Jakob Olofsgård

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
651 (60.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
150 (14%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
126 (11.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
146 (13.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jakob röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jakob röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2023-05-262026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantNäringsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2021-11-262022-10-04
SuppleantNäringsutskottet2021-10-212022-09-26
SuppleantCivilutskottet2021-09-082022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2021-09-022022-09-26
Riksdagsledamot2021-08-012022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts.) Hushållningen med mark- och vattenområden (forts. CU13) 2022/23:105 57, 57 2023-05-09
Familjerätt 2022/23:88 132, 134, 136, 138, 140, 132, 134, 136, 138, 140 2023-04-13
Folkhälsa 2022/23:88 100, 102, 104, 100, 102, 104 2023-04-13
Associationsrätt 2022/23:71 51, 51 2023-03-08
Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt 2022/23:71 6, 8, 10, 6, 8, 10 2023-03-08
Fastighetsrätt 2022/23:71 21, 23, 25, 21, 23, 25 2023-03-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 1, 19, 21, 1, 19, 21 2022-09-21
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 31, 31 2022-06-22
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 74, 76, 78 2022-06-13
Tryggare bostadsrätt 2021/22:127 91, 91 2022-06-09
(forts.) En ny växtskyddslag (forts. MJU25) 2021/22:121 38, 38 2022-05-31
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 62, 64, 62, 66, 64, 66 2022-05-31
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 118, 118, 118 2022-05-12
Djurskydd 2021/22:104 8, 8 2022-04-28
Hyresrätt m.m. 2021/22:103 140, 142, 144, 140, 142, 144 2022-04-27
Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina 2021/22:103 70, 70 2022-04-27
Bostadspolitik 2021/22:90 66, 25, 25, 27, 27, 29, 29, 66 2022-03-30
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 111, 111, 111, 111 2022-03-24
Den nationella planen för omprövning av vattenkraft 2021/22:85 2, 2 2022-03-22
Frågestund 2021/22:83 62, 38, 62, 40, 65, 67, 36, 38, 36, 75, 38, 77, 38, 40, 38, 40, 75, 77 2022-03-17
Fiskeripolitik 2021/22:82 142, 142 2022-03-16
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 8, 8, 27, 29, 27, 29, 56, 56 2022-03-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 86, 88, 90, 86, 88, 90 2022-03-02
Planering och byggande 2021/22:76 60, 60, 41, 41, 43, 43, 45, 45 2022-03-01
Jakt och viltvård 2021/22:72 139, 139 2022-02-24
Märkning och registrering av katter 2021/22:72 110, 110 2022-02-24
Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem 2021/22:63 63, 63 2022-02-02
Livsmedelspolitik 2021/22:63 72, 72 2022-02-02
Allmän miljö- och naturvård 2021/22:45 75, 75 2021-12-14
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2021/22:42 178, 180, 182, 178, 180, 182, 178, 180, 182 2021-12-09
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2021/22:38 85, 87, 89, 91, 93, 85, 87, 89, 91, 93 2021-12-01
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 31, 31 2021-11-25
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service 2021/22:30 39, 39, 39 2021-11-18
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-11-18
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 43, 43 2021-10-27
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 2021-09-29
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 25, 25 2021-09-22
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning 2021/22:8 56, 56 2021-09-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jakob Olofsgård

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.