Ingemar Nilsson

Bio

Ingemar Nilsson, född 24 juli 1956 i Kristine församling i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2021, invald för Västernorrlands läns valkrets.Som nytillträdd riksdagsledamot blev Nilsson suppleant i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Han upphörde att vara suppleant i arbetsmarknadsutskottet den 29 september 2014. Den 4 oktober 2013 blev han ordinarie ledamot i näringsutskottet, vilket han sedan var till den 6 april 2017. Han blev suppleant i finansutskottet den 25 november 2014 och sedan ledamot den 6 april 2017. Han var suppleant i EU-nämnden från 17 december 2014 till 31 oktober 2015. Nilsson var personlig suppleant i styrelsen för stiftelsen Riksbankens jubileumsfond från 24 oktober 2014 till 31 oktober 2016, och den 1 november 2016 blev han ledamot i styrelsen.Nilsson är gift och bor i Sundsvall, men från början från västkusten.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingemar Nilsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
786 (61.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
47 (3.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
5 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
443 (34.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ingemar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ingemar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-11-012021-08-31
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-08-31
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-08-31
SuppleantSkatteutskottet2019-04-032021-08-31
OrdförandeRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012021-08-31
LedamotFinansutskottet2018-10-022021-08-31
SuppleantValberedningen2018-09-242021-08-31
Riksdagsledamot2018-09-242021-08-31
SuppleantSkatteutskottet2017-09-192018-09-24
LedamotFinansutskottet2017-04-062018-09-24
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2016-11-012020-10-31
SuppleantEU-nämnden2014-12-172015-10-31
SuppleantFinansutskottet2014-11-252017-04-06
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2014-10-242016-10-31
LedamotNäringsutskottet2014-10-072017-04-06
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNäringsutskottet2013-10-042014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122013-10-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna 2019/20:85 22, 22 2020-03-11
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 2019/20:40 2, 2 2019-11-28
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-11-20
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2019/20:31 117, 117 2019-11-13
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2019/20:31 113, 113 2019-11-13
Kommunala frågor 2018/19:60 54, 56, 58 2019-03-06
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 2018/19:48 2, 4, 6 2019-02-06
Allmänna bidrag till kommuner 2018/19:35 9, 11, 13, 15, 17 2018-12-21
Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna 2018/19:22 31 2018-11-28
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 102, 104, 106 2018-10-16
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val 2017/18:31 100 2017-11-15
(forts. från § 12) Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (forts. NU9) 2016/17:76 124, 126, 128 2017-03-01
Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU 2016/17:76 132 2017-03-01
Effektreserv 2020-2025 2015/16:104 19, 21, 23 2016-05-12
Energipolitik 2015/16:70 6, 8, 10, 12, 14 2016-02-25
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen 2015/16:62 42 2016-02-03
Svar på interpellationerna 2015/16:298, 300 och 306 om kärnkraften, effektskatten och jobben 2015/16:61 29, 35 2016-02-02
Frågestund 2015/16:43 87, 89, 14, 16 2015-12-10
Energi 2015/16:42 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 47 2015-12-09
Redovisning av elnätsverksamhet 2014/15:96 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 71, 73 2015-05-06
Svar på interpellation 2013/14:492 om näringspolitik för fler jobb i Sverige snabbprotokoll 135, 138, 141 2014-06-03
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet snabbprotokoll 25, 12, 1, 10, 23 2014-04-28
Elnätsföretagens intäktsramar snabbprotokoll 43 2014-04-09
Svar på interpellation 2013/14:388 om energieffektivisering inom industrin snabbprotokoll 87, 85, 83 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:296 om Botniska korridoren snabbprotokoll 85, 81 2014-03-04
Svar på interpellationerna 2013/14:161 och 167 om medfinansiering av statlig infrastruktur snabbprotokoll 107, 104, 110 2013-12-03
Reglerna för distribution av biogas snabbprotokoll 97, 99 2013-11-28
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 173, 175 2013-10-16
Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 snabbprotokoll 42, 60, 29, 44, 62 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:433 om avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden snabbprotokoll 9, 15, 12 2013-05-31
Prövning av nätkoncession snabbprotokoll 17, 15, 5 2013-04-24
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 61 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 52 2013-03-26
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem snabbprotokoll 42 2013-02-20
Svar på interpellationerna 2012/13:123 och 164 om EU:s svaveldirektiv snabbprotokoll 24, 19 2012-12-19
(forts. från 9 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 149 2012-12-18
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor snabbprotokoll 1 2012-11-14
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder protokoll 173 2012-05-23
Immaterialrättsliga frågor protokoll 111 2012-02-15
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014-2020 protokoll 145 2011-12-15
Svar på interpellation 2011/12:68 om tillgång till telefoni i hela landet protokoll 134, 132, 136 2011-11-10
Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. protokoll 106 2011-06-16
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas m.m. snabbprotokoll 7, 13, 11 2011-06-01
Vissa immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 21 2011-03-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingemar Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.