Ingrid Näslund

Bio

Ingrid Sofia Kristina Näslund, tidigare Kymell, född 31 juli 1934 i Säffle, är en svensk politiker (kristdemokrat), som mellan 1991 och 2000 var riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborgs kommuns valkrets. Hon var bland annat ledamot i utbildningsutskottet. Näslund var andra vice ordförande för kristdemokraterna mellan 1990 och 1993. För närvarande är hon vice ordförande i Kristdemokratiskt Internationellt Center.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingrid Näslund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuroparådets svenska delegation1998-12-022000-01-31
LedamotEU-nämnden1998-10-132000-01-31
LedamotUtrikesutskottet1998-10-132000-01-31
Riksdagsledamot1998-10-052000-01-31
LedamotNordiska rådets svenska delegation1996-10-241998-10-05
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1996-10-211996-11-20
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1995-10-261995-12-06
SuppleantEU-nämnden1995-01-011998-10-05
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1994-12-081997-05-14
LedamotUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotNordiska rådets svenska delegation1991-10-151994-10-03
LedamotUtbildningsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 137 2000-01-19
Svar på interpellation 1999/2000:122 om arresterade iranska judar snabbprotokoll 109, 107, 105 2000-01-18
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 154 1999-12-15
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen snabbprotokoll 111, 109 1999-12-06
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd snabbprotokoll 77, 81, 75, 79 1999-12-06
Nordiskt samarbete 1998 snabbprotokoll 15, 24, 22 1999-11-03
Verksamheten inom Europarådet under 1998 snabbprotokoll 5 1999-05-05
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 126, 134, 132 1999-03-11
Information från regeringen om FN:s barn- rättskommittés andra utfrågning av Sverige snabbprotokoll 93, 91 1999-03-11
(forts. från 6 §) Internationellt bistånd (forts. UU2) snabbprotokoll 142, 154, 152, 144 1998-12-10
Internationellt bistånd snabbprotokoll 43, 26, 120, 14, 8, 30, 51, 122, 6, 74, 53, 24, 28, 149, 41, 32, 151, 74, 72, 129, 107, 143, 49, 12, 131, 47, 4, 49 1998-12-10
En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet snabbprotokoll 141 1998-05-25
Nordiskt samarbete 1997 snabbprotokoll 170 1998-05-25
Sverige i Förenta nationerna snabbprotokoll 94, 96, 98 1998-05-25
Sveriges utvecklingssamarbete med Cen- tral- och Östeuropa snabbprotokoll 112, 116, 136, 134, 114, 119 1998-05-25
Fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 107, 105, 101, 103, 99 1998-05-06
Fattigdomsbekämpning i Sveriges utveck- lingssamarbete snabbprotokoll 11, 5, 13 1998-03-26
Utrikesförvaltningen snabbprotokoll 134 1998-03-26
Svar på interpellation 1997/98:169 om dödsstraff snabbprotokoll 14, 7 1998-03-10
(forts. från 9 §) Svar på interpellation 1997/98:120 om ESO-rapporten om fisket snabbprotokoll 127, 132 1998-02-19
Information från regeringen om Sveriges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbe- snabbprotokoll 110, 112 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:113 om Is- rael snabbprotokoll 16, 20 1998-01-29
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 192, 186, 194 1997-12-11
Sjömansskatt (förnyad behandling) snabbprotokoll 217 1997-12-11
Förnyad bordläggning snabbprotokoll 24, 42, 44 1997-11-26
Krigsmaterielexport snabbprotokoll 73, 59, 198, 66, 5, 75, 70, 11, 68, 13 1997-11-26
Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland snabbprotokoll 39, 37 1997-10-08
Svar på interpellation 1996/97:346 om religionsämnet snabbprotokoll 171, 169, 167 1997-06-09
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1996 snabbprotokoll 201, 227, 225, 203, 199 1997-06-04
Svar på interpellationerna 1996/97:303, 318, 336, 347, 357 och 365 om fredsprocessen i snabbprotokoll 5, 22, 14 1997-05-27
Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och snabbprotokoll 164 1997-05-14
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 183, 169, 185, 163, 214, 165, 212, 167 1997-03-19
Frågestund snabbprotokoll 86, 21, 20, 248, 76, 84, 75, 88, 110, 112, 82, 246, 113, 77, 186, 32, 58, 78, 55, 23, 56, 51, 66, 19, 110, 53, 30, 65, 108, 102, 51, 104, 84, 64, 53, 184, 18, 34 1997-03-06
Sveriges samarbete med Central- och Öst- europa snabbprotokoll 31 1997-02-26
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 14, 21, 21, 18, 90, 88, 45, 7, 32, 21, 67, 14, 14, 4, 11, 43, 7, 34, 7 1997-02-12
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 196, 8, 209, 18, 211, 20 1996-12-16
Anslag till utbildning och forskning snabbprotokoll 177, 171, 179 1996-12-11
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 114, 100, 107 1996-11-22
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 141 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:11 om situa- tionen i Burundi snabbprotokoll 41, 46 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:25 om vape- nexporten till Indonesien snabbprotokoll 9, 5 1996-10-29
Åldersgräns vid tobaksköp snabbprotokoll 136, 134, 138, 132 1996-10-09
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 151, 161, 163 1996-06-11
Svar på interpellation 1995/96:232 om avvisning till Iran snabbprotokoll 71, 66, 69 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:166 om anti- personella minor snabbprotokoll 5, 12 1996-04-26
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 135, 133, 127 1996-03-28
Svar på interpellation 1995/96:39 om uppe- hållstillstånd på humanitär grund snabbprotokoll 167, 170, 162 1996-02-01
En ny myndighet för kontroll över krigsma- teriel och andra stratetigskt känsliga produkter snabbprotokoll 105 1995-12-13
FN inför framtiden snabbprotokoll 116 1995-12-13
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse snabbprotokoll 68 1995-12-06
Svar på interpellation 1995/96:19 om bistånd till Kuba snabbprotokoll 15, 9, 12 1995-11-24
Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m. snabbprotokoll 189, 185, 187 1995-11-22
Svar på fråga 1995/96:75 om de sociala villkoren för biståndsarbetare m.fl. snabbprotokoll 199 1995-11-07
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 15, 8 1995-10-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 88, 102, 104, 86, 69 1995-10-12
Svar på interpellation 1994/95:125 om uppehållstillstånd för eritreaner snabbprotokoll 67, 75, 71 1995-05-29
Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa (fortsatt överläggning) snabbprotokoll 131, 133 1995-04-27
Sveriges samarbete med Central- och Östeu- ropa snabbprotokoll 225 1995-04-26
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 90, 97, 69, 72, 46, 35, 36, 74, 67, 92, 40, 38, 49, 99 1995-04-05
Svar på fråga 1994/95:363 om asyl för vissa assyrier/syrianer snabbprotokoll 88, 86, 84 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:377 om reglerna för erhållande av uppehållstillstånd av humanitära snabbprotokoll 93, 95, 91, 97 1995-03-21
Vissa anslag m.m. inom Utrikesdepartemen- tets område snabbprotokoll 29 1995-03-15
Svar på frågorna 1994/95:343, 344 och 348 om tillsynen över laboratorier för medicinska snabbprotokoll 22, 18, 14 1995-03-14
Svar på interpellationerna 1994/95:56 och 58 om Tjetjenien snabbprotokoll 20, 16 1995-03-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 89 1995-02-09
Svar på interpellation 1994/95:29 om alko- hol- och drogpolitiken snabbprotokoll 21, 24 1995-01-26
Svar på interpellation 1994/95:32 om Ke- nya snabbprotokoll 5, 2, 8 1995-01-26
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 20, 30, 22, 18 1994-12-14
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 75 1994-11-23
Svar på fråga 1993/94:571 om lektorstjänster vid gymnasieskolan snabbprotokoll 107, 111, 109 1994-05-31
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 34, 25, 44, 73, 27, 71 1994-05-26
Vissa skolfrågor snabbprotokoll 91, 93, 95 1994-05-05
Vissa skollagsfrågor snabbprotokoll 200, 202, 198 1994-03-16
Vissa ändringar i tobakslagen snabbprotokoll 182, 180, 192, 174, 176, 172 1994-03-02
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 152, 122, 124, 118, 120 1993-12-14
Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m. snabbprotokoll 184, 182 1993-12-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 103, 105, 234, 224, 236, 138, 99, 101, 97 1993-10-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingrid Näslund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.