Helena Vilhelmsson

Bio

Inga Kristin Helena Vilhelmsson, född 4 maj 1965 i Vikers församling, Örebro län, är en svensk politiker (centerpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Örebro läns valkrets.Vilhelmsson var mellan år 2014 och 2022 vice förbundsordförande för Centerkvinnorna. Hon har varit ordförande för Centerpartiet i Örebro län och tidigare även varit kommunalråd och oppositionsråd i Nora kommun.I riksdagen är Vilhelmsson suppleant i bland annat justitieutskottet, skatteutskottet och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete.Vilhelmsson är utbildad skogstekniker och är bosatt på en gård utanför Nora.
Artikeln innehåller material från wikipedia Helena Vilhelmsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1276 (39.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
385 (12%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
232 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1320 (41.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 192, 194, 202, 204, 209, 211, 213 2023-06-20
Svar på interpellation 2022/23:375 om lämnaprogram för kvinnor som lever i våldsamma relationer 2022/23:126 88, 90, 92 2023-06-16
Genomförande av ändringarna i vapendirektivet 2022/23:119 91, 93, 95, 97, 99 2023-06-07
Ny mervärdesskattelag 2022/23:93 4, 4 2023-04-20
Vapenfrågor 2022/23:92 85, 85, 87, 87, 93, 93, 85, 87, 93 2023-04-19
Statsministerns frågestund 2022/23:88 57, 57 2023-04-13
Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten 2022/23:83 10, 12, 21, 10, 12, 21 2023-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari 2022/23:62 14, 16, 14, 16 2023-02-14
Stärkt system för samordningsnummer 2022/23:28 11, 13, 15, 11, 13, 15 2022-11-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 99, 101, 108, 110, 99, 101, 113, 108, 110, 113 2022-10-20
Svar på interpellation 2021/22:536 om avskaffande av internmomsen 2021/22:139 63, 65, 67, 63, 65, 67 2022-06-29
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar 2021/22:134 98, 98, 98 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 106, 106, 106 2022-06-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 49, 51, 53, 49, 51, 53, 49, 51, 53 2022-06-15
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen 2021/22:127 4, 4 2022-06-09
Företag, kapital och fastighet 2021/22:107 26, 28, 151, 153, 17, 160, 162, 26, 28, 176, 151, 153, 160, 162, 176, 22, 22, 17 2022-05-04
Skatteförfarande och folkbokföring 2021/22:103 74, 18, 74, 18 2022-04-27
Punktskatt 2021/22:100 3, 58, 58, 3, 121, 3, 28, 121 2022-04-21
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 49, 49, 10, 12, 24, 26, 42, 44, 51, 53, 10, 55, 10, 12, 12, 24, 24, 26, 26, 42, 42, 44, 44, 51, 51, 53, 53, 55, 55 2022-03-29
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 5, 19, 21, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 5, 19, 21, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 2022-01-28
Frågestund 2021/22:56 43, 45, 87, 23, 89, 25, 87, 89, 27, 29, 53, 55, 69, 71, 37, 39, 17, 19, 39, 66, 19, 21, 43, 45, 52, 19, 54, 21, 49, 51, 79, 81, 52, 54, 78, 80, 61, 111, 79, 113, 53, 81, 63, 55, 65, 37, 39, 39, 111, 113, 27, 29, 54, 66, 47, 49, 68, 70, 17, 19, 61, 47, 69, 49, 81, 71, 83, 54, 66, 63, 65, 23, 25 2022-01-20
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 125, 6, 8, 6, 8, 22, 24, 22, 26, 125, 24, 26, 58, 60, 58, 60, 125 2021-12-13
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 236, 238, 240, 77, 16, 236, 238, 240, 236, 238, 240, 16 2021-12-09
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 2021/22:12 63, 65, 67, 63, 65, 67 2021-09-29
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott 2020/21:146 127, 127 2021-06-22
Justerad beräkning av bilförmån 2020/21:132 9, 9 2021-06-02
Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre 2020/21:132 17, 17 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:132 22, 22 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2020/21:132 30, 30 2021-06-02
(forts. från § 7) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU26) 2020/21:124 113, 113 2021-05-20
En heltäckande tobaksbeskattning - för ökad tydlighet och enhetlighet 2020/21:123 74, 74 2021-05-19
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer 2020/21:123 64, 64 2021-05-19
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 2020/21:123 45, 47, 49, 45, 47, 49 2021-05-19
Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 2020/21:123 70, 70 2021-05-19
(forts. från § 9) Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (forts. JuU39) 2020/21:111 110, 112, 114, 110, 112, 114 2021-04-21
Mervärdesskatt 2020/21:104 120, 120, 33, 35, 37, 33, 35, 37 2021-04-08
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 49, 49 2021-04-07
Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott 2020/21:103 23, 23 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 33, 33 2021-04-07
Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda 2020/21:99 59, 59 2021-03-24
(forts. från § 7) Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (forts. SkU16) 2020/21:84 97, 99, 101, 103, 97, 99, 101, 103 2021-02-25
Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet 2020/21:84 24, 24 2021-02-25
Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2020/21:82 32, 32 2021-02-23
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 2020/21:71 47, 47 2021-01-27
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 2020/21:71 58, 60, 62, 58, 60, 62 2021-01-27
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:45 36, 36 2020-12-02
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 100, 102, 104, 100, 102, 104 2020-11-25
Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet 2020/21:41 127, 127 2020-11-25
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 13, 13 2020-11-18
Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget 2020/21:25 35, 43, 45, 35, 43, 45 2020-10-21
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 57, 59, 61, 57, 59, 61 2020-10-21
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 6, 26, 28, 30, 6, 26, 28, 30 2020-10-16
Vissa ändringar i avfallsskattelagen 2019/20:141 26, 26 2020-06-17
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande 2019/20:136 170, 170 2020-06-10
Trafiksäkerhet 2019/20:136 173, 173 2020-06-10
Svar på interpellation 2019/20:408 om Campus Grythyttans framtid 2019/20:134 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-06-08
Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning 2019/20:131 26, 26 2020-06-03
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 21, 21 2020-05-26
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:120 21, 21 2020-05-13
Polisfrågor 2019/20:120 40, 7, 40 2020-05-13
Processrättsliga frågor 2019/20:120 57, 57 2020-05-13
Inkomstskatt 2019/20:117 50, 50, 78, 78 2020-05-06
Kemikaliepolitik 2019/20:117 45, 45 2020-05-06
Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn 2019/20:98 13, 13 2020-04-01
Terrorism 2019/20:81 23, 23 2020-03-04
Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan 2019/20:74 3, 3 2020-02-13
Tullverket 2019/20:65 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-01-29
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 2019/20:62 29, 29 2020-01-22
Rättsväsendet 2019/20:49 49, 49 2019-12-11
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 54, 56, 58, 60, 62, 54, 56, 58, 60, 62 2019-12-04
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 108, 110, 112, 114, 116, 108, 110, 112, 114, 116 2019-11-27
Brott mot förtroendevalda 2019/20:35 29, 29 2019-11-20
(forts. från § 17) Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (forts. JuU7) 2019/20:31 179, 179 2019-11-13
Beskattning av uthyrning av vårdpersonal 2018/19:107 176, 176 2019-06-18
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 105, 107, 109, 111, 113 2019-05-28
Höjt tak för RUT-avdrag 2018/19:96 75, 77, 79 2019-05-28
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 114 2019-05-15
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning 2018/19:93 60, 62, 64 2019-05-15
Stärkt ordning och säkerhet i domstol 2018/19:93 56 2019-05-15
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:88 213 2019-05-08
(forts. från § 7) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU14) 2018/19:77 104 2019-04-11
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform 2018/19:68 18 2019-03-27
Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel 2018/19:68 114 2019-03-27
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 124 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Helena Vilhelmsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.