Holger Gustafsson

Bio

Holger Oliver Gustafsson, född 4 maj 1946 i Otterstads församling, Skaraborgs län, är en svensk civilekonom och politiker. Han var riksdagsledamot för Kristdemokraterna åren 1991–2010. Han var ledamot i Utrikesutskottet och Interparlamentariska delegationen och 1995 även ledamot av Europaparlamentet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Holger Gustafsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2500 (51.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1117 (23.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
314 (6.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
899 (18.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Holger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Holger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
SuppleantUtrikesnämnden2009-09-292010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
SuppleantSkatteutskottet2009-02-112010-10-04
LedamotEU-nämnden2009-01-152010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
Andre vice ordförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2007-01-312010-10-04
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2006-12-132007-01-30
SuppleantFinansutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotUtrikesutskottet2006-10-102010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-232003-11-20
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-10-22
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192006-12-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantEU-nämnden2002-10-082006-10-10
LedamotUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
LedamotEuroparådets svenska delegation2000-02-022002-12-31
LedamotUtrikesutskottet2000-02-012002-09-30
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-12-18
LedamotEU-nämnden1998-10-132002-10-08
LedamotSkatteutskottet1998-10-132000-02-01
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotSkatteutskottet1995-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1995-10-111998-10-05
LedamotEU-nämnden1995-10-101998-10-05
RiksdagsledamotUlla-Britt Hagström 1995-01-10 - 1995-10-101995-01-101995-10-10
LedamotEuropaparlamentet1995-01-011995-10-10
LedamotSkatteutskottet1994-10-111995-01-18
LedamotEG-delegationen1994-10-111994-12-31
SuppleantEES-EFTA delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031995-01-09
LedamotEG-delegationen1993-01-211994-10-03
LedamotEES-utskottet1992-05-261993-06-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1991-10-151994-10-02
Vice ordförandeLagutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 81, 83 2010-06-22
Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet protokoll 94 2010-06-02
Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen snabbprotokoll 34 2010-05-05
Kommissionens arbetsprogram 2010 snabbprotokoll 45 2010-05-05
Pensionssystemet protokoll 56 2010-04-22
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 24, 26 2010-04-14
Vissa frågor om globalisering m.m. protokoll 76 2010-03-17
(forts. från 8 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU9) protokoll 108, 110, 114, 106, 104, 112, 116 2010-03-11
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 26 2010-02-16
FN:s beslutsförmåga protokoll 26, 28 2010-01-21
Internationell samverkan protokoll 87, 6, 131, 10, 2, 25, 41, 2, 8, 72 2009-11-25
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 203 2009-11-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 18, 20 2009-11-03
(forts. från 14 §) Vissa säkerhetspolitiska frågor (forts. UU11) protokoll 172, 170, 168 2009-06-11
Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö protokoll 166, 168, 164 2009-05-13
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 och Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 protokoll 25, 27, 23 2009-05-06
Skatten på diesel protokoll 39, 37 2009-04-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 14, 12 2009-03-24
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 19, 5, 12 2009-03-12
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 189 2008-12-18
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 122 2008-11-20
Värderingar i utrikespolitiken protokoll 43 2008-11-20
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 och Kommissionens årliga politiska strategi för år 2009 protokoll 127 2008-05-07
Verksamheten inom Europarådet under 2007 protokoll 64 2008-05-07
Internationellt bistånd protokoll 168, 166, 170, 164, 172, 18, 174, 20, 162, 50, 22 2007-12-06
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 133 2007-11-21
Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner protokoll 72 2007-10-31
EU:s fördrag protokoll 69, 67, 71 2007-06-19
(forts. från 8 §) Internationell samverkan (forts. UU1) protokoll 171 2006-12-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni protokoll 47, 49 2006-06-17
Bistånd till palestinier protokoll 37, 39 2006-05-18
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 protokoll 16, 14, 18 2006-05-09
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen protokoll 5 2006-05-09
Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik protokoll 9, 3, 7 2006-04-05
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 25, 27 2006-03-29
Internationell terrorism protokoll 127 2006-03-22
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 67, 71, 121, 123, 69 2006-03-22
Svar på interpellation 2005/06:115 om villkoren för svenska äggproducenter protokoll 41, 39 2005-12-09
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 86, 90, 88 2005-12-06
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet inför 2006 protokoll 95 2005-11-24
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet inför 2006 protokoll 4, 11, 18 2005-11-24
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 20, 18 2005-09-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 56, 58 2005-06-18
(forts. från 8 §) Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskliga rättigheter, folkrätt m.m. (forts. UU9) protokoll 122 2005-06-15
Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden protokoll 148 2005-06-15
Verksamheten i Europeiska unionen 2004 protokoll 55, 53, 2 2005-05-11
Fortsatt debatt protokoll 49 2005-04-29
Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 protokoll 100 2005-04-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 48 2004-12-18
Sveriges säkerhetspolitik protokoll 13, 3, 11 2004-12-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 5 november protokoll 69, 71 2004-11-09
Norden protokoll 101, 99, 95 2004-10-28
Operation Althea protokoll 20, 22, 18 2004-10-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni protokoll 9 2004-06-19
Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden protokoll 184 2004-05-12
Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) protokoll 200 2004-05-12
Folkrätt protokoll 107 2004-05-05
Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 protokoll 21, 19, 38, 9, 40 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:337 om Djurskyddsmyndigheten protokoll 84, 90, 87 2004-04-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 25-26 mars protokoll 127, 129 2004-04-01
Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder protokoll 5, 9, 34, 11, 32, 3, 7 2004-03-31
Europeiska unionens utvidgning 2004 protokoll 8 2003-12-17
Information från regeringen om mötet med Europeiska rådet och EU:s regeringskonferens i Bryssel den 12-13 december protokoll 35, 33 2003-12-16
Sveriges politik för global utveckling protokoll 138, 107, 140, 126 2003-12-16
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 109, 112, 114, 107 2003-11-20
Europeiska konventet om EU:s framtid protokoll 4 2003-11-20
Information från regeringen om EU-toppmötet i Bryssel protokoll 45, 43 2003-10-21
Förslaget till konstitutionellt fördrag för EU protokoll 96, 89, 82 2003-10-15
Verksamheten inom Europeiska unionen under 2002 snabbprotokoll 107, 109, 111 2003-06-10
(forts. från 12 §) FN och vissa multilaterala frågor (forts. UU8) snabbprotokoll 161, 168, 166, 159 2003-05-22
FN och vissa multilaterala frågor snabbprotokoll 133, 137, 135 2003-05-22
Verksamheten inom Europarådet andra halvåret 2001 och under år 2002 snabbprotokoll 23 2003-05-21
Irakkonflikten och FN-stadgans våldsför- bud snabbprotokoll 4, 25, 8, 59, 57, 23, 6 2003-04-02
Internationella freds- och hjälpinsatser snabbprotokoll 88, 73, 86, 75 2003-03-26
Information från regeringen om EU- toppmötet i Bryssel snabbprotokoll 54, 56 2003-03-25
Information från regeringen om regering- ens syn på EU:s framtid snabbprotokoll 13, 11 2003-02-19
Aktuell debatt: Situationen i Irak snabbprotokoll 6, 13 2003-01-24
Justering av protokoll snabbprotokoll 18, 20 2002-12-17
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 179 2002-11-07
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 78 2002-06-04
Svar på interpellation 2001/02:431 och 493 om konkurrensvillkor för svenskt jordbruk snabbprotokoll 136, 133, 130 2002-05-27
Globalisering snabbprotokoll 10, 64 2002-04-19
Nicefördraget snabbprotokoll 46, 24, 48, 22, 16, 20, 18 2001-12-06
Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa snabbprotokoll 26 2001-06-11
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 19, 4, 17 2001-05-09
Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska för- snabbprotokoll 28, 26 2001-03-28
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 174, 176 2000-12-14
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 5, 7, 18, 20, 2 2000-12-04
EU-debatt snabbprotokoll 118, 61, 120 2000-11-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 snabbprotokoll 42, 26, 28, 3 2000-05-29
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folk snabbprotokoll 61, 63, 46 2000-03-24
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 18, 4, 11, 12, 108, 49, 11, 11, 51, 58, 100, 11, 4, 60, 23, 4, 18, 11, 68, 98, 18, 18, 46, 19, 11, 11, 11, 4, 4, 18, 71, 4, 18, 56, 18, 96, 70, 4, 18, 48 2000-02-09
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 159, 161 1999-12-15
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket snabbprotokoll 25, 21, 27 1999-12-01
Slopade stoppregler snabbprotokoll 43, 41, 59, 61, 39 1999-12-01
(forts. från 5 §) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. (forts. FiU1) snabbprotokoll 184, 182, 169 1999-11-18
Information från regeringen om resultatet av EU-toppmötet i Köln m.m. snabbprotokoll 127, 129 1999-06-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 94, 88, 90, 96, 108, 92, 110 1999-06-15
Information från regeringen om förbere- delserna för Sveriges ordförandeskap i EU år snabbprotokoll 118, 116 1999-04-15
Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning snabbprotokoll 72 1999-04-14
Skattefrågor och investerarskydd snabbprotokoll 78, 80, 76 1999-04-14
Särskilt anordnad debatt om Agenda 2000 snabbprotokoll 28, 30, 4 1999-03-17
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 296, 264, 262, 294, 260 1999-01-21
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 100, 102 1998-12-15
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 86, 76, 130, 109, 84 1998-12-02
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 134, 132, 113, 111, 101 1998-06-09
Frågestund snabbprotokoll 87, 110, 171, 73, 86, 69, 51, 81, 69, 72, 71, 84, 69, 73, 93, 37, 71, 74, 72, 53, 71, 169, 88, 85, 49, 47, 79, 75, 110, 35, 108, 95, 75, 49, 51 1998-06-04
Förenklad avdragsrätt för pensionskost- nader snabbprotokoll 88 1998-05-29
Gruppregistrering i mervärdesskattesys- temet, m.m. snabbprotokoll 198 1998-05-28
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 114, 105, 20, 24, 26, 22, 107, 126, 147, 75, 73, 145, 28, 124, 116 1998-04-29
Information från regeringen om Agen- da 2000 - jordbruksdelen snabbprotokoll 97, 99 1998-03-26
Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar snabbprotokoll 174 1998-03-26
Mervärdesskatt snabbprotokoll 216, 214, 212 1998-03-11
Företagsbeskattning snabbprotokoll 232, 220, 230 1998-03-04
Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m. snabbprotokoll 190, 120, 118, 172, 124, 176, 188, 122, 178, 174, 170 1998-03-04
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 331, 327, 329 1998-01-22
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 99, 97 1997-12-17
Skattemyndigheternas medverkan i brotts- utredningar, m.m. snabbprotokoll 74 1997-12-03
Utfärdande av F-skattsedel, m.m. snabbprotokoll 93, 103, 105 1997-12-03
Information från regeringen om toppmö- tet om sysselsättningen snabbprotokoll 139, 137 1997-11-27
Särskild debatt om Amsterdamfördraget snabbprotokoll 30, 23, 25, 7 1997-10-22
Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m. snabbprotokoll 141, 137, 139 1997-05-29
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 70 1997-04-23
Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde snabbprotokoll 76 1997-04-23
Ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m. snabbprotokoll 73 1997-04-23
Svar på interpellation 1996/97:184 om det svenska jordbrukets konkurrensvillkor snabbprotokoll 160, 154, 157 1997-04-17
Energiskatter m.m. snabbprotokoll 182 1997-03-05
Inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 122, 132, 134 1997-03-05
Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn snabbprotokoll 207 1997-03-05
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 193, 195, 229, 191 1997-03-05
Svar på interpellation 1996/97:93 om be- kämpning av spritsmuggling snabbprotokoll 105, 101, 109 1997-01-30
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 57, 40, 60, 42, 44 1997-01-23
Lättnad i ägarbeskattningen i små och me- delstora företag snabbprotokoll 23, 17, 13, 15 1996-12-20
Omräkningstalen för 1997 års taxerings- värden snabbprotokoll 57 1996-12-20
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 88, 86 1996-12-17
Näringsliv snabbprotokoll 168, 164, 166 1996-12-17
Beskattningen av sjömän snabbprotokoll 14 1996-12-04
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet snabbprotokoll 60, 70, 103, 46, 44, 68, 58, 48 1996-12-04
Vissa företagsskattefrågor snabbprotokoll 135 1996-12-04
Vissa justeringar i lagen om räntefördel- ning vid beskattning m.m. snabbprotokoll 111, 119, 117 1996-12-04
Svar på interpellation 1996/97:44 om EU och personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 37, 35, 33 1996-12-03
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 142, 162, 113, 135, 160, 95, 115, 141 1996-11-21
EMU-debatt snabbprotokoll 95, 97, 88, 77, 66, 86, 79, 68, 70 1996-11-06
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 247, 249, 241 1996-06-11
Skattereduktion för utgifter för byggnads- arbete på bostadshus snabbprotokoll 289, 291, 274 1996-06-11
Tullens befogenheter vid den inre grän- sen snabbprotokoll 17 1996-06-05
Beskattningen av vissa förmåner, m.m. snabbprotokoll 10, 4, 12 1996-05-30
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Turin snabbprotokoll 59 1996-04-16
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 176, 178, 164, 160, 162 1996-03-28
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 119, 108, 103, 121, 106 1995-12-19
Mervärdesskatt på allmänna nyhetstid- ningar snabbprotokoll 116 1995-12-07
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av mervärdesskatt snabbprotokoll 26, 13, 24 1995-11-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 21, 30, 56, 46, 54, 48, 28, 14 1995-10-11
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 21 1994-11-23
Remissdebatt snabbprotokoll 32, 36, 34 1994-10-11
Registrerat partnerskap m.m. snabbprotokoll 23, 93, 67, 9, 95, 76, 1, 25, 6, 11, 4, 69 1994-06-07
Sverige och Europeiska unionen snabbprotokoll 100 1994-04-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Holger Gustafsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.