Ingbritt Irhammar

Bio

Ingbritt Margret Irhammar, född 31 augusti 1945 i Örkelljunga församling i Kristianstads län, är en svensk ämbetsman och politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot 1985–1998 och generaldirektör för Jordbruksverket 1998–2001.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingbritt Irhammar, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotJustitieutskottet1995-10-111998-04-30
Riksdagsledamot1995-10-111996-10-10
SuppleantUtrikesutskottet1995-01-161998-04-30
SuppleantJustitieutskottet1995-01-161995-10-10
ErsättareKarl Erik Olsson1995-01-101995-10-10
Riksdagsledamot1992-11-161994-10-03
LedamotJustitieutskottet1991-10-181994-10-02
SuppleantUtrikesutskottet1991-10-151994-10-02
SuppleantJustitieutskottet1991-10-081991-10-17
ErsättareKarl Erik Olsson1991-10-051992-11-15
SuppleantUtrikesutskottet1988-10-111991-09-29
LedamotJustitieutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantJustitieutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Schengensamarbetet snabbprotokoll 32 1998-04-16
Aktuell debatt: Situationen inom polisen snabbprotokoll 10, 17, 3, 1 1998-02-04
Svar på interpellation 1997/98:138 om rättsväsendet snabbprotokoll 10, 2, 18 1998-02-03
Internationellt bistånd snabbprotokoll 128, 130, 132 1997-12-10
Rättsväsendet snabbprotokoll 32, 46, 30, 2, 18, 90, 109, 107, 48, 28, 4, 16, 6 1997-12-08
Frågestund snabbprotokoll 98, 59, 105, 240, 150, 96, 57, 96, 94, 59, 148, 57, 238, 103, 55 1997-12-04
Krigsmaterielexport snabbprotokoll 82 1997-11-26
Svar på interpellation 1997/98:60 om med- lingsverksamhet för unga lagöverträdare snabbprotokoll 16, 20 1997-11-18
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 25, 37 1997-10-21
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 28, 63, 65 1997-05-21
Domstols sammansättning snabbprotokoll 134 1997-05-14
Övergrepp i rättssak snabbprotokoll 143 1997-05-14
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 102, 88, 93, 83, 100, 91 1997-04-09
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 168, 172, 170 1997-03-12
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 148, 93, 77, 146, 91, 84, 139, 86 1997-03-12
Vapenbrott snabbprotokoll 208, 217, 215 1997-03-12
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 88, 76, 90 1997-02-12
Svar på interpellation 1996/97:87 om ökade FN-insatser på Östtimor snabbprotokoll 7, 3 1997-01-28
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 203, 209, 205, 211, 207 1997-01-22
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 150 1996-12-13
Anslag till rättsväsendet, budgetåret 1997 snabbprotokoll 128, 126, 115, 96, 94, 111 1996-12-10
Ny rättshjälpslag, m.m. snabbprotokoll 5, 15 1996-11-27
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 137, 130, 123 1996-11-22
Svar på interpellation 1996/97:28 om Öst- timor snabbprotokoll 176, 173, 168 1996-11-07
Information från regeringen om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd snabbprotokoll 108 1996-10-24
Aktuell debatt: Mc-anknutet våld snabbprotokoll 12, 5 1996-03-28
Ny åklagarorganisation snabbprotokoll 116, 120, 118 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:42 om könsperspektiv i regionalpolitiken snabbprotokoll 14, 16, 12 1996-02-13
Svar på fråga 1995/96:137 om antiperso- nella minor snabbprotokoll 37, 35, 33, 39 1995-12-05
Den svenska kriminalvården snabbprotokoll 75, 64, 77, 68, 66 1995-11-22
Straffansvaret vid spridning av hivsmit- ta snabbprotokoll 95 1995-11-22
Svar på interpellationerna 1995/96:2 och 4 samt fråga 1995/96:14 om rasistiskt våld snabbprotokoll 8 1995-10-26
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 31, 33, 8 1995-10-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 57, 73, 71 1995-10-12
Svar på frågorna 1994/95:489, 490, 491, 495, 496, 497 och 498 om sexuella övergrepp på snabbprotokoll 16, 24 1995-05-16
Vissa straffrättsliga frågor snabbprotokoll 87, 76, 89 1995-05-10
Aktuell debatt om det oprovocerade våldet snabbprotokoll 13, 6 1995-04-26
Anslag till Brottsförebyggande rådet, m.m. snabbprotokoll 95, 98, 100 1995-04-19
Anslag till Brottsoffermyndigheten, m.m. snabbprotokoll 55, 50, 46, 48, 57 1995-04-19
Anslag till kriminalvården, m.m. snabbprotokoll 76, 67, 74, 84, 86 1995-04-19
Anslag till polisväsendet, m.m. snabbprotokoll 82 1995-04-06
Svar på interpellation 1994/95:70 om djur- transporter snabbprotokoll 38, 30, 34 1995-03-16
Svar på fråga 1994/95:347 om åtgärder mot snatterier snabbprotokoll 94, 92, 96 1995-03-14
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 74, 51, 78, 79, 25, 23, 76, 59, 57 1995-02-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 69, 67, 54 1995-02-09
Svar på interpellation 1994/95:46 om åtgär- der mot den grova kriminaliteten snabbprotokoll 9, 16, 6 1995-01-12
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 113, 115, 109, 111, 117 1994-06-09
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 44, 109, 42, 46 1994-05-19
Svar på fråga 1993/94:475 om Högskolan i Kristianstad snabbprotokoll 13 1994-05-03
Anslag till Brottsförebyggande rådet m.m. snabbprotokoll 59, 57, 53, 55 1994-03-29
Målsägandebiträde m.m. snabbprotokoll 20, 16, 18 1994-02-16
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 56, 64, 62, 58, 60 1994-02-11
Mänskliga rättigheter snabbprotokoll 68 1993-11-24
Svar på fråga 1993/94:7 om Indonesien och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 15, 13, 11 1993-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingbritt Irhammar

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.