Ingemar Kihlström

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1186 (36.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
494 (15.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
313 (9.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1220 (38%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ingemar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ingemar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantJustitieutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantFörsvarsutskottet2022-11-092026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122023-01-27
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-122022-11-09
LedamotJustitieutskottet2022-10-042022-11-09
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-11-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Vice ordförandeJustitieutskottet2020-01-162020-03-18
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotJustitieutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Genomförande av ändringarna i vapendirektivet 2022/23:119 102 2023-06-07
Arbetskraftsinvandring 2022/23:103 152, 154, 156, 152, 154, 156 2023-05-04
Migrationsfrågor 2022/23:92 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 156, 156, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 166, 166, 168, 168 2023-04-19
Vapenfrågor 2022/23:92 94, 94, 70, 35, 35, 70, 94 2023-04-19
Pensioner 2022/23:64 21, 23, 44, 21, 23, 44 2023-02-16
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2022/23:42 176, 176 2022-12-19
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2022/23:42 200, 202, 200, 202, 210, 212, 210, 214, 212, 214 2022-12-19
Migration 2022/23:39 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33 2022-12-15
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 66, 68, 70, 66, 68, 70 2022-11-30
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2022/23:14 127, 129 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2022/23:14 127, 129, 127, 129 2022-10-26
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 145, 145, 145, 145 2022-10-19
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen 2021/22:136 41, 41 2022-06-22
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen 2021/22:134 83, 83, 83 2022-06-20
Registrering av kontantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter 2021/22:134 92, 92, 92 2022-06-20
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar 2021/22:134 99, 99, 99 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 105, 105, 105 2022-06-20
Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten 2021/22:131 121, 121, 121 2022-06-15
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 2021/22:122 6, 6 2022-06-01
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 2021/22:122 62, 64, 62, 64 2022-06-01
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 2021/22:120 58, 58 2022-05-30
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång 2021/22:120 64, 64 2022-05-30
Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden 2021/22:120 47, 49, 51, 47, 49, 51 2022-05-30
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer 2021/22:120 69, 69 2022-05-30
Terrorism 2021/22:120 28, 5, 5, 25, 28, 110, 116, 118, 25 2022-05-30
Skärpt straff för gravfridsbrott 2021/22:117 20, 20 2022-05-19
Skärpta straff för knivbrott 2021/22:116 64, 64 2022-05-18
Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål 2021/22:111 48, 48 2022-05-11
Våldsbrott och brottsoffer 2021/22:111 39, 39, 19 2022-05-11
(forts. från § 13) Vapenfrågor (forts. JuU28) 2021/22:107 84, 84 2022-05-04
Polisfrågor 2021/22:107 71, 71, 6, 6 2022-05-04
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 64, 64 2022-05-04
Kriminalvårdsfrågor 2021/22:100 129, 129, 21, 129, 21, 59, 59, 59 2022-04-21
Straffrättsliga frågor 2021/22:100 123, 52, 123, 123, 52 2022-04-21
Skärpta straff för grova trafikbrott 2021/22:99 109, 109 2022-04-20
Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem 2021/22:34 11, 11 2021-11-25
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 2021/22:29 88, 88, 88 2021-11-17
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 77, 77, 77 2021-11-17
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 3, 3 2021-10-27
 §10  Frågestund 2021/22:9 64, 66 2021-09-23
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott 2020/21:146 128, 128 2021-06-22
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden 2020/21:143 77, 77 2021-06-17
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 18, 20, 22, 18, 20, 22 2021-05-26
(forts. från § 7) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU26) 2020/21:124 115, 117, 119, 115, 117, 119 2021-05-20
Processrättsliga frågor 2020/21:119 22, 34, 117, 58, 22, 117, 22, 58 2021-05-05
Frågestund 2020/21:104 69, 64, 68, 67, 66, 69, 80, 67, 82, 90, 81, 71, 73, 61, 80, 82, 67, 61, 61, 63, 93, 60, 62, 60, 62, 92, 90, 92, 68, 79, 81, 79, 81, 61, 63, 50, 90, 90, 40, 71, 143, 93, 143, 51, 53, 90, 90, 71, 40, 51, 53, 50, 81, 67 2021-04-08
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 51, 57, 59, 51, 57, 59 2021-04-07
Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott 2020/21:103 29, 29 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 34, 34 2021-04-07
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet 2020/21:99 54, 54 2021-03-24
Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda 2020/21:99 60, 62, 64, 60, 62, 64 2021-03-24
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 2020/21:71 37, 37 2021-01-27
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 2020/21:71 63, 63 2021-01-27
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:71 68, 68 2021-01-27
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar 2020/21:71 17, 17 2021-01-27
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 11, 11 2020-11-18
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket 2020/21:37 6, 6 2020-11-18
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor 2020/21:29 11, 11 2020-11-04
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord 2020/21:29 6, 6 2020-11-04
Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket 2020/21:17 4, 4 2020-09-30
Ungdomsövervakning 2019/20:139 36, 36 2020-06-15
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:136 162, 162 2020-06-10
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande 2019/20:136 168, 168 2020-06-10
Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning 2019/20:131 24, 24 2020-06-03
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 13, 13 2020-04-15
Särskild debatt om förnedringsrånen 2019/20:100 16, 32, 34, 44, 16, 32, 34, 44 2020-04-03
Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn 2019/20:98 14, 14 2020-04-01
Svar på interpellation 2019/20:317 om utvisning på grund av brott 2019/20:91 6, 2, 4, 6, 2, 4 2020-03-20
Svar på interpellation 2019/20:273 om tullens befogenheter 2019/20:71 25, 28, 31, 25, 28, 31 2020-02-07
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 2019/20:62 31, 31 2020-01-22
Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 2019/20:62 47, 47 2020-01-22
Svar på interpellation 2019/20:157 om tillträdesförbud 2019/20:46 3, 6, 3, 6 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:89 om referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan 2019/20:38 104, 106, 108, 104, 106, 108 2019-11-26
Brott mot förtroendevalda 2019/20:35 31, 31 2019-11-20
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 2019/20:35 38, 38 2019-11-20
(forts. från § 17) Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (forts. JuU7) 2019/20:31 180, 180 2019-11-13
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande 2019/20:31 163, 163 2019-11-13
Statsministerns frågestund 2019/20:25 51, 51 2019-10-24
Aktuell debatt om gängkriminalitet 2018/19:110 7, 23, 25, 51, 53, 55, 74, 76, 7, 23, 25, 51, 53, 55, 74, 76 2019-06-25
(forts. från § 14) Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten (forts. JuU27) 2018/19:107 145, 145 2019-06-18
Svar på interpellation 2018/19:269 om Skatteverkets minskade prioritering av brottslighet 2018/19:102 32, 34, 36, 32, 34, 36 2019-06-11
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning 2018/19:93 66, 68, 70, 72 2019-05-15
(forts. från § 6) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU13) 2018/19:81 79 2019-04-25
Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott 2018/19:77 107 2019-04-11
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2018/19:76 17 2019-04-10
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer 2018/19:74 7, 23, 25, 43, 45, 51 2019-04-05
Unga lagöverträdare 2018/19:72 41, 78, 78, 13, 18, 18, 13 2019-04-03
Svar på interpellation 2018/19:19 om återfallsförbrytare som går fria 2018/19:54 11, 13, 15 2019-02-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 369 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingemar Kihlström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.