Hans Eklind

Bio

Hans Johan Junior Eklind, tidigare Åström Eklind, född 22 december 1966 i Örebro Sankt Nikolai församling i Örebro län, är en svensk präst och politiker, som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna (KD). Han är även ordförande för partiet i Örebro län, samt sitter som ledamot i partistyrelsen.Eklind har tidigare varit förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) åren 1992–1996. Han var även president i EYCD (European Young Christian Democrats, numera Europeiska folkpartiets ungdomsförbund, YEPP) åren 1995–1996. Han har arbetat som pressekreterare på Skattebetalarnas förening (1996–1997), lobbyist för Svensk Handel (1998–1999) och informationschef på Skattebetalarnas förening (2000–2002). Åren 2002–2004 var han gruppledare för Kristdemokraterna i Nyköping. Han prästvigdes i Svenska kyrkan 2006 och har varit verksam som komminister i Örebro pastorats sedan 2007, men ät tjänstledig därifrån sedan 2018. Han återvände till politiken inför riksdagsvalet 2018, då han valdes in som riksdagsledamot.Han har är teologie kandidat och har också studerat statsvetenskap och nationalekonomi vid Linköpings universitet, samt ekonomisk historia vid Stockholms universitet.Åren 2019- 2022 var Eklind migrationspolitisk talesperson i KD. I maj 2019 skrev han en debattartikel i tidningen Dagen där han argumenterade för att KD varken är ett höger- eller vänsterparti. Vid KD:s riksting i Umeå i november 2019 valdes Eklind in som ledamot i KD:s partistyrelse. I november 2022 blev han utsedd till ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Eklind, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1235 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
539 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
319 (9.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1120 (34.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Förste vice gruppledareKristdemokraterna2022-12-06
LedamotFinansutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-11-092026-09-21
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042022-11-09
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-11-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-09-262022-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utbetalningsmyndigheten 2022/23:129 28 2023-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 29, 31, 33, 35, 37 2023-06-20
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2022/23:90 7, 51, 53, 55, 7, 51, 53, 55 2023-04-17
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 6, 6 2023-03-23
Extra ändringsbudget för 2023 - Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 2022/23:67 37, 39, 41, 37, 39, 41 2023-02-22
Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser 2022/23:59 15, 15 2023-02-08
Avgiften till Europeiska unionen 2022/23:44 48, 48 2022-12-21
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 11, 13, 11, 13, 33, 35, 37, 39, 33, 41, 35, 43, 37, 45, 39, 41, 43, 45 2022-12-13
Statsministerns frågestund 2022/23:26 52, 52, 70, 70 2022-11-24
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 6, 6, 6 2022-11-17
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2022/23:16 6, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6 2022-11-08
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 87, 89, 91, 93, 95, 87, 89, 91, 93, 87, 95, 89, 91, 93, 95, 87, 89, 91, 93, 95 2022-10-19
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 114, 114, 114 2022-06-20
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 65, 65 2022-06-17
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 57, 57 2022-06-17
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 2021/22:129 49 2022-06-13
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 59 2022-06-13
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 90, 90 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 112, 112 2022-05-30
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 99, 102, 104, 115, 117, 99, 102, 104, 115, 117 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 71, 71 2022-04-20
Integration 2021/22:94 52, 59, 61, 52, 59, 61 2022-04-06
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 44, 44 2022-04-06
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 2021/22:86 17, 17 2022-03-23
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022 2021/22:86 4, 6, 8, 4, 6, 8 2022-03-23
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 46, 48, 50, 46, 48, 50 2022-03-23
Frågestund 2021/22:83 36, 36, 38, 38, 70, 84, 86, 25, 27, 42, 44, 56, 68, 59, 61, 104, 106, 41, 43, 42, 44, 59, 61, 25, 27, 60, 62, 50, 52, 50, 52, 60, 62, 82, 70, 56, 85, 82, 65, 67, 41, 43, 104, 106, 40, 42, 65, 85, 56, 68, 67, 40, 42 2022-03-17
Medborgarskap 2021/22:71 110, 31, 31, 110, 133, 135, 137, 133, 135, 137 2022-02-23
Pensioner 2021/22:71 103, 105, 26, 97, 103, 105, 33, 79, 26, 33, 26, 97 2022-02-23
Socialavgifter 2021/22:71 74, 80, 82, 120, 74, 80, 82, 120 2022-02-23
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 18, 18 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 25, 25 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:166 om utlänningars identitet 2021/22:48 110, 112, 114, 110, 112, 114 2021-12-17
(forts. från § 11) Migration (forts. SfU4) 2021/22:46 155, 155, 155 2021-12-15
Migration 2021/22:46 144, 147, 144, 147, 79, 81, 83, 32, 34, 36, 121, 123, 79, 81, 83, 144, 147, 121, 123, 121, 123 2021-12-15
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2021/22:44 92, 92, 223, 223, 92 2021-12-13
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 54, 56, 68, 70, 16, 18, 20, 78, 206, 206, 45, 54, 56, 68, 70, 78, 45, 54, 56, 68, 70, 78 2021-12-13
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 22, 31, 33, 22, 31, 33 2021-10-27
 §10  Frågestund 2021/22:9 84, 86 2021-09-23
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 122, 122 2021-06-22
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 35, 37, 57, 59, 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104, 35, 37, 57, 59, 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 128, 128 2021-06-03
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 108, 108 2021-05-19
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 88, 88 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 82, 82 2021-05-19
Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper 2020/21:112 5, 5 2021-04-22
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 14, 16, 18, 14, 16, 18, 9, 5, 5 2021-04-22
Arbetskraftsinvandring 2020/21:107 4, 4 2021-04-14
Migration och asylpolitik 2020/21:107 26, 28, 19, 26, 28, 19 2021-04-14
2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2020/21:95 5, 5, 5 2021-03-17
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 47, 117, 47, 29, 29, 117, 47 2021-03-17
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 16, 16, 16 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:402 om brottslighet kopplad till personlig assistans 2020/21:89 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-03-05
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 64, 64 2021-03-03
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2020/21:84 150, 150 2021-02-25
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 164, 164, 166, 166, 168, 168, 178, 178, 180, 180, 191, 191, 193, 193, 206, 206, 208, 208, 164, 166, 168, 178, 180, 191, 193, 206, 208 2020-12-16
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 154, 154 2020-12-03
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 142, 144, 146, 142, 144, 146 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 164, 164 2020-12-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset 2020/21:33 11, 11 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 60, 60 2020-11-11
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 38, 38 2020-04-29
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 42, 42 2020-04-01
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 8, 32, 42, 44, 8, 32, 42, 44 2020-03-27
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 83, 83 2020-03-11
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 96, 96 2020-02-19
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 49, 99, 101, 103, 105, 107, 118, 120, 72, 17, 74, 19, 28, 49, 72, 74, 99, 99, 101, 101, 111, 103, 103, 105, 72, 105, 107, 74, 107, 118, 118, 120, 120, 111, 111 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:137 om Migrationsverkets hantering av konvertiter 2019/20:41 91, 93, 95, 91, 93, 95 2019-11-29
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 130, 130 2019-11-27
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 167, 167 2019-10-16
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 188, 188 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 178, 178 2019-10-16
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 87, 89, 92, 94, 96, 114, 116, 131, 133, 87, 89, 92, 94, 96, 114, 116, 131, 133 2019-06-18
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2018/19:75 17 2019-04-09
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 64 2019-03-06
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 42 2018-11-28
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik 2018/19:11 3 2018-10-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 333 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Eklind

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.