Ingvar Johnsson

Bio

Ingvar Åke Reinhold Johnsson, född 31 mars 1942 i Falköping, död 3 juni 2011 i Lextorp, var en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1982–2002 för Västra Götalands läns norra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ingvar Johnsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotJustitieutskottet1998-12-042002-09-29
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-131998-12-04
SuppleantJustitieutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1996-04-181998-10-04
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111996-04-17
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1993-10-071994-10-02
LedamotKonstitutionsutskottet1993-02-181994-10-02
SuppleantFinansutskottet1991-10-151993-10-06
LedamotUtbildningsutskottet1991-09-301993-02-18
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantFinansutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantUtbildningsutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Unga lagöverträdare och medling med anledning av brott snabbprotokoll 91 2002-05-29
Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Euro- snabbprotokoll 69, 67 2001-12-04
Rättsväsendet snabbprotokoll 27, 64, 22, 58, 4, 56, 6, 13, 50, 130, 29, 52, 154, 103, 54, 128, 1, 24, 60, 62, 62, 15, 101, 64, 2 2001-12-04
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 161, 159 2001-10-18
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 115, 45, 43, 41, 35, 37, 39, 104, 33, 117, 47, 31, 102, 157 1999-12-03
EU-bedrägerier och korruption snabbprotokoll 37, 33, 35 1999-03-25
Penningtvätt, m.m. snabbprotokoll 94, 98, 96 1999-02-17
Vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäk- ringen snabbprotokoll 159, 161, 169, 174, 167, 178, 176, 165, 172, 163, 157 1998-03-25
Svar på interpellation 1997/98:149 om åt- gärder mot våld och trakasserier mot homosexuel- snabbprotokoll 7 1998-02-19
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 244, 242 1998-01-21
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 106, 124, 110, 108, 112, 126, 122, 120, 116, 118, 114 1997-05-21
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 67 1996-05-24
Nya bestämmelser för traktaments- och reseersättning m.m. till riksdagens ledamöter snabbprotokoll 59, 55, 53, 57, 51 1996-03-27
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 140, 142, 138 1996-02-21
Kulturmiljöfrågor snabbprotokoll 113 1996-02-14
Statlig förvaltning snabbprotokoll 100, 102 1995-11-08
Stöd till politiska partier snabbprotokoll 166, 170, 172, 168 1995-03-08
Ytterligare medel till Utbildningsdeparte- mentets verksamhet snabbprotokoll 38, 32, 36, 34, 40 1994-12-19
Information från regeringen om förslag till fördelning av medel till EU:s strukturfonder snabbprotokoll 45 1994-12-08
Förvaltningsmyndigheternas ledning snabbprotokoll 140 1994-06-01
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 46, 117, 119, 44, 32, 48, 30, 34, 121, 113, 115, 23 1994-05-25
En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga snabbprotokoll 52 1994-04-27
Svar på interpellation 1993/94:53 om sysselsättningen i Fyrstadsregionen snabbprotokoll 6, 12, 9 1993-12-13
Svar på interpellation 1993/94:46 om den s.k. Nordlänken mellan Göteborg och Oslo snabbprotokoll 32, 28, 35 1993-11-18
Svar på interpellation 1993/94:7 om resurserna till de mindre och medelstora snabbprotokoll 114, 117, 111 1993-11-11
Svar på interpellation 1993/94:5 om kommunernas kostnader för bosnier som söker snabbprotokoll 38, 34 1993-10-28
Vissa arrendefrågor snabbprotokoll 198 1993-10-27
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 92, 120 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ingvar Johnsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.