Isa Halvarsson

Bio

Isa Anna-Mina Halvarsson, född Eklund 10 februari 1937 i Västerås, är en svensk tandläkare och politiker (folkpartist).
Isa Halvarsson, som kom från en företagarfamilj, tog tandläkarexamen 1961 och arbetade därefter i folktandvården 1961-1965 och som privatpraktiserande tandläkare från 1966. Hon var ledamot i Kristinehamns kommunfullmäktige 1977-1989, åren 1986-1988 också ledamot i kommunstyrelsen. Hon var även andre vice ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund 1989-1992 och därefter förste vice ordförande.
Hon var riksdagsledamot för Värmlands läns valkrets 1988-1998. I riksdagen var hon bland annat ledamot i arbetsmarknadsutskottet 1991-1994, skatteutskottet 1994-1997 och EU-nämnden 1997-1998. Hon engagerade sig främst i regionalpolitik och sociala frågor.
Isa Halvarsson var också Folkpartiets gruppledare i Sveriges riksdag 1997-1998, och deltog i ett stort antal statliga utredningar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Isa Halvarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden1997-12-011998-10-05
SuppleantSkatteutskottet1997-12-011998-10-04
SuppleantEU-nämnden1995-01-011997-11-30
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
LedamotSkatteutskottet1994-10-111997-11-30
SuppleantEG-delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantEG-delegationen1993-01-211994-10-03
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1992-10-201994-10-03
LedamotKrigsdelegationen1992-07-011994-10-03
LedamotArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantSkatteutskottet1989-10-041991-09-29
SuppleantNäringsutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-10-111989-10-04
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1988-04-151988-10-02
Riksdagsledamot1988-04-051988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 138, 98, 121, 82, 88, 86, 84, 136, 119, 100 1998-06-09
Förbättrad kontroll av vissa punktskat- tepliktiga varor, m.m. snabbprotokoll 176, 184, 172, 174 1998-06-05
Uppskov med behandling av vissa ären- den snabbprotokoll 97 1998-06-05
Förenklad avdragsrätt för pensionskost- nader snabbprotokoll 94, 87, 96 1998-05-29
Frågestund snabbprotokoll 73, 60, 71, 73, 75, 28, 100, 55, 53, 75, 10, 76, 30, 78, 111, 97, 54, 102, 56, 109, 8, 32, 57, 12 1998-05-28
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 51, 42, 53, 44, 3, 18, 9, 16 1998-04-29
Företagsbeskattning snabbprotokoll 215, 218, 226, 228, 209 1998-03-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 200, 198, 202 1998-01-21
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 111, 109 1997-12-17
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 28, 3, 30 1997-12-03
Skattemyndigheternas medverkan i brotts- utredningar, m.m. snabbprotokoll 69, 80, 82, 67, 60 1997-12-03
Kapitalförluster och organisationskostna- der vid beskattningen, m.m. snabbprotokoll 10, 27, 16, 14, 8 1997-10-29
Reformerad skatteflyktslag snabbprotokoll 33, 39, 37 1997-10-29
Svar på interpellation 1996/97:306 om servicecheckar snabbprotokoll 108, 106, 110 1997-05-30
Svar på interpellationerna 1996/97:293 och 310 om sexuellt utnyttjande, m.m. snabbprotokoll 6, 13 1997-05-30
Ny förmögenhetsskattelag snabbprotokoll 127, 129, 116 1997-05-29
Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. snabbprotokoll 111, 113 1997-05-29
Energiskatter m.m. snabbprotokoll 168, 177, 170, 161, 179 1997-03-05
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 201, 184, 199 1997-03-05
Svar på interpellation 1996/97:125 om po- litikens mål och medel snabbprotokoll 6, 3 1997-02-28
Svar på interpellation 1996/97:111 om järnvägstrafiken Karlstad-Göteborg snabbprotokoll 20, 26, 32 1997-02-04
Lättnad i ägarbeskattningen i små och me- delstora företag snabbprotokoll 29, 11, 31, 2, 9 1996-12-20
Omräkningstalen för 1997 års taxerings- värden snabbprotokoll 50 1996-12-20
Anslag till skatteförvaltning och tull snabbprotokoll 120, 108, 122 1996-12-09
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet snabbprotokoll 67, 39, 54, 56, 41, 100, 65, 33, 98 1996-12-04
Skattefrihet för internationella organisa- tioner, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och snabbprotokoll 29 1996-12-04
Vissa företagsskattefrågor snabbprotokoll 133 1996-12-04
Vissa justeringar i lagen om räntefördel- ning vid beskattning m.m. snabbprotokoll 110 1996-12-04
Svar på interpellation 1996/97:13 om fas- tighetstaxeringen snabbprotokoll 5, 10 1996-10-11
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 238, 236 1996-06-11
Svar på interpellation 1995/96:229 om regionindelning av kronofogdemyndigheter snabbprotokoll 167 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:239 om reglerna för momsinbetalning snabbprotokoll 173, 169, 171 1996-06-03
Beskattningen av vissa förmåner, m.m. snabbprotokoll 14, 16, 2 1996-05-30
Svar på interpellation 1995/96:74 om varsel av lönebidragsanställda snabbprotokoll 137, 143 1996-03-07
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 192 1995-12-19
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 209, 207, 195 1995-12-19
Mervärdesskatt på allmänna nyhetstid- ningar snabbprotokoll 113 1995-12-07
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av mervärdesskatt snabbprotokoll 20, 36, 22, 38, 10, 49 1995-11-22
Aktuell debatt: Fastighetstaxeringen och fas- tighetsbeskattningen snabbprotokoll 6, 13 1995-11-09
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. snabbprotokoll 89, 119, 117, 87, 91 1995-06-13
Mervärdesskatten på omsättning av begag- nade varor, m.m. snabbprotokoll 98 1995-06-07
Kontrolluppgiftsskyldighet, m.m. snabbprotokoll 134, 128, 136 1995-05-17
Företagsskatt snabbprotokoll 41, 51, 39, 49 1995-05-10
Anslag till Tullverket snabbprotokoll 22 1995-04-05
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 32, 3, 15, 34, 17 1995-03-30
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 144 1995-03-29
Folkbildning snabbprotokoll 189 1995-03-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 108 1995-02-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 53, 57, 89, 87, 55 1995-02-08
Finansiering av medlemskap i EU snabbprotokoll 150, 162 1994-12-20
Mervärdesskatten och EG snabbprotokoll 173 1994-12-20
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 80, 57, 82, 63, 65 1994-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 93, 81, 83, 75, 91 1994-10-20
Utbildning och forskning snabbprotokoll 180 1994-06-02
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 12, 45, 20, 71, 10, 89, 18, 14, 16, 47, 8, 91, 69 1994-05-30
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 75, 77, 73 1994-05-05
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 61, 15, 17, 19, 23, 21, 54, 13, 11, 59 1994-05-04
Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård snabbprotokoll 62, 65, 67, 75 1994-03-28
Svar på interpellation 1993/94:51 om uppehållstillståndet för våldtäktsoffer från forna snabbprotokoll 5 1994-01-13
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. snabbprotokoll 173 1993-12-15
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 102 1993-11-10
Jämställdhet snabbprotokoll 4, 6, 9, 21, 11 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Isa Halvarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.