Hans Eklind

Bio

Hans Johan Junior Eklind, tidigare Åström Eklind, född 22 december 1966 i Örebro Sankt Nikolai församling i Örebro län, är en svensk präst och politiker, som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna (KD). Han är även ordförande för partiet i Örebro län, samt sitter som ledamot i partistyrelsen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Eklind, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1235 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
539 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
319 (9.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1120 (34.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Förste vice gruppledareKristdemokraterna2022-12-06
LedamotFinansutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-11-092026-09-21
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042022-11-09
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-11-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-09-262022-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utbetalningsmyndigheten 2022/23:129 28 2023-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 29, 31, 33, 35, 37 2023-06-20
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2022/23:90 7, 51, 53, 55, 7, 51, 53, 55 2023-04-17
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 6, 6 2023-03-23
Extra ändringsbudget för 2023 - Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 2022/23:67 37, 39, 41, 37, 39, 41 2023-02-22
Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser 2022/23:59 15, 15 2023-02-08
Avgiften till Europeiska unionen 2022/23:44 48, 48 2022-12-21
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 11, 13, 11, 13, 33, 35, 37, 39, 33, 41, 35, 43, 37, 45, 39, 41, 43, 45 2022-12-13
Statsministerns frågestund 2022/23:26 52, 52, 70, 70 2022-11-24
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 6, 6, 6 2022-11-17
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2022/23:16 6, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6 2022-11-08
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 87, 89, 91, 93, 95, 87, 89, 91, 93, 87, 95, 89, 91, 93, 95, 87, 89, 91, 93, 95 2022-10-19
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 114, 114, 114 2022-06-20
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 65, 65 2022-06-17
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 57, 57 2022-06-17
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 2021/22:129 49 2022-06-13
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 59 2022-06-13
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 90, 90 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 112, 112 2022-05-30
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 99, 102, 104, 115, 117, 99, 102, 104, 115, 117 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 71, 71 2022-04-20
Integration 2021/22:94 52, 59, 61, 52, 59, 61 2022-04-06
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 44, 44 2022-04-06
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 2021/22:86 17, 17 2022-03-23
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022 2021/22:86 4, 6, 8, 4, 6, 8 2022-03-23
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 46, 48, 50, 46, 48, 50 2022-03-23
Frågestund 2021/22:83 36, 36, 38, 38, 70, 84, 86, 25, 27, 42, 44, 56, 68, 59, 61, 104, 106, 41, 43, 42, 44, 59, 61, 25, 27, 60, 62, 50, 52, 50, 52, 60, 62, 82, 70, 56, 85, 82, 65, 67, 41, 43, 104, 106, 40, 42, 65, 85, 56, 68, 67, 40, 42 2022-03-17
Medborgarskap 2021/22:71 110, 31, 31, 110, 133, 135, 137, 133, 135, 137 2022-02-23
Pensioner 2021/22:71 103, 105, 26, 97, 103, 105, 33, 79, 26, 33, 26, 97 2022-02-23
Socialavgifter 2021/22:71 74, 80, 82, 120, 74, 80, 82, 120 2022-02-23
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 18, 18 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 25, 25 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:166 om utlänningars identitet 2021/22:48 110, 112, 114, 110, 112, 114 2021-12-17
(forts. från § 11) Migration (forts. SfU4) 2021/22:46 155, 155, 155 2021-12-15
Migration 2021/22:46 144, 147, 144, 147, 79, 81, 83, 32, 34, 36, 121, 123, 79, 81, 83, 144, 147, 121, 123, 121, 123 2021-12-15
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2021/22:44 92, 92, 223, 223, 92 2021-12-13
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 54, 56, 68, 70, 16, 18, 20, 78, 206, 206, 45, 54, 56, 68, 70, 78, 45, 54, 56, 68, 70, 78 2021-12-13
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 22, 31, 33, 22, 31, 33 2021-10-27
 §10  Frågestund 2021/22:9 84, 86 2021-09-23
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 122, 122 2021-06-22
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 35, 37, 57, 59, 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104, 35, 37, 57, 59, 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 128, 128 2021-06-03
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 108, 108 2021-05-19
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 88, 88 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 82, 82 2021-05-19
Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper 2020/21:112 5, 5 2021-04-22
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 14, 16, 18, 14, 16, 18, 9, 5, 5 2021-04-22
Arbetskraftsinvandring 2020/21:107 4, 4 2021-04-14
Migration och asylpolitik 2020/21:107 26, 28, 19, 26, 28, 19 2021-04-14
2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2020/21:95 5, 5, 5 2021-03-17
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 47, 117, 47, 29, 29, 117, 47 2021-03-17
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 16, 16, 16 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:402 om brottslighet kopplad till personlig assistans 2020/21:89 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-03-05
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 64, 64 2021-03-03
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2020/21:84 150, 150 2021-02-25
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 164, 164, 166, 166, 168, 168, 178, 178, 180, 180, 191, 191, 193, 193, 206, 206, 208, 208, 164, 166, 168, 178, 180, 191, 193, 206, 208 2020-12-16
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 154, 154 2020-12-03
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 142, 144, 146, 142, 144, 146 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 164, 164 2020-12-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset 2020/21:33 11, 11 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 60, 60 2020-11-11
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 38, 38 2020-04-29
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 42, 42 2020-04-01
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 8, 32, 42, 44, 8, 32, 42, 44 2020-03-27
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 83, 83 2020-03-11
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 96, 96 2020-02-19
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 49, 99, 101, 103, 105, 107, 118, 120, 72, 17, 74, 19, 28, 49, 72, 74, 99, 99, 101, 101, 111, 103, 103, 105, 72, 105, 107, 74, 107, 118, 118, 120, 120, 111, 111 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:137 om Migrationsverkets hantering av konvertiter 2019/20:41 91, 93, 95, 91, 93, 95 2019-11-29
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 130, 130 2019-11-27
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 167, 167 2019-10-16
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 188, 188 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 178, 178 2019-10-16
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 87, 89, 92, 94, 96, 114, 116, 131, 133, 87, 89, 92, 94, 96, 114, 116, 131, 133 2019-06-18
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2018/19:75 17 2019-04-09
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 64 2019-03-06
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 42 2018-11-28
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik 2018/19:11 3 2018-10-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 333 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Eklind

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.