Inger Strömbom

Bio

Inger Elisabet Strömbom, född 29 september 1948 i Byske församling, Västerbottens län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002, invald för Stockholms läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i näringsutskottet 1998–2002. Hon var även suppleant i EU-nämnden, konstitutionsutskottet, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet och valprövningsnämnden.
Artikeln innehåller material från wikipedia Inger Strömbom, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
SuppleantEU-nämnden1999-05-062002-10-08
SuppleantValprövningsnämnden1998-12-022002-09-30
LedamotNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Energipolitik snabbprotokoll 27, 2, 16, 29, 14, 36, 38 2002-06-11
Svar på interpellation 2001/02:456 om fastighetsskatten snabbprotokoll 146, 148, 150 2002-05-27
Svar på interpellationerna 2001/02:467 och 492 om alternativa drivmedel snabbprotokoll 157, 154 2002-05-27
Utveckling av nya bilmotorer och alternati- va drivmedel snabbprotokoll 64 2002-04-26
Svar på interpellation 2001/02:343 om det svenska företagsklimatet snabbprotokoll 69, 72 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:355 om Barsebäck och miljön i Skåne snabbprotokoll 99, 95, 97 2002-04-16
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 10, 8, 16, 6, 18 2002-03-22
(forts. från 8 §) Vissa energimarknadsfrå- gor (forts. NU9) snabbprotokoll 170, 172 2002-03-14
Vissa energimarknadsfrågor snabbprotokoll 35, 37, 39 2002-03-14
Svar på interpellation 2001/02:188 om ny- företagandet snabbprotokoll 108, 112, 110 2002-01-31
Förvärv av aktier i Assi Domän AB snabbprotokoll 2, 41, 10, 12, 43 2001-12-11
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 116, 118, 45, 52, 120 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:435 om ny- företagande snabbprotokoll 33, 35, 31 2001-05-14
Vissa EU-frågor snabbprotokoll 100 2001-05-09
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 4, 6, 8, 224 2001-04-20
Vissa elmarknadsfrågor snabbprotokoll 151, 149, 153 2001-03-28
Aktuell debatt: Sveriges energiförsörj- ning. snabbprotokoll 5, 12 2001-03-09
Skogspolitik m.m. snabbprotokoll 109, 111, 76 2001-01-31
Svar på interpellationerna 2000/01:81 och 173 om storstadsregionerna snabbprotokoll 20, 16, 24 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:61 om små- företagarnas förutsättningar snabbprotokoll 106, 104, 102 2000-11-07
Ny naturgaslag snabbprotokoll 185 2000-06-13
Vissa organisationsfrågor inom närings- politiken snabbprotokoll 172, 161, 174 2000-06-13
Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, snabbprotokoll 126, 111, 113, 124, 104 2000-05-10
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 149, 156, 161, 158, 163 2000-03-30
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 35, 230, 11, 2, 210, 9, 37, 22, 202, 208, 24 2000-03-24
Frågestund snabbprotokoll 60, 62, 86, 91, 88, 89 2000-02-17
Regler om företagskoncentration snabbprotokoll 3 2000-02-16
Svar på interpellation 1999/2000:93 om jämställdheten i Regeringskansliet snabbprotokoll 102, 98, 100 2000-02-10
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 101, 103, 99 2000-01-20
Energi snabbprotokoll 77, 89, 120, 106, 85, 87, 199, 79, 208, 206, 180, 190, 96, 188, 101, 83, 98, 104, 71, 197, 175, 81, 122, 103 1999-12-16
Införande av schablonberäkning på el- marknaden, m.m. snabbprotokoll 59 1999-10-13
Svar på interpellation 1998/99:310 om barn med särskilda behov snabbprotokoll 53, 51, 49 1999-05-25
Vissa konkurrenspolitiska frågor snabbprotokoll 223, 221, 204 1999-05-05
Svar på interpellation 1998/99:146 om det kommunala skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 78, 81 1999-02-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 19, 21, 23 1999-01-21
Näringsliv snabbprotokoll 133, 48, 135 1998-12-17
Svar på interpellation 1998/99:63 om för- beredelser inför Sveriges ordförandeskap i EU snabbprotokoll 54, 56, 58 1998-12-07
Information från regeringen om klimatar- betet efter Buenos Aires snabbprotokoll 142 1998-11-26
Redogörelse för företag med statligt ägan- de snabbprotokoll 202 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Inger Strömbom

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.