Helena Hillar Rosenqvist

Bio

Helena Anna Kerstin Hillar, tidigare Hillar Rosenqvist, född 8 augusti 1946 i Linköpings församling, Östergötlands län, är svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Östergötlands läns valkrets. Hon var gruppledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp 1998–2006.[källa behövs]I riksdagen var hon ledamot i bostadsutskottet 1998–2006. Hon var även suppleant i justitieutskottet, kulturutskottet, socialutskottet och trafikutskottet. Efter tiden som riksdagsledamot var hon ledamot i Riksrevisionens styrelse 2006–2010.
Artikeln innehåller material från wikipedia Helena Hillar Rosenqvist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1839 (64.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
662 (23.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
198 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
142 (5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
SuppleantKulturutskottet2005-04-212005-08-22
SuppleantKulturutskottet2003-12-152004-10-19
SuppleantJustitieutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantTrafikutskottet1998-10-202002-09-30
SuppleantSocialutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande protokoll 128 2006-06-13
(forts. från 12 §) Reformerad hyressättning (forts. BoU10) protokoll 122 2006-05-10
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 89, 214, 93, 216, 91, 95, 208, 87, 210, 212 2006-03-15
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 23 2006-03-10
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. BoU7) protokoll 163 2006-02-23
Stöd till olönsam flygtrafik protokoll 74, 76 2006-01-26
Aktuell debatt: Sveriges beredskap inför en pandemi protokoll 31, 24 2005-10-21
Bostadsfrågor protokoll 275, 285, 291, 293, 289, 281, 287, 273, 283 2005-10-13
Ändrade regler för bostadsbidrag protokoll 187, 189 2005-06-02
Planfrågor protokoll 156 2005-05-25
(forts. från 6 §) Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (forts. BoU8) protokoll 126 2005-04-21
Fristående skolor protokoll 196 2005-04-13
Gymnasieskolan protokoll 161 2005-04-13
Byggfrågor protokoll 10, 210, 208, 184, 212 2005-03-03
Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. protokoll 38 2005-03-03
Jas och miljön protokoll 68, 70 2005-02-17
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. protokoll 120, 116, 113, 115, 118, 94 2005-01-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 87, 85, 83 2004-12-06
Friåret protokoll 52, 54 2004-12-02
Mäns våld mot kvinnor protokoll 85, 87 2004-11-25
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 179, 154, 156, 152, 181, 166, 168 2004-06-16
Utvisningsbeslut protokoll 59, 61 2004-05-27
Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden protokoll 154 2004-05-24
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. protokoll 128, 130, 126, 120, 122, 124, 132 2004-05-24
(forts. från 14 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. BoU8) protokoll 192, 190, 194 2004-04-15
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 157, 142, 155, 140, 161, 144, 163, 159 2004-04-15
Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. protokoll 212 2004-04-15
Vattenfalls satsning på förnybar energi protokoll 89, 87 2004-04-15
Fastighetsrättsliga frågor m.m. protokoll 217, 219 2004-03-04
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 209, 13, 158, 187, 185, 182, 169, 156, 207, 171, 53, 200, 189, 157, 211, 42, 180, 167, 198, 40 2004-03-03
Sjuka hus protokoll 47, 45 2004-02-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 45, 47, 20, 76, 24, 64, 16, 32, 26, 134, 18, 136, 51, 128, 80, 189, 132, 36, 53, 34, 22, 78, 142, 55, 138, 43, 61, 140, 126, 49, 30, 28, 59, 130, 62, 14 2003-12-03
Kooperativ hyresrätt protokoll 86, 91, 88, 93 2003-11-20
(forts. från 12 §) Arkitektur, form och design (forts. KrU3) protokoll 162 2003-11-12
Naturvård protokoll 157 2003-10-22
Tredimensionell fastighetsindelning protokoll 40, 44, 48, 42, 46 2003-10-22
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder snabbprotokoll 182 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:403 om externhandelns inverkan på miljön snabbprotokoll 168, 166, 170 2003-05-26
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 82, 84, 80, 86, 78 2003-04-16
Fastighetsrättliga frågor snabbprotokoll 120, 124, 122 2003-04-10
Ärende för hänvisning till utskott Föredrogs snabbprotokoll 47, 49, 51, 39, 43, 45, 41 2003-03-21
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 162, 166, 164 2003-03-12
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 64 2003-01-30
Bostadsrättsfrågor snabbprotokoll 104, 112, 110, 106, 116, 114, 108 2003-01-29
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 195, 197 2002-12-05
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 101, 99 2002-11-20
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 282, 278, 284, 286, 280 2002-11-07
Vissa inomhusmiljöfrågor snabbprotokoll 110, 98, 108, 100 2002-05-31
Svar på interpellation 2001/02:307 om funktionshindrade kvinnors behov av kvinnojou- snabbprotokoll 55, 53, 57 2002-04-02
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 128 2002-03-13
Allmännyttiga bostadsföretag, m.m. snabbprotokoll 7, 11, 32, 49, 13, 9, 34, 5, 51 2002-03-06
Plan- och byggprocessens längd snabbprotokoll 15 2002-02-21
Handikappolitik snabbprotokoll 202 2002-02-20
Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m. snabbprotokoll 55, 57 2002-01-30
Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor snabbprotokoll 22 2002-01-30
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 229, 227, 187, 189, 191 2001-12-06
Svar på interpellationerna 2001/02:6 och 9 om Heby kommun snabbprotokoll 18, 25 2001-10-16
(forts. från 9 §) Ändring i läns- och lands- tingsindelningen (forts. BoU13) snabbprotokoll 149 2001-06-11
Ny socialtjänstlag m.m. snabbprotokoll 56 2001-06-01
Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m. snabbprotokoll 245 2001-05-31
Förlängd giltighetstid för vissa bestäm- melser om kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 203, 199, 201, 219, 226, 205, 207, 217, 228 2001-05-31
Vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor snabbprotokoll 219, 223, 215, 221, 235, 237, 217 2001-03-08
Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser snabbprotokoll 237, 239, 231, 235, 233 2001-03-07
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 160, 138 2001-01-24
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 309, 305, 307 2001-01-18
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 205, 203, 213, 209, 201, 211, 207 2000-12-07
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 238, 240, 236 2000-11-23
Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter m.m. snabbprotokoll 206, 12, 16, 208, 14, 10 2000-11-22
Information från regeringen från UNEP:s globala miljöministerforum i Malmö snabbprotokoll 17 2000-06-07
Egenskapskrav på byggnader snabbprotokoll 60, 58 2000-04-13
Frågestund snabbprotokoll 49, 43, 81, 46, 67, 74, 47, 79, 41, 60, 62, 42, 44, 44, 72, 69 2000-03-30
(forts. från 3 §) Vissa fastighetsrättsliga frågor (forts. BoU6) snabbprotokoll 100 2000-03-09
Statligt stöd till lokala investeringsprog- ram snabbprotokoll 135 2000-02-23
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 195, 197 1999-12-02
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 80, 89, 78, 49, 51, 65, 91, 39, 63 1999-06-14
(forts. från 2 §) Vissa byggfrågor m.m. (forts. BoU8) snabbprotokoll 145, 143 1999-05-20
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 52, 41, 13, 17, 9, 43, 15, 50, 157, 5, 11, 7 1999-05-20
Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. snabbprotokoll 49, 41, 51, 43, 45, 47, 39 1999-04-29
Ägarlägenheter snabbprotokoll 181 1999-03-24
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 144, 93, 99, 142, 127, 95, 97, 135, 139, 101, 125, 137, 139, 137 1999-03-10
Hyresrätt och bostadsrätt snabbprotokoll 157 1999-02-17
Kooperativ hyresrätt och ägarlägenhe- ter snabbprotokoll 142, 144, 140 1999-02-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Helena Hillar Rosenqvist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.