Ingvar Eriksson

Bio

Åke Ingvar Eriksson, född 26 juni 1936 i Munka-Ljungby församling, död där 5 juli 2010, var en svensk lantbrukare och politiker (moderat).
Eriksson var 1979–2002 riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra valkrets. Han var bland annat ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Han var under drygt 20 år ordförande för Moderaterna i Munka-Ljungby och var från 2002 och till sin död ordförande i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Efter tiden i riksdagen blev han aktiv i Rotary och Odd Fellow samt förtroendevald i Svenska kyrkan, både i den egna församlingen och i kyrkomötet. Ingvar Eriksson är begravd på Munka-Ljungby kyrkogård.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingvar Eriksson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1991-10-151994-10-03
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantSocialutskottet1988-10-111991-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1987-10-061988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen snabbprotokoll 110 2002-06-11
Jordbruk, m.m. snabbprotokoll 46, 27, 10, 29, 2, 8, 44 2002-05-17
(forts. från 9 §) Trädgårdsnäring, m.m. (forts. MJU17) snabbprotokoll 209, 207 2002-03-06
Trädgårdsnäring, m.m. snabbprotokoll 197 2002-03-06
Användning av försöksdjur snabbprotokoll 211 2002-02-20
Förlängning av giltighetstiden för konven- tionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och snabbprotokoll 219, 217 2002-02-20
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 71, 46, 69 2002-02-06
Vissa forskningsfrågor m.m. snabbprotokoll 95, 263 2002-02-06
Svar på interpellation 2001/02:29 om djur- skyddet på svenska slakterier snabbprotokoll 4, 8 2001-11-02
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 108, 99, 110, 44, 50, 48, 52, 46, 101 2001-10-19
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer snabbprotokoll 33, 35, 26 2001-05-31
Den militära flygutbildningen, m.m. snabbprotokoll 152 2001-05-16
Hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall snabbprotokoll 71, 69 2001-03-14
Information från regeringen om FN:s mil- jöorgan UNEP:s miljöministermöte i Nairobi snabbprotokoll 110, 112 2001-02-15
Djurskydd snabbprotokoll 1, 3, 11, 30, 32, 9, 5 2001-02-08
Särskilt anordnad debatt om BSE (galna ko-sjukan) och om hanteringen av djur snabbprotokoll 13, 20, 6 2001-01-31
Biodling snabbprotokoll 122, 124 2001-01-24
Trädgårdsnäringen snabbprotokoll 145, 141, 147 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 10 2001-01-19
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 54, 86, 84, 56, 73, 52, 71 2000-12-07
Svar på interpellation 2000/01:33 om jord- brukets produktionsmedel snabbprotokoll 15, 13, 11 2000-11-21
Svar på interpellation 2000/01:57 om för- svarsekonomin snabbprotokoll 24, 18, 21 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:30 om åter- betalning till lantbruket snabbprotokoll 31, 28 2000-11-10
Svar på interpellation 2000/01:67 om han- teringen av slaktavfall och djurkadaver snabbprotokoll 36, 40 2000-11-10
Svar på interpellation 1999/2000:405 om AB Svensk Bilprovning snabbprotokoll 109, 111, 113 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:403 om svensk binäring snabbprotokoll 26, 22, 24 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:404 om förändring av inhysningssystem för värphöns snabbprotokoll 29, 31, 33 2000-05-12
WTO-frågor snabbprotokoll 227 2000-05-10
Svar på interpellation 1999/2000:339 om omläggning av jordbrukets energibeskattning snabbprotokoll 93, 91, 89 2000-05-09
Det nya försvaret snabbprotokoll 189 2000-03-29
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 91, 84, 82, 88, 95, 80, 93, 97, 76, 86, 78 2000-01-20
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. snabbprotokoll 63, 77, 41, 79, 46, 48, 39, 65, 33 1999-12-09
Svar på interpellation 1999/2000:27 om ursprungsmärkning av kött snabbprotokoll 6, 3 1999-10-28
Svar på interpellation 1999/2000:30 om salmonellainfekterat kött snabbprotokoll 11, 13, 9 1999-10-28
Svar på interpellation 1998/99:299 om mil- jöstöd till oljeväxtodlingen snabbprotokoll 41, 38 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:315 om livsmedelssäkerhet och matkvalitet snabbprotokoll 51 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:338 om jordbrukets skattebelastning snabbprotokoll 65, 61, 63 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:339 om biodlingen snabbprotokoll 70, 68 1999-05-21
Bekämpning av smittsamma djursjukdo- mar snabbprotokoll 219, 229, 227 1999-05-19
Jordbruk och trädgårdsnäring snabbprotokoll 32, 3, 25, 34, 23, 1, 5 1999-03-24
Jord- och skogsbruk m.m. snabbprotokoll 42, 8, 23, 2, 40, 10, 25 1998-12-18
Svar på interpellation 1998/99:9 om situa- tionen inom livsmedelsbranschen snabbprotokoll 5, 8, 2 1998-11-12
Svar på interpellation 1997/98:288 om be- siktning av svenskregistrerad bil i utlandet snabbprotokoll 42, 40 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:292 om fis- kerilagen snabbprotokoll 71, 69, 73 1998-05-08
Information från regeringen om Agen- da 2000 - jordbruksdelen snabbprotokoll 111, 107, 109 1998-03-26
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 29, 66, 2, 51, 27, 68 1998-02-18
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 144, 142 1998-01-21
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 172 1997-12-18
Hållbart fiske och jordbruk snabbprotokoll 9, 3, 47, 16, 49, 34, 1, 32, 14, 11, 5 1997-12-16
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 35, 46 1997-10-21
Jordbruk m.m. snabbprotokoll 120, 114, 129, 131, 112, 118, 110 1997-10-09
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 115 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:341 om svenska lantbrukares konkurrensmöjligheter snabbprotokoll 171, 167, 169 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:342 om kontrollkostnaden vid köttbesiktning snabbprotokoll 174, 178, 176 1997-06-05
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 61, 56, 59 1997-04-23
Alternativ till traditionell burhållning av höns snabbprotokoll 44, 40, 48, 50, 46, 42 1997-03-12
Svar på interpellation 1996/97:181 om Ljungbyhed snabbprotokoll 24, 20, 22 1997-02-28
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt (forts. snabbprotokoll 218 1997-01-23
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 177, 179 1997-01-22
Statsbudgeten för år 1997. Jord- och skogs- bruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 22, 1, 3, 49, 5, 47, 24 1996-12-16
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 149 1996-12-13
Svar på interpellation 1995/96:245 om livs- medelsproduktionens snabbprotokoll 111, 117, 114 1996-05-31
Frågestund snabbprotokoll 65, 196, 7, 67, 198, 22, 58, 120, 37, 81, 80, 93, 96, 79, 102, 78, 56, 20, 94, 104, 18, 92, 35, 9, 98, 20, 95 1996-03-28
Svar på interpellation 1995/96:97 om salix- odling snabbprotokoll 13, 11 1996-03-14
Finansiering av tilläggsavgift för mjölk- kvoter, m.m. snabbprotokoll 180, 171, 182, 173, 175 1995-12-13
PVC snabbprotokoll 118, 116, 109, 113, 126, 111, 128 1995-11-23
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 45, 175, 169, 180, 41, 51, 58, 205, 56, 182, 43, 49, 203, 173 1995-10-11
Svar på fråga 1994/95:529 om beskattning av handelsgödsel snabbprotokoll 91, 95, 93 1995-05-30
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 1, 48, 6, 50, 12, 10, 55, 60, 29, 4, 27, 57, 46 1995-04-21
Forskning och försök rörande alternativ till burhållning av värphöns snabbprotokoll 147 1995-03-08
Svar på frågorna 1994/95:307, 312 och 314 om odlingen av bruna bönor snabbprotokoll 66, 70, 73, 76 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:242 om skärpning- arna i skogsvårdslagen snabbprotokoll 59, 61 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:246 om prisorter för inlösen av spannmål snabbprotokoll 72, 74 1995-02-07
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 137, 107, 160, 119, 117, 162, 135 1994-12-14
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 100 1994-12-14
Svar på fråga 1994/95:168 om naturrepro- ducerad lax snabbprotokoll 7, 3, 9, 5 1994-12-06
Svar på interpellationerna 1994/95:15 och 16 om jordbruket och medlemsavgifterna till EU, snabbprotokoll 26, 19, 22 1994-11-25
Tillsyn av djurskydd m.m. snabbprotokoll 92 1994-11-23
Vissa jordbrukspolitiska frågor snabbprotokoll 175, 177, 179, 173, 171 1994-05-18
Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. snabbprotokoll 105, 103, 109, 107 1994-04-27
Svar på fråga 1993/94:432 om vindkraftverk snabbprotokoll 66, 68, 64, 70 1994-04-19
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 91, 93, 97, 101, 99, 95 1994-03-29
Alternativ till burhållning av värphöns snabbprotokoll 91 1994-03-16
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 124 1994-02-23
Lagändringar på djurhälsoområdet snabbprotokoll 75, 63, 69, 71, 73, 67, 65 1993-12-09
Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94 snabbprotokoll 34, 42, 36, 40, 38, 32, 30 1993-12-01
Svar på frågorna 1993/94:213 och 217 om ersättningen till hjortägare, m.m. snabbprotokoll 78, 72, 76, 74 1993-11-30
Jakt och viltvård snabbprotokoll 11, 14 1993-11-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingvar Eriksson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.