Ines Uusmann

Bio

Ines Junéa Uusmann, född Johansson den 30 oktober 1948 i Rolfstorps församling i Hallands län, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ines Uusmann, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen1996-10-311998-10-05
RiksdagsledamotÅsa Stenberg 1994-10-08 - 1995-10-09, Björn Ericson 1995-10-10 - 1996-03-22, Åsa Stenberg 1996-03-23 - 1996-09-30, Björn Ericson 1996-10-01 - 1998-10-051994-10-081998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-07
SuppleantEuroparådets svenska delegation1993-11-081994-10-03
LedamotTrafikutskottet1993-02-181994-10-02
SuppleantEES-utskottet1992-05-261993-06-04
SuppleantTrafikutskottet1991-10-081993-02-17
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
RiksdagsledamotIngvar Carlsson1991-09-301994-10-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1990-10-041991-09-29
ErsättareIngvar Carlsson1990-06-141991-09-30
SuppleantFinansutskottet1990-04-251990-06-13
SuppleantKonstitutionsutskottet1989-01-171989-06-15
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1989-01-171989-06-15

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 56, 58, 52, 60, 68, 70, 50, 54, 66, 64, 62 1998-06-02
Svar på interpellation 1997/98:288 om be- siktning av svenskregistrerad bil i utlandet snabbprotokoll 41, 39 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:302 om transporter genom Bohuslän snabbprotokoll 47, 45, 49, 43 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:274 om svenska åkeriföretags konkurrenskraft snabbprotokoll 33, 39, 37, 35 1998-05-08
Svar på interpellation 1997/98:229 om snabbtåg Gävle-Östersund snabbprotokoll 27, 33, 30, 25 1998-04-28
Svar på interpellation 1997/98:242 om Pos- ten AB snabbprotokoll 36, 38, 34, 40 1998-04-28
Svar på interpellation 1997/98:212 om utnyttjandet av hamnar norr och söder om Stock- snabbprotokoll 59, 53, 56 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:233 om SJ:s framtida persontrafik snabbprotokoll 69, 75, 72 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:245 om flygledningens organisation snabbprotokoll 64, 61, 67 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:208 om SJ:s verkstäder i Göteborg snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 1998-03-12
Svar på interpellation 1997/98:201 om Bromma flygplats snabbprotokoll 120, 118, 116, 122 1998-03-05
Svar på interpellation 1997/98:160 om Gotlandstrafiken snabbprotokoll 54, 49, 52, 46 1998-03-03
Svar på interpellation 1997/98:154 om sä- kerhetsavstånd till mobilsändarantenner snabbprotokoll 54, 57, 59, 51 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:150 om Västkustbanans utbyggnad snabbprotokoll 28, 24, 20, 30 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:152 om Post- och telestyrelsen snabbprotokoll 35, 31, 37, 33 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:135 om IT och regional utveckling snabbprotokoll 14, 8, 12, 10 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:137 om Pos- tens service snabbprotokoll 19, 25, 23, 15 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:146 om kostnadsersättning för trycksaker på grund av snabbprotokoll 26, 28, 30 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:148 om re- geringens trafiköverenskommelse med Stock- snabbprotokoll 45, 43, 37, 31 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:122 om upp- rustningen av vägnätet snabbprotokoll 59, 57, 55, 53 1998-02-03
Svar på interpellation 1997/98:86 om ett godsspår runt Malmö snabbprotokoll 126, 118, 122 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:90 om tra- fikhuvudmannaskap snabbprotokoll 128, 131, 136, 134 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:95 om SJ:s trafikledningshaveri snabbprotokoll 137, 139 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:76 om Telias nya taxesystem snabbprotokoll 24, 19, 22, 16 1998-01-27
Svar på interpellation 1997/98:78 om ha- veriutredning rörande fiskefartyget Novi snabbprotokoll 27, 31, 29, 25 1998-01-27
Svar på interpellation 1997/98:83 om rätten att utfärda domännamn på Internet snabbprotokoll 38, 34, 32, 36 1998-01-27
Svar på interpellation 1997/98:98 om Pos- ten AB snabbprotokoll 41, 45, 43, 39 1998-01-27
Utvecklingen i informationssamhället snabbprotokoll 252, 254, 246, 256, 258, 264, 250, 248, 262, 260 1997-11-27
Svar på interpellation 1997/98:59 om Bromma flygplats snabbprotokoll 40, 36, 38, 34 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:37 om Pos- ten AB snabbprotokoll 33, 31, 35, 29 1997-11-04
Svar på interpellation 1997/98:42 om tele- taxor och riktnummerområden snabbprotokoll 43, 49, 36, 51 1997-11-04
Svar på interpellation 1997/98:32 om tun- nelbygget i Hallandsåsen snabbprotokoll 29, 23, 27, 19 1997-10-30
Svar på interpellation 1997/98:15 om taxib- ranschen snabbprotokoll 25, 21, 19, 23 1997-10-23
Svar på interpellation 1997/98:17 om taxi i Stockholm snabbprotokoll 27, 30, 33 1997-10-23
Svar på interpellation 1996/97:311 om tillbud i färjetrafiken snabbprotokoll 94, 92, 90, 88 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:325 om ursprungsnationalitet i körkort snabbprotokoll 102, 104 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:332 om färjetrafiken och lastsäkring snabbprotokoll 99, 95, 101, 97 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:290 om en levande skärgård snabbprotokoll 119, 123, 127 1997-05-20
Svar på interpellation 1996/97:295 om olyckor i sjöfarten snabbprotokoll 131, 135, 129, 133 1997-05-20
Svar på interpellation 1996/97:261 om tra- fiksituationen i Umeå snabbprotokoll 9, 1, 7, 4 1997-05-13
Svar på interpellation 1996/97:264 om taxi- verksamheten snabbprotokoll 13, 16, 10 1997-05-13
Svar på interpellation 1996/97:286 om svensk åkerinäring snabbprotokoll 21, 17, 19 1997-05-13
Svar på interpellation 1996/97:217 om ci- tytunnel i Malmö snabbprotokoll 101, 95, 99, 97 1997-04-29
Svar på interpellation 1996/97:221 om långväga busstrafik snabbprotokoll 50, 48, 44, 46 1997-04-08
Svar på interpellation 1996/97:237 om Gotlandstillägget snabbprotokoll 55, 51, 61, 59 1997-04-08
Svar på interpellation 1996/97:252 om lobbyverksamhet snabbprotokoll 65, 62, 68, 70 1997-04-08
Frågestund snabbprotokoll 53, 68, 9, 36, 91, 69, 60, 74, 53, 56, 93, 53, 54, 61, 77, 113, 55, 89, 115, 105, 97, 111, 105, 74, 95, 101, 38, 69, 108, 40, 51, 99, 43, 92, 53, 45, 64, 28, 34, 70, 63, 126, 50, 67, 60, 90, 107, 52, 59, 98, 41, 39, 35, 67, 71, 49, 58, 41, 87, 119, 79, 33, 129, 37, 31, 31, 38, 82, 32, 15, 112, 99, 121, 109, 11, 63, 58, 30, 109, 96, 85, 39, 86, 13, 35, 41, 29, 17, 62, 103, 51, 88, 65, 101, 51, 73, 66, 131, 85, 61, 40, 75, 33, 103, 76, 131 1997-03-18
Svar på interpellation 1996/97:178 om Öre- sundsbron snabbprotokoll 34, 30, 32 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:148 om Telia - tillväxt och konkurrens snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 1997-02-25
Svar på interpellation 1996/97:169 om Svensk Bilprovnings verksamhet snabbprotokoll 14, 8, 12, 10 1997-02-25
Svar på interpellation 1996/97:110 om Nor- ra länken snabbprotokoll 18, 16, 9, 12 1997-02-04
Svar på interpellation 1996/97:111 om järnvägstrafiken Karlstad-Göteborg snabbprotokoll 31, 25, 33, 19 1997-02-04
Svar på interpellation 1996/97:107 om Telia och kabel-TV snabbprotokoll 9, 11, 13, 7 1997-01-30
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 246, 236, 240, 244, 248, 230, 228, 224, 242, 226, 234, 238, 232 1997-01-22
Budgetpropositionen för budgetåret 1997. Kommunikationer (utgiftsområde 22) snabbprotokoll 134, 138, 148, 142, 146, 132, 128, 140, 136, 144, 130 1996-12-16
Remissdebatt snabbprotokoll 65, 67, 184, 73, 71, 75, 182, 69, 178, 63, 190, 188, 192, 186, 176, 180, 174 1996-12-06
Svar på interpellation 1996/97:83 om SJ:s redovisning snabbprotokoll 3, 5, 7, 1 1996-12-06
Svar på interpellation 1996/97:58 om Botniabanan snabbprotokoll 52, 58 1996-12-03
Svar på interpellation 1996/97:78 om Pos- ten AB snabbprotokoll 66, 64, 62 1996-12-03
Svar på interpellation 1996/97:64 om SJ:s ekonomiska problem snabbprotokoll 36, 38, 20, 28 1996-11-26
Svar på interpellation 1996/97:50 om Väg- verket Produktion snabbprotokoll 71, 68, 74, 76 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:51 om handlingsplan för m/s Estonia snabbprotokoll 79, 81, 77, 83 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:62 om Gotlandstillägget snabbprotokoll 84, 86, 88 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:27 om kon- kurrensneutralitet och postdistribution snabbprotokoll 39, 33, 37, 29 1996-10-31
Svar på interpellation 1996/97:21 om ci- tytunnel i Malmö snabbprotokoll 37, 47, 45, 41 1996-10-29
Svar på interpellation 1996/97:4 om Inter- net snabbprotokoll 5, 1, 3 1996-10-02
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 70, 76, 83, 78, 72, 81, 68, 74 1996-06-04
Svar på interpellation 1995/96:217 om miljökonsekvensbeskrivningar för vägbyggen i snabbprotokoll 45, 41, 43 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:218 om infrastruktursatsningar snabbprotokoll 47, 49 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:261 om kommunikationerna med övre Norrland snabbprotokoll 53, 51, 57, 55 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:203 om kost- nader för jordskred snabbprotokoll 5, 1, 3 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:204 om Bromma flygplats snabbprotokoll 10, 12, 6, 8 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:128 om trafiksituationen i Göteborg snabbprotokoll 31, 34, 37 1996-04-23
Svar på interpellation 1995/96:135 om E 4:ans sträckning snabbprotokoll 40, 38, 42 1996-04-23
Svar på interpellation 1995/96:140 om informationstekniken snabbprotokoll 51, 44, 53, 48 1996-04-23
Svar på interpellation 1995/96:93 om ka- tastrofhjälp till enskilda vägar snabbprotokoll 1, 4, 7, 9 1996-03-12
Svar på interpellation 1995/96:84 om Öre- sundsbrons ekonomi snabbprotokoll 17, 13, 23, 21 1996-03-05
Svar på interpellation 1995/96:91 om gods- trafiken till övriga Europa snabbprotokoll 32, 24, 28 1996-03-05
Svar på interpellation 1995/96:77 om Den- nispaketet snabbprotokoll 140, 137, 143 1996-02-22
Svar på interpellation 1995/96:54 om grus- vägar i Dalsland snabbprotokoll 1, 9, 5 1996-02-20
Svar på interpellation 1995/96:57 om Göte- borgsöverenskommelsen snabbprotokoll 11, 15, 13, 17 1996-02-20
Svar på interpellation 1995/96:60 om Väg- verket snabbprotokoll 18, 21, 24 1996-02-20
Svar på interpellation 1995/96:61 om Pos- tens service snabbprotokoll 30, 34, 26 1996-02-20
Svar på interpellation 1995/96:76 om Esto- nia snabbprotokoll 41, 35, 39, 37 1996-02-20
Svar på fråga 1995/96:239 om det enskilda vägnätet snabbprotokoll 40, 38, 36 1996-01-30
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 68, 93, 98, 70, 116, 72, 96, 106 1995-12-14
Gotlandstrafiken snabbprotokoll 164, 158, 156, 166, 162, 160 1995-12-13
Svar på fråga 1995/96:131 om godstrafiken i skärgården snabbprotokoll 74, 70, 68, 72 1995-12-05
Svar på interpellation 1995/96:21 om flygräddningstjänsten i norra Sverige snabbprotokoll 1, 7, 5, 3 1995-12-04
Svar på fråga 1995/96:123 om väg E 22 genom Söderköping snabbprotokoll 113, 115, 111, 117 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:47 om pant på ut- rangerade nödraketer snabbprotokoll 161, 159 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:68 om EU-medel till Öresundsbron snabbprotokoll 169, 163, 165, 167 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:30 om försöksverk- samhet med alkolås snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 1995-10-17
Svar på fråga 1995/96:36 om Vägverkets budgetarbete snabbprotokoll 9, 13, 11 1995-10-17
Svar på fråga 1995/96:42 om utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm snabbprotokoll 14, 16 1995-10-17
Svar på fråga 1995/96:44 om enskilda vägar m.m. snabbprotokoll 22, 20, 18 1995-10-17
Svar på fråga 1994/95:505 om hastighetsbe- gränsningen för utryckningsfordon med släp snabbprotokoll 10, 16, 12, 18, 14 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:515 om farliga vägstolpar snabbprotokoll 19, 23, 21 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:137 om godstrafiken på Västerdalsbanan snabbprotokoll 122, 124, 120, 118 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:138 om tim- mertransporter i Kopparbergs län snabbprotokoll 131, 129, 125, 127 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:111 om Väg 57 förbi Mölnbo snabbprotokoll 21, 23, 18, 15 1995-05-08
Vägverket snabbprotokoll 214, 218, 212, 216, 210 1995-04-20
Svar på fråga 1994/95:431 om Postens med- lemskap i SAF snabbprotokoll 53, 51, 49 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:407 om Fehmarn Bält-förbindelsen snabbprotokoll 29, 27, 25, 33, 31 1995-04-04
Svar på interpellation 1994/95:69 om Bromma flygplats snabbprotokoll 21, 24, 18, 27 1995-03-31
Svar på interpellation 1994/95:75 om väg E 20 snabbprotokoll 28, 36, 30, 33 1995-03-31
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 88, 120, 118 1995-03-30
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 54, 50, 48, 52 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:382 om skydd mot plundring av M/S Estonia snabbprotokoll 49, 51, 53, 45, 47 1995-03-28
Svar på frågorna 1994/95:378, 379 och 393 om Öresundsbron snabbprotokoll 44, 41, 32, 38, 35 1995-03-28
Svar på frågorna 1994/95:389 och 390 om godstrafiken på järnväg snabbprotokoll 63, 57, 60, 54 1995-03-28
Svar på interpellation 1994/95:62 om kontroll av taxiverksamheten snabbprotokoll 3, 1, 7, 5 1995-03-10
Svar på interpellation 1994/95:51 om utbyggnad av E 4 och Ostkustbanan snabbprotokoll 7, 4, 1 1995-02-23
Svar på interpellation 1994/95:54 om SJ:s prispolitik snabbprotokoll 11, 14, 8 1995-02-23
Svar på fråga 1994/95:295 om Arlandaba- nan snabbprotokoll 19 1995-02-21
Svar på fråga 1994/95:297 om EU:s in- frastrukturprogram snabbprotokoll 21, 25, 29, 27, 23 1995-02-21
Svar på interpellation 1994/95:50 om Eu- ropaväg 4 i Sundsvallsområdet snabbprotokoll 8, 11, 1, 5 1995-02-17
Svar på fråga 1994/95:257 om tredje spåret i Stockholm snabbprotokoll 15, 17, 13 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:259 om SJ:s godstra- fik snabbprotokoll 19, 21, 23 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:260 om Ostkustba- nan snabbprotokoll 27, 29, 25 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:264 om taxilegitima- tion snabbprotokoll 30, 32 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:237 om alarmering vid sjöolycka snabbprotokoll 26 1995-01-17
Svar på interpellation 1994/95:39 om miljöin- riktade bilavgifter snabbprotokoll 18, 25, 22, 27 1995-01-12
Svar på fråga 1994/95:192 om Västerleden och Österleden snabbprotokoll 100, 102, 104, 98 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:199 om Arlandabanan snabbprotokoll 110, 106, 108 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:205 om postservicen i glesbygd snabbprotokoll 111, 113 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:209 om den regionala järnvägstrafiken snabbprotokoll 115, 119, 117 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:215 om sjöfartens miljöfrågor snabbprotokoll 127, 123, 121, 125 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:225 om bilavgifter för finansiering av nya trafikleder snabbprotokoll 129, 133, 131 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:191 om projekte- ringen av Västerleden snabbprotokoll 45, 51, 47, 43, 49 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:200 om principen för lönesättning vid Posten snabbprotokoll 52, 54 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:201 om poststyrel- sen snabbprotokoll 60, 58, 56 1994-12-06
Svar på interpellation 1994/95:30 om Esto- niakatastrofen snabbprotokoll 3, 1 1994-12-01
Svar på fråga 1994/95:164 om posten och formerna för adresser snabbprotokoll 29, 25, 27, 31 1994-11-29
Svar på fråga 1994/95:118 om passagerar- kontroll på färjor snabbprotokoll 89, 91 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:136 om Arlandaba- nan snabbprotokoll 93 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:137 om utbyggnad av väg E 6 genom Bohuslän snabbprotokoll 97, 95 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:144 om bilregist- ren snabbprotokoll 101, 99 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:151 om byggandet av motorvägar snabbprotokoll 111, 105, 103, 107, 109 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:99 om anslutningen till Öresundsbron snabbprotokoll 88, 80, 84, 82, 86 1994-11-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 24 1994-10-19
Svar på fråga 1994/95:18 om trafikeringsmonopolet på järnvägen snabbprotokoll 220, 224, 222 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:2 om nattågstrafiken snabbprotokoll 195, 197, 199, 193 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:22 om den s.k. Atlantbanan snabbprotokoll 243, 241, 239, 237 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:32 om räddningsflottars konstruktion snabbprotokoll 246, 244 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:33 om Europaväg 20 genom Skaraborg snabbprotokoll 250, 248 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:17 och 31 om Arlandabanan snabbprotokoll 213, 210, 216, 219 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:21 och 29 om trafikens infrastruktur i Bohuslän, m.m. snabbprotokoll 232, 229, 236, 234, 226 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:8 och 27 om Öresundsbrons ekonomiska förutsättningar, snabbprotokoll 204, 201, 207 1994-10-18
Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan snabbprotokoll 189, 187, 184 1994-06-07
Post- och telekommunikation snabbprotokoll 7, 14, 4, 1 1994-03-28
Svar på interpellation 1993/94:84 om Europaunionen snabbprotokoll 23, 19 1994-02-18
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. snabbprotokoll 178, 176, 185, 187, 221, 172, 125, 170, 189 1993-12-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ines Uusmann

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.