Ingela Thalén

Bio

Ingela Anita Thalén, född Ericsson 1 oktober 1943 i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat) och före detta statsråd.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingela Thalén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1229 (90.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
3 (0.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
125 (9.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ingela röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ingela röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2002-11-192004-06-14
LedamotBostadsutskottet2002-10-172004-06-14
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152004-06-14
RiksdagsledamotChristina Axelsson 1999-10-01 - 2002-09-302002-09-302004-06-14
StatsrådSocialdepartementet1999-10-012002-09-30
RiksdagsledamotChristina Axelsson 1999-10-01 - 2002-09-30 Statsråd1999-10-012002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
Riksdagsledamot1998-10-051999-09-30
Riksdagsledamot1996-03-231998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
SocialministerSocialdepartementet1994-10-081996-03-22
RiksdagsledamotEva Arvidsson 1994-10-08 - 1995-10-09, Dag Ericson 1995-10-10 - 1996-03-22 Statsråd1994-10-081996-03-22
SocialministerSocialdepartementet1994-10-071996-03-22
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-07
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet1992-02-251994-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet1992-02-211992-02-24
LedamotSocialutskottet1991-10-081992-02-20
Riksdagsledamot1991-10-051994-10-03
RiksdagsledamotTommy Waidelich 1991-09-30 - 1991-10-04 Statsråd1991-09-301991-10-04
LedamotKrigsdelegationen1990-05-311991-09-30
SocialministerSocialdepartementet1990-02-271991-10-04
RiksdagsledamotStatsråd1988-10-031991-09-30
ArbetsmarknadsministerArbetsmarknadsdepartementet1987-10-201990-02-27

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 204, 202, 190, 196, 206, 200, 198, 192, 194 2004-03-03
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 206, 202, 212, 192, 196, 194, 208, 200, 198, 190, 204, 210 2002-12-05
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 209, 174, 184, 182, 172, 206, 204, 170, 197, 195 2002-06-12
Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rät- snabbprotokoll 167, 159, 169, 157, 171, 161, 163, 155, 165 2002-06-05
Vissa arbetsskadefrågor snabbprotokoll 95, 93, 105, 113, 107, 101, 111, 115, 109, 91, 103, 99, 97 2002-04-19
Svar på interpellation 2001/02:326 om sam- ordningen mellan försäkringskassa och sjuk- snabbprotokoll 21, 17, 23, 19 2002-04-12
Svar på interpellationerna 2001/02:286 och 287 om sjukfrånvaro snabbprotokoll 7, 10, 1, 4 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:258 om bar- nen i Östersjöområdet snabbprotokoll 1, 3, 5 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:181 om liv- ränta snabbprotokoll 40, 44, 42 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:168 om me- dicinsk rehabilitering av långvarigt arbetslösa snabbprotokoll 21, 23, 25 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:134 om barnens hälsa snabbprotokoll 10, 8, 14, 12 2002-01-22
Svar på interpellation 2001/02:135 om vårdbidrag för funktionshindrade barn snabbprotokoll 21, 15, 17, 19 2002-01-22
Svar på interpellation 2001/02:151 om 11- punktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 28, 22, 26, 24 2002-01-22
Svar på interpellation 2001/02:120 om ohälsa snabbprotokoll 6, 4, 2, 8 2002-01-15
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 36, 52, 46, 55, 42, 57, 40, 44, 50, 48, 38 2001-12-05
Svar på interpellation 2001/02:49 om åt- gärder för att stoppa könsstympning snabbprotokoll 16, 13, 21, 19 2001-11-15
Svar på interpellationerna 2001/02:42 och 47 om bostadsbidraget snabbprotokoll 12, 9, 5, 1 2001-11-15
Automatisk balansering av ålderspensions- systemet snabbprotokoll 26, 28, 30 2001-05-16
Justering av protokoll snabbprotokoll 1, 3, 7 2001-05-14
Svar på interpellation 2000/01:387 om val- frihet för föräldrar snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2001-05-07
Svar på interpellation 2000/01:397 om net- tosjukpenningdagar i vårpropositionen snabbprotokoll 8, 10 2001-05-07
Svar på interpellation 2000/01:312 om kvinnors hälsa och arbete snabbprotokoll 3, 1 2001-03-23
Föräldraförsäkring och föräldraledighet snabbprotokoll 210, 206, 218, 204, 200, 214, 212, 216, 208, 202, 220 2001-03-21
Svar på interpellation 2000/01:241 om trygghetssystemet snabbprotokoll 11, 13, 15, 17 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:192 om premiepensionsrätten snabbprotokoll 1, 7, 5, 3 2001-02-16
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 70, 86, 48, 74, 76, 34, 78, 54, 15, 90, 36, 58, 64, 60, 56, 17, 30, 66, 62, 82, 28, 72, 80, 88, 46, 68, 84 2001-01-18
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 62, 46, 66, 64, 58, 48, 54, 42, 56, 50, 60, 52, 44 2000-12-08
Svar på interpellation 2000/01:39 om grundnivån i föräldraförsäkringen snabbprotokoll 14, 16, 10, 12 2000-11-14
Svar på interpellation 1999/2000:409 om perinatal död och spädbarnsdöd snabbprotokoll 1, 3, 5 2000-05-19
Svar på interpellation 1999/2000:349 om belastningsskador snabbprotokoll 3, 5, 1 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:412 om FINSAM snabbprotokoll 13, 7, 9, 11 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:303 om utsatta barn i Sverige snabbprotokoll 53, 47, 49, 51 2000-04-11
Svar på interpellation 1999/2000:239 om skyddad identitet snabbprotokoll 7, 9 2000-03-14
Svar på interpellation 1999/2000:212 om adoption snabbprotokoll 28, 23, 26, 20 2000-02-17
Aktuell debatt: Frågorna runt ökade sjuk- skrivningar och behov av rehabilitering i arbetsli- snabbprotokoll 3, 19, 17, 10 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:188 om psykiskt långtidssjukas situation snabbprotokoll 127, 131, 129 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:131 om förtidspensionering av unga snabbprotokoll 82, 84, 86 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:139 om garantipension snabbprotokoll 90, 92, 94, 88 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:182 om en välfärdsreform snabbprotokoll 72, 74, 70, 68 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:82 om rehabilitering av patienter som saknar sjukför- snabbprotokoll 77, 75, 79, 81 2000-01-18
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 57, 131, 45, 139, 43, 53, 121, 51, 61, 49, 137, 135, 129, 59, 127, 125, 47, 141, 55, 65, 123, 63, 133 1999-12-14
Frågestund snabbprotokoll 71, 40, 105, 95, 32, 160, 141, 74, 107, 97, 145, 89, 74, 97, 93, 53, 105, 107, 36, 101, 58, 136, 109, 42, 80, 88, 134, 63, 53, 79, 92, 38, 32, 70, 67, 62, 91, 93, 72, 75, 39, 51, 36, 66, 91, 76, 68, 83, 34, 81, 158, 87, 103, 77, 94, 74, 14, 40, 123, 52, 12, 95, 65, 50, 85, 34, 55, 50, 70, 76, 89, 28, 60, 49, 54, 119, 75, 130, 128, 78, 65, 30, 50, 48, 64, 68, 117, 34, 103, 78, 73, 87, 121, 73, 62, 82, 55, 72, 34, 73, 77, 99, 37, 47, 52, 41, 35, 91, 143, 52 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:88 om gruppboende snabbprotokoll 18, 15, 21 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:92 om äldre m.fl. och kostnadsökningarna i vård och omsorg snabbprotokoll 22, 32, 29, 26 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:94 om kon- troll av tandvårdsmaterial snabbprotokoll 36, 33, 38 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:98 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 6, 9, 14, 12 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:59 om spar- krav på statliga myndigheter snabbprotokoll 14, 12, 10 1996-02-22
Svar på interpellation 1995/96:70 om assi- stansersättningen till funktionshindrade snabbprotokoll 20, 15, 26, 24 1996-02-22
Svar på interpellation 1995/96:81 om mammografiscreening snabbprotokoll 35, 31, 27 1996-02-22
Svar på fråga 1995/96:249 om kartlägg- ning av aborter snabbprotokoll 21, 19, 17 1996-02-06
Svar på fråga 1995/96:257 om de svenska socialarbetarna i Köpenhamn snabbprotokoll 23, 25 1996-02-06
Svar på fråga 1995/96:258 om situationen för personer som vräks från sin bostad snabbprotokoll 29, 27 1996-02-06
Svar på fråga 1995/96:235 om kon- sekvensanalys av förslag rörande läkemedelskost- snabbprotokoll 28, 26, 22, 24 1996-01-30
Svar på fråga 1995/96:243 om tandvårds- försäkring snabbprotokoll 32, 34, 30 1996-01-30
Svar på fråga 1995/96:138 om kartlägg- ning av folkhälsan vid mönstring snabbprotokoll 49, 53, 51 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:140 om effekterna för vården med anledning av de stora nedskär- snabbprotokoll 61, 55, 57, 59 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:150 om demensvår- den snabbprotokoll 64, 62, 66 1995-12-05
Svar på frågorna 1995/96:118, 119, 120 och 124 om Apoteksbolagets försäljning i Baltikum snabbprotokoll 44, 40, 46, 42, 48 1995-12-05
Svar på interpellation 1995/96:11 om ut- skrivning från sjukhus snabbprotokoll 11, 9, 13 1995-11-16
Svar på interpellation 1995/96:6 om en riksnorm rörande ekonomiskt bistånd snabbprotokoll 4, 8, 6, 1 1995-11-16
Svar på fråga 1995/96:88 om socialtjänstens möjligheter till tvång snabbprotokoll 19, 17, 13, 15, 11 1995-11-14
Svar på fråga 1995/96:71 om de mindre sjukhusens framtid snabbprotokoll 139, 143, 141, 145 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:73 om motpresta- tion för att erhålla socialbidrag snabbprotokoll 154, 148, 150, 152, 146 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:84 om Apoteksbo- laget snabbprotokoll 157, 155 1995-11-07
Svar på frågorna 1995/96:25 och 65 om vårdbehövandes möjlighet att byta kommun snabbprotokoll 136, 138, 133 1995-11-07
(forts. från 14 §) Transplantationer och obduktioner, psykiatrisk tvångsvård, primärvård, snabbprotokoll 132, 136, 126, 130, 134, 124, 120, 122, 128 1995-06-01
Svar på fråga 1994/95:532 om ändringar i socialförsäkringen snabbprotokoll 5, 9, 3, 7, 1 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:139 om amalgam snabbprotokoll 105, 100, 107, 103 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:151 om mor- morsupproret snabbprotokoll 117, 111, 108, 114 1995-05-29
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 52, 107, 41, 111, 50, 83, 45, 81, 43, 68 1995-05-18
Svar på fråga 1994/95:484 om socialbidrag till turister snabbprotokoll 35, 40, 42, 38 1995-05-16
Svar på interpellation 1994/95:130 om gruppbostäder för utvecklingsstörda snabbprotokoll 37 1995-05-15
Svar på interpellationerna 1994/95:132 och 140 om forskningen om elallergi snabbprotokoll 41, 44, 38, 47 1995-05-15
Svar på fråga 1994/95:455 om kosmetikatest snabbprotokoll 5, 3 1995-05-09
Svar på fråga 1994/95:457 om AT-tjänster i läkarutbildningen snabbprotokoll 9, 11, 7 1995-05-09
Svar på interpellation 1994/95:87 om labora- torieprover snabbprotokoll 10, 8, 14, 12 1995-05-08
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 63, 71, 61, 65, 56, 69, 58, 67 1995-04-26
Svar på interpellation 1994/95:77 om tand- vården snabbprotokoll 14, 8, 11, 17 1995-03-31
Svar på fråga 1994/95:387 om barn och ung- domar med psykiska störningar snabbprotokoll 19, 21 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:388 om sekretessen och akutsjukvården för flyktingar snabbprotokoll 29, 31, 23, 25, 27 1995-03-28
Svar på frågorna 1994/95:343, 344 och 348 om tillsynen över laboratorier för medicinska snabbprotokoll 15, 11, 23, 19 1995-03-14
Svar på fråga 1994/95:277 om förskrivning- en av läkemedel snabbprotokoll 18 1995-02-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 86, 30, 21, 26, 32, 14, 7, 28 1995-02-09
Svar på fråga 1994/95:249 om elallergi snabbprotokoll 7, 5, 9, 11 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:180 om utvärdering av psykiatrisk vård och behandling snabbprotokoll 92, 90 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:188 om tandvårdsersättningen snabbprotokoll 94, 96 1994-12-13
Svar på interpellation 1994/95:20 om ÄDEL-reformen snabbprotokoll 12, 16, 14, 10 1994-11-25
Svar på fråga 1994/95:109 om vården av demenssjuka snabbprotokoll 37, 33, 31, 35 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:119 om ansvaret för arbetet med kvinnors hälsa snabbprotokoll 41, 39 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:122 om utvärde- ring av smittskyddslag snabbprotokoll 42, 44 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:123 om glömda och gömda sjukdomar snabbprotokoll 48, 46 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:124 om bidrag till frivilliga organisationer snabbprotokoll 52, 50 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:125 om tortyrska- decenter snabbprotokoll 56, 58, 54 1994-11-15
Svar på interpellation 1994/95:4 om asylsökande som byter kommun snabbprotokoll 31, 33, 35 1994-10-27
Svar på fråga 1994/95:96 om förskrivningsrätten för distriktssköterskor snabbprotokoll 35, 37 1994-10-25
Svar på fråga 1994/95:41 om privata specialistläkare snabbprotokoll 62, 64, 60 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:46 om den i regeringsförklaringen angivna snabbprotokoll 67, 65, 69, 71 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:58 om bostadsbidragen snabbprotokoll 74, 72, 76 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:62 om Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd snabbprotokoll 80, 82, 78 1994-10-18
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 127, 130, 140, 132, 135, 137 1994-06-10
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 213, 209, 211 1994-06-09
Svar på interpellation 1993/94:123 om ROT- insatser snabbprotokoll 18, 24, 21 1994-04-18
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 47, 60, 25, 23, 58, 36, 73, 20, 38, 45, 75 1994-03-23
Svar på interpellation 1993/94:80 om arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 16, 21, 11 1994-01-27
Svar på fråga 1993/94:274 om tillhörigheten till a-kassa m.m. snabbprotokoll 29, 31, 27, 25 1994-01-11
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. snabbprotokoll 146, 131, 144, 137, 135 1993-12-15
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 104, 108, 106, 116, 112, 110, 114 1993-12-15
Svar på fråga 1993/94:8 om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 149, 145, 151, 147 1993-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 46, 52, 5, 17, 24, 10, 26, 48, 54, 7, 1, 15, 35, 12, 33 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingela Thalén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.