Helena Lindahl

Bio

Helena Sofi Lindahl, född 1 juli 1972 i Nysätra församling i Västerbottens län, är en svensk politiker (centerpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2011 (dessförinnan statsrådsersättare från 2010), invald för Västerbottens läns valkrets. Lindahl är Centerpartiets näringspolitiska talesperson.[källa behövs]I riksdagen är Lindahl ledamot i näringsutskottet sedan 2011. Hon är eller har varit suppleant i arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, EU-nämnden, finansutskottet, försvarsutskottet, justitieutskottet, konstitutionsutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, utbildningsutskottet och utrikesutskottet.Lindahl uppmärksammades i januari 2019 då hon gick emot partilinjen och var den enda riksdagsledamoten från partierna bakom Januariavtalet som röstade nej till Stefan Löfven som statsminister. När samma omröstning kom upp igen 2021 sa hon att hon skulle följa partiets officiella linje och röstade senare för att Löfven skulle fortsätta som statsminister.
Artikeln innehåller material från wikipedia Helena Lindahl, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1263 (39.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
379 (11.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
233 (7.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1338 (41.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantCivilutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNäringsutskottet2011-10-142014-09-29
Riksdagsledamot2011-09-302014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122011-10-13
StatsrådsersättareMaud Olofsson2010-10-042011-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 79, 81, 83 2023-06-20
Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk 2022/23:115 57 2023-05-30
Skatteförfarande 2022/23:105 15, 15 2023-05-09
Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag 2022/23:101 13, 13 2023-05-02
Mervärdesskatt 2022/23:92 223, 223, 223 2023-04-19
Punktskatt och tull 2022/23:92 209, 211, 213, 209, 209, 211, 211, 213, 213 2023-04-19
Inkomstskatt 2022/23:75 33, 33 2023-03-15
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 2022/23:67 58, 58 2023-02-22
Skatt, tull och exekution 2022/23:40 43, 43 2022-12-16
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 95, 95 2022-12-13
BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning 2022/23:14 140, 140, 140 2022-10-26
Svar på interpellation 2021/22:444 om ökat bostadsbyggande på landsbygden 2021/22:101 39, 42, 45, 39, 42, 45 2022-04-22
Näringspolitik 2021/22:71 24, 72, 78, 80, 40, 89, 91, 106, 108, 7, 13, 15, 28, 30, 45, 47, 63, 124, 126, 128, 24, 40, 13, 15, 17, 19, 21, 95, 97, 99 2022-02-23
2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande 2021/22:55 59, 61, 63, 59, 61, 63, 59, 61, 63 2022-01-19
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 55, 55, 55 2022-01-19
(forts.) Näringsliv (forts. NU1) 2021/22:45 144, 144 2021-12-14
Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna 2021/22:39 31, 31 2021-12-02
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 13, 13, 13 2021-10-20
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 34, 36, 38, 40, 42, 34, 36, 38, 40, 42 2021-09-29
Svar på interpellation 2020/21:739 om mackar på landsbygden 2020/21:131 22, 24, 26, 22, 24, 26 2021-06-01
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 98, 98 2021-05-26
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 151, 151 2021-04-21
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 138, 138 2021-04-21
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 125, 125 2021-04-21
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 2020/21:71 82, 82 2021-01-27
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 76, 76 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 107, 107 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap 2020/21:71 115, 115 2021-01-27
Frågestund 2019/20:28 80, 82, 44, 80, 46, 82, 51, 53 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:26 om snöröjning av enskilda vägar 2019/20:21 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-17
Svar på interpellation 2018/19:218 om rapporterna om flyget 2018/19:91 59, 61, 63 2019-05-13
(forts. från § 10) Mineralpolitik (forts. NU11) 2018/19:88 217, 219, 221 2019-05-08
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 13, 15, 17 2019-04-03
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 18 2018-05-29
Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel 2017/18:121 22 2018-05-29
Svar på interpellation 2017/18:533 om expropriering av skog 2017/18:120 47, 49, 51 2018-05-28
Förbud mot utvinning av uran 2017/18:112 13 2018-05-16
(forts. från § 18) Näringspolitik (forts. NU12) 2017/18:100 116 2018-04-18
Svar på interpellation 2017/18:389 om svenska bioraffinaderier och tillgången till svensk skog 2017/18:82 28, 30, 32 2018-03-09
Vissa elmarknadsfrågor 2017/18:76 87 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:19 om situationen hos polisen i Region nord 2017/18:25 16, 18, 20 2017-10-27
Statligt ägda bolag i omvandling 2016/17:126 184, 193, 195, 198, 200 2017-06-15
Handelspolitik 2016/17:88 57 2017-03-29
(forts. från § 11) Statliga företag (forts. NU4) 2016/17:33 148, 150 2016-11-23
Svar på interpellation 2015/16:752 om konsekvenserna av ökade kostnader för företagen 2015/16:129 73, 77, 81 2016-09-01
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:120 217, 225, 227, 236 2016-06-15
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag 2015/16:112 9 2016-05-26
Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet 2015/16:110 6, 14, 23 2016-05-24
Mineralpolitik 2015/16:95 20, 22, 29, 31, 103, 105, 107, 103, 105, 107, 99, 13, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 37, 22, 123, 39, 31, 33, 123, 7 2016-04-20
Exportstrategin 2015/16:85 9, 39, 41 2016-03-23
Politik för hållbart företagande 2015/16:85 54, 62, 64, 67, 69 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:351 om byggstart för Norrbotniabanan 2015/16:72 101, 105, 110 2016-03-01
Energipolitik 2015/16:70 3 2016-02-25
Svar på interpellation 2015/16:352 om upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet 2015/16:68 81, 83, 87 2016-02-23
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen 2015/16:62 50 2016-02-03
Svar på interpellation 2015/16:325 om nytt regelverk om upphandling 2015/16:61 84, 87 2016-02-02
Näringsliv 2015/16:42 108, 136, 110, 138, 112, 140, 120, 122, 209, 211, 213, 134, 136, 33, 183, 185, 41, 187, 43, 46, 159, 183, 185, 129, 187, 131, 153, 133, 70, 72, 136, 138, 140, 155, 157, 151, 152, 154, 161, 163, 209, 211, 213, 64, 66, 68, 129, 131, 76, 133, 78 2015-12-09
Regional tillväxt 2015/16:37 178, 180, 191, 193, 100, 102, 98, 174 2015-12-02
Svar på interpellation 2015/16:65 om konsekvenser av ny stödområdesindelning för jordbruket i norra Sverige 2015/16:20 36, 39, 42 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:64 om det statliga riskkapitalet och Inlandsinnovation 2015/16:18 56, 58, 61 2015-10-22
Svar på interpellationerna 2014/15:445, 581, 594 och 601 om centralisering av Skatteverkets kontor 2014/15:107 49, 56 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:590 om prioritering av utvecklingsstrategier 2014/15:106 29, 32, 35 2015-05-29
Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet 2014/15:90 44, 49, 51, 66, 68 2015-04-22
Svar på interpellation 2014/15:145 om effekterna av ändrad inriktning för Fouriertransform AB 2014/15:51 83 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:192 om nedläggning av AF-kontor samt geografisk begränsning för den statliga banken SBAB 2014/15:44 21, 25 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:124, 132 och 135 om vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv 2014/15:29 59, 64, 70 2014-11-28
Svar på interpellation 2014/15:71 om bygget av Norrbotniabanan 2014/15:21 3, 9 2014-11-13
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering snabbprotokoll 64, 72, 70, 68, 66 2014-06-11
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet snabbprotokoll 26, 18, 22, 20, 24 2014-04-28
Nationella patent på engelska snabbprotokoll 42 2014-04-09
(forts. från 8 §) Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin (forts. NU10) snabbprotokoll 117 2014-03-06
Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden snabbprotokoll 27, 23, 25 2014-03-06
Svar på interpellationerna 2013/14:262, 272 och 273 om regeringens hantering av Inlandsinnovation snabbprotokoll 72, 77 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:93 om mobiltäckning snabbprotokoll 18, 12 2013-11-29
Svar på interpellation 2013/14:21 om krisen inom skogsindustrin snabbprotokoll 28 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:57 om industriproduktion i övre Norrland snabbprotokoll 5, 10 2013-11-12
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning snabbprotokoll 103, 101, 99 2013-10-23
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 289, 287, 322, 285, 324, 297, 299, 291, 295, 301, 293 2013-10-16
Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 snabbprotokoll 51, 55, 59, 57, 61, 53, 63 2013-06-17
Prövning av nätkoncession snabbprotokoll 9 2013-04-24
(forts. från 9 §) Energipolitiska frågor (forts. NU17) snabbprotokoll 134, 132, 130 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:286 om nya jobb i Storuman och Tärnaby snabbprotokoll 127 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:292 om åtgärder för den svenska mineralnäringen snabbprotokoll 138 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:305 om företag i glesbygdskommuner snabbprotokoll 145, 149 2013-04-09
Statliga företag snabbprotokoll 156, 35, 131, 3, 33, 20, 22, 31, 93, 95, 151, 97, 106, 108, 168, 170, 181, 183 2013-03-06
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem snabbprotokoll 53 2013-02-20
(forts. från 7 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 122, 130, 134, 124, 132, 128, 126 2012-12-18
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 215 2012-12-13
Låneram för SAS-koncernen snabbprotokoll 5 2012-12-11
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor snabbprotokoll 22, 14, 20, 18, 16 2012-11-14
Svar på interpellation 2012/13:25 om möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift snabbprotokoll 7 2012-10-26
Svar på interpellationerna 2012/13:42 och 43 om varslen i Blekinge och i Jönköpings län snabbprotokoll 90 2012-10-23
Frågor om subventioner till kärnkraft protokoll 51, 45, 47, 43 2012-06-18
Timmätning för aktiva elkonsumenter protokoll 172, 168, 170 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:336 om fortsatt subventionering av kärnkraften protokoll 63 2012-05-29
(forts. från 14 §) Energifärdplan för 2050 (forts. NU20) protokoll 97, 91, 87, 95, 99, 89, 93 2012-05-09
(forts. från 3 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU10) protokoll 116, 114 2012-03-22
Näringspolitiska frågor protokoll 26, 24, 22 2012-03-22
Norrbotniabanan protokoll 66, 64 2012-03-15
(forts. från 13 §) Mineralpolitiska frågor (forts. NU14) protokoll 102, 104, 100, 106 2012-03-01
Mineralpolitiska frågor protokoll 31, 99, 103, 200, 206, 101, 198, 95, 202, 97, 204 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:202 om näringslivets förutsättningar i Västerbotten protokoll 14, 19 2012-02-21
Svar på interpellation 2011/12:140 om kontroll av enskilda företag som anlitats för att utföra tjänster protokoll 3, 6 2012-01-26
Energi protokoll 72, 254, 70, 26, 24, 66, 28, 22, 74, 20, 68, 258, 256 2011-12-07
(forts. från 13 §) Statliga företag (forts. NU5) protokoll 119, 121, 127, 125, 123 2011-11-24
En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad protokoll 164, 162, 160 2011-11-24
Svar på interpellation 2011/12:8 om regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel protokoll 127 2011-11-10
Svar på interpellationerna 2011/12:31 och 34 om ny kärnkraft i närheten av Sverige protokoll 147 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:26 om uranbrytning protokoll 49, 44 2011-10-18
Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer protokoll 48, 50, 46 2011-06-21
Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. protokoll 103 2011-06-16
Svar på interpellation 2010/11:348 om tjänstesektorn som Sveriges framtid protokoll 16 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:403 om tillstånd för uranbrytning protokoll 54, 57 2011-06-10
(forts. från 11 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU20) snabbprotokoll 105 2011-05-12
(forts. från 8 §) Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB (forts. NU16) snabbprotokoll 79, 83, 81, 95, 77, 85, 93 2011-05-12
Vissa mineralpolitiska frågor snabbprotokoll 10, 16, 14, 4, 6, 12, 8 2011-04-27
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 27, 20 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:69 om regelförenklingar för företag snabbprotokoll 40 2010-12-07
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 322, 342, 320 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 35, 28 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Helena Lindahl

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.