Ida Drougge

Bio

Ida Christina Drougge, född 15 augusti 1990 i Lidingö församling, Stockholms län, är en svensk politiker (moderat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ida Drougge, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
844 (32.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
417 (15.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
167 (6.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1191 (45.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ida röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ida röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2022-11-292026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-10-272026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-12-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-01-292022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-01-292022-09-26
Riksdagsledamot2019-09-102022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-02-132022-09-26
RiksdagsledamotFredrik Schulte 2019-02-11 - 2019-07-01, Richard Herrey 2019-07-02 - 2019-09-09 Föräldraledighet2019-02-112019-09-09
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022019-02-12
Riksdagsledamot2018-09-242019-02-10
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-01-192018-09-24
Riksdagsledamot2017-02-012018-09-24
RiksdagsledamotAlexandra Anstrell 2016-08-01 - 2017-01-31 Föräldraledighet2016-08-012017-01-31
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292016-07-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022 2022/23:129 13 2023-06-21
Utbetalningsmyndigheten 2022/23:129 23, 25, 27, 30, 32 2023-06-21
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2022/23:99 1, 1 2023-04-27
Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige 2022/23:69 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 6, 25, 27, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 6, 25, 27 2023-02-24
Svar på interpellation 2022/23:91 om skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2022/23:53 24, 28, 24, 28 2023-01-27
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021 2022/23:51 45, 45 2023-01-25
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2022/23:44 1, 1 2022-12-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 103, 105, 107, 109, 111, 103, 105, 107, 109, 111 2022-10-20
(forts. från § 6) Granskningsbetänkande (forts. KU20) 2021/22:130 42, 42 2022-06-14
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2021/22:130 44, 40, 2, 2, 44, 40 2022-06-14
Granskningsbetänkande 2021/22:130 27, 10, 29, 40, 49, 22, 27, 22 2022-06-14
Fri- och rättigheter m.m. 2021/22:125 11, 130, 11, 130 2022-06-07
Offentlig förvaltning 2021/22:71 53, 29, 53 2022-02-23
Valfrågor 2021/22:71 50, 34, 50 2022-02-23
Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2021/22:71 1, 1 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:201 om riksintressen 2021/22:57 44, 46, 48, 44, 46, 48 2022-01-21
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 10, 29 2021-06-14
Författningsfrågor 2020/21:112 137, 147, 137, 147 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:528 om Afghanistans konsulat 2020/21:102 20, 22, 24, 20, 22, 24 2021-04-06
Svar på interpellation 2020/21:569 om investeringsstöd till hyresbostäder 2020/21:101 131, 133, 135, 131, 133, 135 2021-03-26
Svar på interpellationerna 2020/21:450 och 460 om stöd till kultur- och idrottsarrangemang 2020/21:85 50, 53, 56, 50, 53, 56, 50, 53, 56, 50, 53, 56 2021-02-26
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 7, 20, 7, 20 2020-12-07
Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom 2019/20:109 1, 1 2020-04-22
Riksdagens arbetsformer 2019/20:106 18, 18 2020-04-16
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2019/20:106 20, 20 2020-04-16
Riksrevisionens ledningsstruktur 2019/20:77 3, 3 2020-02-19
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2019/20:62 9, 5, 9 2020-01-22
Rikets styrelse 2018/19:30 7 2018-12-15
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 96, 98, 100 2018-10-16
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017/18:116 32, 36 2018-05-22
Svar på interpellation 2017/18:460 om kritik av Lidingö stad 2017/18:115 57, 59, 61 2018-05-21
Svar på interpellation 2017/18:461 om tillfälliga bostäder för nyanlända 2017/18:115 64, 66, 68 2018-05-21
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner 2017/18:112 57, 59, 61 2018-05-16
Kommunala och regionala frågor 2017/18:95 85, 86, 86 2018-04-11
Svar på interpellation 2017/18:405 om social sammansättning i skolklasser 2017/18:90 25, 27, 29 2018-03-23
Svar på interpellation 2017/18:429 om vinsttaket och skolorna 2017/18:90 32, 34, 36 2018-03-23
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv 2017/18:68 50, 52, 54 2018-02-07
Svar på interpellation 2017/18:116 om en tioårig grundskola 2017/18:53 104, 107 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:185 om undervisningsgapet 2017/18:53 124, 126, 128 2017-12-19
Frågestund 2017/18:50 127, 84, 86, 85, 91, 93, 92, 88, 90, 85, 43, 74, 76, 43, 92, 67, 69, 84, 86, 105, 107, 76, 78, 133, 135, 118, 98, 62, 64, 38, 40, 67, 69 2017-12-14
Studiestöd 2017/18:49 129, 135, 137, 79, 81, 83, 98, 100 2017-12-13
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 79, 91, 93 2017-11-15
Svar på interpellation 2017/18:37 om utbildningsplatser i gymnasieskolan 2017/18:28 33, 37 2017-11-09
En försöksverksamhet med branschskolor 2016/17:125 134, 138, 140 2017-06-14
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016/17:117 54 2017-05-31
Vuxenutbildningen 2016/17:105 1, 7, 9 2017-05-04
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 180, 182, 184 2015-12-16
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 138, 140, 142, 148, 150, 162, 164 2015-06-11
Svar på interpellation 2014/15:648 om likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan 2014/15:111 70, 73 2015-06-08
Svar på interpellationerna 2014/15:557 och 558 om tioårig grundskola 2014/15:101 12, 15, 18 2015-05-21
Svar på interpellation 2014/15:531 om distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning 2014/15:99 29, 31, 33 2015-05-19
Svar på interpellationerna 2014/15:383 och 474 om Lågstadielöftet och Lågstadielyftet 2014/15:85 56, 59, 62 2015-04-14
Vuxenutbildning 2014/15:83 13, 52, 61, 63, 129, 139, 141 2015-04-09
Svar på interpellation 2014/15:307 om Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare 2014/15:77 73 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:390 om diskriminering vid landets universitet och högskolor 2014/15:77 106, 108, 110 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:357 om behöriga lärare 2014/15:76 163, 165, 167 2015-03-20
Statsministerns frågestund 2014/15:21 67, 64, 64, 81 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 260, 262, 311, 313 2014-11-12
Svar på interpellationerna 2014/15:40, 42 och 75 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:17 4, 8, 12 2014-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ida Drougge

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.