Hillevi Engström

Bio

Hillevi Maria Engström, född Pettersson 15 april 1963 i Sollentuna, är förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund och en svensk före detta politiker (moderat). Hon var statsråd i regeringen Reinfeldt (arbetsmarknadsminister 2010–2013 och biståndsminister 2013–2014).
Artikeln innehåller material från wikipedia Hillevi Engström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2498 (51.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
990 (20.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
246 (5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1142 (23.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hillevi röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hillevi röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuroparådets svenska delegation2014-11-012015-01-19
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072015-01-19
SuppleantUtrikesnämnden2014-10-072015-01-19
Riksdagsledamot2014-10-042015-01-19
RiksdagsledamotBino Drummond 2013-01-01 - 2014-09-29, Alexandra Anstrell 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
StatsrådUtrikesdepartementet2013-09-172014-10-03
ArbetsmarknadsministerArbetsmarknadsdepartementet2010-10-062013-09-17
RiksdagsledamotJohnny Munkhammar 2010-10-06 - 2012-03-18, Metin Ataseven 2012-03-19 - 2012-08-15, Edip Noyan 2012-08-16 - 2012-12-31, Bino Drummond 2013-01-01 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-062014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042010-10-05
LedamotKrigsdelegationen2008-05-092010-10-12
ErsättareRiksdagsstyrelsen2008-03-282010-10-05
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet2008-02-192010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2008-02-142008-02-18
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-03-13
SuppleantEU-nämnden2008-01-182009-02-19
LedamotEU-nämnden2006-10-102008-01-15
LedamotJustitieutskottet2006-10-102008-02-14
LedamotRiksdagsstyrelsen2006-10-102008-03-26
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantEU-nämnden2005-10-122006-10-10
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082004-09-23
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2014/15:174 om Panzisjukhuset 2014/15:46 19 2015-01-15
Svar på interpellation 2014/15:195 om genomförande av budgeten för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 2014/15:46 24, 26, 28 2015-01-15
Biståndspolitisk plattform snabbprotokoll 31, 39, 45, 29, 37, 35, 43, 41, 33 2014-06-09
Det svenska biståndets fördelning mellan kvinnor och män snabbprotokoll 51, 49 2014-04-03
Sveriges stöd till demokratiska krafter i Ukraina snabbprotokoll 85, 87 2014-04-03
Kritik mot Ideas administration snabbprotokoll 50, 48 2014-03-27
Sveriges arbete för reproduktiv hälsa i världen snabbprotokoll 84 2014-03-27
Svar på interpellation 2013/14:332 om styrningen av demokratiinstitutet Idea snabbprotokoll 154, 158, 152, 156 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:345 om hbtq-frågor i svensk utvecklingspolitik snabbprotokoll 159, 165, 163, 161 2014-03-25
Kvinnors rättigheter i Afghanistan snabbprotokoll 38, 36 2014-02-20
Internationellt bistånd snabbprotokoll 123, 96, 98, 100, 116, 118, 129, 119, 121, 127, 117, 125, 115, 131 2013-12-16
Hälsobiståndet till kvinnor och barn snabbprotokoll 33, 35 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:18 om granskning av biståndet snabbprotokoll 1, 3, 6, 8 2013-11-05
Svar på interpellation 2012/13:506 om visstidsanställning snabbprotokoll 19, 23, 25, 21 2013-09-05
Svar på interpellation 2012/13:500 om åtgärder mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 46, 50, 58, 55 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:422 om lönestöd som slår ut ordinarie jobb, lönebidrag och företag snabbprotokoll 29, 35, 32, 38 2013-06-25
Svar på interpellation 2012/13:475 om arbetsmarknadspolitikens roll i samhället snabbprotokoll 39, 41, 45, 43 2013-06-25
Tidiga insatser för arbetslösa ungdomar snabbprotokoll 92, 90 2013-06-13
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 63, 60 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:418 om den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 71, 73, 68, 64 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:427 om utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 74, 82, 80, 77 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:439 om nedläggning av Ericssons fabrik i Hudiksvall snabbprotokoll 89, 85, 83, 87 2013-06-11
Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 55, 50 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:421 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 30, 40, 33, 37 2013-06-07
Svar på interpellation 2012/13:445 om studiemotiverande folkhögskolekurs snabbprotokoll 49, 41, 46, 43 2013-06-07
Svar på interpellation 2012/13:211 Vart är vi på väg? snabbprotokoll 98, 90, 96, 93 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:340 om medborgarlön snabbprotokoll 101, 99, 103, 105 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:367 om privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område snabbprotokoll 110, 114, 106 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:371 om överutnyttjande av lönebidragsanställningar snabbprotokoll 123, 119, 116, 121 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:374 om den höga arbetslösheten i Vilhelmina snabbprotokoll 131, 133, 127, 124 2013-04-23
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 63, 57, 61 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 52 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:276 om nedläggningen av Swedwoods fabrik i Tibro snabbprotokoll 64, 67, 70, 72 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:296 om Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner snabbprotokoll 81, 83, 77, 73 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:299 om lex Laval och brott mot internationella konventioner snabbprotokoll 94, 84, 96, 89 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:321 om företagskontakter hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 99, 97, 103, 101 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:333 om aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet snabbprotokoll 104, 106, 112, 109 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:334 om permanent bemanning med inhyrd personal snabbprotokoll 118, 115, 120, 113 2013-04-09
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 60, 62 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:203 om åtgärder mot arbetslösheten i Halland snabbprotokoll 49, 43, 47, 39 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:228 om misslyckad jobbpolitik snabbprotokoll 81, 89, 77, 86 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:234 om regeringen och lönebildningen snabbprotokoll 90 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 50, 55 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:225 och 242 om villkoren i fas 3 snabbprotokoll 68, 63, 73, 76 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:239 och 246 om Arbetsförmedlingens regelverk snabbprotokoll 101, 92, 95, 107 2013-02-19
Arbetsförmedlingens uppdrag snabbprotokoll 53, 55 2013-01-24
Arbetskraftsinvandringen snabbprotokoll 61, 63 2013-01-24
Jobbpakten snabbprotokoll 43, 41 2013-01-24
Ungdomsarbetslösheten och utbildningen snabbprotokoll 71, 69 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:149 om att vända på alla stenar - även i skogen snabbprotokoll 74, 76, 72, 78 2012-12-14
Svar på interpellationerna 2012/13:138, 141 och 158 om oroväckande många varsel snabbprotokoll 67, 57, 71, 62 2012-12-14
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 70, 73 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:57 om effektivare arbetsförmedling snabbprotokoll 78, 76, 74, 80 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:69 om jämställdhet snabbprotokoll 95, 85, 91, 81 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag snabbprotokoll 46, 52, 49, 54 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 63, 55 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:79, 93 och 110 om åtgärder mot varsel snabbprotokoll 105, 112, 96, 116 2012-11-27
Aktuell debatt: De ökade varslen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 79, 71, 87, 95 2012-11-16
Svar på interpellation 2012/13:29 om aktiv handläggning hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 84, 88, 82, 86 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:35 om ungdomars rätt till egen försörjning snabbprotokoll 125, 118, 123, 120 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:37 om kvinnors osäkra villkor snabbprotokoll 128, 132, 126, 130 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:38 om EU-kommissionens förslag till regelförenklingar snabbprotokoll 133, 139, 137, 135 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 106, 93, 100, 89 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2012/13:34 och 41 om krav på en aktiv näringspolitik snabbprotokoll 107, 114, 117, 110 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:4 om förtäckta anställningar inom flygbranschen protokoll 3, 5, 1, 7 2012-10-02
Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 55, 57 2012-09-27
Fas 3 protokoll 21, 79, 19 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:432 om arbetsmarknadsåtgärden fas 3 protokoll 54, 51, 48, 56 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:346 om olyckor vid arbetsplatspraktik protokoll 3, 5, 1, 7 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:360 om gemensamma trygghetssystem eller privata försäkringar protokoll 8, 17, 11, 22 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:384 om fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 43, 33, 40, 36 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:397 om praktik genom Arbetsförmedlingen protokoll 48, 44, 46, 50 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:398 om sommarjobbssatsning för unga protokoll 53, 56, 51 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:403 om arbetslösheten i Örebro län protokoll 59, 66, 62, 64 2012-06-25
Svar på interpellationerna 2011/12:370, 371 och 415 om tilltron till a-kassan protokoll 29, 23, 26, 32 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:377 om ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn protokoll 119, 117, 121 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:378 om nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten protokoll 125, 123 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:306 om nya växande näringsgrenar i Norrbotten protokoll 34, 42, 44, 38 2012-04-17
Arbetsgivaravgiften protokoll 36, 34 2012-04-12
Fackligt medlemskap och arbetsrätten protokoll 50, 52 2012-04-12
Privatisering av Arbetsförmedlingen protokoll 54, 56 2012-04-12
Ungdomsarbetslösheten protokoll 40, 132, 38, 27, 130, 29 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:284 om situationen för arbetslösa ungdomar protokoll 28, 32, 34, 24 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:301 om ersättningsnivåer vid arbetslöshet protokoll 47, 49, 35, 41 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:243 om hållbart arbetsliv protokoll 98, 93, 88, 100 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:246 om otrygga anställningar protokoll 108, 103, 106, 101 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:252 om aktivt användande av lönebidrag för människor med funktionsnedsättning protokoll 127, 130, 134 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:241, 242 och 250 om arbetsmarknadspolitik protokoll 85, 75, 80, 87 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:248, 261 och 266 om arbetslöshetsersättningen protokoll 123, 109, 116 2012-03-13
Arbetsmarknadspolitiken protokoll 80, 78 2012-03-01
Behovet av arbetskraft protokoll 56, 54 2012-03-01
Nystartsjobben protokoll 97 2012-03-01
Tidiga åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 91, 89 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:206 om sluten kontanthantering i detaljhandeln protokoll 4, 10, 1, 7 2012-02-21
Svar på interpellation 2011/12:177 om åtgärder mot butiksrån protokoll 44, 48, 52, 54 2012-01-31
Svar på interpellation 2011/12:196 om omställningsförsäkringen protokoll 55, 61, 57, 59 2012-01-31
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 81, 97, 73, 89 2012-01-25
Svar på interpellation 2011/12:125 om lagen om anställningsskydd protokoll 8, 4, 2, 6 2012-01-17
Svar på interpellation 2011/12:142 om växande andel arbetslösa i fas 3 protokoll 8, 1, 5, 10 2011-12-21
Svar på interpellation 2011/12:167 om samverkan för minskad ungdomsarbetslöshet protokoll 14, 16, 18, 11 2011-12-21
Svar på interpellation 2011/12:105 om Arbetsmiljöverket protokoll 46, 35, 44, 40 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:106 om arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn protokoll 47, 57, 52, 59 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 60, 76, 67, 74 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:110 om åtgärder mot arbetslösheten protokoll 96, 91, 94 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:111 om rätten till jobb för unga med funktionshinder protokoll 104, 101, 97 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:115 om ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet protokoll 112, 108, 106, 110 2011-11-29
Svar på interpellationerna 2011/12:108, 122 och 123 om säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden protokoll 84, 77, 89 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 23, 16, 10, 26 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:59 om fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar protokoll 35, 27, 31, 37 2011-11-08
Arbetslösheten snabbprotokoll 9, 39, 37, 7 2011-10-13
Arbetsmarknaden för utsatta grupper snabbprotokoll 17, 15 2011-10-13
Brott mot arbetsmarknadslagar snabbprotokoll 5, 3 2011-10-13
Kostnaden för försörjningsstöd snabbprotokoll 27, 29 2011-10-13
Utanförskapet snabbprotokoll 37, 35 2011-09-22
Åtgärder för full sysselsättning snabbprotokoll 43, 45 2011-09-22
Svar på interpellation 2010/11:418 om lönebidragsanställning protokoll 5, 9, 11, 1 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:419 om olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser protokoll 16, 18, 12, 14 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:420 om fas 3 protokoll 27, 23, 29, 19 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:353 om utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande snabbprotokoll 58, 64, 62, 60 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:373 om åtgärder för fungerande arbetsmarknad snabbprotokoll 94, 100, 104, 96 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:383 om åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män snabbprotokoll 113, 107, 105, 110 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:352 och 400 om Ungas väg in på arbetsmarknaden snabbprotokoll 51, 57, 43, 38 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:362 och 389 om småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft snabbprotokoll 74, 69, 78, 65 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:369, 380 och 381 om kvinnors situation på arbetsmarknaden snabbprotokoll 89, 79, 93, 84 2011-06-07
Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 70, 72 2011-05-19
Individuella kompetenskonton snabbprotokoll 78, 80 2011-05-19
Integration av nyanlända snabbprotokoll 56, 54 2011-05-19
Svar på interpellation 2010/11:277 om uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare snabbprotokoll 31, 26, 35, 23 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:323 om missmatchning på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 48, 45, 40, 36 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:281 om aktivitetsförbudet för unga snabbprotokoll 69, 71, 73 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:282 om åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens prognos för långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 75, 77 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:283 om unga funktionshindrades rätt till arbetsmarknadsåtgärder snabbprotokoll 79, 84, 81 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:286 om regeringens agerande i EU snabbprotokoll 87, 93, 89, 91 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:278 om förändringar i arbetstidslagen snabbprotokoll 59, 57, 55, 53 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:279 om arbetsmiljö snabbprotokoll 63, 65, 60, 68 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:284 om unga människors möjlighet till egen försörjning snabbprotokoll 69, 71 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:293 om ungas arbetsvillkor snabbprotokoll 85, 83, 78, 73 2011-04-01
Proposition om studieledighetslagen snabbprotokoll 71, 73 2011-03-31
Ungdomar med aktivitetsersättning snabbprotokoll 61, 59 2011-03-31
Utländsk arbetskraft snabbprotokoll 33, 35 2011-03-31
Utvecklingen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 91, 93 2011-03-31
Svar på interpellation 2010/11:265 om skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden snabbprotokoll 136, 138, 140, 142 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:269 om unga på arbetsmarknaden snabbprotokoll 147, 149, 145, 143 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:205 om studier för deltagare i fas 3 snabbprotokoll 54, 56, 52, 50 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:213 om återinförande av friåret snabbprotokoll 61, 57, 59, 63 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:249 om sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter snabbprotokoll 70, 68, 66, 64 2011-03-15
Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 18, 26, 2, 10 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:203 om åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 66, 62, 58 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:214 om otrygga visstidsanställningar snabbprotokoll 68, 73, 70 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:235 om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 snabbprotokoll 81, 86, 76 2011-03-11
Svar på interpellationerna 2010/11:236 och 239 om resultatet av jobbcoachning snabbprotokoll 101, 88, 98, 93 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:155 om långtidsarbetslösa snabbprotokoll 79, 76, 84, 82 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:146 om dolda olyckor på praktikplatser snabbprotokoll 35, 30, 37, 32 2011-01-28
Svar på interpellation 2010/11:131 om genusperspektiv på arbetslivet snabbprotokoll 54, 51, 47, 44 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:132 om missgynnande av kvinnor med funktionshinder snabbprotokoll 57, 59, 55 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:133 om nya initiativ i arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 60, 64, 66, 62 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:134 om ersättning under arbetslivsintroduktion och behov av statistik snabbprotokoll 71, 69, 73, 67 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:136 om behov av arbetsmarknadspolitik som ger jobb snabbprotokoll 78, 74, 76 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:138 om arbetsmiljö snabbprotokoll 80, 82, 92, 87 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:141 om hotade spelregler på arbetsmarknaden snabbprotokoll 23, 18, 33, 30 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:142 om anordnare av fas 3 snabbprotokoll 43, 34, 36, 39 2011-01-21
Svar på interpellationerna 2010/11:101, 129 och 135 om rekryteringsproblem och kompetensbrist snabbprotokoll 12, 6, 1, 17 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:85 om synvillan ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 103, 101, 97, 93 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:94 om brist på arbetskraft med rätt utbildning snabbprotokoll 107, 104, 111, 113 2010-12-22
Svar på interpellationerna 2010/11:84 och 95 om långtidsarbetslösheten och fas 3 snabbprotokoll 92, 88, 79, 83 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:46 om samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning snabbprotokoll 29, 21, 24, 27 2010-11-26
Svar på interpellation 2010/11:54 om arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 34, 38, 30, 40 2010-11-26
Svar på interpellation 2010/11:40 om bristande granskning av jobbcoacher protokoll 126, 121, 118, 124 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:17 om svenska regler om korta anställningar och EU-rätten protokoll 54, 50, 46, 56 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:1 om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas snabbprotokoll 24, 22, 20 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:10 om löne- och arbetsvillkor för utländska bärplockare snabbprotokoll 64, 67, 70 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:11 om lagen om anställningsskydd snabbprotokoll 62, 56, 59 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:2 om ungdomsarbetslösheten i Sverige snabbprotokoll 29, 36, 26, 33 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:3 om Sverige och ungdomsarbetslösheten i Norden snabbprotokoll 39, 37 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:4 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 47, 41, 44 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:6 om differentierade avgifter i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 52, 49 2010-10-26
Långtidssjukskrivna kvinnors situation protokoll 64, 66 2010-04-08
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 144, 142, 136, 138, 140, 146, 134 2010-03-11
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 87, 91, 89 2009-12-09
(forts. från 7 §) Integration och jämställdhet (forts. AU1) protokoll 114 2009-12-03
Kvinnor i fredsfrämjande arbete protokoll 63, 65 2009-04-02
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 100, 51, 102, 98, 94, 106, 45, 53, 104, 41, 49, 96, 43, 47 2008-12-17
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 134, 120, 132, 118 2008-10-17
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 122, 126, 124 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:346 om brister i arbetsmarknadslagstiftningen protokoll 79 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:280 om bordellhärvan protokoll 24 2007-12-20
Den särskilda beredskapspolisen protokoll 117 2007-12-13
Förbättrat polissamarbete inom Europa protokoll 97, 95 2007-06-14
Polisfrågor protokoll 119, 50, 81, 97, 95, 52, 86, 117, 84, 113, 150, 29, 31, 23, 32, 25, 30, 28, 148, 42, 121, 11, 44, 144, 115 2007-03-28
Godkännande av rådets beslut om SIS II protokoll 24, 26, 22 2007-02-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 68 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:76 om rättshjälp för svenska medborgare utomlands protokoll 29 2006-11-23
Justitiefrågor protokoll 148, 141, 150, 139, 135, 117, 77, 75, 115, 133, 119, 137 2006-11-09
Hederskulturen protokoll 14, 12 2006-10-19
Brottsbekämpning under sommaren protokoll 4, 2, 6 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:389 om ekobrottsbekämpning i hela Sverige protokoll 105 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:429 om polisbristen i Jönköpings län protokoll 92, 95 2006-06-07
Det ökade våldet protokoll 115 2006-06-01
Ett stärkt nämndemannainstitut protokoll 17, 6, 1, 8, 15 2006-05-17
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige protokoll 20 2006-05-17
Integritetsskydd för brottslingar protokoll 84, 82 2006-05-04
Straffrättsliga frågor protokoll 110, 108, 97, 105, 94, 103, 99 2006-04-05
Svar på interpellation 2005/06:314 om EU-ländernas samarbete mot barnsexturism protokoll 40, 34 2006-04-04
Våldsbrott och våldsoffer protokoll 128, 130, 122, 135, 133 2006-03-29
(forts. från 9 §) Polisfrågor (forts. JuU14) protokoll 164, 171, 173, 162 2006-03-22
Ökningen av antalet våldtäkter protokoll 79, 77 2006-03-09
Processrättsliga frågor protokoll 113, 141, 143, 115, 124, 102, 104, 122 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:247 om polissituationen i Dalarna protokoll 26, 23 2006-02-17
Svar på interpellation 2005/06:248 om styrningen av polisen protokoll 39, 35, 31 2006-02-17
Valfrihet för familjer protokoll 35, 37 2006-02-01
KU:s granskning av regeringen protokoll 48, 46 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:195 om Justitiekanslerns kritik protokoll 51, 49, 53 2006-01-24
Jobb för alla protokoll 39, 37 2005-11-16
Polisen protokoll 49, 51, 53 2005-11-16
Polis - passfrågor protokoll 16, 14, 18 2005-10-26
Svar på interpellation 2004/05:605 om kostnaderna för polisbevakning protokoll 11, 16 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:651 om polisens etiska råd protokoll 81, 79 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:652 om brottsoffers rättigheter protokoll 86, 88, 84 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:681 om männen och kvinnomisshandeln protokoll 101, 104, 107 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:683 om kompetensen inom polisen protokoll 116, 110, 113 2005-06-10
Projektet Flicka protokoll 94, 96 2005-06-02
Poliser som brottsoffer protokoll 55, 53 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:546 om polisens ekonomi protokoll 35, 39 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:552 om anslag till domstolarna protokoll 55, 50 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:556 om ekonomin i åklagarväsendet protokoll 71, 65 2005-05-13
Betyg i skolan protokoll 61, 59 2005-05-12
Utlokalisering av statliga myndigheter protokoll 51, 53 2005-04-13
Trängselskatterna protokoll 60 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:389 om polisens gänginsatser protokoll 13, 10 2005-03-15
(forts. från 13 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU18) protokoll 131, 133, 139, 148, 137, 146 2005-03-10
Jämställdhet protokoll 1, 5, 9, 8, 7, 6, 3 2005-03-09
Svar på interpellationerna 2004/05:157 om kidnappade barn i Gaza, 298 om katastrofberedskap och 309 om kidnappade barn protokoll 10, 28 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:188 om preskriptionstiden för barnpornografibrott protokoll 105, 102, 108 2004-12-14
Rättsväsendet protokoll 68, 66, 52, 18, 22, 70, 50, 45, 68, 51, 34, 74, 13, 36, 76, 32, 49, 14, 43, 16, 170, 20 2004-12-07
Aktuell debatt: Mäns våld mot kvinnor protokoll 4, 11 2004-11-26
Preskriptionstiden för barnpornografibrott protokoll 95, 97 2004-11-18
Svar på interpellation 2004/05:108 om mäns våld och mäns kollektiva ansvar protokoll 151, 155 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:83 om allt färre förtroendevalda protokoll 143, 138 2004-11-15
Kriminalvården protokoll 52 2004-10-28
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt protokoll 139 2004-10-20
Omhändertagande av fordonsnycklar m.m. protokoll 224, 216, 212, 218 2004-10-20
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 115 2004-10-20
Rättsfrågor protokoll 64, 62, 91 2004-10-14
Svar på interpellation 2003/04:462 om ökning av antalet våldtäkter protokoll 157, 161 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:542 om barndomstol med specialkompetens protokoll 193, 188 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:485 om barn som skickas till Somalia protokoll 12, 14, 10 2004-06-02
Svar på interpellation 2003/04:340 om vikten av lagföring för brott protokoll 67, 69 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:441 om militariserad polis protokoll 73, 76 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:452 om förhållandena för häktade personer i Sverige protokoll 13, 16, 10 2004-05-18
Svar på interpellation 2003/04:438 om nolltolerans mot kränkningar inom försvaret protokoll 22, 19, 16 2004-05-07
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 39, 45 2004-04-20
Resurser till rättsväsendet protokoll 85, 83 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:377 om barnbidrag som ett stöd även till pappor protokoll 93, 97, 95 2004-04-13
Svar på interpellationerna 2003/04:360, 365, 361, 362, 368, 363, 364, 366 och 367 om biltullar i Stockholm protokoll 34, 45, 24 2004-04-13
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 170, 103, 123, 121, 181, 179, 172, 156, 162, 160, 127 2004-03-25
Narkotikabekämpningen protokoll 65 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:182 om uppehållstillstånd för brottsoffer för människohandel protokoll 17, 11, 14 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:162 om polisens brottsutredande verksamhet protokoll 11, 17, 14 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:134 om barns egna asylskäl protokoll 220, 218 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:137 om utredning utan krav på information till vårdnadshavaren protokoll 34, 31 2003-11-28
Ansvaret för offer för människosmuggling protokoll 49 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:96 om ohälsans obalans mellan könen protokoll 65, 68 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:88 om fria sprutbyten för narkomaner protokoll 55, 47 2003-11-18
Svar på interpellationerna 2003/04:74 och 75 om den nationella insatsstyrkan inom polisen protokoll 19, 16 2003-11-14
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse protokoll 86 2003-10-29
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 138, 136 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:384 om överbeläggningen på kriminalvårdsanstalterna snabbprotokoll 43, 41 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:389 om barn som sänds till bland annat Somalia snabbprotokoll 153, 159, 156 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:324 om ledarskapet inom polisen snabbprotokoll 57, 62 2003-05-20
Svar på interpellationerna 2002/03:345 och 346 om attityder inom rättsväsendet snabbprotokoll 82 2003-05-20
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 76 2003-05-15
Svar på interpellation 2002/03:282 om offer för trafficking snabbprotokoll 52, 49 2003-05-13
Människohandel och prostitution snabbprotokoll 63, 87, 89, 65, 55, 58 2003-03-12
Svar på interpellation 2002/03:131 om fort- satt utredning av händelserna i Göteborg 2001 snabbprotokoll 75, 79 2003-01-31
Svar på interpellation 2002/03:104 om mord på barn snabbprotokoll 100 2003-01-28
Frågestund snabbprotokoll 120, 65, 47, 49, 118, 67 2002-12-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hillevi Engström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.