Ingegerd Wärnersson

Bio

Helena Ingegerd Wärnersson, född Lundborg[källa behövs], 19 januari 1947 i Vetlanda, är en svensk politiker (socialdemokrat), som har innehaft uppdrag som statsråd och ämbetsman.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingegerd Wärnersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEuroparådets svenska delegation1998-10-201998-10-29
RiksdagsledamotMarianne Nilsson 1998-10-07 - 2000-07-31, Anders Bengtsson 2000-08-01 - 2002-01-301998-10-072002-01-30
SuppleantValberedningen1998-10-051998-10-20
Riksdagsledamot1998-10-051998-10-06
SuppleantEuroparådets svenska delegation1994-10-181998-10-05
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotValberedningen1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantJustitieutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 90, 102, 100, 106, 92, 94, 98, 104, 96 2001-12-07
Svar på interpellation 2001/02:104 om atti- tyder i skolan snabbprotokoll 1, 5, 3, 7 2001-12-03
Svar på interpellation 2001/02:73 om må- luppfyllelse i skolan snabbprotokoll 64, 68, 66, 62 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:83 om kon- sekvenserna av maxtaxan i barnomsorgen snabbprotokoll 77, 75, 72, 69 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:84 om indi- viduella studieplaner snabbprotokoll 78, 81, 84, 86 2001-11-27
Aktuell debatt om maxtaxa i barnomsor- gen snabbprotokoll 9, 18, 2, 16 2001-11-22
Svar på interpellationerna 2001/02:50 och 65 om betygskriterier vid de nationella proven snabbprotokoll 1, 4, 7, 10 2001-11-19
Svar på interpellation 2001/02:10 om ta- längslan snabbprotokoll 9, 11, 13, 7 2001-10-02
Svar på interpellation 2000/01:413 om folkbildningen snabbprotokoll 74, 72, 69, 66 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:414 om idrotten i skolan snabbprotokoll 99, 102, 104, 96 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:415 om mobbning snabbprotokoll 51, 43, 49, 46 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:429 om gymnasieungdomar med funktionshinder snabbprotokoll 81, 77, 75, 79 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:433 om trafikutbildning i skolan snabbprotokoll 84, 88, 82, 86 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:448 om be- tyg och kunskapsmål snabbprotokoll 58, 54, 56, 52 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:449 om maxtaxa - lokal demokrati snabbprotokoll 89, 93, 95, 91 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:453 om gymnasiestudier snabbprotokoll 108, 111, 113, 105 2001-05-29
Vuxnas lärande och utvecklingen av vux- enutbildningen snabbprotokoll 51, 45, 39, 43, 49, 37, 41, 47, 35 2001-05-18
(forts. från 3 §) Kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU14) snabbprotokoll 108, 110, 102, 104, 112, 106, 118, 114, 120, 122, 116 2001-05-03
Svar på interpellation 2000/01:357 om lämplighetsprövning av personal i barnomsorg snabbprotokoll 32, 28, 26, 30 2001-04-27
Svar på interpellation 2000/01:313 om dag- barnvårdarna och den allmänna förskolan snabbprotokoll 5, 1, 3, 7 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:336 om fri- stående skolor snabbprotokoll 10, 8, 12 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:276 om skolplikten snabbprotokoll 96, 90, 94, 92 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:297 om ATTAC-rörelsen snabbprotokoll 97, 99, 101 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:278 om gles- bygdsskolornas framtidsmöjligheter snabbprotokoll 14, 11, 8, 16 2001-03-15
Svar på interpellation 2000/01:246 om lärarnas arbetsmiljö snabbprotokoll 107, 103, 99 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:230 om bok- stavsbarnens behov snabbprotokoll 7, 5, 3, 1 2001-02-20
Svar på interpellation 2000/01:236 om för- slag till nytt kärnämne i gymnasieskolan snabbprotokoll 8, 14, 16, 11 2001-02-20
Svar på interpellation 2000/01:127 om ele- vers rätt till kunskap snabbprotokoll 30, 35, 41, 39 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:159 om praktiska moment i grundskolan snabbprotokoll 45, 48, 42, 50 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:161 om friskolor för vuxenutbildning snabbprotokoll 51, 55, 57, 53 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:182 om svenskundervisning snabbprotokoll 58, 62, 60 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:196 om mobbning i skolan snabbprotokoll 70, 64, 68, 66 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:197 och 198 om ungdomsförbundens möjligheter att engagera snabbprotokoll 78, 75, 71 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:112 om åt- gärder mot mobbning snabbprotokoll 49, 45, 47, 51 2001-01-23
Svar på interpellation 2000/01:120 om de- mokratisk fostran snabbprotokoll 58, 56, 54, 52 2001-01-23
Svar på interpellation 2000/01:124 om profilering av skolor snabbprotokoll 61, 63, 59 2001-01-23
Svar på interpellationerna 2000/01:105 och 132 om fristående skolor snabbprotokoll 27, 18, 31, 22 2001-01-23
Svar på interpellationerna 2000/01:133 och 148 om idrott och hälsa i skolan snabbprotokoll 32, 44, 37, 41 2001-01-23
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 151, 149, 147, 161, 163, 159, 165, 157, 167, 153, 155 2000-12-12
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 16, 9, 18, 2 2000-12-05
(forts. från 6 §) Maxtaxa och allmän förskola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 111, 115, 121, 125, 113, 127, 117, 123, 119 2000-11-23
Svar på interpellation 2000/01:40 om be- tygssystemet snabbprotokoll 108, 112, 114, 110 2000-11-07
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 100, 102, 96, 98 2000-10-25
Aktuell debatt: Den svenska skolan snabbprotokoll 18, 2, 16, 9 2000-10-18
Svar på interpellation 1999/2000:382 om skriftlig information i skolan snabbprotokoll 56, 60, 67, 64 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:396 om speciallärare i skolan snabbprotokoll 72, 68, 70, 74 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:415 om försöksverksamhet med lärlingsutbildning snabbprotokoll 47, 50, 53, 55 2000-05-12
Svar på interpellationerna 1999/2000:376 och 379 om maxtaxa och allmän förskola m.m. snabbprotokoll 46, 43, 35, 39 2000-05-12
Frågestund snabbprotokoll 85, 57, 62, 45, 33, 91, 47, 45, 57, 219, 95, 97, 105, 83, 225, 55, 75, 70, 77, 76, 196, 48, 55, 194, 5, 47, 145, 83, 85, 30, 76, 84, 55, 93, 57, 76, 77, 89, 25, 86, 95, 78, 28, 94, 69, 63, 73, 38, 82, 42, 53, 91, 51, 23, 31, 50, 74, 56, 71, 74, 77, 54, 53, 34, 58, 44, 75, 42, 107, 78, 66, 72, 36, 223, 103, 58, 60, 14, 65, 51, 39, 89, 71, 61, 60, 89, 102, 111, 187, 80, 72, 100, 59, 84, 69, 221, 147, 79, 75, 82, 87, 68, 49, 74, 52, 80, 73, 94, 72, 109, 16, 62, 40, 55, 71, 73, 37, 189, 77, 60, 53, 92, 44, 75, 3, 46, 67 2000-04-06
Svar på interpellation 1999/2000:301 om donationer av läromedel till skolan snabbprotokoll 42, 38, 40, 44 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:296 om folkbildningen folkbildningen snabbprotokoll 5, 3, 7, 1 2000-03-27
Svar på interpellation 1999/2000:252 om grundskoleelevers arbetsmiljö snabbprotokoll 91, 93, 95, 97 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:225 om fristående skolor snabbprotokoll 79, 77, 81 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:233 om elevers kunskapsnivå i grundskolan snabbprotokoll 89, 83, 86 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:245 om betygssystemet snabbprotokoll 94, 99, 97, 91 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:263 om betyg snabbprotokoll 103, 106, 100 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:140 om Centrum för handikappvetenskap vid Linköpings snabbprotokoll 46, 44, 48, 50 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:170 om sex- och samlevnadsfrågor i skolan snabbprotokoll 67, 61, 64, 69 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:198 om värdegrunden och vuxenutbildningen snabbprotokoll 51, 59, 55 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:200 om gymnasieskolan snabbprotokoll 76, 72, 70, 74 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:206 om kunskap om folkmord snabbprotokoll 77, 84, 80, 82 2000-02-22
(forts. från 4 §) Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i snabbprotokoll 102, 98 2000-02-17
Aktuell debatt: Kvaliteten i den svenska skolan snabbprotokoll 10, 3, 19, 17 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i grundskolan snabbprotokoll 29 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:136 om gymnasieskolans kursprov snabbprotokoll 122, 132, 126, 130 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:169 om skolornas resurser snabbprotokoll 133, 135, 137 2000-02-17
Svar på interpellationerna 1999/2000:128 och 160 om idrott och fysisk aktivitet i skolan snabbprotokoll 121, 104, 111, 118 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:133 om barnkonto snabbprotokoll 152, 142, 150, 146 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:87 om krav på fristående skolor snabbprotokoll 117, 111, 113, 115 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:96 om skolverksamhet och barnomsorg snabbprotokoll 125, 123, 118, 121 2000-02-10
Svar på interpellationerna 1999/2000:97 och 99 om skolmiljön snabbprotokoll 141, 132, 126, 138 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:185 om information till föräldrar om elevers prestation snabbprotokoll 1, 5, 3, 7 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:143 om friskolor med särskild religiös eller språklig in- snabbprotokoll 102, 106, 109 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:89 om utvärdering av skolan snabbprotokoll 80, 74, 71, 77 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:90 om elevers utanförskap snabbprotokoll 81, 87, 83, 85 2000-02-01
Svar på interpellationerna 1999/2000:95 och 98 om kunskapsnivån i skolan snabbprotokoll 88, 101, 98, 93 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:135 om dramapedagoger i grundskolan snabbprotokoll 106, 108, 104 2000-01-25
Svar på interpellation 1999/2000:142 om elevers och lärares möjligheter att påverka sin snabbprotokoll 116, 110, 112, 114 2000-01-25
Svar på interpellation 1999/2000:94 om funktionshindrade elevers rätt att välja skola snabbprotokoll 98, 101, 95, 103 2000-01-25
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 46, 40, 42, 36, 34, 30, 32, 38, 44 1999-12-13
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 60, 49 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 10 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:59 om social kompetens som kärnämne i gymnasiesko- snabbprotokoll 76, 74, 68, 62 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:72 om skolans kärnämnen snabbprotokoll 77, 80 1999-11-23
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 2, 18, 9, 16 1999-11-16
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 153 1999-10-27
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 81, 83, 87, 79, 77, 73, 119, 89, 85, 75, 129, 127, 117 1999-10-27
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 227, 239, 233, 231, 225, 237, 223, 229, 235 1999-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:12 om praktiska ämnen i skolan snabbprotokoll 46, 44, 42 1999-10-12
Svar på interpellation 1999/2000:13 om kärnämnen i skolan snabbprotokoll 52, 50, 54, 48 1999-10-12
Svar på interpellation 1999/2000:14 om barn med multifunktionshinder snabbprotokoll 62, 55, 73, 70 1999-10-12
Svar på interpellation 1998/99:276 om gymnasieskolan snabbprotokoll 21, 25, 23 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:277 om id- rott och hälsa snabbprotokoll 36, 39, 33 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:298 om lärlingsutbildning snabbprotokoll 43, 41, 45, 47 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:309 om för- skoleverksamheten snabbprotokoll 17, 15, 19 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:310 om barn med särskilda behov snabbprotokoll 50, 52, 48 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:316 om utvärdering av vuxenutbildningar snabbprotokoll 54, 56, 58 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:318 om Folkbildningsrådet snabbprotokoll 29, 31, 27 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:251 om skolan och synskadade barn med multipelhandi- snabbprotokoll 69 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:199 om IT- utbildningen för lärare snabbprotokoll 28, 30, 32, 34 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:210 om de obligatoriska proven i årskurs 9 snabbprotokoll 138, 132, 134, 136 1999-04-15
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 127, 144, 129, 131, 142, 125, 123, 135, 121, 140, 119, 138, 133 1999-03-18
Svar på interpellation 1998/99:186 om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan snabbprotokoll 82, 80, 78, 76 1999-03-16
Svar på interpellation 1998/99:191 om den informationstekniska infrastrukturen snabbprotokoll 83, 87, 85, 89 1999-03-16
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 1998/99:135 om skolor i glesbygd snabbprotokoll 109, 112 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:135 om sko- lor i glesbygd snabbprotokoll 38, 42 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:151 om utvärdering av betyg snabbprotokoll 113, 123, 120, 117 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:165 om nordisk friskolekonvention snabbprotokoll 126, 124, 128 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:176 om s.k. vikariestopp i skolan snabbprotokoll 36, 32, 34 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:78 om ut- bildning och arbetsmarknad snabbprotokoll 144, 146, 142, 140 1999-02-11
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 195, 181, 193, 177, 179, 171, 197, 183, 191, 185, 175, 188, 173 1998-12-15
Svar på interpellation 1998/99:24 om Svenska Balettskolans dansarutbildning snabbprotokoll 52, 57, 55, 60 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:30 om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan snabbprotokoll 67, 61, 65, 63 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:16 om tra- kasserier i skolan snabbprotokoll 29, 31, 27 1998-11-17
Svar på interpellation 1998/99:4 om lärar- nas arbetssituation snabbprotokoll 9, 15, 12, 7 1998-10-22
Läroplan för det obligatoriska skolväsen- det, förskoleklassen och fritidshemmet, m.m. snabbprotokoll 193, 195, 199, 191, 197, 204, 206, 201 1998-05-29
Allmänna skolfrågor snabbprotokoll 151 1998-05-06
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 41, 29 1997-10-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 198, 205, 200, 196, 202 1997-06-11
Vissa läroplansfrågor m.m. snabbprotokoll 104, 106 1997-03-20
Svar på interpellation 1996/97:163 om rätten till stöd för elever med inlärningsproblem snabbprotokoll 116, 119 1997-02-27
Fristående skolor m.m. snabbprotokoll 46, 52, 42, 58, 54, 56, 48, 44, 50 1996-10-23
Betygssystemet i grundskolan snabbprotokoll 64, 73, 71, 67, 69, 62 1995-03-22
Betyg i det obligatoriska skolväsendet Föredrogs snabbprotokoll 111, 103, 107, 105, 101, 109 1994-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 149 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingegerd Wärnersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.