Jacob Johnson

Bio

Axel Jacob Vigen Johnson, född 27 augusti 1948 i Stockholm, är en svensk politiker (vänsterpartist) och ämbetsman. Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Uppsala läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jacob Johnson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
765 (17%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2617 (58.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
910 (20.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
214 (4.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jacob röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jacob röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-06-012014-06-30
Riksdagsledamot2012-04-102014-06-30
SuppleantEU-nämnden2012-01-262014-06-30
RiksdagsledamotEmma Wallrup 2012-01-18 - 2012-04-09 Sjukledighet2012-01-182012-04-09
SuppleantEU-nämnden2011-10-212012-01-25
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2011-01-012014-06-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-12-202012-05-31
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-06-30
LedamotSkatteutskottet2010-10-122014-06-30
Riksdagsledamot2010-10-042012-01-17
SuppleantFinansutskottet2010-04-222010-10-04
LedamotEU-nämnden2006-10-102010-10-12
SuppleantSkatteutskottet2006-10-102007-06-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 89, 91, 87 2014-06-26
Ändringar i fiskelagen snabbprotokoll 22, 20, 3 2014-06-23
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag snabbprotokoll 127 2014-06-18
Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess snabbprotokoll 4, 6, 1 2014-06-17
Yttrandefriheten i Turkiet snabbprotokoll 45, 43 2014-04-10
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 107, 4, 116, 114 2014-04-02
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm snabbprotokoll 71 2014-03-26
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 77, 72 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:232 om Skatteverkets skattefelskarta snabbprotokoll 113, 109, 120 2014-03-25
Inkomstskatt snabbprotokoll 4, 85, 95, 97 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:233 om Turkiet och KCK-rättegångarna snabbprotokoll 31, 29, 33 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:97 om snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel snabbprotokoll 10, 4 2014-02-04
Svar på interpellationerna 2013/14:129 och 130 om civil flygplats vid Ärna snabbprotokoll 95, 87, 91 2013-12-09
(forts. från 11 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 118, 120 2013-12-04
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden snabbprotokoll 160 2013-12-04
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt snabbprotokoll 142, 144, 149, 140, 147 2013-12-04
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 62, 52, 64 2013-11-27
Svar på interpellation 2013/14:11 om kreosot snabbprotokoll 100, 97 2013-10-17
Svar på interpellation 2013/14:33 om Avfallsutredningen snabbprotokoll 108, 110, 105 2013-10-17
Investeraravdrag snabbprotokoll 47, 40, 35, 37, 42, 45, 33 2013-10-02
Folkbokföringen i framtiden snabbprotokoll 33 2013-05-29
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen snabbprotokoll 180 2013-05-22
Svar på interpellation 2012/13:318 om Sveriges Turkietstrategi snabbprotokoll 49, 51, 53 2013-04-12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) snabbprotokoll 10, 12, 2 2013-04-11
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 123 2013-04-10
Granskning av EU-kommissionens meddelande om en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union snabbprotokoll 115 2013-03-27
Kommunala frågor snabbprotokoll 141, 143, 145 2013-03-27
Statlig förvaltning och statistikfrågor snabbprotokoll 136, 132, 134 2013-03-27
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 141, 58, 143, 82, 148, 70, 68, 146, 131, 80 2013-03-20
Punktskatter snabbprotokoll 164, 162, 160, 87 2013-03-20
Mervärdesskatt snabbprotokoll 125 2013-03-13
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 140, 138, 142, 152 2013-03-13
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 31 2013-01-23
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning snabbprotokoll 55, 51, 53 2012-12-05
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter snabbprotokoll 129, 119, 122, 127, 124 2012-12-05
Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 141, 127, 116 2012-12-05
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 43, 2, 11, 33, 9, 31, 45 2012-12-05
Kommunala resultatutjämningsreserver snabbprotokoll 49, 47, 61, 51, 59, 56, 54 2012-11-28
Lån till IMF snabbprotokoll 34 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:40 om skattepolitik och sysselsättning snabbprotokoll 47 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:7 om utvärdering av de så kallade 3:12-reglerna snabbprotokoll 37, 39, 41 2012-11-06
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 79, 77, 71 2012-06-20
Aktuell debatt: Hushållens skuldsättning protokoll 107, 115, 123 2012-04-19
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 121, 116, 119 2012-04-12
Bredare mått på samhällsutvecklingen protokoll 166 2012-04-12
Offentlig upphandling protokoll 175, 10, 110 2012-04-12
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014-2020 protokoll 144 2011-12-15
Svar på interpellation 2011/12:103 om finansiering av klimatåtgärder under Durbanmötet protokoll 56, 53, 59 2011-12-09
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner protokoll 20 2011-11-30
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 protokoll 184 2011-11-24
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 77, 109, 90, 75, 92, 103, 111, 53, 92, 79, 86, 101, 94, 85 2011-11-23
Svar på interpellationerna 2011/12:100 och 112 om yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och det kurdiska folket i Turkiet protokoll 17, 23, 20 2011-11-22
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 4, 2, 14, 16, 6 2011-11-17
Svar på interpellation 2011/12:40 om åtgärder mot skatteläckage protokoll 32, 28, 30 2011-10-25
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna protokoll 112 2011-06-21
Svar på interpellation 2010/11:431 om Turkiets parlamentsval protokoll 41, 37 2011-06-17
Grönbok om mervärdesskattens framtid snabbprotokoll 25 2011-05-18
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) snabbprotokoll 12 2011-05-11
(forts. från 6 §) Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder (forts. SkU26) snabbprotokoll 74 2011-04-28
Grönbok om offentlig upphandling snabbprotokoll 14, 12, 16 2011-04-14
Riksbankens förvaltning 2010 snabbprotokoll 2 2011-04-13
Svar på interpellation 2010/11:290 om riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag snabbprotokoll 58, 56, 51 2011-04-05
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter (forts. SkU23) snabbprotokoll 137, 165, 163 2011-03-17
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 93 2011-03-17
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 70, 72, 60 2011-03-09
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring snabbprotokoll 43, 30, 41 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:71 om Turkiet och det politiska Köpenhamnskriteriet snabbprotokoll 30, 32, 28 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:103 om finanskommission snabbprotokoll 32, 36, 34 2010-12-10
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 137, 139, 141 2010-12-09
Förfaranderegler för alternativa drivmedel snabbprotokoll 103 2010-12-08
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas snabbprotokoll 98, 96, 100 2010-12-08
Svar på interpellation 2010/11:75 om miljösmarta matval snabbprotokoll 54, 51 2010-12-07
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 207, 205, 203, 201, 199 2010-11-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 64, 62, 104, 106 2010-06-22
Gränser i skog snabbprotokoll 174 2010-06-16
Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009 och Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen snabbprotokoll 44 2010-06-15
Fiskeripolitik snabbprotokoll 30, 28, 24, 32, 26 2010-06-03
Upphandling från statliga och kommunala företag protokoll 1 2010-06-02
Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet protokoll 104 2010-06-02
Kommissionens arbetsprogram 2010 snabbprotokoll 49, 37, 47 2010-05-05
Kretslopp, återvinning m.m. protokoll 66, 64, 61 2010-04-07
Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020 protokoll 96, 98, 94 2010-03-24
(forts. från 8 §) Biologisk mångfald (forts. MJU18) protokoll 110 2010-03-18
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 125, 145, 122, 127 2010-03-18
(forts. från 8 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU9) protokoll 126 2010-03-11
Islands ekonomiska situation protokoll 47, 45 2010-03-04
Skogspolitik protokoll 104 2010-02-17
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 10, 12 2010-02-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 10 2009-12-15
Areella näringar, landsbygd och livsmedel protokoll 216 2009-12-10
(forts. från 10 §) Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken (forts. MJU4) protokoll 90, 86, 88 2009-11-26
Svar på interpellation 2009/10:38 om polisens agerande vid oroligheter och hantering av anmälningar mot polisen protokoll 11, 19, 15 2009-11-06
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar protokoll 107 2009-11-04
Hållbart skydd av naturområden protokoll 126 2009-11-04
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning protokoll 92 2009-11-04
Övergripande miljöfrågor protokoll 77, 98 2009-11-04
Svar på interpellation 2009/10:35 om miljösmarta livsmedelsråd protokoll 6, 2, 4 2009-11-02
Svar på interpellation 2009/10:26 om en ändrad skogsvårdslag protokoll 18, 22, 20 2009-10-23
Svar på interpellation 2009/10:6 om åtaganden i Baltic Sea Action Plan protokoll 38, 34, 36 2009-10-23
Svar på interpellation 2008/09:537 om kommuners upphandling av avfallshantering protokoll 16, 14, 18 2009-06-22
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 31, 21, 14, 29, 7, 2, 16, 5, 19 2009-06-15
Svar på interpellation 2008/09:488 om våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig protokoll 42, 40, 38 2009-06-08
Svar på interpellationerna 2008/09:484, 523 och 525 om den demokratiska situationen i Turkiet protokoll 29, 33, 25 2009-06-08
Prövning av vindkraft protokoll 48, 33, 46 2009-05-18
Fiskeripolitik m.m. protokoll 90, 92, 79 2009-04-29
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 16, 18 2009-03-24
Livsmedelskontroll protokoll 3 2009-03-19
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 6, 20, 13 2009-03-12
Svar på interpellation 2008/09:315 om bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar protokoll 36, 34, 38 2009-02-27
Sveriges program för ordförandeskapet i EU protokoll 73, 75 2009-02-19
Svar på interpellation 2008/09:316 om exportbidrag för animaliska produkter protokoll 36, 32, 34 2009-02-17
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall protokoll 112 2009-02-11
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet protokoll 146 2008-12-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 100, 102 2008-12-16
Allmän miljö- och naturvård protokoll 57, 59, 61 2008-12-08
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 68, 63, 83, 85, 66 2008-12-08
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 200 2008-11-20
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 75, 73 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:32 om demokratiskt inflytande och kontroll över finanskapitalet protokoll 128, 132, 130 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:48 om utgiftstak protokoll 136 2008-11-11
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 43, 41 2008-10-22
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon protokoll 117 2008-10-22
Miljö och klimat protokoll 113, 221, 59, 115, 61, 217, 117, 223, 219, 215 2008-10-16
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 43, 2, 41, 11, 9 2008-06-16
Svar på interpellation 2007/08:643 om EU och Andinska gemenskapen protokoll 76, 78, 80 2008-06-13
Svar på interpellation 2007/08:692 om kommuners upphandling av avfallshantering protokoll 9, 13, 17 2008-06-13
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik protokoll 137 2008-06-11
Vatten- och luftvård protokoll 145, 42 2008-05-15
Säkra livsmedel protokoll 152, 163, 165 2008-03-26
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 117 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:287 om fusk med kött i butiker protokoll 34, 30, 32 2008-01-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 110, 112 2007-12-18
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 81 2007-12-17
Svar på interpellation 2007/08:53 om kvinnors situation i irakiska Kurdistan protokoll 5, 8, 2 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:79 om hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik protokoll 24, 22, 20 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:80 om ekologisk produktion av livsmedel protokoll 29, 31, 27 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:41 om erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer protokoll 20, 26 2007-10-26
Svar på interpellationerna 2007/08:42 och 63 om situationen i Turkiet och det spända läget mellan Turkiet och irakiska Kurdistan protokoll 37, 34, 40 2007-10-26
EU:s nya reformfördrag protokoll 16, 14 2007-10-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 28 2007-10-23
Åtgärder för att klara miljömålen protokoll 71, 73 2007-06-14
USA:s inställning till globala klimatprogram protokoll 50, 52 2007-06-07
Miljöanpassad offentlig upphandling protokoll 106 2007-05-31
Jakt och viltvård protokoll 22 2007-05-10
Minskningen av växthusgasutsläppen protokoll 52, 50 2007-04-12
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 2 2007-03-29
Svar på interpellationerna 2006/07:320 och 328 om Östersjön protokoll 2, 5, 8 2007-03-16
Klimatpolitik m.m. protokoll 37, 35, 22 2007-03-14
Svar på interpellation 2006/07:317 om Sveriges handlingsutrymme i EU:s skatteharmoniseringsprocess protokoll 45, 42, 39 2007-03-02
Landsbygdsutveckling m.m. protokoll 140 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:318 om köttkonsumtionens miljöpåverkan protokoll 4, 2, 6 2007-02-26
Livsmedelssäkerhet protokoll 156 2007-02-22
Utrikespolitisk debatt protokoll 120, 118, 49, 120, 116, 44 2007-02-14
Svar på interpellationerna 2006/07:162 och 231 om klimat och infrastruktur i Bohuslän protokoll 19, 14, 9 2007-01-30
Öppenheten kring EU-fördraget protokoll 40 2007-01-25
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 53 2006-12-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 87, 89 2006-12-19
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 124, 2, 126, 104, 11, 9, 97, 106 2006-12-18
Miljö och energi protokoll 323 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:1 om Sveriges deltagande i ISAF:s styrka i Afghanistan protokoll 5, 8, 2 2006-11-07
Svar på interpellation 2006/07:25 om hotet mot den demokratiskt valda regeringen i Bolivia protokoll 11, 13, 15 2006-11-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 23, 25 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:4 om folkomröstning om EU:s konstitution protokoll 154, 152, 156 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jacob Johnson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.