Hans Stenberg

Bio

Hans Gösta Stenberg, född 3 juli 1953 i Skön, död 27 augusti 2016 i Njurunda, var en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1991–2010.I riksdagen var han ledamot i lagutskottet 1993–1994 (dessförinnan suppleant sedan 1991) och ledamot i trafikutskottet 1994–2010. Stenberg var invald i riksdagen för Västernorrlands läns valkrets.Han var rörmontör till yrket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hans Stenberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2945 (61%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1156 (23.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
60 (1.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
669 (13.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hans röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hans röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotTrafikutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantEG-delegationen1994-10-111994-12-31
SuppleantEFTA-delegationen1994-10-111994-12-31
SuppleantEES-EFTA delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotLagutskottet1993-02-251994-10-02
SuppleantNäringsutskottet1991-10-151994-10-02
SuppleantLagutskottet1991-10-081993-02-24
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 7 §) Åtgärdsplaner för transportsystemet 2010-2021 (forts. TU24) snabbprotokoll 154 2010-06-16
Svar på interpellation 2009/10:388 om vattenskotrar snabbprotokoll 11, 7, 9 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:395 om flygplatser i Norrland snabbprotokoll 19 2010-06-08
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 146, 139, 137, 148 2010-04-14
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. protokoll 129 2010-04-14
Vägverkets vägunderhåll protokoll 216 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:224 om statlig verksamhet i Ånge protokoll 2, 4, 6 2010-03-19
Sjöfart protokoll 84, 86 2010-03-03
Svar på interpellation 2009/10:206 om postservice i hela Sverige protokoll 42, 45 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:223 om IMO:s svavelregler protokoll 55, 59, 57 2010-02-12
Ny myndighetsstruktur på transportområdet protokoll 27, 25, 23 2010-02-10
Fordonsbesiktning protokoll 2, 30, 10, 28, 21, 12, 19 2009-12-17
Svar på interpellationerna 2009/10:68 och 78 om en samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige protokoll 8, 18, 2 2009-11-17
Avreglering av bilbesiktningen protokoll 89, 87 2009-11-12
Svar på interpellation 2008/09:496 om statlig verksamhet i Ånge protokoll 25, 21, 23 2009-06-22
Svar på interpellation 2008/09:495 om framtiden för kriminalvårdsanstalten Viskan protokoll 30, 33, 28 2009-05-19
Svar på interpellationerna 2008/09:477, 481 och 482 om trafiken på Ostkustbanan protokoll 26, 37, 31 2009-05-05
Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor protokoll 10, 19, 12, 21, 2 2009-04-23
Svar på interpellation 2008/09:245 om Specialfastigheter protokoll 2, 5, 8 2009-02-10
Planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar protokoll 55, 57 2009-01-29
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket protokoll 8, 6, 27, 2, 29 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:127 om kriminalvårdsanstalten i Viskan protokoll 20, 22, 18 2008-11-25
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 208 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:71 om handlingsplan för samhällets informationssäkerhet protokoll 35, 38 2008-11-14
Svar på interpellationerna 2007/08:650, 654, 655 och 660 om fastighetsskattens effekter protokoll 18, 26, 10 2008-06-23
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 32, 18, 4 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:540 om basindustrins behov av en aktiv näringspolitik protokoll 61, 65 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:410 om plusjobb och a-kassa protokoll 73, 75, 71 2008-04-01
Väg- och fordonsfrågor protokoll 156, 165, 161, 147, 152, 154, 214, 167, 141, 210, 212, 168, 156, 145, 158, 159, 170 2008-03-27
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 138, 102, 123 2008-03-11
Svar på interpellationerna 2007/08:100 och 101 om statens hundavelsverksamhet protokoll 39, 36, 33 2007-12-07
Svar på interpellationerna 2007/08:151, 167, 168, 170 och 206 om järnvägen längs Norrlandskusten protokoll 104, 85, 95 2007-12-04
Svar på interpellation 2007/08:112 om Vin & Sprit i Sundsvall protokoll 24, 26, 28 2007-11-16
Bolagisering av statliga företag protokoll 3, 1, 5 2007-10-31
Utredningarna om hamnar och kombiterminaler protokoll 34, 36 2007-10-25
Svar på interpellation 2007/08:15 om bolagisering inom Vägverket och Banverket protokoll 66, 63 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:27 om gränsöverskridande taxitrafik protokoll 85, 83, 87 2007-10-16
Svar på interpellation 2006/07:653 om bredbandsutbyggnaden protokoll 52, 58, 55 2007-08-23
Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland protokoll 54 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:541 om funktionshindrades fotfäste på arbetsmarknaden protokoll 41, 39, 43 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:463 om deltidspolitiker och a-kassa protokoll 36, 34, 32 2007-04-27
Svar på interpellation 2006/07:271 om granskningsavgifter protokoll 47, 43 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:266 om elpriserna och basindustrins konkurrenskraft protokoll 52, 57 2007-02-23
Svar på interpellationerna 2006/07:285, 286, 288 och 291 om transportbidraget protokoll 77, 65, 71 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:159 om Vin & Sprit i Sundsvall protokoll 11, 13, 15 2007-01-19
Nedläggning av Vin & Sprits fabrik i Sundsvall protokoll 82, 80 2007-01-18
Trafiksäkerhet protokoll 1 2006-04-27
Svar på interpellation 2005/06:280 om uppsägning av tågmästare i Ånge protokoll 18, 16, 20 2006-03-28
Post- och kassaservice protokoll 136 2006-01-19
Förmånsbeskattning av tjänstebilar med alkolås protokoll 60, 58 2005-11-24
Infrastruktur - särskilt E 22 protokoll 31, 29 2005-10-26
Luftfart snabbprotokoll 92 2005-05-18
Vägfrågor snabbprotokoll 107, 109, 115, 105, 113, 111, 103 2005-05-18
Energi protokoll 234 2004-12-09
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 111, 101, 103, 127, 109, 97, 105, 120, 107, 118, 125, 99, 95 2004-12-02
Transportinfrastrukturen 2004-2015 protokoll 117, 113, 111, 115, 119 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:459 om digitala TV-sändningar protokoll 2, 4, 6 2004-06-01
Järnvägslag och vissa järnvägsfrågor protokoll 113 2004-05-27
Särskilt anordnad debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst protokoll 16, 20 2003-10-23
Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. protokoll 132, 126, 130, 128, 134 2003-10-22
(forts. från 4 §) Transportpolitik (forts. TU3) snabbprotokoll 114, 100, 104, 116, 106, 102 2003-03-27
Transportpolitik snabbprotokoll 36, 34, 32 2003-03-27
Svar på interpellation 2002/03:67 om regi- onala skyddsombud snabbprotokoll 105, 103 2003-01-21
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 216 2002-12-05
Svar på interpellation 2001/02:181 om liv- ränta snabbprotokoll 45, 41, 43 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:108 om tågtrafiken snabbprotokoll 85, 82 2002-01-15
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 71, 133, 73, 135, 69, 65, 120, 130, 67, 118 2001-12-13
Beslutsunderlag för investeringar i vägar och järnvägar snabbprotokoll 244, 246, 242, 240 2001-06-13
Beslut om utskottsbetänkanden som slut- debatterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 152 2001-05-31
Svar på interpellation 2000/01:394 om Vasakronan och Norrland snabbprotokoll 124, 122 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:345 om bunkerolja miljöklass 1 snabbprotokoll 57, 55 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:239 om del- tidsstämpling snabbprotokoll 61, 59 2001-03-09
Kommunikationer snabbprotokoll 42, 40, 116, 49, 59, 120, 185, 55, 181, 47, 36, 53, 38, 57, 30, 34, 44, 122, 65, 43, 118, 183, 26, 28, 32, 46, 124, 45, 68, 51 2000-12-06
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 92, 100, 96, 94, 104, 131, 133, 90, 88, 108, 102, 98, 106 1999-12-08
Postal infrastruktur snabbprotokoll 83, 85, 77, 75, 73, 79, 81 1999-06-01
(forts. från prot. 87) Transportpolitik (forts. TU8) snabbprotokoll 160, 152, 154, 158, 156, 162, 150 1999-04-29
(forts. från 5 §) Finansiering av vissa trafi- kanläggningar i Stockholms län m.m. (forts. snabbprotokoll 194, 191, 189 1998-05-07
Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. snabbprotokoll 20, 10, 26, 22, 24, 14, 12, 16, 18 1998-05-07
(forts. från 4 §) Regional tillväxt - för arbe- te och välfärd (forts. AU11) snabbprotokoll 59 1998-05-06
Svar på interpellation 1997/98:245 om flygledningens organisation snabbprotokoll 68, 62, 65 1998-04-17
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 290 1998-01-21
Enskilda vägar snabbprotokoll 38 1997-05-14
Frågestund snabbprotokoll 155, 45, 43 1997-01-23
Svar på interpellation 1996/97:42 om den elintensiva industrin snabbprotokoll 45, 56 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:50 om Väg- verket Produktion snabbprotokoll 73, 70 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:27 om kon- kurrensneutralitet och postdistribution snabbprotokoll 31, 35 1996-10-31
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 266 1996-06-11
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 66, 74 1996-05-24
Vägverkets sektorsansvar inom vägtrans- portsystemet m.m. snabbprotokoll 135, 131, 133, 139, 137 1996-05-08
Vägverkets produktionsdivision snabbprotokoll 138, 140, 142 1995-12-18
Svar på fråga 1995/96:36 om Vägverkets budgetarbete snabbprotokoll 10, 12 1995-10-17
Post- och telekommunikation snabbprotokoll 180, 176, 182, 184, 172, 174, 178 1995-05-31
Svar på interpellation 1994/95:51 om utbyggnad av E 4 och Ostkustbanan snabbprotokoll 3, 6 1995-02-23
Förändringar i lönegarantisystemet snabbprotokoll 44, 34, 42, 36, 32 1994-06-02
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 30, 32 1994-05-26
Svar på interpellation 1993/94:122 om Europaväg 4 och Ostkustbanan snabbprotokoll 125, 122, 120 1994-05-16
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området snabbprotokoll 104 1994-04-28
Konkursrättsliga frågor snabbprotokoll 103, 101, 99 1994-04-13
Köp av kollektivtrafik snabbprotokoll 167 1994-04-13
Svar på fråga 1993/94:344 om lokalisering av myndigheter inom radio- och TV-området snabbprotokoll 2 1994-02-15
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 138, 148, 128, 136, 100, 146, 82 1994-02-09
Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och snabbprotokoll 245, 247 1993-12-16
Svar på fråga 1993/94:212 om servicen i glesbygden snabbprotokoll 225, 221, 227, 223 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:172 om lönegarantin snabbprotokoll 77, 73, 75 1993-11-23
Återbäring av vinstmedel från vattenkraftsproduktionen snabbprotokoll 116, 118 1993-11-10
Svar på fråga 1993/94:65 om nattågstrafiken mellan Sundsvall och Göteborg snabbprotokoll 101, 97, 99, 103 1993-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hans Stenberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.