Inger Lundberg

Bio

Inger Lundberg, född 1948, död 18 februari 2006, var en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1991–2006.Hon var även kommunfullmäktigeledamot och kommunalråd i Örebro.
Artikeln innehåller material från wikipedia Inger Lundberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1866 (84.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
5 (0.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
337 (15.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Inger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Inger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2004-04-152006-02-18
SuppleantUtrikesutskottet2003-03-122006-02-18
Riksdagsledamot2002-12-202006-02-18
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192006-02-18
SuppleantFörsvarsutskottet2002-11-192006-02-18
RiksdagsledamotAmeer Sachet 2002-11-19 - 2002-12-192002-11-192002-12-19
SuppleantFörsvarsutskottet2002-10-082006-02-18
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082006-02-18
Riksdagsledamot2002-09-302002-11-18
Riksdagsledamot2001-04-302002-09-30
RiksdagsledamotEva Marcusdotter 2001-03-26 - 2001-04-292001-03-262001-04-29
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-12-18
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052001-03-25
SuppleantEU-nämnden1996-10-301997-06-08
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1995-11-221998-10-20
LedamotSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotUtbildningsutskottet1993-02-181994-10-02
SuppleantSkatteutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1991-10-081993-02-17
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
Riksdagsledamot1991-05-281991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 71 2005-12-14
Svar på interpellation 2005/06:110 om tillfällig föräldrapenning protokoll 67, 69, 71 2005-11-29
Akademiker och arbetslösheten protokoll 20, 22 2005-11-16
Förskolan protokoll 15, 17 2005-11-16
Skola och utbildning protokoll 61, 69, 67, 65, 75, 86, 59, 73, 71, 84, 63 2005-10-14
Skolan snabbprotokoll 4, 7, 14, 12, 2, 9 2005-05-18
Fortsatt debatt protokoll 134, 158, 156, 136 2005-04-29
Svar på interpellation 2004/05:203 om tillämpningen av sjukförsäkringen protokoll 62, 66, 70 2005-01-18
Utbildning och universitetsforskning protokoll 15, 13, 63, 19, 23, 17, 61, 21, 11 2004-12-13
Svar på interpellation 2004/05:37 om DHB:s verksamhet protokoll 73, 67, 70 2004-10-12
Studier i svenska för arbetslösa invandrare protokoll 43, 45 2004-09-30
Svar på interpellation 2003/04:532 om rättvist stödsystem för glutenintoleranta protokoll 64, 61 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:502 om resurscentrum för lokal mobilisering protokoll 6, 8 2004-06-02
Svar på interpellation 2003/04:488 om miljöansvar för förorenad mark protokoll 118, 116, 114 2004-06-01
(forts. från 12 §) Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor (forts. UbU11 och UbU12) protokoll 161, 159, 155, 145, 143, 153, 149, 151, 163, 147, 157 2004-04-21
Svar på interpellation 2003/04:399 om hemservice till äldre över 80 år protokoll 70, 72 2004-04-20
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 132 2004-03-24
Svar på interpellation 2003/04:297 om svenska elevers kunskaper i matematik protokoll 28, 31 2004-03-16
Den fängslade svensken i Eritrea protokoll 60, 58 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:302 om järnvägstrafik för uthållig tillväxt protokoll 26, 32, 29 2004-03-09
Svar på interpellation 2003/04:201 om införsel av alkohol och folkhälsoundantaget protokoll 101, 107, 95 2004-01-27
Statliga företags ansvar för arbetstillfällen protokoll 61, 59 2003-11-27
Utrikes- och försvarsfrågor protokoll 113, 115 2003-10-15
Fristående skolor snabbprotokoll 158, 151, 127, 135, 141, 145, 133, 143, 129, 160, 137, 131, 139, 147, 149 2003-05-28
Grundskolan snabbprotokoll 105, 107, 130, 103, 117, 111, 119, 109, 128, 113, 115, 101 2003-05-07
Integrationspolitik snabbprotokoll 132, 134, 130, 136, 138 2003-03-26
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 401, 418, 414, 362, 416, 399, 364 2002-11-07
Ändringar i konkurrenslagen för effektiva- re kartellbekämpning, m.m. snabbprotokoll 107 2002-06-11
Etik i forskningen snabbprotokoll 195, 197 2002-06-05
Svar på interpellationerna 2001/02:334, 348 och 379 om konflikten i Mellanöstern snabbprotokoll 11 2002-04-23
Svar på interpellationerna 2001/02:265 och 272 om Ekeskolan snabbprotokoll 68, 63 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:235 om tågförbindelser Karlskoga-Degerfors snabbprotokoll 43, 40 2002-02-19
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 51, 57 2002-02-13
Svar på interpellation 2001/02:117 om incitamenten till kommunerna att hushålla väl snabbprotokoll 112, 115 2002-01-15
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 124, 126, 130, 132, 128 2001-12-05
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 242, 250, 244, 252, 240 2001-10-18
Svar på interpellation 2000/01:269 om managementfrågor i den gemensamma sektorn snabbprotokoll 78, 80, 82 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:265 om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet snabbprotokoll 48, 42, 54 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:197 och 198 om ungdomsförbundens möjligheter att engagera snabbprotokoll 73, 77 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:204 om designinsatser i företag snabbprotokoll 195, 197, 193 2001-02-01
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 106, 108 2001-01-18
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 30, 24, 14, 16, 22, 20, 26, 18, 28 2000-12-12
(forts. från 5 §) Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (forts. snabbprotokoll 60 2000-11-24
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 170, 168, 164, 166, 172 2000-11-23
Frågestund snabbprotokoll 105, 47, 337, 72, 64, 66, 43, 10, 74, 427, 143, 425, 41, 45, 335, 43, 12, 45, 59, 388, 405, 39, 103, 47, 386, 45, 413, 411, 429, 88, 66, 8, 70, 362, 61, 364, 431, 407, 6, 423, 64, 85, 86, 47 2000-11-16
Valfrågor snabbprotokoll 178 2000-11-16
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 114, 112, 110, 102, 104, 118, 108, 106, 116 2000-06-13
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 71, 90, 77, 88, 69, 67, 92, 75, 73, 79 2000-05-31
Museer och utställningar snabbprotokoll 23 2000-04-06
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 193 2000-03-30
(forts. från 13 §) Forskning och forskarut- bildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 179, 173, 169, 175, 171, 167, 177 2000-03-23
Svar på interpellation 1999/2000:268 om designcheckar snabbprotokoll 45, 37, 41 2000-03-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 185, 165, 155, 167, 157, 183 2000-01-19
Näringsliv snabbprotokoll 49 1999-12-16
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 91 1999-12-07
(forts. från 6 §) Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. (forts. BoU9) snabbprotokoll 145, 147, 149 1999-04-29
Högskolefrågor snabbprotokoll 263 1999-03-25
Svar på interpellation 1998/99:58 om assy- riernas situation snabbprotokoll 33, 29 1999-01-28
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 91, 93 1998-06-02
Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design snabbprotokoll 207, 205, 209 1998-05-13
Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. snabbprotokoll 113, 119, 109, 111 1998-05-13
(forts. från 4 §) Regional tillväxt - för arbe- te och välfärd (forts. AU11) snabbprotokoll 58 1998-05-06
Svar på interpellationerna 1997/98:252 och 255 om Kilsbergen snabbprotokoll 13, 9, 16 1998-04-27
Svar på interpellation 1997/98:139 om kul- tur och regional balans snabbprotokoll 64, 69 1998-02-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 187, 183, 185 1998-01-21
Ändringar i lagen om offentlig upphand- ling snabbprotokoll 225 1997-11-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 112, 94, 98, 110, 100, 92, 104, 108, 96, 106, 102 1997-06-11
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 153, 157, 155 1997-06-10
Vissa frågor inför allmän fastighetstaxe- ring år 1998 av lantbruk snabbprotokoll 136, 134 1997-05-29
Svar på interpellation 1996/97:268 om svensk formgivning och design snabbprotokoll 38, 32, 35 1997-04-25
Svar på interpellation 1996/97:269 om sti- mulansbidrag till solvärmeanläggningar snabbprotokoll 48, 40, 44 1997-04-25
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 89 1997-03-05
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 199, 197 1997-01-22
Svar på interpellation 1996/97:99 om god- kännande av folkhögskolor snabbprotokoll 20, 16, 18 1997-01-21
Svar på interpellation 1996/97:65 om det särskilda utbildningsbidraget snabbprotokoll 13, 9, 11 1996-11-29
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 137, 96, 140, 114, 122, 112, 110, 116, 104, 112, 106, 110, 108, 114, 102, 116, 98, 118, 100, 120 1996-11-21
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 268 1996-07-12
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 269, 246, 244, 256, 250, 254, 252, 248, 242 1996-06-11
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 107 1996-06-04
Svar på interpellation 1995/96:125 om segregation i skolan snabbprotokoll 40, 44, 48 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:133 om skatteregler för nämndemän snabbprotokoll 104, 107 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:126 om det ökande narkotikamissbruket snabbprotokoll 73, 75 1996-04-16
Muntlig frågestund snabbprotokoll 151, 149 1996-02-01
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 126, 124, 120, 122, 114, 118, 111, 116, 109 1995-12-19
Skatteavdrag för yrkesfiskare snabbprotokoll 113, 117, 115, 111, 119, 109 1995-11-08
Svar på interpellation 1994/95:108 om prin- ciperna för anställning i EU m.m. snabbprotokoll 82, 80, 78 1995-05-15
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 55, 83, 130, 86, 84, 81, 51 1995-04-27
(forts. från 10 §) Studiestöd, särskilda utbild- ningssatsningar inom högskolan m.m. snabbprotokoll 106 1995-04-20
Statistikfrågor snabbprotokoll 147, 143, 145 1995-04-05
Samhällsinformation snabbprotokoll 23, 25, 18, 21 1995-03-22
Vissa fastighetsskatte- och fastighetstaxe- ringsfrågor, m.m. snabbprotokoll 170 1994-12-20
Insatser mot den ekonomiska brottslighe- ten snabbprotokoll 212, 214, 206, 204, 224, 208 1994-12-19
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 99 1994-12-14
Svar på fråga 1994/95:110 om skatt på reklamfinansierade TV-kanaler snabbprotokoll 15, 13 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:84 om åtgärder mot segregerat boende snabbprotokoll 112, 116, 114 1994-10-25
Utvecklingsplan för skolväsendet snabbprotokoll 149 1994-06-03
Svar på fråga 1993/94:568 om ungdomars ekonomiska situation snabbprotokoll 243, 245, 247, 249 1994-05-31
Svenskundervisning för invandrare snabbprotokoll 106, 108, 94, 97, 99, 104 1994-05-19
Vårdnadsbidrag, barnomsorg m.m. snabbprotokoll 106, 96, 104, 98, 112, 100, 114, 110, 116, 102, 108 1994-05-18
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 57, 50, 40, 48, 59 1994-05-05
Svar på frågorna 1993/94:468 och 492 om reglerna för antagning till universitet och snabbprotokoll 3, 11, 6, 8 1994-05-03
(forts. från 6 §) Vissa anslag till bostadsförsörjningen samt reparation, om- och snabbprotokoll 65 1994-04-21
Svar på interpellation 1993/94:94 om fristående skolor snabbprotokoll 27, 31, 35 1994-04-18
Svar på fråga 1993/94:367 om skolundervisningen i matematik snabbprotokoll 40, 38, 36 1994-03-15
Svar på interpellation 1993/94:81 om ökande segregation i skolorna snabbprotokoll 7, 11 1994-02-17
Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m. snabbprotokoll 183, 158, 167, 165, 180, 178 1993-12-14
Handlingsoffentligheten i kommunala företag snabbprotokoll 73, 77, 75 1993-12-01
Svar på fråga 1993/94:69 om fördelningen av radiotillstånd snabbprotokoll 19, 23, 17, 25, 21 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:51 om kostnaderna för den enskilde vid exekutiv försäljning av snabbprotokoll 107, 105 1993-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 130, 122, 126, 128, 124 1993-10-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Inger Lundberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.