Irene Oskarsson

Bio

Irene Ulla Elisabeth Oskarsson, under en tid Lundberg, född 10 januari 1965 i Linderås församling i Jönköpings län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var riksdagsledamot (statsrådsersättare) 2006–2014, invald för Jönköpings läns valkrets.Oskarsson var kommunalråd i Aneby kommun fram till 2002.[källa behövs] År 2006 kom hon in i riksdagen som ersättare för statsrådet Maria Larsson. I riksdagen var hon ledamot i miljö- och jordbruksutskottet 2009–2014 (dessförinnan suppleant i samma utskott från 2006). Hon var även suppleant i EU-nämnden, försvarsutskottet och trafikutskottet.Hon gifte sig första gången 1986 med Ulf Lundberg (född 1959) och andra gången med Göran Tranell (född 1958).
Artikeln innehåller material från wikipedia Irene Oskarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3919 (83.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
38 (0.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
7 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
724 (15.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Irene röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Irene röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2010-10-122014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
StatsrådsersättareMaria Larsson2010-10-042014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
SuppleantFörsvarsutskottet2009-02-092010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2009-01-162010-10-04
SuppleantEU-nämnden2009-01-152010-10-12
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102009-01-16
StatsrådsersättareMaria Larsson2006-10-062010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i fiskelagen snabbprotokoll 21, 23, 19 2014-06-23
(forts. från 9 §) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (forts. MJU27) snabbprotokoll 173 2014-06-18
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag snabbprotokoll 140 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 204, 202, 200 2014-06-18
Klimatpolitik snabbprotokoll 128 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 25, 17, 9 2014-06-05
(forts. från 20 §) Landsbygdspolitik (forts. MJU17) snabbprotokoll 113, 111, 115 2014-06-04
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 38 2014-03-26
Skogspolitik snabbprotokoll 249, 111, 191, 107, 109, 112 2014-02-19
Ändringar i djurskyddslagen snabbprotokoll 217, 215, 213 2014-02-19
Vattenvård snabbprotokoll 168 2014-02-05
(forts. från 7 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 138, 132, 136, 134, 140 2013-12-12
(forts. från 9 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 142, 144 2013-12-12
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 182 2013-12-05
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 25, 27, 23 2013-11-28
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 65 2013-11-06
Klimat och miljö snabbprotokoll 71, 69, 103, 105, 107 2013-10-15
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 19 2013-05-30
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 66, 64, 68 2013-05-15
Fiskeripolitik snabbprotokoll 44, 40, 42, 69, 23, 19, 71, 67, 93, 21 2013-04-17
Övergripande miljöfrågor snabbprotokoll 71, 75, 73 2013-04-17
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 131 2013-04-10
Klimatpolitik m.m. snabbprotokoll 72, 70, 68 2013-03-20
Landsbygdspolitik m.m. snabbprotokoll 71, 67, 69, 73, 75, 69 2013-03-13
Livsmedelspolitik snabbprotokoll 46, 48, 44 2013-03-13
Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter snabbprotokoll 9, 17, 25 2013-01-29
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 269, 212 2012-12-13
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 150, 152, 148 2012-06-13
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 119, 115, 117 2012-06-07
Avfall och kretslopp protokoll 101, 119, 8 2012-04-25
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 72 2012-04-25
(forts. från 8 §) Allmän miljö- och naturvård m.m. (forts. MJU1) protokoll 92, 90, 94 2011-12-19
Havs- och vattenmyndigheten snabbprotokoll 81, 77, 79 2011-05-18
Biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 36, 38, 40 2011-05-04
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 180, 184, 94, 182 2011-04-14
Strandskyddsfrågor snabbprotokoll 43 2011-03-30
Övergripande miljöfrågor m.m. snabbprotokoll 20 2011-03-10
(forts. från 17 §) Fiskeripolitik m.m. (forts. MJU11) snabbprotokoll 125 2011-03-02
Aktuell debatt: Licensjakt på varg snabbprotokoll 67, 60, 74 2011-02-08
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 28 2011-02-08
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 210, 229, 173, 277, 122 2010-12-15
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 200 2010-12-15
Kemikalietillsynen snabbprotokoll 102, 106, 104 2010-12-01
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 127 2010-12-01
Gränser i skog snabbprotokoll 183, 181 2010-06-16
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland snabbprotokoll 88 2010-06-16
Djurskydd protokoll 162, 67, 81, 77, 79, 158, 160, 31, 164, 166, 130 2010-03-04
Jakt och viltvård protokoll 58, 98, 17, 77, 60, 56, 19, 21, 131 2010-01-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 24 2009-12-15
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 20, 13, 6 2009-12-08
(forts. från 10 §) Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken (forts. MJU4) protokoll 85 2009-11-26
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar protokoll 124 2009-11-04
Hållbart skydd av naturområden protokoll 143 2009-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 47, 45 2009-11-03
En ny rovdjursförvaltning protokoll 31, 35, 33 2009-10-21
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 23 2009-06-15
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 84, 80, 86, 82, 78 2009-06-15
Överlåtbara fiskerättigheter m.m. protokoll 43 2009-06-11
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 7 2009-05-14
Fiskeripolitik m.m. protokoll 100 2009-04-29
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 158, 200, 131 2009-04-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 40, 42 2009-03-24
Livsmedelskontroll protokoll 12, 221, 217, 219, 105 2009-03-19
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 108, 100, 104, 106, 102 2008-12-08
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 33, 31, 37, 39, 35 2008-06-16
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 136 2008-06-09
Säkra livsmedel protokoll 177 2008-03-26
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 14, 7 2008-02-14
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 32, 118, 122, 120 2007-12-17
Svar på interpellation 2007/08:95 om infrastrukturinvesteringar protokoll 77, 85, 81 2007-11-13
Upprustning av befintlig infrastruktur protokoll 42, 44 2007-10-25
(forts. från 7 §) Jakt och viltvård (forts. MJU10) protokoll 93 2007-05-10
(forts. från 8 §) Landsbygdsutveckling m.m. (forts. MJU7) protokoll 161 2007-03-01
Livsmedelssäkerhet protokoll 169 2007-02-22
Produktion av etanol från skog protokoll 60, 58 2007-02-15
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 113, 111, 109 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Irene Oskarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.