Hans Hoff

Bio

Hans Harald Hoff, född 9 april 1963 i Högby församling i Kalmar län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som sedan 1999 är ordinarie riksdagsledamot (dessförinnan ersättare från 1995). Han är invald för Hallands läns valkrets.Hoff är sedan 2018 ledamot i kulturutskottet och sedan 2014 ledamot i Riksbanksfullmäktige. Sedan 2018 är han suppleant i justitieutskottet och sedan mars 2020 är han suppleant i arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, socialförsäkringsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, utbildningsutskottet och EU-nämnden.2019–2021 var han ledamot i riksdagens ansvarsnämnd och 2016–2018 ersättare i densamma. 2014–2018 var han ledamot i socialutskottet och 2010–2014 var han ledamot i konstitutionsutskottet och ledamotsrådet samt ersättare i Riksdagsstyrelsen. 2002–2010 var han ledamot i finansutskottet, efter att 1999–2002 ha varit suppleant i detsamma. 1997–1998 var han suppleant i näringsutskottet och 1995–1998 suppleant i trafikutskottet. Han var ledamot i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen från den 19 december 2002 till den 3 september 2003 samt ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond från den 1 november 2004 till den 2 oktober 2006 och dessförinnan från den 22 november 2001 suppleant i densamma.Hoff har tidigare varit industriarbetare (till 1993) och innan han blev invald som ordinarie ledamot i riksdagen 1999 var han ombudsman för Socialdemokraterna i Halland. Han satt i Falkenbergs kommunfullmäktig 1998–1999 och var ersättare i kommunstyrelsen 1999. 2003–2019 var han ordförande för Hallands socialdemokrater. 2001–2004 var han ersättare och 2005–2019 ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.Inför riksdagsvalet 2022 har Hoff valt att inte kandidera för omval till riksdagen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Hoff, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1659 (51.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
219 (6.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
11 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1324 (41.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
SuppleantJustitieutskottet2021-12-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens ansvarsnämnd2019-02-152021-12-31
LedamotRiksbanksfullmäktige2018-10-092022-10-09
LedamotKulturutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022021-12-20
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
ErsättareRiksdagens ansvarsnämnd2016-01-012018-12-31
LedamotRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
ErsättareRiksdagsstyrelsen2012-03-232014-10-07
LedamotLedamotsrådet2010-10-132014-10-13
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
ErsättareRiksdagsstyrelsen2010-10-122012-03-22
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotFinansutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2004-11-012006-10-02
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192003-09-03
LedamotFinansutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2001-11-222004-10-31
SuppleantFinansutskottet1999-10-212002-09-30
Riksdagsledamot1999-10-152002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1997-10-101998-10-04
SuppleantTrafikutskottet1996-09-261998-10-04
SuppleantTrafikutskottet1995-11-171996-09-16
ErsättareIngegerd Sahlström1995-11-161998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 25, 27, 29, 31 2019-05-14
Klassificering av nya psykoaktiva substanser 2017/18:125 12 2018-06-04
(forts. från § 6) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 120, 122 2018-04-26
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2017/18:105 26, 51 2018-04-26
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 2016/17:129 87, 89, 91 2017-06-20
(forts. från § 11) En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (forts. SoU8) 2015/16:121 133, 135, 137, 139, 141 2016-06-16
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:87 55 2016-04-06
Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess snabbprotokoll 2 2014-06-17
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 19, 15, 17 2014-06-10
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 10, 14, 6, 16, 12, 8, 18 2013-10-02
Svar på interpellation 2012/13:463 om rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn snabbprotokoll 72, 69, 66 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:186 om regeringens bedömningar i budgeten snabbprotokoll 64, 69 2013-01-29
Svar på interpellationerna 2012/13:123 och 164 om EU:s svaveldirektiv snabbprotokoll 31, 23, 18 2012-12-19
Svar på interpellationerna 2012/13:79, 93 och 110 om åtgärder mot varsel snabbprotokoll 100, 109 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:48 och 87 om konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen snabbprotokoll 25, 19, 22 2012-11-09
Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga (avsnitt 1.1) protokoll 17, 15, 19 2012-06-14
Svar på interpellation 2011/12:157 om häkte till Halland protokoll 33, 43, 38 2011-12-09
Statsråds roll i marknadsföring av havsövervakningssystem till Libyen (avsnitt 4.3) protokoll 40, 44, 42 2011-06-13
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 90 2010-06-16
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 1 2010-03-25
Statlig förvaltning protokoll 109, 104, 107 2010-03-03
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 protokoll 107 2009-11-18
Hösttilläggsbudget för 2009 protokoll 93, 85, 95 2009-11-18
Vårtilläggsbudget för 2009 protokoll 149 2009-06-17
Svar på interpellation 2008/09:263 om försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning protokoll 24, 26, 29 2009-02-13
Stärkta insatser för fordonsindustrin protokoll 58, 62, 78, 64, 76 2008-12-18
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 protokoll 131 2008-11-19
Tilläggsbudget 2 för 2008 protokoll 111, 109, 106 2008-11-19
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag protokoll 97 2008-11-19
Tilläggsbudget 1 för 2008 protokoll 93 2008-06-18
(forts. från 10 §) Tilläggsbudget 2 för 2007 (forts. FiU11) protokoll 158, 146, 144, 160 2007-11-14
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 protokoll 124 2007-11-14
Tilläggsbudget 2 för 2007 protokoll 140 2007-11-14
Tilläggsbudget 1 för 2007 protokoll 153 2007-06-20
Tilläggsbudget 2 för 2006 protokoll 109, 112, 105, 107, 114 2006-12-06
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 protokoll 21, 25, 23 2006-11-22
Tilläggsbudget 1 för 2006 protokoll 57, 59 2006-06-14
Tilläggsbudget 2 för 2005 protokoll 91, 95, 93, 87, 89 2005-11-23
Tilläggsbudget 1 för 2005 protokoll 7, 13, 5, 9, 15, 17, 11 2005-06-16
Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten protokoll 24 2005-05-26
Tilläggsbudget 1 för 2004 protokoll 14, 20, 12, 8, 6, 10, 22, 18, 16 2004-06-17
Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank protokoll 101, 99, 97 2004-05-05
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 16 2003-12-18
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 protokoll 81, 83, 79 2003-11-19
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003 snabbprotokoll 91, 95, 87, 115, 93, 117, 97, 83, 89, 85, 99 2003-06-11
Statens personalpolitik snabbprotokoll 20, 24, 18, 22, 26 2003-04-03
Vissa motioner inom finansutskottets be- redningsområde snabbprotokoll 119, 111, 113, 117, 115, 121 2002-06-12
(forts. från 8 §) Ett tillfälligt sysselsätt- ningsstöd till kommuner och landsting (forts. snabbprotokoll 199, 171, 204, 169, 201 2002-04-04
Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kom- muner och landsting snabbprotokoll 111, 30, 14, 33, 105, 10, 12, 28, 35, 8, 103, 109, 25, 23, 107, 4, 6, 16 2002-04-04
Bättre förutsättningar för värdepapperi- sering snabbprotokoll 210 2001-03-07
En ny statistiklagstiftning snabbprotokoll 202, 206, 208, 204, 200 2001-03-07
Frågestund snabbprotokoll 69, 71 2000-11-16
Utvecklingen av den ekonomiska styrning- en snabbprotokoll 34, 32, 26, 28, 30 1999-12-15
Yrkesregister m.m. snabbprotokoll 55, 51, 53 1999-11-24
Utveckling av nya bilmotorer och alternati- va drivmedel snabbprotokoll 153 1998-03-25
Svar på interpellation 1997/98:150 om Västkustbanans utbyggnad snabbprotokoll 22, 26 1998-02-12
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 312 1998-01-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Hoff

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.