 121 2008-12-17
Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden protokoll 5, 12 2008-11-12
Utbildning och forskning protokoll 462, 464, 460, 458 2008-10-16
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 118 2008-05-22
Aktuell debatt: De fackliga rättigheterna i EU protokoll 13, 6 2008-05-12
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 147, 140, 133 2008-03-25
Särskild debatt om den svenska modellens framtid på svensk arbetsmarknad protokoll 18, 4, 11 2008-01-18
Svar på interpellationerna 2007/08:94 och 128 om nedläggning av Norrsundets massabruk protokoll 4, 9 2007-11-27
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 116, 108, 114, 110, 112, 118, 128, 120, 130 2007-10-31
Utbildning protokoll 206, 208, 210 2007-10-19
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning protokoll 27 2007-05-31
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 1 2007-05-30
Diskriminering protokoll 36 2007-04-25
Idrottsfrågor protokoll 214, 216, 212, 144, 140, 210, 142 2007-03-01
Integrationsfrågor protokoll 52 2007-02-21
Aktuell debatt: A-kassan protokoll 6, 13 2007-02-15
Särskild debatt om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 18, 11, 4 2006-11-10
Kultur protokoll 331, 325, 327, 333, 329, 335 2006-11-09
Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler protokoll 155 2006-06-15
Folkbildningsfrågor protokoll 81, 93, 95 2006-05-31
SJ:s prispolitik protokoll 89 2006-05-18
Svar på interpellation 2005/06:237 om företagspolitik protokoll 30, 36, 33 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:213 om socialtjänstlagen protokoll 55, 51, 53 2006-02-17
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 148 2005-12-06
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik protokoll 213 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:82 om rätt till heltid efter tolv månaders anställning protokoll 93, 89, 91 2005-11-22
Arbetslösheten i Gästrikland protokoll 81, 83 2005-10-27
Spel- och lotterifrågor m.m. protokoll 92, 94, 75 2005-10-19
Svar på interpellation 2004/05:554 om åtgärdspaketet för södra Norrlandskusten protokoll 52, 54, 50 2005-06-07
(forts. från 6 §) Arkivfrågor (forts. KrU9) protokoll 109, 107 2005-05-12
Arkivfrågor protokoll 37 2005-05-12
Svar på interpellation 2004/05:517 om avvecklingen av kärnkraften protokoll 59, 63, 67 2005-04-26
Filmfrågor protokoll 3, 7, 9 2005-03-10
Vägstandarden i norra och mellersta Sverige protokoll 44, 42 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:152 om bensinskatten protokoll 42, 44, 40 2004-11-29
Statliga företag protokoll 177, 196, 194 2004-11-25
Förenkling av reglerna för företagen protokoll 70, 72 2004-11-18
Näringsliv och energi protokoll 232 2004-10-14
Svar på interpellation 2004/05:20 om Jordbruksverkets konkurrens med privata företag protokoll 38, 44, 41 2004-10-12
Svar på interpellation 2003/04:376 om kostnader för sjukförsäkringen protokoll 70, 72, 68 2004-03-30
Villkoren för företagare protokoll 57, 59 2004-03-04
Folkbildning protokoll 123, 107, 125 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:235 om fortsatta tingsrättsnedläggningar protokoll 26, 30 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:173 om ungdomars möjlighet att få jobb protokoll 115, 113, 111 2004-01-20
(forts. från 15 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 172 2003-12-17
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 80, 72, 112 2003-12-08
Avvisning av barn protokoll 68, 70 2003-11-20
Svar på interpellation 2003/04:21 om centraliseringen av tingsrätterna i Gävleborg protokoll 82, 88 2003-11-11
Skola och utbildning protokoll 161, 81 2003-10-15
(forts. från 10 §) Vissa frågor inom spelom- rådet m.m. (forts. KrU8) snabbprotokoll 118, 116 2003-06-03
Vissa frågor inom spelområdet m.m. snabbprotokoll 100 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:331 om regelverk för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 183, 191, 187 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:355 om samordningen i arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 195, 193 2003-05-26
Frågestund snabbprotokoll 78, 36, 76, 38 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:55 om LSS- lagstiftningen snabbprotokoll 68, 66, 70 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:60 om ny- byggnation av E 4 på sträckan Enånger-Hudiks- snabbprotokoll 72, 76, 68 2002-12-03
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 219, 217, 221 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Backman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.