Hans Karlsson

Bio

Ej att förväxla med arbetslivsminister Hans Karlsson (född 1946).Hans Tore Ingvar Karlsson, född 18 juli 1948 i Näsby, är en svensk skogsarbetare och politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1991–2000 och Europaparlamentariker 2000–2004.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Karlsson i Hallsberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden1998-10-132000-09-19
LedamotSocialutskottet1998-10-132000-09-19
Riksdagsledamot1998-10-052000-09-19
SuppleantEU-nämnden1995-01-011998-10-05
LedamotSocialutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1991-10-151994-10-02
LedamotSocialutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
LedamotSocialutskottet1991-02-271991-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 58, 65, 15, 7, 21, 17, 85, 81, 13, 63, 5, 11, 9, 19 2000-05-31
EU-debatt snabbprotokoll 79, 77, 81 2000-05-10
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 24, 12, 26, 10 2000-01-21
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 116, 118, 110, 122, 114, 124, 120, 112 1999-12-10
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 154 1999-12-08
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 154, 156, 152, 148, 150, 158 1999-12-03
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 143, 157, 149, 155, 151, 145, 147 1999-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:14 om barn med multifunktionshinder snabbprotokoll 65, 58 1999-10-12
Handikappolitik m.m. snabbprotokoll 197, 195, 187, 193, 189, 191 1999-05-05
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 45, 43, 41 1999-03-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 157, 155, 159, 161, 163 1999-01-20
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samt arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 91, 93, 95 1998-12-17
Svar på interpellation 1998/99:39 om rege- ringens politik för de funktionshindrade snabbprotokoll 48, 45 1998-12-01
Nationell handlingsplan för äldrepoliti- ken snabbprotokoll 81, 29, 31, 33, 62, 60, 72, 21, 27, 19, 25, 23, 35, 69, 79 1998-06-08
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 139 1998-04-29
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 102 1998-04-22
Handikappfrågor snabbprotokoll 148, 156, 152, 154, 150 1998-03-11
Svar på interpellation 1997/98:91 om rege- ringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 32, 25 1998-02-03
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 284, 282 1998-01-22
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 46, 48, 10, 205, 8 1998-01-22
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 287 1998-01-21
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 217, 225, 228, 232, 236, 221, 226, 227, 215, 224, 234, 223, 230, 219 1997-12-15
Information från regeringen om toppmö- tet om sysselsättningen snabbprotokoll 144, 146 1997-11-27
Utbildning i teckenspråk för vissa föräld- rar, m.m. snabbprotokoll 81 1997-10-22
Avveckling av specialsjukhus och vård- hem snabbprotokoll 111 1997-10-08
Vissa frågor om personlig assistans snabbprotokoll 85, 18, 93, 10, 16, 79, 96, 91, 98, 89, 87, 81, 14, 83, 20, 22, 12 1997-10-08
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 184 1997-06-11
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 157 1997-05-21
Frågestund snabbprotokoll 53, 309, 104, 303, 281, 311, 284, 84, 106, 77, 55, 38, 256, 18, 315, 94, 82, 86, 286, 107, 96, 128, 16, 299, 40, 130, 317, 84, 75, 305, 313, 279, 319, 321, 323, 109, 301, 307, 325, 258, 297 1997-05-20
Äldreomsorg snabbprotokoll 178, 186, 184, 174, 182, 176, 180 1997-04-09
Budgetpropositionen för år 1997. Hälso- vård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 87, 77, 85, 79, 75, 83, 81 1996-12-18
Arbetsmarknad och arbetsliv samt ekono- misk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 94, 92, 96 1996-12-12
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 287, 291, 289 1996-12-12
EMU-debatt snabbprotokoll 103, 101, 99 1996-11-06
Äldrefrågor snabbprotokoll 78, 80, 71 1996-10-09
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 240 1996-07-12
(forts. från 3 §) Vissa frågor om personlig assistans (forts. SoU15) snabbprotokoll 115, 113 1996-05-23
Svar på interpellation 1995/96:176 om soppkök m.m. snabbprotokoll 24, 29 1996-05-07
Ny åklagarorganisation snabbprotokoll 126 1996-03-06
1995/96:SoU2 Äldreomsorg snabbprotokoll 37, 35, 29, 31, 41, 39, 43, 45, 33 1995-11-15
Ny ellagstiftning snabbprotokoll 43 1995-10-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 31, 41, 37, 43, 33, 35, 39, 45 1995-10-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 23, 27, 25 1995-02-10
Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m. snabbprotokoll 71, 57, 47, 69, 55, 53, 45, 51, 49 1994-12-19
Vissa frågor om personlig assistans m.m. Föredrogs snabbprotokoll 93, 97, 100, 95 1994-12-15
Äldreomsorg m.m. snabbprotokoll 73 1994-11-16
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 200 1994-06-09
Vissa frågor rörande bestämmelserna om arvoden till privatpraktiserande läkare och snabbprotokoll 76, 78, 80 1994-06-03
Socialpolitik -- inriktning och anslag snabbprotokoll 83, 85, 57, 37, 42, 44, 94, 92, 55 1994-04-20
Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till snabbprotokoll 97, 100, 102, 112 1993-12-17
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 129 1993-12-15
Svar på frågorna 1993/94:229 och 235 om husläkare snabbprotokoll 171, 173, 168 1993-12-07
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 96, 91, 88, 93 1993-11-10
Svar på fråga 1993/94:29 om införande av vårdnadsbidrag snabbprotokoll 143, 139, 137, 141 1993-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 162, 168, 158, 166, 160, 115 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Karlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.