Helena Leander

Bio

Helena Lovisa Elisabeth Leander, född 4 januari 1982 i Sankt Görans församling i Stockholm, är en svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Uppsala läns valkrets. Hon har varit miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Leander var förbundsstyrelseledamot i Grön Ungdom 2002–2004. Hon var även kommunfullmäktigeledamot i Uppsala kommun 2002–2006.
När Leander valdes in i riksdagen 2006 var hon då riksdagens näst yngsta ledamot, och hon fick göra ett uppehåll i sina studier i nationalekonomi på Uppsala universitet.[källa behövs] Hon var riksdagsledamot 2006–2014. I riksdagen var hon ledamot i skatteutskottet 2006–2011 och miljö- och jordbruksutskottet 2011–2014. Hon var även suppleant i civilutskottet, EU-nämnden, finansutskottet, justitieutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och skatteutskottet. Dessutom var hon suppleant i riksbanksfullmäktige 2010–2011.Leanders profilfrågor är djurrätt, migrationspolitik och grön skatteväxling. Hon var också Miljöpartiets talesperson för djurskyddsfrågor och för HBT-frågor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Helena Leander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1649 (35.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2238 (47.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
586 (12.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
215 (4.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2011-09-212014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2011-09-202012-06-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2011-09-202014-09-29
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192011-12-15
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotSkatteutskottet2010-10-122011-09-19
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantCivilutskottet2009-01-132010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2008-10-012009-01-13
SuppleantJustitieutskottet2008-05-162010-10-04
SuppleantCivilutskottet2008-01-242008-10-01
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2007-08-162007-12-13
SuppleantCivilutskottet2006-10-242007-08-16
SuppleantJustitieutskottet2006-10-242008-01-22
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 9 §) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (forts. MJU27) snabbprotokoll 169, 171 2014-06-18
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster snabbprotokoll 147, 162, 160, 143, 149 2014-06-18
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag snabbprotokoll 126 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 184, 176, 193, 186 2014-06-18
Klimatpolitik snabbprotokoll 82, 96, 126, 94, 119, 124, 121, 78, 80 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 5, 13, 21 2014-06-05
Haverikommission om hormonstörande kemikalier snabbprotokoll 34, 36 2014-06-05
Djurskydd snabbprotokoll 41, 61, 49, 131, 59, 82, 51 2014-03-26
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 18, 20, 10 2014-03-26
Miljömålen snabbprotokoll 39, 37 2014-03-13
Sveriges internationella klimatarbete snabbprotokoll 60 2014-02-27
Ändringar i djurskyddslagen snabbprotokoll 196, 216, 198, 187, 214 2014-02-19
Bisfenol A snabbprotokoll 72, 70 2014-02-06
Vargjakt snabbprotokoll 42, 40 2014-01-23
(forts. från 7 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 139, 130, 128, 137 2013-12-12
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 69, 67, 63, 59, 241, 61, 239, 261, 231, 263 2013-12-12
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 168, 170, 175, 153, 151, 173, 148 2013-12-05
Energi snabbprotokoll 45, 43, 2 2013-12-04
Klimatpolitiken snabbprotokoll 47, 45 2013-11-28
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 2 2013-11-28
Ansvaret för klimatinsatser i fattiga länder snabbprotokoll 51, 49 2013-11-14
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 48, 27, 34, 55, 50, 36, 53 2013-11-06
Svar på interpellation 2013/14:39 om redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp snabbprotokoll 24, 28, 26 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:47 om regelverk kring fiskodlingar snabbprotokoll 32, 35 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:51 om Ojnare myr som Natura 2000-område snabbprotokoll 42, 40, 44 2013-11-05
Klimat och miljö snabbprotokoll 124, 14, 80, 115, 18, 78, 117, 37, 126, 16, 39, 20, 22 2013-10-15
Överenskommelse om ett friskare Östersjön protokoll 45, 43 2013-09-26
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 11, 9, 1 2013-05-30
Jakt och viltvård snabbprotokoll 190, 121, 81, 83, 85 2013-04-25
Miljögifter snabbprotokoll 70, 72 2013-04-25
Övergripande miljöfrågor snabbprotokoll 46, 57, 59 2013-04-17
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 121 2013-04-10
Klimatpolitik m.m. snabbprotokoll 49, 34, 36, 62, 60, 30, 69, 47, 71 2013-03-20
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 2, 95, 105 2013-03-13
Djurskyddslagstiftningen snabbprotokoll 31, 33 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:255 om psykisk ohälsa hos unga transpersoner snabbprotokoll 11, 13, 9 2013-02-22
Vargpolitiken snabbprotokoll 64, 62 2013-01-31
Skyddsjakt på varg snabbprotokoll 37, 35 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:171 om inmatningstariffer som klimatstöd till fattiga länder snabbprotokoll 2, 6, 4 2013-01-15
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 212 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:152 om svikna klimatlöften till fattiga länder snabbprotokoll 76, 72, 74 2012-12-07
Utsläppshandeln snabbprotokoll 65, 67 2012-10-18
Vargarna i Sverige protokoll 54, 56 2012-10-04
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 158, 127, 160, 131, 133, 123, 125 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:379 om skogspolitiken protokoll 7, 3 2012-06-08
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 111, 113, 104, 102 2012-06-07
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid protokoll 2, 14, 4, 6, 16 2012-06-07
Kontinuitetsskogsbruk protokoll 36, 38 2012-06-07
Miljöhänsyn vid skogsavverkning protokoll 40, 38 2012-05-03
Kemikaliekontroll protokoll 72, 89, 91 2012-05-02
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 63, 56, 38, 54, 43, 41, 65 2012-04-25
Kastrering av grisar protokoll 84, 82 2012-04-19
Skogspolitik protokoll 91, 219, 232, 179, 102, 104, 110, 230, 108, 168, 181 2012-03-21
Övergripande miljöfrågor m.m. protokoll 82, 80, 59, 73, 61, 71, 63 2012-03-21
Djurskyddskrav vid statlig upphandling av mat protokoll 81, 83 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:259 om nytt kommunalt utjämningssystem protokoll 207, 210, 213 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:175 om svensk klimatpolitik efter Durban protokoll 121, 113, 117 2012-01-26
Tvångssterilisering protokoll 12, 10 2012-01-19
(forts. från 8 §) Allmän miljö- och naturvård m.m. (forts. MJU1) protokoll 88, 86 2011-12-19
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 60, 78, 76 2011-12-19
Svar på interpellation 2011/12:74 om skydd av marina Natura 2000-områden protokoll 82, 86, 78 2011-12-13
Djurtransporter protokoll 44, 42 2011-12-08
Köttkonsumtionens klimatpåverkan protokoll 46, 48 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:3 om miljöanpassade kostråd snabbprotokoll 8, 5, 2 2011-09-27
Svavelutsläppen från sjöfarten snabbprotokoll 54, 52 2011-09-22
Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg protokoll 120 2011-06-15
Svar på interpellationerna 2010/11:359 och 396 om det statliga stödet till trossamfund snabbprotokoll 52, 49, 46 2011-05-31
Grönbok om mervärdesskattens framtid snabbprotokoll 22 2011-05-18
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) snabbprotokoll 11 2011-05-11
Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder snabbprotokoll 28 2011-04-28
Dieselskatten snabbprotokoll 66, 68 2011-03-31
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter (forts. SkU23) snabbprotokoll 135, 159, 161 2011-03-17
(forts. från 7 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 49 2011-03-17
Nya lagar om avgasrening och drivmedel snabbprotokoll 3, 7, 5 2011-03-17
Djurskyddskontrollen snabbprotokoll 48, 46 2011-01-27
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 129 2010-12-09
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas snabbprotokoll 101 2010-12-08
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 47, 52, 59, 78, 52, 88, 77, 98, 76, 60, 96, 113, 76, 86, 75, 87, 115, 72, 70, 64, 60, 89, 72, 74, 62, 96, 51, 90, 61, 58, 94, 84, 49, 64, 70 2010-12-08
Svensk grisuppfödning snabbprotokoll 49, 51 2010-12-02
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 71, 82, 56, 54, 80, 73, 52 2010-06-23
Djurskyddet inom minkuppfödningen snabbprotokoll 83, 85 2010-06-17
Koldioxidskatten snabbprotokoll 51, 53 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:326 om alternativ till djurförsök protokoll 26, 20, 23 2010-04-20
Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget protokoll 77, 79, 67 2010-04-14
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 7, 84, 20, 12, 86, 74, 3, 64, 62, 58, 81, 5, 79, 10, 22 2010-03-18
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 133, 124, 150, 122, 152, 135, 111, 155 2010-03-10
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 67, 132, 145, 134, 147, 90, 45, 62, 64, 92, 77, 47, 79, 43, 126 2010-03-10
Vargjakten protokoll 10, 12 2010-01-21
Vanvård av djur protokoll 136, 134 2009-12-10
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 protokoll 19, 4, 39, 12, 21, 10, 37 2009-12-09
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 75, 85, 98, 87, 100 2009-12-02
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor protokoll 58, 50, 56 2009-12-02
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer protokoll 111, 125, 123 2009-12-02
Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov protokoll 77, 81, 79 2009-11-24
Skatt, tull och exekution protokoll 52 2009-11-24
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey, Guernsey, Bermuda och Brittiska Jungfruöarna protokoll 11 2009-11-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 120, 139, 132, 130, 141 2009-06-17
Svar på interpellation 2008/09:503 om hälsofarlig avel av hundar protokoll 16 2009-05-19
Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna protokoll 3, 15, 13 2009-05-13
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder protokoll 34, 32, 46, 26, 48 2009-05-13
Familjepolitiken protokoll 39, 41 2009-04-02
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 92, 94, 90 2009-04-01
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 172, 185, 187 2009-03-26
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 163, 29, 29 2009-03-26
Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel protokoll 176, 160, 158, 169, 171, 162, 174 2009-03-18
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 33 2009-03-11
Taxering och beskattning av ägarlägenheter protokoll 105, 99, 107 2009-02-18
F-skatt åt fler protokoll 53 2008-12-10
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 37, 17, 19, 7, 35, 32, 30 2008-12-10
Svar på interpellation 2008/09:138 om kycklingavel protokoll 48, 50, 52 2008-12-02
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 21, 4, 19 2008-11-26
Trängselskatt för miljöbilar protokoll 63, 67, 65 2008-11-26
Svar på interpellation 2008/09:118 om djurpornografi protokoll 2, 6, 4 2008-11-25
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. protokoll 13 2008-10-22
Miljö och klimat protokoll 120, 104, 118, 122, 102 2008-10-16
Svar på interpellation 2007/08:785 om samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser protokoll 71, 69, 67 2008-06-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 88, 83, 60, 72, 85, 70, 90 2008-06-18
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 65 2008-06-16
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 77 2008-06-16
Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter protokoll 178 2008-06-11
Godkännande av Prümrådsbeslutet protokoll 62 2008-05-19
Djuruppfödningens klimatpåverkan protokoll 73, 75 2008-04-24
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål protokoll 29, 23, 20, 25, 31 2008-04-23
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. protokoll 17 2008-04-23
Allmänna motioner om alkohol och tobak protokoll 37 2008-04-09
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt protokoll 2 2008-04-09
Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 6, 30, 32 2008-04-09
Svar på interpellation 2007/08:469 om förbud mot produkter från stympade får protokoll 71, 69, 67 2008-03-14
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) protokoll 67, 43, 69 2008-03-05
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 77, 15 2008-03-05
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning protokoll 100, 98, 88 2008-03-05
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 53, 65, 63 2007-12-14
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 116 2007-12-14
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 protokoll 31, 33, 15, 3, 42, 20, 13, 18, 40 2007-12-14
(forts. från 8 §) Ett förstärkt jobbskatteavdrag (forts. SkU11) protokoll 104, 102 2007-12-06
Ett förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 28, 26, 16 2007-12-06
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 protokoll 1, 8, 6 2007-12-06
Vissa personbeskattningsfrågor protokoll 107 2007-12-06
(forts. från 13 §) Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (forts. SkU7) protokoll 227, 203, 193, 205 2007-11-28
(forts. från 9 §) Tillsyn över hundar och katter (forts. MJU5) protokoll 82, 80 2007-11-22
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket protokoll 22, 182 2007-11-22
Tillsyn över hundar och katter protokoll 36 2007-11-22
Svar på interpellation 2007/08:91 om illegal rovdjursjakt med snöskoter protokoll 72, 70, 74 2007-11-13
Finans- och skattepolitik protokoll 372, 374, 362 2007-10-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 133, 123, 151, 135 2007-06-20
(forts. från 14 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 149, 140, 138, 125, 127, 147 2007-06-14
(forts. från 16 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 188, 177, 190, 175 2007-06-14
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden protokoll 227 2007-06-14
Införande av trängselskatt i Stockholm protokoll 42, 52, 44, 50, 40 2007-06-14
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling) protokoll 2 2007-06-07
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen protokoll 179 2007-05-30
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. protokoll 121, 111 2007-05-30
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 93, 65, 67, 42, 54, 80, 78, 91, 52 2007-05-30
En fristående kronofogdemyndighet m.m. protokoll 166 2007-05-24
(forts. från 5 §) Djurskydd (forts. MJU13) protokoll 98 2007-04-19
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 206, 103, 215, 201, 204, 101, 218, 95, 196, 213, 199, 220, 115 2007-04-18
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. (forts. SkU10) protokoll 151, 129, 149, 137, 135 2007-03-14
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 184, 172, 186, 174, 166 2007-03-14
Svar på interpellation 2006/07:322 om sexuella övergrepp mot djur protokoll 13, 11, 9 2007-02-26
Svar på interpellation 2006/07:196 om juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar protokoll 42, 45 2007-01-19
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 145, 141, 143 2006-12-18
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling) protokoll 148 2006-12-18
(forts. från 9 §) Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (forts. SkU3) protokoll 147, 149, 151 2006-12-13
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. protokoll 173, 171, 190, 160, 192 2006-12-13
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. protokoll 103, 105, 101 2006-12-12
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 71, 69, 65, 67, 63 2006-12-07
Ekonomi och skatter protokoll 102, 98, 94, 120, 104, 118, 96, 100 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Helena Leander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.