Jan Björklund

Bio

Jan Arne Björklund, född 18 april 1962 i Skene kyrkobokföringsdistrikt, Älvsborgs län, är en svensk politiker (liberal), officer och diplomat. Han var partiledare för Liberalerna 2007–2019, statsråd 2006-2014 samt vice statsminister 2010–2014. Sedan 2020 är han Sveriges ambassadör i Italien.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan Björklund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
238 (34.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
56 (8.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
38 (5.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
359 (52%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-09-052019-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-10-31
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092019-09-05
SuppleantUtrikesnämnden2018-10-022019-06-27
Riksdagsledamot2018-09-242019-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-01-262018-10-02
PartiledareLiberalerna2015-11-242019-06-28
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotUtrikesnämnden2014-10-072018-10-02
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotGunnar Andrén 2012-06-21 - 2014-09-29, Carl B Hamilton 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
RiksdagsledamotGunnar Andrén 2012-06-21 - 2014-09-29, Carl B. Hamilton 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
RiksdagsledamotFredrik Malm 2006-10-06 - 2010-10-04, Erik Ullenhag 2010-10-04 - 2010-10-05, Gunnar Andrén 2010-10-06 - 2012-03-19, Martin Andreasson 2012-03-20 - 2012-06-20, Gunnar Andrén 2012-06-21 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
UtbildningsministerUtbildningsdepartementet2007-09-112014-10-03
PartiledareFolkpartiet liberalerna2007-09-072015-11-24
StatsrådUtbildningsdepartementet2007-01-012007-09-10
StatsrådUtbildnings- och kulturdepartementet2006-10-062006-12-31
RiksdagsledamotFredrik Malm 2006-10-06 - 2010-10-04, Gulan Avci 2009-03-02 - 2009-09-022006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet 2018/19:88 8, 32, 34, 49, 51, 74, 76, 96, 98, 121, 123, 138, 140, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 169, 171 2019-05-08
Prövning av förslag till statsminister 2018/19:39 5, 5 2019-01-18
Prövning av förslaget till statsminister 2018/19:16 7 2018-11-14
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 8, 16, 24, 31, 39, 47 2017-11-21
Statsministerns frågestund 2016/17:89 26, 28, 53, 55, 32, 34, 46, 48, 55, 57, 46, 48, 22, 24, 40, 42, 51, 53, 106, 108, 13, 15, 41, 62, 43, 64, 47, 49, 51, 53, 18, 20, 27, 40, 29, 42 2017-03-30
Frågestund 2016/17:42 47, 49, 26, 28 2016-12-08
Aktuell debatt om Sveriges säkerhetspolitiska situation 2016/17:14 82, 89, 97, 105 2016-10-13
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 8, 16, 24 2016-05-17
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden 2015/16:81 1, 8, 16, 24 2016-03-16
Svar på interpellation 2015/16:258 om uttalande om utomrättsliga avrättningar 2015/16:50 2, 6, 11 2016-01-12
Partiledardebatt 2014/15:113 129, 75, 52, 52, 79, 126, 131, 128, 82, 130, 13, 132, 50, 134, 9, 63, 51, 81, 56, 50, 56, 76, 71, 52, 25, 136, 23, 18, 64, 25, 20, 66, 56, 73, 79, 11, 96, 55, 100, 70, 25, 74, 72, 23, 72, 18, 74, 20, 119, 85, 121, 58, 123, 52, 125, 56, 65, 68, 44, 127, 7, 129, 72, 85, 48, 73, 69, 81, 131, 74, 94, 133, 96, 135, 35, 37, 61, 69, 78, 7, 52, 97, 63, 54, 99, 79, 27, 76, 61, 46, 50, 24, 47, 54, 44, 67, 25, 56, 72, 89, 64, 26, 91, 111, 66, 28, 113, 7, 115, 72, 117, 64, 12, 25, 71, 62, 44, 48, 50, 69, 81, 54, 54, 50, 46, 53, 66, 26, 27, 74, 64, 66, 64, 87, 8, 66, 89, 130, 85, 71, 68, 87, 127, 66, 115, 129, 95, 54, 44, 24, 117, 7, 82, 48, 97, 72, 46, 99, 50, 76, 44, 48, 52, 48, 75, 79, 102, 49, 48, 83, 135, 101, 123, 137, 103, 125, 139, 85, 127, 141, 27, 87, 81, 129, 143, 42, 29, 71, 68, 83, 59, 81, 131, 48, 145, 75, 89, 133, 107, 147, 56, 91, 135, 109, 10, 26, 72, 75, 73, 77, 50, 137, 28, 74, 139, 115, 80, 117, 87, 29, 119, 56, 48, 71, 121, 76, 75, 69, 123, 70, 125, 72, 51, 46, 48, 54, 85, 77, 80, 71, 69, 127, 93, 111, 95, 7, 119, 73, 54, 74, 111, 121, 60, 65, 54, 66, 50, 45, 127, 69, 23, 23, 6, 64, 83, 69, 79, 74, 129, 127, 8, 131, 129, 73, 133, 64, 75, 135, 18, 23, 137, 68, 20, 81, 135, 109, 27, 139, 70, 137, 85, 141, 139, 63, 143, 141, 83, 82, 56, 143, 100, 145, 102, 27, 147, 64, 12, 25, 46, 54, 44, 57, 23, 60, 48, 67, 107, 80, 29, 54, 44, 48, 68, 63, 75, 29, 77, 73, 10, 52, 49, 40, 8, 52, 56, 68, 10, 58, 73, 52, 78, 46, 27, 52, 67, 70, 25, 61, 67, 56, 68, 80, 6, 25, 29, 26, 66, 84, 71, 50, 23, 69, 50, 77, 98, 60, 70, 23, 70, 77, 73, 60, 105, 71, 49, 46, 108, 24, 79, 48, 78, 70, 106, 44, 85, 65, 64, 62, 46, 40, 27, 25, 77, 47, 67, 50, 58, 79, 12, 50, 66, 8, 62, 73, 81, 104, 127, 29, 149, 83, 106, 129, 151, 108, 131, 110, 133, 112, 135, 114, 137, 139, 112, 114, 107, 60, 109, 62, 120, 122, 124, 115, 126, 117, 128, 119, 130, 121, 69, 132, 123, 71, 35, 125, 37, 127, 85, 7, 87, 86, 7, 88, 100, 102, 104, 106, 108, 64, 110, 7, 66, 112, 30, 114, 26, 32, 111, 28, 113, 119, 116, 121, 118, 123, 26, 125, 85, 28, 8, 127, 87, 124 2015-06-10
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag 2014/15:80 1, 8, 16, 24 2015-03-27
Svar på interpellationerna 2014/15:206 och 205 om att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats 2014/15:57 2, 10, 18 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:62 om Rysslands agerande mot Ukraina 2014/15:18 2, 5, 8 2014-11-07
Svar på interpellationerna 2014/15:40, 42 och 75 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:17 2, 6, 10 2014-11-06
Svar på interpellationerna 2014/15:39 och 82 om kommunalt veto mot etablering av friskolor 2014/15:15 2, 5, 8 2014-11-04
Svar på interpellation 2013/14:460 om hög tid för nationell biblioteksstrategi snabbprotokoll 77, 79, 75, 81 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:503 om det svenska modeundret och utbildningspolitiken snabbprotokoll 88, 82, 86, 84 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:531 om personalsituationen på fritidshemmen snabbprotokoll 93, 91, 89, 95 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:459 om Högskolan Väst snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 2014-06-02
Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet snabbprotokoll 114, 23, 76, 50, 84, 82, 48, 78, 68, 112, 72, 80, 25, 70, 74 2014-05-07
Svar på interpellation 2013/14:412 om en nationell strategi för MOOC snabbprotokoll 42, 38, 36, 40 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:413 om tidsbegränsade anställningar vid lärosätena snabbprotokoll 47, 43, 45, 49 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:421 om utvecklingen på fritidshemmen snabbprotokoll 50 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:444 om resursfördelning till skolor snabbprotokoll 53, 51, 55, 57 2014-04-28
Elever i behov av särskilt stöd snabbprotokoll 73, 75 2014-04-03
Förstelärare snabbprotokoll 41, 43 2014-04-03
Högskolebehörigheten i yrkesprogrammen snabbprotokoll 61, 63 2014-04-03
Skolans estetiska ämnen snabbprotokoll 39, 37 2014-04-03
Skolpengar till skatteparadis snabbprotokoll 33, 35 2014-04-03
Skolresultaten för svenska och nyanlända elever snabbprotokoll 45, 47 2014-04-03
Vårdvalet och bristen på barnmorskor snabbprotokoll 57, 59 2014-04-03
Svar på interpellationerna 2013/14:358 och 384 om behovet av likvärdig digital utbildning i skolan snabbprotokoll 1, 4, 8, 12 2014-04-01
Svar på interpellationerna 2013/14:314 och 319 om kvalitetsutvärderingssystemet för den högre utbildningen snabbprotokoll 9, 1, 12, 5 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:280 om it i högskolan snabbprotokoll 3, 6, 1, 9 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:287 om it i skolan snabbprotokoll 15, 10, 12, 18 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:304 om normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott snabbprotokoll 22, 19, 27, 25 2014-03-04
Antalet socialbidragstagare snabbprotokoll 68, 70 2014-01-30
Gymnasiets yrkesutbildningar snabbprotokoll 34, 36 2014-01-30
Import av gas från Ryssland snabbprotokoll 38, 40 2014-01-30
Riskkapitalbolag i välfärdssektorn snabbprotokoll 90, 92 2014-01-30
Satsning på kunskap i skolan snabbprotokoll 84 2014-01-30
Skolresultaten och fysisk aktivitet snabbprotokoll 78, 76 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:199 om skolresultaten i PISA snabbprotokoll 8, 4, 1, 6 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:203 om en gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans snabbprotokoll 17, 12, 15, 9 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:134 om skolans roll för att främja lärande för hållbar utveckling snabbprotokoll 14, 17, 19, 11 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:135 om nödvändig upprustning av skollokaler snabbprotokoll 2, 5, 10, 8 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:164 om rättvisa forskningsförutsättningar vid alla lärosäten snabbprotokoll 24, 26, 22, 20 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:165 om avskaffande av utbildningsbidraget och stipendiefinansieringen snabbprotokoll 33, 29, 31, 27 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:166 om basresurser till forskning vid alla lärosäten snabbprotokoll 40, 36, 34, 38 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:175 om de estetiska ämnenas betydelse snabbprotokoll 41, 43, 45, 47 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:185 om lärarlegitimationerna snabbprotokoll 54, 48, 51, 56 2014-01-14
Aktuell debatt: De svenska skolresultaten i PISA-rapporten 2012 snabbprotokoll 106, 130, 114, 122 2013-12-17
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 23, 33, 1, 11 2013-11-19
Svar på interpellation 2013/14:16 om forskning på minoritetsspråk snabbprotokoll 1, 7, 4, 9 2013-10-04
Antalet högskoleplatser snabbprotokoll 5, 39, 43, 45, 3, 39, 41, 37 2013-10-03
Resurser till vård, skola och omsorg snabbprotokoll 59 2013-10-03
Rysslands militära övningsverksamhet snabbprotokoll 23, 25 2013-10-03
Skattesänkningar och resurser till skolan snabbprotokoll 7, 9 2013-10-03
Svar på interpellation 2012/13:503 om nedskärning på högskoleutbildning snabbprotokoll 3, 6, 1, 8 2013-09-12
Svar på interpellation 2012/13:467 om svenska elevers tillgång till digitala lärverktyg och öppna lärresurser snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:481 om ökat söktryck till Malmö högskola snabbprotokoll 14, 10, 12, 8 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:460 om samhällets ansvar för en lyckad skolgång snabbprotokoll 7, 1, 3, 5 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:466 om nedskärningarna på Högskolan Dalarna snabbprotokoll 8, 11, 15, 13 2013-06-26
Aktuell debatt: Läget i den svenska skolan snabbprotokoll 86, 110, 94, 102 2013-06-19
Svar på interpellation 2012/13:419 om glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn snabbprotokoll 9, 4, 1, 7 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:430 om attraktiva yrkesprogram för jobb snabbprotokoll 10, 14, 20, 18 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:424 om minskade anslag till Uppsala universitet snabbprotokoll 39, 43, 41, 37 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:382 om allt sämre resultat i skolan snabbprotokoll 1, 7, 9, 4 2013-05-03
Försvarsanslaget snabbprotokoll 47, 45 2013-04-25
Socialbidrag snabbprotokoll 79, 81 2013-04-25
Timplanen i matematik snabbprotokoll 55, 53 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:368 om högre utbildning i hela landet snabbprotokoll 3, 1, 7, 11 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:314 om kris för musikämnet på grundskolenivå snabbprotokoll 5, 7, 1, 3 2013-04-16
Svar på interpellation 2012/13:322 om nedläggning av campus Härnösand snabbprotokoll 8, 12, 14, 10 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:346 om utbildning till arbete snabbprotokoll 23, 20, 15, 17 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:310 om digitalkompetens i skolor i små kommuner snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:315 om friskolereformens effekter snabbprotokoll 14, 11, 16, 8 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:274 om lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem snabbprotokoll 4, 9, 1, 7 2013-03-05
Forskning och innovation snabbprotokoll 21, 31, 23, 29, 25, 33, 27 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:227 om brist på personal med teknisk utbildning i Malmö-Lund-området snabbprotokoll 86, 90, 88, 84 2013-02-12
Läkemedelsforskningen snabbprotokoll 80 2013-01-17
Lärarnas administrativa uppgifter snabbprotokoll 34, 32 2013-01-17
Satsning på vuxenutbildning snabbprotokoll 64, 66 2013-01-17
Sveriges försvarsförmåga snabbprotokoll 50, 48 2013-01-17
Utnyttjandet av Arbetsförmedlingens resurser snabbprotokoll 28, 30 2013-01-17
Vård- och omsorgsutbildningen snabbprotokoll 46, 44 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:153 om kränkningarna på Lundsbergs skola snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:169 om it i undervisningen snabbprotokoll 8, 12, 14, 10 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:112 om folkrättsliga institutioners rätt att utfärda examina snabbprotokoll 7, 1, 5, 3 2012-11-23
Svar på interpellation 2012/13:96 om arbete för ökad jämställdhet i den svenska högskolan snabbprotokoll 1, 5, 7, 3 2012-11-16
Elever utan fullständiga grundskolebetyg snabbprotokoll 73, 75 2012-11-15
Jobbkrisen snabbprotokoll 77, 79 2012-11-15
Skatteavdrag för läxhjälp snabbprotokoll 87, 85 2012-11-15
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 18, 2, 10, 26 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:5 om Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen protokoll 23, 17, 21, 19 2012-10-02
Svar på interpellation 2011/12:431 om vinklad fakta i gratis läromedel protokoll 7, 5, 1, 3 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:400 om grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet protokoll 102, 94, 97, 100 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:323 om fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten protokoll 11, 4, 8, 1 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:337 om systemet för utvärdering av högre utbildning protokoll 16, 12, 14, 18 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:340 om högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet protokoll 33, 19, 22, 28 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:325 om gymnasieskolan protokoll 19, 21, 23, 25 2012-04-27
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2011/12:144 protokoll 81, 77, 85, 79, 83 2012-04-26
Svar på interpellation 2011/12:268 om relationen till palestinsk högre utbildning och forskning protokoll 5, 3, 7, 1 2012-04-17
Svar på interpellation 2011/12:290 om behov av högskoleutbildning oavsett lärosäte protokoll 8, 15, 11, 18 2012-04-17
Svar på interpellation 2011/12:321 om mandatet för regeringens samordnare Lars Leijonborg protokoll 23, 25, 19, 21 2012-04-17
Svar på interpellationerna 2011/12:286, 287, 288 och 289 om högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner protokoll 1, 25, 19, 10 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:227 om gymnasieskolan protokoll 11, 9, 5, 1 2012-02-28
Antalet utbildningsplatser protokoll 12, 10 2012-02-23
Bidrag till glasögon till barn protokoll 26, 28 2012-02-23
Kooperativa förskolor protokoll 40, 38 2012-02-23
Validering eller legitimation för fritidspedagoger protokoll 50, 52 2012-02-23
Svar på interpellation 2011/12:166 om it i skolan protokoll 11, 13, 6, 1 2012-01-31
Svar på interpellation 2011/12:162 om fritidspedagogers ansvar och befogenheter protokoll 9, 7, 4, 1 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:171 om riksintag till gymnasium utifrån exemplet Forsmarks skola protokoll 10, 16, 14, 12 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:137 om speciallärare protokoll 5, 1, 3 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:138 om kunskapskrav och särskilt stöd protokoll 9, 7 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:151 om regeringens nedskärningar i gymnasieskolan och effekter på kommunernas kostnader protokoll 15, 11, 17, 13 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet i gymnasieskolan protokoll 18, 24, 22, 20 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:119 om Palestinas medlemskap i Unesco protokoll 7, 1, 4, 9 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:120 om legitimation för fritidspedagoger protokoll 13, 18, 10, 16 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:104 om nya betyg utan bedömningsstöd protokoll 3, 1, 7, 5 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:116 om nationellt godkända idrottsutbildningar i gymnasieskolan protokoll 8, 10, 12, 14 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:71 om omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter protokoll 3, 7, 5, 1 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:72 om nedskärning i den nya gymnasieskolan protokoll 8, 17, 13, 19 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:73 om nytt examensbevis vid byte av personnummer protokoll 20, 24, 22, 26 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:76 om bredare rekrytering i övergången till högskolan protokoll 27, 34, 29, 32 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:96 om högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram protokoll 42, 37, 35, 39 2011-11-18
Engelskan i universitetsundervisningen protokoll 54, 56 2011-11-17
Lagen om valfrihetssystem protokoll 80, 78 2011-11-17
Legitimation för fritidspedagoger protokoll 88, 86 2011-11-17
Lärarutbildningen protokoll 72, 70 2011-11-17
Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet protokoll 58, 60 2011-11-17
Missbrukarvården protokoll 64, 62 2011-11-17
Offentlighetsprincipen i skattefinansierad verksamhet protokoll 76, 74 2011-11-17
Riskkapitalbolag i äldreomsorgen protokoll 26, 28 2011-11-17
Undervisningen för elever med särskilda behov protokoll 52, 50 2011-11-17
Svar på interpellation 2011/12:60 om utbildning och arbetsmarknad protokoll 17, 19, 23, 27 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:65 om forskningsresurser till högskolor och yngre universitet protokoll 34, 30, 32, 28 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:66 om utveckling av skolforskningen protokoll 105, 101, 103, 99 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:67 om den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige protokoll 106, 108, 110 2011-11-10
Svar på interpellationerna 2011/12:37 och 58 om högskolan protokoll 16, 12, 1, 6 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:41 om utbildningen av lärare i minoritetsspråk protokoll 1 2011-10-27
Svar på interpellation 2011/12:21 om praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning protokoll 4, 7, 9, 1 2011-10-18
Svar på interpellation 2010/11:439 om forskningsanslag till högskolor och nyare universitet snabbprotokoll 33, 27, 29, 31 2011-09-08
Svar på interpellation 2010/11:435 om it i skolan protokoll 31, 29, 27, 33 2011-06-28
Svar på interpellation 2010/11:355 om utbildning av teckenspråkstolkar snabbprotokoll 43, 41, 37, 39 2011-05-17
Det strandnära byggandet snabbprotokoll 61, 63 2011-05-05
Förskoleklasser i särskolan snabbprotokoll 49, 51 2011-05-05
Gränskontroller mellan Schengenländer snabbprotokoll 23, 21 2011-05-05
IT-strategi för skolan snabbprotokoll 67, 65 2011-05-05
Skolavslutningar i kyrkan snabbprotokoll 79, 77 2011-05-05
Yrkeshögskolan snabbprotokoll 31, 29 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:326 om motverkande av svenskfientlighet i skolan snabbprotokoll 1, 11, 5, 9 2011-04-29
Svar på interpellation 2010/11:266 om övergångsbestämmelser för barn med autism i den nya skollagen snabbprotokoll 5, 3, 7, 1 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:307 om svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike snabbprotokoll 12, 10, 8, 14 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:255 om avgifter i skolan snabbprotokoll 3, 7, 5, 1 2011-04-15
Svar på interpellation 2010/11:303 om Iterprojektet snabbprotokoll 12, 8, 10, 14 2011-04-15
Drogfria skolor snabbprotokoll 104, 102 2011-04-14
Forskningsavtal om ESS-anläggningen snabbprotokoll 94, 96 2011-04-14
Framtidens skolutveckling snabbprotokoll 100, 98 2011-04-14
Krisen i Saab snabbprotokoll 49, 51 2011-04-14
Omvårdnadsprogrammet snabbprotokoll 68, 70 2011-04-14
Pensionsfrågan inom scenkonsten snabbprotokoll 90, 92 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:273 om ungdomars intresse för yrkesprogram snabbprotokoll 11, 5, 1, 9 2011-04-08
Svar på interpellation 2010/11:291 om övergångsregler för lärarlegitimation snabbprotokoll 14, 12, 16, 18 2011-04-08
Svar på interpellation 2010/11:211 om utebliven skolgång snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:224 om de ekonomiska konsekvenserna av Gy 11 snabbprotokoll 16, 18, 12, 8 2011-03-01
Aktuell debatt: Svenska elevers skolresultat snabbprotokoll 85, 69, 93, 77 2011-01-26
Det nya betygssystemet snabbprotokoll 84 2010-12-02
Sjukförsäkringen snabbprotokoll 76, 78 2010-12-02
Svenska elevers kunskapsnivå snabbprotokoll 90, 92 2010-12-02
Underhållet av järnvägarna snabbprotokoll 98, 100 2010-12-02
Svar på interpellation 2009/10:470 om utveckling av skolans resultat protokoll 3, 7, 1, 5 2010-06-28
Svar på interpellation 2009/10:483 om vårdnadsbidraget och det svenska språket protokoll 14, 8, 12, 10 2010-06-28
Svar på interpellation 2009/10:498 om lärartätheten i den svenska skolan protokoll 17, 21, 19, 15 2010-06-28
(forts. från 12 §) Ny skollag (forts. UbU21) protokoll 89, 93, 85, 81, 83, 91, 87 2010-06-21
Svar på interpellation 2009/10:376 om barnomsorg på obekväm arbetstid snabbprotokoll 68, 74, 71, 77 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:387 om folkhögskolelärares behov av Lärarlyftet snabbprotokoll 80, 78, 84, 82 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:396 om Specialpedagogiska skolmyndigheten snabbprotokoll 85, 91, 89, 87 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:425 om körkortsutbildning för gymnasieelever snabbprotokoll 92, 94, 96, 98 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:429 om detaljstyrning av lärarutbildningen snabbprotokoll 101, 105, 103, 99 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:449 om det ekonomiska ansvaret för folkbildningen snabbprotokoll 106, 114, 109, 112 2010-06-08
Energiförsörjningen protokoll 37, 39 2010-04-08
Informationen inför val till gymnasiet 2011 protokoll 51, 49 2010-04-08
Investeringar i välfärden protokoll 31, 29 2010-04-08
Kommunernas ekonomi protokoll 59, 57 2010-04-08
Resurserna till skolan protokoll 71, 69 2010-04-08
Skolans arbete mot ungdomskriminalitet protokoll 77 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:305 om skolbarnsomsorg i Sverige och Stockholmsregionen protokoll 1, 3, 7, 5 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:318 om skolans hanterande av brott protokoll 10, 14, 8, 12 2010-04-08
Välfärden i framtiden protokoll 19, 17 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:263 om politisk information i skolan protokoll 27, 25, 21, 23 2010-03-09
Svar på interpellation 2009/10:267 om elever med epilepsi protokoll 32, 30, 34, 28 2010-03-09
Forskning på skolområdet protokoll 33, 31 2010-02-18
Skolelevers kunskaper om medborgerliga rättigheter protokoll 58 2010-02-18
Svenska elevers kunskaper om Norden protokoll 81, 83 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:92 om lärarutbildningen i matematik protokoll 30, 32, 28, 26 2009-12-01
Svar på interpellation 2009/10:96 om behovet av ökad vuxenutbildning protokoll 33, 38, 41, 35 2009-12-01
Svar på interpellation 2009/10:99 om entreprenörskap i gymnasieskolan protokoll 46, 42, 44, 48 2009-12-01
Svar på interpellation 2009/10:53 om stora barngrupper i förskolan protokoll 46, 48, 43, 40 2009-11-10
Betygsliknande skriftliga omdömen i förskoleklass protokoll 52, 54 2009-11-05
Försäkringskassans handläggningstider protokoll 68, 70 2009-11-05
Sfi som isolerad skolform protokoll 14, 16 2009-11-05
A-kassornas skyldighet att lämna personuppgifter protokoll 26, 28 2009-10-22
De apatiska flyktingbarnen protokoll 32, 30 2009-10-22
Lernias friskolor och konkurrensen på skolområdet protokoll 63, 61 2009-10-22
Regeringens inställning till EU:s utvidgning på Balkan protokoll 40, 38 2009-10-22
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan protokoll 82, 86, 94, 88, 90, 84, 92 2009-10-21
Svar på interpellation 2009/10:20 om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 20, 26, 28, 23 2009-10-20
Svar på interpellation 2009/10:17 om betygsliknande omdömen i förskoleklass protokoll 5, 1, 7, 3 2009-10-08
Svar på interpellation 2008/09:509 om finansieringen av den svenska skolan protokoll 5, 3, 1, 7 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:510 om specialutformade program i gymnasieskolan protokoll 16, 11, 8, 14 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:518 om fritidsledarutbildningen protokoll 17, 23, 19, 21 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:522 om lagstiftning om skolkuratorer protokoll 24, 26, 30, 28 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:554 om kritiskt tänkande, medkännande och kreativitet i grundskolan protokoll 31, 34, 39, 37 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:556 om lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor protokoll 40 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:440 om rektorsutbildningen protokoll 66, 64, 68, 70 2009-04-28
Förslaget om avstängning av grundskoleelever protokoll 48, 46 2009-04-16
Utbildningsinsatser mot arbetslösheten protokoll 72, 70 2009-04-16
Arbetsgivaravgiften för småföretagare protokoll 33, 31 2009-03-26
Arbetslösheten protokoll 69, 67 2009-03-26
Forskning om hälsa i arbetslivet protokoll 45, 43 2009-03-26
Skolpolitiken protokoll 37, 35 2009-03-26
Tillgången till skolsköterskor protokoll 51, 53 2009-03-26
Svar på interpellation 2008/09:347 om skolledarrollen i framtiden protokoll 62 2009-03-09
Svar på interpellation 2008/09:348 om barnomsorgspeng protokoll 69, 67, 65, 63 2009-03-09
Svar på interpellation 2008/09:308 om undervisning på elevernas modersmål protokoll 49, 44, 47, 51 2009-02-20
Svar på interpellation 2008/09:324 om religiösa skolor protokoll 41, 43, 39, 37 2009-02-20
Avgifter för frivilliga skolresor i gymnasiet protokoll 34, 32 2009-01-29
Det livslånga lärandet protokoll 78, 76 2009-01-29
Elevinflytande protokoll 50, 48 2009-01-29
Friskolornas momskostnader protokoll 82, 80 2009-01-29
Svar på interpellation 2008/09:253 om varsel i Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige protokoll 48, 52, 54, 50 2009-01-23
Den öppna förskolan protokoll 53, 51 2009-01-22
Försvarspolitikens inriktning protokoll 5, 3 2009-01-22
Försäljning av Vattenfall protokoll 57, 55 2009-01-22
Skolan och ungdomsbrottsligheten protokoll 7, 9 2009-01-22
Spetsutbildning på högstadiet protokoll 39, 41 2009-01-22
Ursäkt till de nationella minoriteterna protokoll 11, 13 2009-01-22
Vindkraften protokoll 61, 59 2009-01-22
Svar på interpellation 2008/09:189 om skärpt tillsyn av förskoleföretagen protokoll 5, 7, 3, 1 2009-01-13
Avhoppen från gymnasiet protokoll 73, 75 2008-11-27
Betygsliknande omdömen från årskurs 1 protokoll 57, 59 2008-11-27
Elever med sällsynta diagnoser protokoll 49, 51 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:100 om Lärarlyftet protokoll 47, 45, 51, 49 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:103 om kvalitetssäkring av betygen protokoll 52, 58, 56, 54 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:105 om förskolans ledarskap protokoll 63, 65, 59, 61 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:120 om åtgärder för att stärka det kommunala självstyret på skolans område protokoll 66, 69, 71, 73 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:62 om arbete för hållbar utveckling i förskola och skola protokoll 38, 40, 42, 44 2008-11-25
Svar på interpellationerna 2008/09:57 och 87 om skolpeng och danskt riskkapital protokoll 24, 37, 29, 34 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:33 om utveckling av friskolor protokoll 26, 30, 28, 32 2008-10-24
Svar på interpellationerna 2008/09:6 och 8 om framtidens skolpolitik protokoll 1, 10, 7, 4 2008-09-26
Svar på interpellation 2007/08:832 om behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen protokoll 60, 62, 58, 64 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:673 om kunskapskrav för gymnasieskolans förberedande program protokoll 37, 35, 33, 31 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:713 om utbildning för elever i arbetsmarknadens villkor protokoll 11, 17, 15, 13 2008-05-28
Svar på interpellation 2007/08:748 om rätt till teckenspråkstolkning vid studier på komvux protokoll 20, 18, 22, 24 2008-05-28
Svar på interpellationerna 2007/08:709, 764 och 772 om resurserna i förskola och fritidshem protokoll 10, 7, 4, 1 2008-05-28
Svar på interpellationerna 2007/08:758 och 778 om vårdnadsbidraget och förskolans kvalitet protokoll 25, 27, 31, 29 2008-05-28
Svar på interpellation 2007/08:567 om epilepsi och inlärning protokoll 8 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:572 om omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser protokoll 11, 13, 15, 9 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:573 om Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola protokoll 22, 16, 20, 18 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:640 om skolskjutsar protokoll 25, 29, 23, 27 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:585 om barnskötarnas utvecklingsmöjligheter protokoll 91, 99, 97, 94 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:586 om kvaliteten inom förskolan protokoll 108, 105, 100, 102 2008-05-13
Svar på interpellationerna 2007/08:570 och 579 om regeringens satsning Lärarlyftet protokoll 79, 82, 90, 86 2008-05-13
Stöd till barn med intellektuella funktionshinder protokoll 63, 61 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:450 om regeringens löften om att öka resurserna till skolan protokoll 111, 103, 109, 106 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:502 om utbildningen och regionerna protokoll 116, 114, 118, 112 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:520 om svenskt stöd till UWC-skola i Norge protokoll 125, 121, 119, 123 2008-04-11
Barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 39, 37 2008-03-27
Kärnkraftssäkerheten protokoll 43, 41 2008-03-27
Lärarlyftet protokoll 93, 81, 79, 95 2008-03-27
Narkotikahundar protokoll 71, 69 2008-03-27
Utvisningar till Irak protokoll 81, 83 2008-03-27
Barn i ekonomiskt utsatta familjer protokoll 34, 36 2008-03-13
Basindustrin och utsläppen protokoll 60, 58 2008-03-13
Försäljningen av Apoteket protokoll 82, 84 2008-03-13
Läraryrkets status protokoll 50, 52 2008-03-13
Vårdnadsbidraget och förskolan protokoll 68, 66 2008-03-13
Överenskommelse om betygssystemet protokoll 86, 88 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:397 om offentlig insyn i friskolor och skolor drivna i aktiebolagsform protokoll 109, 106, 112, 114 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:426 om förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande protokoll 124, 118, 121, 115 2008-03-04
Aktuell debatt: Nytt betygssystem protokoll 9, 2, 18, 16 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:375 om kvaliteten i förskolan och vårdnadsbidraget protokoll 105, 93, 98, 103 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:388 om nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling protokoll 108, 112, 106, 110 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:328 om skolväsendet i Gällivare protokoll 93, 91, 95 2008-02-12
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:297 om vikten av lika villkor för kommunala och fristående skolor protokoll 50, 56, 54 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:256 om gömda barns rätt till skola protokoll 29, 25, 32, 34 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:295 om skolor som vinstmaskiner protokoll 43, 39, 35, 45 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:297 om vikten av lika villkor för kommunala och fristående skolor protokoll 46 2008-01-22
Barnsjukvård i privat regi protokoll 27, 29 2008-01-17
Finansieringen av järnvägen protokoll 63, 65 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:260 om barnkonventionen i förskolan protokoll 106, 102, 108, 104 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:261 om avknoppningar av skolor protokoll 109, 115, 117, 112 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:281 om kommunens ansvar för en förskola med kvalitet protokoll 120, 118, 124, 122 2008-01-17
Utnämningspolitiken protokoll 71, 73 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:198 om åtgärder med anledning av Tolkutredningen protokoll 60, 66, 68, 63 2007-12-04
Kurser i sex och samlevnad i lärarutbildningen protokoll 46, 44 2007-11-29
Svenska elevers kunskaper i läsning protokoll 68, 66 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:130 om rätten att starta och driva friskola protokoll 111, 113, 108 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:90 om lärandet om hållbar utveckling protokoll 93, 95, 91, 89 2007-11-20
Svar på interpellationerna 2007/08:102, 104, 106 och 107 om kvalitet och kompetens i förskolan protokoll 107, 105, 101, 96 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:71 om komvux protokoll 41, 37, 39, 35 2007-11-02
Svar på interpellation 2007/08:13 om neddragningarna på det statliga stödet till komvux protokoll 89, 97, 92, 95 2007-10-16
Svar på interpellation 2006/07:534 om hot mot de vuxnas lärande protokoll 136, 132, 138, 134 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:577 om genuspedagoger och jämställdhet i skolan protokoll 113, 117, 111, 115 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:582 om respekt för fri- och rättigheter protokoll 120, 124, 122, 118 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:636 om korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet protokoll 131, 127, 129, 125 2007-06-18
Eftergymnasial vuxenutbildning protokoll 42, 44 2007-05-31
Fysisk aktivitet i skolan protokoll 56, 54 2007-05-31
IT i skolan protokoll 86, 78, 76, 88 2007-05-31
Stödet till vuxenutbildningen protokoll 82, 84 2007-05-31
Svar på interpellation 2006/07:511 om ideologisk privatisering av skolor protokoll 41, 47, 43, 49 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:519 om rätten till individuell utvecklingsplan protokoll 54, 50, 52 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:521 om skolsegregation protokoll 61, 57, 59, 55 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:522 om läsning i skolan protokoll 62, 64, 66, 68 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:525 om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 72, 75, 77, 69 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:527 om satsning på barn i de tidiga åldrarna protokoll 80, 78, 82, 84 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:529 om bristen på utbildning för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden protokoll 39, 33, 35, 37 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:486 om särskild undervisning på sjukhus protokoll 27, 25, 31, 29 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:423 om skolan under den borgerliga regeringens tid protokoll 14, 16, 10, 12 2007-04-17
Svar på interpellation 2006/07:449 om de svenska minoritetsspråken och skolan protokoll 20, 23, 17, 25 2007-04-17
Svar på interpellation 2006/07:454 om regional utveckling och livslångt lärande protokoll 34, 29, 32, 26 2007-04-17
Bidragen till idrottsutbildare protokoll 77, 75 2007-04-12
Effekter av skattesänkningarna vid en framtida lågkonjunktur protokoll 35, 37 2007-04-12
Konsekvenser av förändringarna i socialförsäkringssystemen protokoll 61, 59 2007-04-12
Möjlighet att ta med skolpengen utomlands protokoll 39, 41 2007-04-12
Skolundervisning i entreprenörskap protokoll 47, 49 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:392 om värdegrundsarbetet i skolan och motverkande av mobbning protokoll 143, 139, 141, 137 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:395 om undantag för Waldorfskolorna från de nationella proven i årskurs 3 protokoll 144, 148, 146, 150 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:404 om elevmedverkan i gymnasieskolans lokala styrelser protokoll 151, 153, 157, 155 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:411 om barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 165, 168, 161, 158 2007-03-26
Svar på interpellationerna 2006/07:377 och 403 om försämringar i skolan protokoll 136, 133, 129, 125 2007-03-26
De statliga skolinspektionerna protokoll 86, 84 2007-03-15
Hjälp till barn med dyslexi protokoll 34, 36 2007-03-15
Gymnasieskolan protokoll 33, 31 2007-02-15
Nollvision i arbetet mot mobbning protokoll 85, 83 2007-02-15
Åtgärder mot mobbning i skolan protokoll 55, 57 2007-02-15
Svar på interpellation 2006/07:161 om kurser i svenska för utländsk vårdpersonal protokoll 29, 24, 32, 26 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:240 om Tom Tits Experiment protokoll 49, 43, 47, 45 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:251 om läroböcker som inte överensstämmer med skolans värdegrund protokoll 54, 56, 52, 50 2007-02-02
Svar på interpellationerna 2006/07:209 och 250 om barngruppernas storlek i fritidshemmen protokoll 42, 36, 39, 33 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:167 om förändrad läroplan i förskolan protokoll 42, 40, 38, 36 2007-01-26
Svar på interpellation 2006/07:175 om skolans läroböcker protokoll 43, 47, 45, 49 2007-01-26
Svar på interpellationerna 2006/07:166 och 180 om ändringar i gymnasieskolan protokoll 35, 29, 32, 26 2007-01-26
Svar på interpellation 2006/07:140 om möjligheten att förlägga skolavslutning till kyrkolokal protokoll 104, 101, 97, 99 2006-12-22
Utbildning och universitetsforskning protokoll 137, 131, 125, 123, 133, 135, 127 2006-12-14
Svar på interpellation 2006/07:119 om folkbildningens framtid protokoll 68, 75, 71, 73 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:84 om diskriminering i förskolan protokoll 51, 53, 55, 57 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:99 om elevinflytande protokoll 58, 65, 61, 67 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:92 om elevstyrda gymnasieskolor protokoll 8, 12, 10, 14 2006-12-04
Svar på interpellation 2006/07:47 om nedskärningar i kommunal vuxenutbildning protokoll 24, 26, 30, 28 2006-11-17
Svar på interpellation 2006/07:48 om elevinflytande protokoll 31, 33, 37, 35 2006-11-17
Svar på interpellation 2006/07:40 om jämställdhet i skolan protokoll 84, 80, 82, 86 2006-11-14
Anslag till idrotten protokoll 75, 73 2006-10-26
Anslagen till skolan protokoll 87, 85 2006-10-26
Den högre utbildningen protokoll 99, 97 2006-10-26
Effektivisering av myndigheter protokoll 55, 53 2006-10-26
Kyrkliga aktiviteter i skolan protokoll 81, 83 2006-10-26
Omlokaliseringen av Riksutställningar protokoll 108 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:18 om skolan i regeringsförklaringen protokoll 16, 11, 13, 18 2006-10-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan Björklund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.