Hans Rothenberg

Bio

Hans Claeson Rothenberg, född 23 oktober 1961 i Örgryte församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot mellan 2006 och 2022, invald för Göteborgs kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Rothenberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1269 (39.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
631 (19.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
263 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1050 (32.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-02-052022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
SuppleantFörsvarsutskottet2019-06-172022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-13
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2018-10-092022-09-26
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2016-11-012020-01-30
SuppleantEU-nämnden2014-10-152018-10-02
SuppleantEU-nämnden2014-10-142014-10-14
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2014-10-142018-10-09
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2010-11-172014-09-29
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2010-10-192014-10-14
SuppleantEU-nämnden2010-10-122014-10-07
LedamotNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2021/22:492 om konkurrenskraften för den svenska sjöfarten 2021/22:136 75, 77, 79 2022-06-22
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 62 2022-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 73, 76, 78, 85, 87 2022-06-14
Svar på interpellationerna 2021/22:127 och 158 om estetiska injektionsbehandlingar 2021/22:47 106, 109, 112, 106, 109, 112 2021-12-16
Kommissionens arbetsprogram 2022 2021/22:41 216, 216 2021-12-08
Internationell samverkan 2021/22:38 38, 40, 55, 124, 124, 38, 40, 55 2021-12-01
Svar på interpellation 2020/21:883 om tystnadskultur i Sveriges kommuner 2021/22:4 109, 111, 113, 109, 111, 113, 109, 111, 113, 109, 111, 113 2021-09-16
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 208, 208 2021-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 2020/21:137 135, 154, 156, 135, 154, 156 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:464 om stängning av restauranger 2020/21:122 48, 51, 48, 51 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:485 om vaccinationsmotstånd bland vårdpersonal 2020/21:122 70, 72, 74, 70, 72, 74 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:490 om konkurser inom restaurang- och besöksnäringen 2020/21:114 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:486 om sms-utskick med anledning av pandemin 2020/21:98 27, 29, 27, 31, 29, 31 2021-03-23
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:487 om forskningsfinansiering under covid-19 2020/21:90 55, 57, 59, 55, 57, 59 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:483 om handeln mellan Sverige och Storbritannien 2020/21:90 62, 64, 66, 62, 64, 66 2021-03-09
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 131, 133, 131, 133, 143, 145, 147, 143, 145, 147, 157, 159, 157, 142, 119, 163, 159, 144, 165, 163, 170, 165, 172, 154, 170, 156, 172, 158, 160, 162, 123, 125, 131, 142, 144, 154, 156, 158, 160, 162, 123, 125, 131 2021-02-24
Frågestund 2020/21:76 71, 87, 123, 125, 58, 57, 94, 96, 58, 87, 76, 78, 114, 57, 71 2021-02-04
Svar på interpellation 2020/21:193 om förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP 2020/21:52 116, 118, 120, 116, 118, 120 2020-12-11
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 9, 9 2020-12-03
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 127, 129, 146, 148, 127, 129, 146, 148 2020-12-02
Svar på interpellation 2019/20:455 om inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt 2020/21:9 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-09-17
Svar på interpellation 2019/20:456 om konkurser inom fotbollen 2020/21:6 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-09-11
Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2019/20:137 113, 113 2020-06-11
Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 2019/20:137 35, 35 2020-06-11
Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid 2019/20:90 10, 10 2020-03-19
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 67, 69, 71, 73, 75, 85, 88, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 88 2019-11-20
Svar på interpellation 2019/20:71 om Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk 2019/20:29 23, 25, 27, 23, 25, 27 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:72 om snedvriden konkurrens 2019/20:29 30, 32, 34, 30, 32, 34 2019-11-08
(forts. från § 10) Svar på interpellation 2019/20:70 om socialförsäkringssystemet för företagare 2019/20:28 121, 121 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:70 om socialförsäkringssystemet för företagare 2019/20:28 35, 37, 35, 37 2019-11-07
Svar på interpellationerna 2018/19:295 och 307 om elsparkcyklar i stadsmiljöer 2019/20:14 9, 12, 15, 9, 12, 15 2019-10-03
Svar på interpellation 2018/19:284 om momsbeläggning av sjukvårdstjänster 2019/20:9 23, 27, 31, 23, 27, 31 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:283 om säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden 2018/19:110 109, 111, 113, 109, 111, 113 2019-06-25
Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2018/19:103 130, 130 2019-06-12
(forts. från § 16) Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (forts. UU10) 2018/19:93 136, 138, 151, 153 2019-05-15
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 2018/19:93 116, 118, 120 2019-05-15
Kommissionens arbetsprogram 2019 2018/19:24 24 2018-12-05
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:22 26, 28, 34, 36 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 29, 31, 56, 68, 70 2018-10-17
Svar på interpellation 2017/18:580 om kunskaps- och kompetensförsörjning 2017/18:137 16, 18, 20 2018-06-25
Svar på interpellation 2017/18:589 om villkor för företagare i välfärdssektorn 2017/18:137 25, 28, 31 2018-06-25
(forts.) Skatteförfarande (forts. SkU12) 2017/18:92 43 2018-03-27
(forts. från § 17) Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (forts. UU19) 2017/18:88 96, 98, 100 2018-03-21
Svar på interpellation 2017/18:199 om placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet 2017/18:55 46, 49 2018-01-16
Svar på interpellationerna 2017/18:196, 197, 198, 204 och 220 om följderna av hamnkonflikten i Göteborg och rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden 2017/18:43 18, 26 2017-12-05
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 61 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 58 2017-11-07
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 33, 35, 37, 41, 43, 54, 56 2017-10-25
Svar på interpellation 2016/17:595 om arvoden i bolagsstyrelser 2017/18:5 36, 38, 40 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:582 om Sveriges exportstrategi 2016/17:134 9, 11, 13 2017-09-07
Svar på interpellation 2016/17:579 om betalningsmedel 2016/17:133 57, 59, 61 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:581 om företagskonkurser i byggbranschen 2016/17:133 71, 73, 75 2017-08-31
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 101 2017-04-05
Statsministerns frågestund 2016/17:89 50 2017-03-30
Handelspolitik 2016/17:88 13, 16, 18, 23, 25, 40, 2, 42, 4, 45, 6, 47, 9, 11, 15, 17, 80, 84, 86 2017-03-29
Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande 2016/17:85 117 2017-03-23
Svar på interpellation 2016/17:184 om arbetskraftsinvandring 2016/17:70 30, 33, 36 2017-02-17
Svar på interpellation 2016/17:182 om det mobila bredbandsnätet 2016/17:53 136, 138, 140 2017-01-12
Svar på interpellation 2016/17:186 om sjömäns skattevillkor 2016/17:53 16, 18, 20 2017-01-12
Svar på interpellation 2016/17:193 om den svenska rymdnäringen 2016/17:53 127, 130, 133 2017-01-12
Svar på interpellation 2016/17:183 om hot mot förtroendevalda 2016/17:51 9, 11, 13 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:187 om FN-upphandling 2016/17:51 39, 41, 43 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:185 om organhandel 2016/17:49 32, 35, 38 2016-12-19
Svar på interpellation 2016/17:38 om omlokalisering av EMA till Sverige 2016/17:28 77, 80 2016-11-15
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 39 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:636 om demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran 2015/16:127 63, 65, 67 2016-06-28
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:120 215, 221, 223 2016-06-15
Svar på interpellation 2015/16:601 om kraftig ökning av klotter 2015/16:114 51, 53, 55 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:605 om medborgargarden 2015/16:114 58, 60, 62 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:604 om kryssningsanlöp och farledsavgifter 2015/16:110 97, 99, 101 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:637 om Västsvenska paketet 2015/16:110 125, 127, 129 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:603 om permanenta undantag i detaljplaner 2015/16:106 76, 78, 80 2016-05-17
Exportstrategin 2015/16:85 7, 11, 13, 19, 21, 43, 45 2016-03-23
Granskning av meddelande om handel för alla 2015/16:65 55, 59, 61, 66, 68, 75, 77 2016-02-10
Svar på interpellation 2015/16:262 om incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier 2015/16:52 9, 11, 13 2016-01-14
Svar på interpellation 2015/16:266 om kvinnors företagande 2015/16:52 25, 27, 29 2016-01-14
Svar på interpellation 2015/16:263 om ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet 2015/16:50 62, 64, 66 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:265 om karensvillkor för företagare som fyllt 55 år 2015/16:50 46, 48, 50 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:97 om tvistlösning i frihandelsavtalet TTIP 2015/16:24 69, 71, 73 2015-11-10
Svar på interpellationerna 2014/15:632 och 667 om rimliga villkor för välfärdsföretag 2015/16:6 76, 79, 82 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:630 om egenanställning - en outnyttjad resurs 2014/15:122 25, 28, 31 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:631 om insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna 2014/15:122 34, 37, 40 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:394 om regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern 2014/15:88 79, 84, 90 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:400 om regeringens handels- och företagarpolitik 2014/15:88 97, 102 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:420 om framtiden för Terminologicentrum 2014/15:84 63 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:440 om jobbskatteavdragens koppling till grov brottslighet 2014/15:84 40, 42, 44 2015-04-10
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 61, 66 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:299 om den maritima strategin 2014/15:76 142, 144, 146 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:327 om Sveriges hållning till Republiken Kina (Taiwan) 2014/15:76 47, 51, 55 2015-03-20
Näringspolitik 2014/15:74 49, 55, 57, 30 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:145 om effekterna av ändrad inriktning för Fouriertransform AB 2014/15:51 80, 82, 85 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:196 om frihandelsavtalet mellan EU och USA 2014/15:51 91 2015-01-27
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 438, 440 2014-11-12
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 188, 233, 235 2014-11-11
(forts. från 8 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 137 2014-04-03
Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export snabbprotokoll 4, 6, 8 2014-03-12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter snabbprotokoll 49, 53, 51 2014-01-29
Information från regeringen om WTO:s handelstoppmöte på Bali i december 2013 snabbprotokoll 82 2014-01-16
Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea) snabbprotokoll 202 2013-12-11
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 231, 225, 246, 237, 221, 229, 244, 235, 227, 223, 233 2013-10-16
(forts. från 7 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 131, 114, 133 2013-04-25
Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder snabbprotokoll 39, 35, 37 2013-04-24
Handelspolitiska frågor snabbprotokoll 82, 123, 125, 86, 80, 84, 127, 121, 129, 88 2013-04-17
Forskning och innovation snabbprotokoll 40 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:177 om målet om fördubblad export snabbprotokoll 3, 7 2013-01-24
Näringsliv snabbprotokoll 52, 63, 53, 137, 139, 54, 82, 138, 140, 142, 55, 131, 57, 59, 141, 46, 61, 51, 50, 84, 129, 133, 55, 57, 59, 61, 63, 72, 74, 84 2012-12-11
Frihandeln snabbprotokoll 59, 78, 57, 76 2012-11-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober snabbprotokoll 38 2012-10-23
Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande protokoll 186, 182, 184 2012-06-13
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 61 2012-05-09
Svar på interpellation 2011/12:233 om regeringens relation till bankerna protokoll 195, 191 2012-03-01
Svar på interpellationerna 2011/12:238 och 247 om svensk konkurrenskraft protokoll 34, 29 2012-02-21
Den internationella skuldkrisen snabbprotokoll 58, 60 2011-10-13
Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. protokoll 104 2011-06-16
Utländsk näringsverksamhet i Sverige snabbprotokoll 149 2011-05-19
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 28, 21 2011-04-12
(forts. från 9 §) Vissa handelspolitiska frågor (forts. NU13) snabbprotokoll 117, 121, 113, 115, 119 2011-04-07
Sverige och demokratiprocessen i arabvärlden snabbprotokoll 64, 62 2011-03-31
På väg mot en inre marknadsakt snabbprotokoll 114, 110, 112 2011-02-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 6 2011-02-08
Svar på interpellationerna 2010/11:35 och 41 om bonus i statliga företag protokoll 137, 131 2010-11-18
Patentsystemet protokoll 52, 54 2010-10-21
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB protokoll 165 2010-06-22
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning snabbprotokoll 226, 224, 228 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 91, 83, 85, 89, 87, 93, 95 2010-06-03
Sveriges arbete för mänskliga rättigheter protokoll 68 2010-04-22
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 28, 34, 32, 30, 36 2010-03-25
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. protokoll 56, 60, 54, 58, 52, 64, 62 2009-12-17
Svenska företags förhållningssätt till odemokratiska länder protokoll 33, 35 2009-10-22
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 7, 14 2009-10-20
Biståndspolitiken protokoll 102, 104 2009-06-11
Försvarsindustrin protokoll 29, 31 2009-05-07
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 32, 30, 28 2009-04-29
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 47, 41, 43, 45, 39 2009-02-25
Aktuell debatt: Det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin protokoll 43, 36 2008-12-18
Utrikespolitik och utrikeshandel protokoll 387 2008-10-15
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 19, 27, 25, 29, 17, 23, 21 2008-06-17
Villkorat bistånd protokoll 89, 87 2008-06-05
Systembolagets monopol protokoll 77, 75 2008-05-08
Utbildning i entreprenörskap för forskare protokoll 69, 71 2008-04-17
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 205, 203, 210, 208, 206, 207 2008-04-02
Genomförande av ekodesigndirektivet protokoll 139, 143, 141 2008-03-05
Statliga företag protokoll 80, 97, 29, 31, 82, 70, 27, 76, 93, 23, 25, 89, 33, 74, 91, 72, 95, 78, 35 2007-11-28
Särskild debatt om Finansdepartementets samröre med investmentbanken Carnegie kring försäljningen av sex statliga bolag protokoll 17, 10, 3 2007-10-24
Del 3: Näringspolitik protokoll 546, 544, 548 2007-10-18
Sveriges arbetskraftskostnader i förhållande till övriga Europas protokoll 14 2007-10-04
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 17, 27, 23, 25, 21, 19, 29 2007-06-20
Egenanställning protokoll 71, 66, 68, 69 2007-04-19
(forts.) Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 50 2006-12-05
Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 46 2006-12-05
Kultur protokoll 312, 314 2006-11-09
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 26, 20, 29, 22, 31, 24 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Rothenberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.