Harald Bergström

Bio

Harald Vilhelm Bergström, född 21 juni 1936 i Slätthögs församling, Kronobergs län, död där 11 januari 2013, var en svensk politiker (kristdemokrat), som mellan valen 1991 och 1994 samt valen 1998 och 2002 var riksdagsledamot för Kronobergs läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Harald Bergström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 154 2002-04-17
(forts. från 4 §) Vissa mineralpolitiska frå- gor (forts. NU10) snabbprotokoll 108, 97, 99, 106, 111 2002-03-07
Vissa mineralpolitiska frågor snabbprotokoll 29, 126 2002-03-07
Svar på interpellation 2001/02:239 om lagen om gode män och förvaltare snabbprotokoll 54, 56 2002-02-19
Svar på interpellation 2001/02:189 om mi- nerallagen snabbprotokoll 15, 21, 18 2002-01-31
Regional utjämning och utveckling samt en politik för tillväxt och livskraft i hela landet snabbprotokoll 12, 49, 20, 14, 18, 51, 16 2001-12-12
(forts. från 4 §) Samhällsplanering, bostads- försörjning och byggande (forts. BoU1) snabbprotokoll 171 2001-11-29
Omstrukturering av industriforskningsin- stituten snabbprotokoll 144, 135, 137, 128, 146 2001-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 3, 5, 7 2001-10-19
Bordläggningsdebatt med anledning av den regionalpolitiska propositionen snabbprotokoll 23, 21, 37, 35, 25 2001-10-02
Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m. snabbprotokoll 236 2001-05-31
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 111 2001-04-25
(forts. från 14 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU7) snabbprotokoll 154, 156, 168, 165, 170 2001-04-05
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 125, 145, 127, 129, 147 2001-04-05
Fordonsfrågor m.m. snabbprotokoll 191 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:290 om för- svarsmaterielaffärer med andra länder snabbprotokoll 51, 48 2001-03-27
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 393, 363, 391 2001-01-18
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 272 2000-12-07
Hänvisning av ärende till utskott snabbprotokoll 45, 47, 43 2000-10-24
Frågestund snabbprotokoll 49, 116, 47, 103, 118, 101 2000-05-25
Vissa regionalpolitiska frågor snabbprotokoll 220, 169, 227, 165, 167 2000-04-05
Svar på interpellation 1999/2000:285 om bemyndigandesystem vid fördelning av medel för snabbprotokoll 34, 32, 36 2000-04-04
Vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor snabbprotokoll 143 2000-02-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 245, 234, 220, 247, 218, 232 2000-01-19
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 204 1999-12-02
Handel med ädelmetallarbeten snabbprotokoll 95 1999-10-13
Lägesrapport angående de regionala till- växtavtalen snabbprotokoll 82, 89 1999-10-13
Svar på interpellation 1998/99:230 om hörselskadades situation snabbprotokoll 124, 121 1999-05-21
Svar på interpellationerna 1998/99:232 och 240 om aborter snabbprotokoll 136 1999-05-21
(forts. från 6 §) Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. (forts. BoU9) snabbprotokoll 141, 143 1999-04-29
Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. snabbprotokoll 29, 7, 27, 3, 55, 40, 42, 53, 5 1999-04-29
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 242, 240, 43, 244, 246, 248 1999-03-25
Investeringsplaner för trafikens infrastruk- tur snabbprotokoll 134, 130, 132 1999-03-17
Svar på interpellation 1998/99:95 om na- turgasledning genom Sverige snabbprotokoll 113, 110, 116 1999-02-11
Upphovsrätt till musikaliska verk snabbprotokoll 145, 143 1999-02-10
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 43) Regionalpolitik snabbprotokoll 43, 7, 15, 13 1999-01-22
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 162, 160, 51, 252, 266, 264, 153 1998-12-17
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 184 1994-06-09
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 39, 37, 43, 41, 35 1994-05-30
Arbetslivspolitik snabbprotokoll 89, 86, 84, 91 1994-03-23
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 81, 77, 79 1994-03-23
Svar på fråga 1993/94:314 om skadestånd vid brott mot de arbetsrättsliga lagarna snabbprotokoll 87, 85 1994-02-08
Förändringar i arbetsrätten (forts. AU4) snabbprotokoll 46 1993-12-16
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. snabbprotokoll 140, 136, 138, 175, 134 1993-12-15
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 124, 127 1993-12-15
Svar på interpellation 1993/94:22 om avvecklingen av arbetslivsfonderna snabbprotokoll 19, 22 1993-11-19
Jämställdhet snabbprotokoll 29 1993-10-27
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 47, 70, 45, 64, 62, 49, 72, 66, 68, 60 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Harald Bergström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.