Ilona Szatmari Waldau

Bio

Ilona Mariette Szatmari Waldau, född Szatmári 29 september 1962 i Ljusnarsbergs församling, Örebro län och uppvuxen i Borås, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Uppsala läns valkrets. Hon blev omvald 2022 och var Vänsterpartiets åttonde mest kryssade riksdagskandidat i hela landet och femte mest kryssade riksdagskandidaten i Uppsala läns valkrets sett till andelen personröster. Hon var tidigare kommunalråd i Uppsala kommun. Szatmári Waldau var vice ordförande i Uppsala studentkår 1986. Szatmári Waldau har ungersk påbrå och hennes far kom som flykting från Ungern till Belgien. I riksdagen sitter Szatmári Waldau som ledamot i EU-nämnden och som suppleant i utbildningsutskottet samt finansutskottet. Hon är talesperson i frågor som rör högskola och kommunernas finanser. Hon sitter även med i riksdagens minnesnätverk för förintelsen. I EU-nämnden har Szatmári Waldau varit en hård kritiker av EU:s flyktingavtal med Turkiet.2014 utnämndes Szatmári Waldau till Uppsalas bäst klädda kvinna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ilona Szatmári Waldau, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1180 (36.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
469 (14.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
267 (8.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1297 (40.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ilona röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ilona röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2021-10-062022-09-26
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2021-05-072022-10-27
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-10-05
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotEU-nämnden2019-03-082022-10-04
SuppleantEU-nämnden2018-10-162019-03-08
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 77 2023-06-20
Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU 2022/23:128 134 2023-06-20
Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk 2022/23:115 55 2023-05-30
Svar på interpellation 2022/23:274 om situationen för pensionärer födda 1957 2022/23:113 12, 19 2023-05-26
Företag, kapital och fastighet 2022/23:107 175, 175 2023-05-11
Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag 2022/23:101 12, 12 2023-05-02
Ny mervärdesskattelag 2022/23:93 2, 2 2023-04-20
Punktskatt och tull 2022/23:92 207, 207, 207 2023-04-19
(forts. från § 6) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2022/23:88 79, 81, 83, 79, 81, 83 2023-04-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2022/23:82 10, 12, 10, 12 2023-03-28
Inkomstskatt 2022/23:75 2, 5, 13, 15, 24, 26, 28, 30, 32, 2, 5, 13, 15, 24, 26, 28, 30, 32 2023-03-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari 2022/23:62 10, 12, 10, 12 2023-02-14
Extra ändringsbudget för 2023 - Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser 2022/23:59 14, 14 2023-02-08
Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag 2022/23:59 1, 1 2023-02-08
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021 2022/23:51 44, 44 2023-01-25
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2022/23:44 3, 228, 228, 228, 3 2022-12-21
Skatt, tull och exekution 2022/23:40 37, 39, 41, 37, 39, 41 2022-12-16
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 9, 11, 9, 11 2022-12-14
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 93, 93 2022-12-13
Kommissionens arbetsprogram 2023 2022/23:33 4, 4, 4 2022-12-07
Stärkt system för samordningsnummer 2022/23:28 9, 9 2022-11-30
Förvalsalternativet inom premiepensionen 2022/23:25 9, 17, 19, 9, 17, 19 2022-11-23
BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning 2022/23:14 136, 136, 136 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2022/23:14 113, 115 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2022/23:14 113, 115, 113, 115 2022-10-26
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 286, 292, 294, 286, 292, 286, 294, 292, 294, 286, 292, 294 2022-10-19
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 10, 12, 10, 12, 10, 12 2022-10-12
Högskolan 2021/22:132 31, 33, 35, 38, 40, 136, 4, 6, 8, 136, 31, 33, 35, 38, 40 2022-06-16
In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet 2021/22:132 21, 23, 25, 21, 23, 25 2022-06-16
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 84 2022-06-13
Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete 2021/22:123 2 2022-06-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 103, 105 2022-06-02
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 2021/22:122 58, 60 2022-06-01
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 12 2022-06-01
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 2021/22:122 27 2022-06-01
Kommunala frågor 2021/22:90 21, 21 2022-03-30
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 14, 16, 14, 16 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 14, 16, 14, 16 2022-03-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 14, 16, 14, 16 2022-03-01
EU-politisk debatt 2021/22:59 5, 5, 22, 24, 22, 24, 43, 45, 5, 43, 45, 56, 58, 22, 24, 69, 71, 64, 73, 66, 75, 77, 79, 81, 73, 75, 43, 45, 87, 89, 81, 83, 85, 5, 87, 96, 89, 98, 91, 93, 95, 64, 105, 97, 66, 107, 99, 101, 22, 24, 73, 107, 75, 109, 81, 83, 85, 87, 121, 89, 123, 43, 91, 45, 93, 95, 97, 99, 101, 56, 58, 107, 109, 69, 71, 73, 121, 75, 123, 77, 79, 81, 87, 89, 96, 98, 105, 107 2022-01-26
Allmänna bidrag till kommuner 2021/22:47 6, 19, 21, 238, 238, 23, 240, 240, 25, 243, 27, 243, 245, 245, 247, 247, 6, 238, 240, 243, 245, 247, 19, 21, 23, 25, 27 2021-12-16
Avgiften till Europeiska unionen 2021/22:47 24, 26, 28, 263, 47, 263, 24, 26, 28, 263, 47 2021-12-16
Studiestöd 2021/22:46 168, 170, 157, 159, 161, 157, 168, 159, 170, 161, 168, 170, 157, 159, 161 2021-12-15
Kommissionens arbetsprogram 2022 2021/22:41 214, 214 2021-12-08
Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina 2021/22:38 14, 14 2021-12-01
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020 2021/22:34 1, 3, 5, 1, 3, 5 2021-11-25
Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021/22:29 26, 26, 26 2021-11-17
Svar på interpellation 2021/22:68 om höjningen av räntan på CSN-lån 2021/22:26 65, 65, 69, 69 2021-11-09
Svar på interpellation 2020/21:868 om Säkerhetspolisens utredningar om personer med kurdiskt ursprung 2021/22:7 27, 29, 31, 27, 29, 31 2021-09-21
Statsministerns frågestund 2020/21:143 60, 60 2021-06-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 20, 22, 20, 22 2021-05-27
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 5, 5 2021-05-26
Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid 2020/21:123 79, 79 2021-05-19
Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:123 32, 34, 36, 32, 34, 36 2021-05-19
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 6, 6 2021-04-21
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 79, 79 2021-04-21
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt 2020/21:99 21, 23, 25, 21, 23, 25 2021-03-24
(forts. från § 9) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2020/21:96 74, 74 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:504 om försvarsmaktens ansvar för sina miljöskulder 2020/21:92 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-03-11
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 113, 115, 113, 115 2021-03-03
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 10, 10 2021-01-27
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 59, 59 2020-12-15
(forts. från § 8) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 110, 112, 110, 112 2020-12-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 83, 85, 83, 85 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 12, 12 2020-12-10
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2020/21:40 14, 16, 14, 16 2020-11-24
(forts.) Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (forts. UbU21) 2019/20:140 69, 69 2020-06-16
Vitbok om artificiell intelligens 2019/20:131 11, 11 2020-06-03
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 3, 17, 19, 3, 17, 19 2020-05-26
Forskning 2019/20:118 12, 9, 12, 9 2020-05-07
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:80 14, 16, 14, 16, 143, 145, 14, 14, 16, 16, 14, 16, 143, 145 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:296 om rätten att studera för personer med funktionsvariationer 2019/20:75 59, 61, 63, 59, 61, 63 2020-02-14
Frågestund 2019/20:63 68, 47, 49, 87, 89, 35, 77, 37, 85, 87, 47, 49, 87, 89, 56, 58, 56, 58, 68, 85, 87, 35, 37, 80, 80, 77, 34, 36 2020-01-23
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 76, 49, 49, 94, 76 2019-12-16
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2018/19:104 185, 185 2019-06-13
(forts. från § 5) Forskning (forts. UbU14) 2018/19:89 100 2019-05-09
Lärosätenas lokalförsörjning 2018/19:56 105 2019-02-27
En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön 2018/19:19 77 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 128, 130, 132 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ilona Szatmari Waldau

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.