Ingela Nylund Watz

Bio

Signe Ingela Nylund Watz, född 18 mars 1962 i Korpilombolo församling i Norrbottens län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Stockholms läns valkrets. Mellan 1999 och april 2010 var hon landstingsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. Hon var finanslandstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande 2002-2006, efter landstingsvalet 2006 ledare för oppositionen.
Under hennes tid som landstingsstyrelsens ordförande genomfördes sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Partistyrelseledamot 2001-2009, vice ordförande i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 2000-2010.
Nylund Watz engagerade sig tidigt i SSU och började 19 år gammal arbeta som SSU-ombudsman. Hon arbetade sedan som kommunalrådssekreterare i Södertälje, tjänsteman på Telge Bostäder, politiskt sakkunnig i Justitiedepartementet och partiombudsman för Socialdemokraterna.
Nylund Watz var ordförande för Mälardalsrådet 2009-2011. Hon var ordförande i Telge Bostäder januari 2010-2018. Sedan 2018 är hon ordförande för Telge Tillväxt AB.
Nylund Watz efterträddes den 1 maj 2010 som landstingsråd av Ilija Batljan.Sedan valet 2010 är hon ledamot i riksdagen. Under perioden 2010-2014 var hon verksam i Näringsutskottet och hon är sedan 2014 ledamot av Finansutskottet .Ledamot i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond sedan 2014 och dess vice ordförande sedan 2018.
Nylund Watz är gift och bor i Södertälje.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingela Nylund Watz, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1281 (39.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
155 (4.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
4 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1773 (55.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ingela röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ingela röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2022-10-112026-10-11
LedamotFinansutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2018-11-012022-10-31
LedamotFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2017-09-192018-09-24
LedamotFinansutskottet2016-06-282018-09-24
LedamotFinansutskottet2014-11-252016-06-28
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2014-11-012018-10-31
SuppleantFinansutskottet2014-10-072014-11-25
LedamotTrafikutskottet2014-10-072014-11-25
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEuroparådets svenska delegation2010-11-012011-04-28
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122010-11-09
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022 2022/23:129 7, 9, 11 2023-06-21
Svar på interpellation 2022/23:105 om resurser till socialtjänsten för att motverka att unga dras in i kriminell verksamhet 2022/23:54 111, 114, 117, 111, 114, 117 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:104 om statistik över hushållens tillgångar och skulder 2022/23:49 9, 11, 13, 9, 11, 13 2023-01-20
En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:25 1, 1 2022-11-23
Statlig förvaltning 2021/22:90 12, 12 2022-03-30
Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens finansieringslösning 2019/20:120 12, 14, 16, 12, 14, 16 2020-05-13
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 2019/20:40 5, 5 2019-11-28
Riksbankens förvaltning 2018 2018/19:84 8 2019-05-02
Frågestund 2017/18:50 149, 54, 56, 63, 54, 56, 77, 79, 93, 44, 95, 46, 57, 59, 63, 65, 77, 79, 79, 77, 79, 38, 40, 63, 79, 98, 100 2017-12-14
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 67, 69, 71 2017-12-13
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2017/18:11 2, 4, 6 2017-09-27
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 2016/17:117 65 2017-05-31
Statsministerns frågestund 2016/17:30 40 2016-11-17
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 2015/16:124 71 2016-06-21
Riksbankens förvaltning 2015 2015/16:99 4, 7, 9 2016-04-27
Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) 2015/16:85 5 2016-03-23
Extra ändringsbudget för 2015 2015/16:42 209, 211, 213 2015-12-09
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 2014/15:109 1 2015-06-04
Riksbankens förvaltning 2014 2014/15:90 91 2015-04-22
Svar på interpellationerna 2014/15:280 och 288 om högre produktivitet och fler i arbete 2014/15:76 85, 90 2015-03-20
Svar på interpellation 2013/14:536 om Astra Zeneca, akademin och förutsättningarna för enkla forskningssamarbeten inom hälso- och sjukvården snabbprotokoll 105, 101 2014-06-25
Patientsäkerheten vid sjuksköterskebrist snabbprotokoll 87, 85 2014-06-12
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering snabbprotokoll 80, 78, 42 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:406 om den oroande utvecklingen i life science-branschen snabbprotokoll 110, 112, 115 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:467 om Astra Zenecas betydelse för svensk life science snabbprotokoll 126, 131, 128 2014-06-03
Ett enhetligt patentskydd snabbprotokoll 32 2014-05-27
Svar på interpellation 2013/14:466 om nyanländas väg till bostad och egen försörjning snabbprotokoll 105, 103, 101 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:393 om Vårdval Stockholm snabbprotokoll 38, 36, 40 2014-05-13
Nationella patent på engelska snabbprotokoll 38 2014-04-09
Vårdvalet och bristen på barnmorskor snabbprotokoll 56, 58 2014-04-03
Mineralpolitiska frågor snabbprotokoll 185, 196, 194 2014-03-19
Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden snabbprotokoll 19, 1, 21, 10, 26, 24, 12 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:234 om behovet av en kraftfull strategi för life science i Sverige snabbprotokoll 90, 88, 86 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:235 om innovationspolitikens status inom regeringen snabbprotokoll 93, 95, 97 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:229 om bristen på barnmorskor i Stockholms län snabbprotokoll 12, 7, 2 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:177 om innovationsperspektivet i offentlig upphandling snabbprotokoll 44, 46, 42 2014-01-21
Svar på interpellation 2013/14:112 om psykiatrins behov av långsiktighet snabbprotokoll 60, 62, 64 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:26 om behovet av långsiktig tågplanering snabbprotokoll 2, 6, 4 2013-11-07
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 141, 251, 247, 249, 243, 143, 245 2013-10-16
Svar på interpellationerna 2012/13:490, 492 och 493 om fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta snabbprotokoll 65, 58, 51 2013-06-26
Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt snabbprotokoll 3 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:379 om den nationella innovationsstrategin snabbprotokoll 40, 43, 45 2013-05-24
Svar på interpellationerna 2012/13:372 och 378 om Apotekets marknadsandelar snabbprotokoll 30, 35, 41 2013-04-23
En strategi för life science snabbprotokoll 76, 74 2013-04-18
Svar på interpellationerna 2012/13:316 och 317 om vårdpersonalens arbetssituation snabbprotokoll 15, 3, 9 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:237 om Stockholmsregionens arbetsmarknad snabbprotokoll 36, 33, 41 2013-02-22
Forskning och innovation snabbprotokoll 38, 34, 36 2013-02-20
Näringsliv snabbprotokoll 53, 51, 43, 85, 83, 160, 81, 41, 45, 49 2012-12-11
Svar på interpellationerna 2012/13:77, 86 och 92 om arbetsmarknaden i Stockholms län, i Sörmlands län och i Skaraborg snabbprotokoll 148, 143, 138 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:79, 93 och 110 om åtgärder mot varsel snabbprotokoll 111, 104 2012-11-27
Svar på interpellation 2011/12:345 om närings- och regionalpolitiska konsekvenser av Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje protokoll 46, 44, 48 2012-05-04
Svar på interpellationerna 2011/12:329 och 341 om näringspolitiken protokoll 38, 33 2012-05-04
Svar på interpellation 2011/12:321 om mandatet för regeringens samordnare Lars Leijonborg protokoll 20, 24, 22 2012-04-17
(forts. från 3 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU10) protokoll 99, 103, 101 2012-03-22
Lagen om valfrihet inom hemtjänsten protokoll 50, 52 2012-03-22
Svar på interpellationerna 2011/12:238 och 247 om svensk konkurrenskraft protokoll 27, 39, 32 2012-02-21
Svar på interpellation 2011/12:163 om relationen mellan regeringen, Svenska kraftnät och EU protokoll 33, 29 2011-12-21
Svar på interpellation 2011/12:101 om hästforskningens framtid protokoll 47, 43, 39 2011-11-22
(forts. från 11 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU20) snabbprotokoll 103, 101 2011-05-12
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 97 2011-05-12
Konsekvenser av besparingar på Försäkringskassan snabbprotokoll 80, 82 2011-03-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingela Nylund Watz

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.