Helena Höij

Bio

Helena Margareta Höij, född Svensson 20 december 1965 i Angereds församling, Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (kristdemokrat) och ämbetsman. Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Stockholms kommuns valkrets. Efter valet 2002 utsågs hon till riksdagens tredje vice talman.Från 1 november 2022 är hon landshövding för Dalarnas län.
Artikeln innehåller material från wikipedia Helena Höij, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1029 (36.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1129 (39.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
346 (12.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
337 (11.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
SuppleantRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
LedamotValberedningen2004-04-292006-10-02
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-072003-11-20
SuppleantKonstitutionsutskottet2003-10-032006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082004-04-29
SuppleantUtrikesnämnden2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSkatteutskottet2000-06-082001-09-18
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2000-06-082000-10-18
LedamotSkatteutskottet1998-10-131999-05-04
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-131999-05-04
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Inledning (allmänna synpunkter) protokoll 18, 16, 14 2006-06-09
Svar på interpellation 2005/06:404 om ambassad i Tunisien protokoll 19, 15, 17 2006-06-05
Kommunal demokrati och kompetens protokoll 117, 114, 119 2006-05-18
Svar på interpellation 2005/06:375 om åtgärder mot reklam för sexuella tjänster protokoll 32, 30, 28 2006-05-15
En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m. protokoll 23, 3, 11, 21, 13 2006-05-10
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting protokoll 3 2006-05-03
Regional demokrati protokoll 43, 47, 45 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:91 om barns skuldsättning i samband med trängselskatteförsöket protokoll 62 2005-11-15
Skola och utbildning protokoll 82 2005-10-14
Svar på interpellation 2004/05:648 om regeringens stöd till Roks protokoll 168, 163, 159 2005-06-08
Regeringens styrning av Vattenfall (avsnitt 6) protokoll 192, 177, 190 2005-06-01
Regeringens utseende av kommittéordförande (avsnitt 2.9) och Regeringens utseende av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet (avsnitt 2.10) protokoll 96, 98, 88 2005-06-01
Socialminister Berit Andnors beslut att inte tillsätta en parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna (avsnitt 1.10) och Justitieminister Thomas Bodströms agerande i fråga om en utredning om könsneutral lagstiftning (avsnitt 1.11) protokoll 22 2005-06-01
Statsrådet Ibrahim Baylans uttalande kring tillbakadragande av en rapport från Skolverket (avsnitt 5.1) protokoll 168, 154, 166 2005-06-01
(forts. från 9 §) Riksdagens arbetsformer (forts. KU29) protokoll 148, 150 2005-03-16
Riksdagens arbetsformer protokoll 111 2005-03-16
Statlig förvaltning, m.m. protokoll 151, 41, 44, 46, 149, 123, 103, 125 2005-02-09
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning protokoll 77, 75, 60 2005-01-19
Svar på interpellation 2003/04:212 om brott mot äldre protokoll 41, 33, 37 2004-02-03
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 55, 57, 59 2003-12-08
Svar på interpellation 2003/04:116 om stödet till demokratirörelsen på Kuba protokoll 4, 2, 6 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:87 om bidrag till ungdomsorganisationer för internationell verksamhet protokoll 77, 75, 73 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:92 om integration och folkbildning protokoll 81, 84 2003-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. snabbprotokoll 88, 66, 73, 86, 75 2001-06-14
Följdändringar till det nya studiestödssys- temet, m.m. snabbprotokoll 178 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:388 om till- växtavtalen och jämställdheten snabbprotokoll 22, 20 2001-05-07
Svar på interpellation 2000/01:393 om könsfördelningen i bolagsstyrelser snabbprotokoll 25, 27 2001-05-07
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 72, 51, 74, 47, 53 2001-04-04
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 103, 118, 120 2001-04-04
Allmänna motioner om inkomstskatt m.m. snabbprotokoll 90, 92, 73 2001-03-21
Fråga om hänvisning av motion snabbprotokoll 132 2001-02-07
Frågestund snabbprotokoll 90, 88 2001-02-01
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 15 2001-01-19
Skattereduktion för utgifter för vissa an- slutningar för data- och telekommunikationer snabbprotokoll 25, 27, 9 2000-12-14
(forts. från 9 §) Beskattning av utländska nyckelpersoner (forts. SkU6) snabbprotokoll 164, 166 2000-11-30
Beskattning av utländska nyckelpersoner snabbprotokoll 145 2000-11-30
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 114, 105, 116, 89, 126, 107, 124, 85, 87 2000-11-22
Svar på interpellation 2000/01:44 om fas- tighetsskatten i Stockholm snabbprotokoll 20, 27 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:9 om studi- emedelsförordningen snabbprotokoll 7 2000-10-10
Behandling av personuppgifter i skatte- myndigheternas brottsutredande verksamhet, snabbprotokoll 69, 67, 78, 71, 80 1999-03-03
Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m. snabbprotokoll 91, 106, 88, 93, 104 1999-03-03
Mervärdesskatt snabbprotokoll 153, 155, 157 1999-03-03
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 118 1998-12-15
Anslag till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 9, 16, 11, 14, 2 1998-12-09
Beskattning av råtallolja snabbprotokoll 60, 53, 62 1998-12-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Helena Höij

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.