Jakob Forssmed

Bio

Jakob Petter Forssmed, född 28 december 1974 i Huskvarna församling i Jönköpings län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Sedan 2022 är han Sveriges socialminister och chef för socialdepartementet i regeringen Kristersson.Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets, och förste vice partiordförande under partiledare Ebba Busch sedan 2015. Han har även uppdraget inom partiet som ekonomiskpolitisk talesperson. Han har även varit förbundsordförande för KDU (Kristdemokraternas Ungdomsförbund).
Artikeln innehåller material från wikipedia Jakob Forssmed, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
830 (26.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
347 (11%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
224 (7.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1748 (55.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jakob röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jakob röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SocialministerSocialdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotNike Örbrink 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotNike Örbrink 2022-10-18 - 2022-11-07, Yusuf Aydin 2022-11-08 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotNike Örbrink 2022-10-18 - 2022-11-08, Yusuf Aydin 2022-11-08 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-24
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-18
SuppleantValberedningen2022-09-262022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2020-02-212022-09-26
RiksdagsledamotMarcus Jonsson 2020-01-14 - 2020-02-20 Föräldraledighet2020-01-142020-02-20
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-10-18
SuppleantSkatteutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantSocialutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2018-10-092019-03-31
LedamotFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-01-13
Riksdagsledamot2017-02-132018-09-24
RiksdagsledamotRolf Åbjörnsson 2017-01-12 - 2017-02-12 Föräldraledighet2017-01-122017-02-12
Riksdagsledamot2016-03-052017-01-11
RiksdagsledamotRolf Åbjörnsson 2016-01-14 - 2016-03-04 Föräldraledighet2016-01-142016-03-04
LedamotKrigsdelegationen2015-04-252018-10-09
SuppleantSkatteutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
Förste vice gruppledareKristdemokraterna2014-09-292018-09-24
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292016-01-13
StatsrådsersättareMats Odell Offentligt uppdrag2010-10-052010-10-05
StatsrådsersättareMats Odell2010-10-042010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2004-05-032004-05-28
ErsättarePer Landgren2004-04-262004-05-28
SuppleantSkatteutskottet2003-04-152003-06-13
ErsättarePer Landgren2003-04-152003-06-13

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 10, 10 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 54, 54 2022-06-22
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 11, 11 2022-06-21
Statsministerns frågestund 2021/22:132 86, 58, 88, 30, 32, 36, 38, 56, 50, 58, 52, 86, 88, 63, 110, 112, 55, 57, 63, 86, 88, 56 2022-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 18, 20, 22, 29, 31, 42, 44, 18, 20, 22, 29, 31, 42, 44, 18, 20, 22, 29, 31, 42, 44 2022-06-15
Idéburen välfärd 2021/22:123 12, 12 2022-06-02
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 19, 19 2022-04-27
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2021/22:98 6, 18, 20, 69, 71, 26, 28, 18, 20, 44, 46, 53, 55, 104, 44, 106, 46, 71, 73, 57, 70, 59, 72, 14, 16, 126, 84, 82, 128, 84, 86, 135, 75, 137, 77, 139, 84, 96, 86, 98, 6, 88, 49, 51, 113, 54, 115, 26, 43, 60, 28, 45, 62, 122, 124, 126, 69, 54, 71, 56, 59, 136, 61, 138, 14, 63, 16, 66, 68, 149, 151, 43, 45, 49, 82, 51, 84, 54, 54, 86, 56, 59, 61, 60, 63, 62, 66, 68, 69, 71 2022-04-19
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 38, 38 2022-04-07
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 6, 6, 6, 6 2022-03-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 6, 6 2022-02-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 6, 6 2022-02-02
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 30, 32, 51, 53, 64, 30, 66, 32, 76, 78, 51, 53, 64, 66, 107, 109, 111, 76, 78, 107, 109, 111 2021-11-24
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2021/22:6 87, 89, 91, 11, 93, 95, 102, 104, 74, 76, 14, 16, 14, 87, 16, 89, 91, 93, 95, 14, 102, 16, 104, 14, 16, 45, 47, 50, 52, 50, 52, 55, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 64, 67, 45, 66, 50, 47, 52, 50, 55, 52, 18, 57, 54, 20, 77, 59, 79, 61, 78, 63, 80, 18, 65, 20, 67, 86, 64, 88, 66, 77, 79, 78, 80, 86, 88, 18, 20, 61, 53, 63, 55, 18, 71, 20, 73, 84, 79, 81, 53, 55, 48, 18, 50, 20, 96, 98, 100, 75, 61, 77, 63, 79, 81, 92, 94, 96, 18, 20, 74, 76 2021-09-20
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 10, 10 2021-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 4, 11, 13, 29, 31, 42, 44, 4, 11, 13, 29, 31, 42, 44 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 6, 6 2021-05-26
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 1, 1 2021-04-21
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 14, 14 2021-04-07
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset 2020/21:99 1, 3, 5, 1, 3, 5 2021-03-24
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2020/21:96 7, 9, 11, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 11, 13 2021-03-18
Statlig förvaltning 2020/21:96 25, 25 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:529 om myndigheterna och cykelkompetensen 2020/21:94 91, 93, 95, 91, 93, 95, 91, 93, 95 2021-03-16
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 1, 1 2021-02-25
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 2020/21:79 25, 25 2021-02-10
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet 2020/21:79 29, 29 2021-02-10
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 12, 18, 20, 28, 30 2021-02-03
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 11, 11 2021-01-27
Avgiften till Europeiska unionen 2020/21:55 264, 264, 264 2020-12-16
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2020/21:55 277, 277, 277 2020-12-16
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 16, 16 2020-12-10
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 94, 96, 19, 21, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 68, 70, 77, 79, 94, 96, 19, 21, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 68, 70, 77, 79 2020-11-25
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 3, 3 2020-09-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 4, 4 2020-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 4, 7, 9, 12, 14, 25, 27, 34, 36, 4, 7, 9, 12, 14, 25, 27, 34, 36 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 3, 3 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 2, 2 2020-05-27
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 6, 6 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 4, 4 2020-04-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 5, 7, 9, 16, 18, 5, 7, 9, 16, 18 2020-04-02
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 9, 9 2020-04-01
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2019/20:98 4, 4 2020-04-01
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 5, 5 2020-03-26
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2019/20:54 3, 229, 229, 229, 3 2019-12-18
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 11, 13, 11, 13, 29, 31, 33, 35, 37, 29, 39, 31, 41, 33, 35, 37, 39, 48, 41, 50, 48, 57, 50, 59, 57, 59, 70, 72, 70, 72, 83, 85, 83, 85 2019-11-27
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 103, 105, 107, 103, 105, 107 2019-11-20
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 3, 3 2019-11-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 57, 60, 75, 77, 4, 10, 12, 19, 21, 40, 42, 57, 60, 75, 77, 4, 10, 12, 19, 21, 40, 42 2019-06-18
Stärkta åtgärder mot penningtvätt 2018/19:107 83, 83 2019-06-18
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 25, 28, 30 2018-12-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 17, 23, 25, 32, 34, 41, 43, 62, 64 2018-06-20
Frågestund 2017/18:123 50, 52, 71, 73, 30, 32, 55, 37, 57, 39, 55, 57, 68, 70, 37, 39, 30, 32, 37, 39, 37, 39 2018-05-31
Allmänna bidrag till kommuner 2017/18:49 51, 13, 19, 21, 244, 244, 246, 27, 10, 246, 248, 29, 12, 248, 31, 21, 23, 12, 14, 16, 36, 27, 29, 244, 246, 248, 13, 19, 21 2017-12-13
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 75, 81, 83 2017-12-13
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 9, 19, 21, 28, 30, 45, 47, 62, 64 2017-11-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 24, 38, 40 2017-06-21
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2016/17:104 57 2017-05-03
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 28, 30, 32 2016-11-30
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 27, 29, 49, 51, 53, 64, 66, 77, 79, 98, 100 2016-11-23
(forts.) Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2016/17:5 84, 86, 88 2016-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 5, 20, 22, 33, 35, 50, 52 2016-06-21
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 9, 17, 25 2016-05-17
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden 2015/16:81 9, 17, 25 2016-03-16
Internationellt bistånd 2015/16:45 34, 36, 38, 44, 46, 70, 72 2015-12-14
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 33, 35, 37, 43, 45, 56, 58, 65, 67, 82, 84 2015-11-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 50, 52, 5, 15, 17, 32, 34, 37, 39 2015-06-16
Partiledardebatt 2014/15:113 132, 22, 24, 64, 66, 89, 91, 115, 117 2015-06-10
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket 2014/15:87 21 2015-04-16
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande 2014/15:86 129, 144, 70, 72, 105, 107, 127 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:203 om ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba 2014/15:50 118, 123, 128 2015-01-22
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 45, 47, 49, 51, 53, 66, 68, 79, 81, 104, 106 2014-12-03
Remissdebatt protokoll 31, 14, 12, 29, 16 2004-04-30
Tullfrihet för vissa vapen och militär ut- rustning, m.m. snabbprotokoll 183 2003-06-04
Svar på interpellation 2002/03:415 om ungt föräldraskap snabbprotokoll 102, 100, 104 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:412 om alkoholreklam snabbprotokoll 104, 106, 108 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:313 om observatörsstatus för Taiwan i WHO snabbprotokoll 57, 59, 55 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:392 om ungdomar och ideellt arbete snabbprotokoll 238, 236, 234 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:413 om förhållandena på Kuba snabbprotokoll 62, 66, 70 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:416 om multinationella företag och rapportering snabbprotokoll 76, 72, 74 2003-05-26
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 30, 19, 17, 7, 32 2003-05-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jakob Forssmed

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.