Hans Ekström

Bio

Hans Reinhold Ekström, född 29 april 1958 i Klosters församling i Eskilstuna, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Södermanlands läns valkrets. Ekström var ordförande i konstitutionsutskottet 2018–2019 och 2022 samt vice ordförande i utskottet 2019–2022. Han har tidigare varit ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland.

Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Ekström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1839 (57.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
234 (7.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1131 (35.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotValprövningsnämnden2023-03-232027-03-23
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2022-11-012026-10-31
Vice ordförandeRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-202026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotValprövningsnämnden2022-01-212023-03-22
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Vice ordförandeKonstitutionsutskottet2019-02-262022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2017-10-132018-10-09
LedamotValprövningsnämnden2015-02-182019-03-13
SuppleantEU-nämnden2014-10-142014-10-16
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Valfrågor 2022/23:106 6, 6, 6, 97, 33 2023-05-10
Föreningsfrihet och terroristorganisationer (vilande grundlagsförslag) 2022/23:21 107, 107 2022-11-16
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 113, 115, 117, 113, 115, 117 2022-11-16
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna 2021/22:130 49, 49 2022-06-14
Författningsfrågor 2021/22:77 7, 140, 142, 144, 7, 140, 142, 144, 39, 41, 43 2022-03-02
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 113, 113 2022-01-26
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 132, 132 2022-01-26
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2021/22:55 2, 27, 2, 162, 4, 44, 2, 27, 2, 2 2022-01-19
Rikets styrelse 2021/22:38 2, 5, 7, 1, 5, 5, 7, 59, 61, 63, 65, 5, 2, 17, 19, 21 2021-12-01
Granskningsbetänkande 2020/21:140 3, 21, 25, 27, 16, 38, 2, 2, 2, 257, 18, 28, 2, 47 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 3 2021-06-14
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 104, 104 2021-04-21
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 2, 2 2020-12-07
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2020/21:33 1, 1, 37, 37 2020-11-11
Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden 2019/20:136 149, 149 2020-06-10
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 153, 153 2020-06-10
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 50, 57, 50, 57 2019-06-11
Riksdagens arbetsformer 2018/19:93 50 2019-05-15
Stärkt skydd för valhemligheten 2018/19:19 10 2018-11-21
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar 2017/18:134 56 2018-06-18
(forts. från § 15) En stärkt minoritetspolitik (forts. KU44) 2017/18:132 160 2018-06-14
Allmänna helgdagar m.m. 2017/18:122 87 2018-05-30
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017/18:116 33 2018-05-22
Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor 2017/18:95 70 2018-04-11
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 23, 25, 27 2018-02-07
Frågestund 2017/18:65 87, 89, 94, 96 2018-02-01
Snabbare omval 2017/18:56 148, 150, 152 2018-01-17
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor 2016/17:128 57, 59, 61 2017-06-19
Minoritetsfrågor 2016/17:104 73, 3, 92, 56 2017-05-03
(forts. från § 8) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2016/17:56 143 2017-01-18
Översyn av Riksrevisionen 2016/17:29 9 2016-11-16
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning 2015/16:118 54 2016-06-13
(forts. från § 16) Frågor om rösträtt, valsystem m.m. och Vallagsfrågor (forts. KU13 och KU14) 2015/16:95 135 2016-04-20
Fråga om hänvisning av motion till utskott 2015/16:95 3 2016-04-20
(forts. från § 12) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2015/16:65 111 2016-02-10
Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder 2014/15:113 142 2015-06-10
Privata utförare av kommunal verksamhet snabbprotokoll 79 2014-05-28
Etermediefrågor snabbprotokoll 101 2014-05-05
Svar på interpellation 2013/14:370 om Grafikens Hus i Mariefred snabbprotokoll 45, 42 2014-04-15
Kommunala och regionala frågor snabbprotokoll 125, 80, 82, 84 2014-02-05
Vital kommunal demokrati snabbprotokoll 95, 97, 93 2013-11-27
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 14, 10 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:10 om staten som avtalspart protokoll 6, 4, 2 2013-09-27
Svar på interpellationerna 2012/13:490, 492 och 493 om fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta snabbprotokoll 64, 50, 57 2013-06-26
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien (avsnitt 5.2) snabbprotokoll 129, 131, 133, 135, 127 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 99, 97, 93, 91, 95 2013-06-18
Svar på interpellation 2012/13:338 om ekonomisk politik för förhärdade snabbprotokoll 9, 12 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:359 om nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola snabbprotokoll 72, 78 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:360 om åtgärder för ökat bostadsbyggande snabbprotokoll 45, 47, 52 2013-04-23
Offentlig förvaltning snabbprotokoll 156, 141, 154 2013-04-17
Svar på interpellationerna 2012/13:77, 86 och 92 om arbetsmarknaden i Stockholms län, i Sörmlands län och i Skaraborg snabbprotokoll 147, 142, 137 2012-11-27
Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter snabbprotokoll 38 2012-11-14
Svar på interpellation 2011/12:429 om kredittider för underleverantörer protokoll 13, 11 2012-08-23
Dåvarande forskningsministerns hantering av en överläkare (avsnitt 4.5) protokoll 97, 95, 99 2012-06-14
Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige (avsnitt 3.4) protokoll 72, 74, 70 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 109, 111, 113 2012-05-23
(forts. från 10 §) Integritetsfrågor m.m. (forts. KU9) protokoll 103 2012-05-03
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism protokoll 12 2012-05-02
Svar på interpellation 2011/12:298 om bostadsbrist som tillväxthinder protokoll 28, 30 2012-04-17
Återupptagna förhandlingar protokoll 32 2012-04-17
Svar på interpellation 2011/12:299 om skatteutjämningen protokoll 12, 17 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:203 om ökade ekonomiska inkomstskillnader protokoll 37, 45 2012-02-28
Svar på interpellationerna 2011/12:238 och 247 om svensk konkurrenskraft protokoll 40, 28, 33 2012-02-21
Svar på interpellation 2011/12:71 om omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter protokoll 2, 6, 4 2011-11-18
Utanförskapet snabbprotokoll 36, 34 2011-09-22
Fråga om jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket (4.6) protokoll 81, 79, 72 2011-06-13
Svar på interpellationerna 2010/11:352 och 400 om Ungas väg in på arbetsmarknaden snabbprotokoll 50, 56 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:362 och 389 om småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft snabbprotokoll 70, 66, 75 2011-06-07
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 59, 57, 53, 55, 61 2010-11-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Ekström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.