Inger René

Bio

Inger Margareta René, född 25 maj 1937 i Enskede församling i Stockholm, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1988–1989 (ersättare) och 1991–2010 (ordinarie ledamot). Hon var åren 2010 till 2022 kommunfullmäktiges ordförande i Partille kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Inger René, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2605 (53.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1049 (21.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
250 (5.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
926 (19.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Inger röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Inger röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2007-01-312010-10-04
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2006-12-132007-01-30
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-04
Vice ordförandeCivilutskottet2006-10-102010-10-04
OrdförandeValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantEU-nämnden2002-10-152003-09-16
SuppleantBesvärsnämnden2002-10-152003-07-01
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
OrdförandeLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-08
LedamotKrigsdelegationen1999-09-232002-09-30
LedamotKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-03-21
LedamotRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
LedamotValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantValberedningen1997-09-231998-10-05
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1994-10-111998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantSocialutskottet1991-10-081994-10-02
LedamotKonstitutionsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantFinansutskottet1988-10-131989-11-06
SuppleantSocialutskottet1988-10-131989-11-06
ErsättareIng-Britt Nygren1988-10-131989-11-06

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn snabbprotokoll 217 2010-06-16
Familjerättsliga frågor protokoll 9, 7, 5 2010-02-11
Migration och asylpolitik protokoll 53 2009-04-17
Bortförda barn i internationella förhållanden protokoll 13 2009-04-02
Sms-lån och överskuldsättning protokoll 20 2009-04-02
Barn och föräldrar protokoll 91, 87, 102, 89, 100, 100 2009-02-11
Förmynderskapsrättsliga frågor protokoll 112 2008-10-22
Namnlagen protokoll 71, 22, 126, 128, 122 2008-01-23
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 224, 322, 232, 242, 228, 240, 255, 335, 300, 244, 236, 320, 234, 230, 298, 238, 333, 257, 226 2007-10-18
Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare protokoll 1 2007-04-12
(forts. från 8 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. CU7) protokoll 92 2007-02-15
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 1 2006-12-19
Trafik protokoll 23, 27, 25 2006-11-29
Justitiefrågor protokoll 158, 160, 156 2006-11-09
Val protokoll 1, 1, 1 2006-10-17
Val av ledamöter i utskotten protokoll 1 2006-10-10
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 122 2006-06-13
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. protokoll 153 2006-05-31
Nya vårdnadsregler protokoll 43, 57, 59 2006-05-30
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 21, 12, 19 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:133 om undernäring bland äldre vårdbehövande protokoll 6, 2, 4 2006-01-31
Konsekvenser av trängselskatten protokoll 52, 54 2005-10-20
(forts.) Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 52 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 43 2005-10-18
Arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker protokoll 43, 41 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:648 om regeringens stöd till Roks protokoll 164, 160 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:615 och 633 om kvinnligt företagande protokoll 41, 45, 37 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:616 och 632 om fastighetsskatten samt 664 om kapitalavkastningen av bostäder protokoll 145, 150, 155 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:614 om Europaväg 6 protokoll 63, 57, 60 2005-06-07
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 11 2005-06-03
Stärkt skydd för ensamkommande barn protokoll 235, 227, 237 2005-06-01
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 2, 115, 144, 146, 113, 106, 239 2005-03-23
Svar på interpellationerna 2004/05:406 och 419 om bidragsfusket protokoll 103, 108, 113 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:388 om villkoren för hemförsäkringen protokoll 3, 6 2005-03-04
Svar på interpellation 2004/05:354 om utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning protokoll 120, 113 2005-02-10
Svar på interpellationerna 2004/05:170 om hushållstjänster för äldre och 199 om hushållsnära tjänster protokoll 24, 28 2004-12-14
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 107, 105, 109 2004-10-20
Svar på interpellationerna 2003/04:523, 524 och 525 om förmögenhetsskatten protokoll 138, 133, 128 2004-06-14
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 43, 30 2004-04-20
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap protokoll 161 2004-03-31
Svar på interpellation 2003/04:312 om hedersrelaterat våld protokoll 6, 3 2004-03-11
Barn och föräldrar m.m. protokoll 143, 141, 120, 187 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:56 om romska kvinnor i Slovakien protokoll 7, 3 2003-11-14
Redovisning av könsfördelningen i före- tagsledningar snabbprotokoll 188, 190, 184 2003-06-04
Ny sambolag snabbprotokoll 60, 74, 72, 95 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:301 om utbildning inom kostområdet snabbprotokoll 83, 86, 80 2003-05-27
Svar på interpellationerna 2002/03:236, 237 och 241 om vägen som tillväxtfaktor i Västra Gö- snabbprotokoll 11, 20, 29 2003-04-29
Svar på interpellation 2002/03:199 om kvinnoorganisationernas centrala verksamhet snabbprotokoll 6, 2, 4 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:179 om in- vandrarflickors rätt till eget liv snabbprotokoll 23, 20, 26 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:84 om han- del med kvinnor och barn snabbprotokoll 35, 32 2003-01-31
Svar på interpellationerna 2002/03:80 om ansvaret för offren för trafficking och 81 om till- snabbprotokoll 34, 40, 28 2003-01-24
Ändringar i riksdagsordningen, m.m. snabbprotokoll 1 2002-06-13
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 179, 168, 173, 165, 181, 121, 163, 161, 119, 175, 123, 170, 177 2002-05-30
Vissa censurfrågor snabbprotokoll 144, 142, 129 2002-05-22
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet, m.m. snabbprotokoll 31, 29, 1 2002-05-15
Svar på interpellation 2001/02:333 om jäm- ställdhet och mänskliga rättigheter snabbprotokoll 8, 2, 5 2002-04-09
IT- och integritetsfrågor snabbprotokoll 138, 134, 140 2002-03-21
Frågestund snabbprotokoll 48, 215, 173, 76, 76, 87, 74, 99, 211, 83, 180, 217, 81, 190, 192, 188, 171, 97, 175, 46, 78, 102, 178, 89 2002-03-14
Offentlighetsprincipen och informations- tekniken, m.m. snabbprotokoll 1 2002-03-13
Granskning av statsrådens tjänsteutöv- ning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 163, 161, 159 2002-01-17
Rikets styrelse snabbprotokoll 1, 16, 29, 27, 14 2001-11-28
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 188, 190, 66, 63, 206, 204 2001-11-22
Svar på interpellation 2001/02:49 om åt- gärder för att stoppa könsstympning snabbprotokoll 15, 18 2001-11-15
Ökat informationsutbyte mellan arbets- löshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studi- snabbprotokoll 58, 54, 56 2001-11-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 240, 242, 216 2001-10-17
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 32, 50, 44, 28, 34, 48 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:432 om forskning om kirunasvenskarna snabbprotokoll 28, 32 2001-05-29
Vilande förslag om kommersiell lokalra- dio, m.m. snabbprotokoll 169, 174, 172, 186, 188 2001-05-17
Behandling av personuppgifter och IT snabbprotokoll 154, 162, 164 2001-03-29
Yttrande- och tryckfrihetsfrågor snabbprotokoll 1 2001-01-24
Svar på interpellation 2000/01:74 om ett förbättrat företagsklimat snabbprotokoll 35, 39 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:34 om traf- ficking snabbprotokoll 21, 17 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:6 om el- och fotbojprojektet snabbprotokoll 25, 22 2000-10-12
Fri- och rättighetsskydd snabbprotokoll 91, 70, 89, 72, 74 2000-03-22
Upphovsrätten och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 17, 25, 23, 21, 19 2000-02-23
Svar på interpellation 1999/2000:206 om kunskap om folkmord snabbprotokoll 81, 78, 83 2000-02-22
Nationella minoriteter i Sverige snabbprotokoll 27 1999-12-02
(forts. från 4 §) Personuppgiftslagens över- föringsregler (forts. KU7) snabbprotokoll 132, 134 1999-11-25
Personuppgiftslagens överföringsregler snabbprotokoll 33 1999-11-25
Svar på interpellation 1998/99:277 om id- rott och hälsa snabbprotokoll 40, 37, 34 1999-05-25
Svar på interpellationerna 1998/99:229 och 247 om den högre utbildningen i västra Sveri- snabbprotokoll 42, 27, 36 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:160 om Europaväg 6 norr om Uddevalla snabbprotokoll 58, 54, 62 1999-03-12
Personuppgiftslagen snabbprotokoll 67 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:172 om hjälp till hemlösa snabbprotokoll 18, 23 1999-03-05
Sekretess för vissa uppgifter hos upp- dragsmyndigheter snabbprotokoll 75, 73, 69 1999-02-10
Svar på interpellation 1998/99:36 om hem- lösa i Sverige snabbprotokoll 35, 33, 37 1998-12-07
Behandlingen av personuppgifter (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 4, 1, 6 1998-11-18
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 3, 97, 44, 45, 83, 21, 78, 14, 42, 30, 93, 29, 24, 39, 23, 47, 85, 26, 11, 99, 13, 18, 6, 28, 41, 8, 31, 80, 91, 16 1998-05-13
Personuppgiftslag snabbprotokoll 15, 26, 5, 10, 1, 3, 13, 8 1998-04-16
Svar på interpellation 1997/98:64 om skat- teregler och svensk sjöfart snabbprotokoll 98, 101, 95 1997-11-25
Svar på interpellation 1996/97:330 om Nordsjöregionen snabbprotokoll 131, 128 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:215 om re- gister med personnummer snabbprotokoll 3, 6 1997-03-11
Svar på interpellation 1996/97:13 om fas- tighetstaxeringen snabbprotokoll 7, 2, 12 1996-10-11
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 12 1996-06-10
Några frågor om sekretess snabbprotokoll 78, 76, 74 1996-03-13
Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 - presstödet snabbprotokoll 40, 44, 46 1996-03-06
Svar på frågorna 1995/96:222, 223 och 226 om barn i Kina, m.m. snabbprotokoll 8, 6, 3 1996-01-30
Svar på fråga 1995/96:154 om tillsättning av en datalagskommitté snabbprotokoll 12, 10 1995-12-05
Datalagsfrågor snabbprotokoll 96, 93 1995-11-08
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 26, 36, 40, 34, 30, 54, 79, 81, 92, 24, 32, 29, 33, 22, 31, 47, 20, 28, 63, 42, 94, 25, 38, 52 1995-05-31
Anslag till statschefen och regeringen snabbprotokoll 181, 184, 189 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:181 om kriminalise- ring av innehav av barnpornografi snabbprotokoll 33, 29, 31 1994-12-06
Vissa datalagsfrågor, överklagande av Data- inspektionens beslut i vissa ärenden snabbprotokoll 3, 1 1994-11-30
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 77, 88, 86, 65, 79, 73, 84, 75, 82, 67, 69, 71 1994-06-09
Vårdnadsbidrag, barnomsorg m.m. snabbprotokoll 90, 69, 73, 67, 92, 71, 113, 111 1994-05-18
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området snabbprotokoll 98, 89, 96, 103, 87, 91 1994-04-28
Förbud beträffande viss avkodningsutrustning snabbprotokoll 48, 46, 50 1993-12-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Inger René

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.