Jabar Amin

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3196 (63.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1104 (22%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (5.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
446 (8.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jabar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jabar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072016-06-22
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2012-05-212014-09-29
RiksdagsledamotAnn-Louise Hansson 2012-03-12 - 2012-05-20 Föräldraledighet2012-03-122012-05-20
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042012-03-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2017/18:331, 333 och 352 om Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien 2017/18:67 4, 9, 14 2018-02-06
Svar på interpellation 2015/16:779 om den turkiska arméns angrepp i Syrien 2016/17:11 2, 4, 6 2016-09-29
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever 2015/16:111 8 2016-05-25
Ytterligare undervisningstid i matematik 2015/16:111 14 2016-05-25
Frågestund 2015/16:108 53, 55 2016-05-19
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 114, 116, 128, 130 2016-05-11
Förskolan 2015/16:73 126, 128, 130, 115 2016-03-02
Studiestöd 2015/16:73 97, 99, 101, 119, 175, 121, 2, 106, 131, 127, 8, 129, 117, 10, 97, 99, 101, 103, 105 2016-03-02
Kvalitetssäkring av högre utbildning 2015/16:70 217, 219, 221, 223, 225 2016-02-25
Svar på interpellationerna 2015/16:391, 394 och 399 om pressfrihet i Turkiet 2015/16:68 75 2016-02-23
Internationella skolor 2015/16:33 122 2015-11-25
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 2015/16:30 29 2015-11-19
Svar på interpellationerna 2014/15:765 och 2015/16:15 om den turkiska regeringens agerande 2015/16:14 2, 5, 9 2015-10-15
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 147, 149, 151 2015-06-11
Skolväsendet 2014/15:100 81, 83, 85, 140, 112, 126, 138 2015-05-20
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång 2014/15:90 107, 109, 111 2015-04-22
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) 2014/15:83 71, 73, 75 2015-04-09
Gymnasieskolan 2014/15:83 4, 6, 8, 41, 114, 92, 5 2015-04-09
Möjligheter till fjärrundervisning 2014/15:74 182, 184, 186, 188, 190 2015-03-18
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 111, 113, 115, 130, 132 2015-03-12
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus 2014/15:71 145 2015-03-12
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU8) 2014/15:67 94, 96, 98 2015-03-05
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige 2014/15:62 5, 12, 14 2015-02-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 229, 231, 247, 249, 282, 284 2014-11-12
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 5, 13, 21 2014-11-05
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 122 2014-06-17
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 2, 8, 10 2014-05-27
Svar på interpellation 2013/14:408 om lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak snabbprotokoll 18, 22 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:437 om deportationer av asylsökande med asylrätt snabbprotokoll 71, 73, 75 2014-05-19
Svar på interpellationerna 2013/14:350 och 390 om inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern snabbprotokoll 7, 12, 2 2014-05-19
Forskning snabbprotokoll 123 2014-03-27
Svar på interpellationerna 2013/14:314 och 319 om kvalitetsutvärderingssystemet för den högre utbildningen snabbprotokoll 2, 6, 10 2014-03-11
(forts. från 6 §) Grundskolan (forts. UbU10) snabbprotokoll 99, 97 2014-02-20
Grundskolan snabbprotokoll 93, 169, 171, 12, 14, 16, 99, 157 2014-02-20
Svar på interpellation 2013/14:199 om skolresultaten i PISA snabbprotokoll 5, 2, 7 2014-01-23
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 77, 79 2013-12-10
Svar på interpellation 2013/14:83 om avrättningar i Iran snabbprotokoll 2, 9, 5 2013-11-26
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare snabbprotokoll 7, 21, 9, 14, 16, 23, 11 2013-11-06
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 3 2013-10-23
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa snabbprotokoll 9 2013-10-23
Skattesänkningar och resurser till skolan snabbprotokoll 6, 8 2013-10-03
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 54 2013-10-02
Utökad undervisningstid i matematik snabbprotokoll 1 2013-04-24
Svar på interpellation 2012/13:368 om högre utbildning i hela landet snabbprotokoll 8, 4, 2 2013-04-23
Högskolan snabbprotokoll 11, 20, 13, 22, 130, 36, 38, 40 2013-03-20
Forskning och innovation snabbprotokoll 32, 30, 2 2013-02-20
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 157, 53, 56, 58, 49, 69, 71, 78, 80, 19, 21, 8, 6, 55, 64, 53, 62, 2, 140, 142, 154, 156, 158 2012-12-11
(forts. från 13 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU8) snabbprotokoll 172, 177, 168, 170, 179 2012-11-28
Elever utan fullständiga grundskolebetyg snabbprotokoll 72, 74 2012-11-15
Kurdernas rättigheter i Turkiet snabbprotokoll 63, 61 2012-11-08
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare protokoll 58, 53, 56 2012-06-18
Svar på interpellationerna 2011/12:212 och 223 om yrkeshögskolan protokoll 60, 68, 64 2012-02-14
Svar på interpellation 2011/12:162 om fritidspedagogers ansvar och befogenheter protokoll 8, 2, 5 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:120 om legitimation för fritidspedagoger protokoll 12, 15 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:72 om nedskärning i den nya gymnasieskolan protokoll 12, 16 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:90 om utvisningar till Iran protokoll 45, 48 2011-11-18
Legitimation för fritidspedagoger protokoll 85, 87 2011-11-17
Lärarlönerna protokoll 67 2011-10-27
Tvångsavvisningar av irakier snabbprotokoll 42, 44 2011-10-13
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet protokoll 56, 54, 51, 61, 59, 67, 65 2011-06-21
(forts. från 9 §) Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (forts. UbU17) protokoll 94, 92 2011-06-16
Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning protokoll 24 2011-06-16
Svar på interpellation 2010/11:320 om oroligheter på många fronter i Irak snabbprotokoll 7, 10 2011-05-17
Yrkeshögskolan snabbprotokoll 28, 30 2011-05-05
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 93 2011-04-28
Svar på interpellation 2010/11:291 om övergångsregler för lärarlegitimation snabbprotokoll 17, 13, 15 2011-04-08
Förskolegruppernas storlek snabbprotokoll 42, 40 2011-04-07
Förskolan m.m. snabbprotokoll 5, 29, 13, 24, 31, 15, 26 2011-03-02
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 34 2011-03-02
Aktuell debatt: Svenska elevers skolresultat snabbprotokoll 88, 80, 72 2011-01-26
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. snabbprotokoll 144 2010-12-20
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 143, 141, 130, 157, 128, 155 2010-12-15
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 121 2010-12-15
En ny dansarutbildning m.m. snabbprotokoll 111 2010-12-08
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 319, 321, 325, 323, 327 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jabar Amin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.