Jan Ericson

Bio

Jan Urban Ericson, född 28 augusti 1961 i Johannebergs församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan år 2006, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan Ericson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1173 (36.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
608 (18.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
268 (8.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1164 (36.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-11-082026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-10-272026-09-21
OrdförandeRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Vice ordförandeRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-10-27
LedamotEU-nämnden2019-02-142022-10-04
LedamotFinansutskottet2019-02-132022-09-26
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2018-10-092019-03-31
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2017-10-132018-09-24
LedamotFinansutskottet2014-10-072017-10-13
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2012-11-082014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2012-10-182014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-11-172014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122012-10-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-122012-11-07
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling 2022/23:119 114, 117, 119 2023-06-07
Kommunala frågor 2022/23:88 19, 176, 21, 178, 9, 11, 13, 19, 21, 48, 50, 52, 2, 5, 27, 8, 17, 19, 27, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 14, 16, 18, 2, 5, 8, 14, 16, 18, 17, 19, 9, 166, 11, 168, 13, 170 2023-04-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2022/23:82 22, 24, 22, 24 2023-03-28
Frågestund 2022/23:72 108, 100, 100, 100, 23, 25, 100, 108, 111, 80, 82, 100, 23, 25, 111, 90, 90 2023-03-09
Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer 2022/23:71 1, 1 2023-03-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari 2022/23:62 22, 24, 22, 24 2023-02-14
Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag 2022/23:59 2, 2 2023-02-08
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 6, 8, 6, 8, 6, 8 2022-10-12
Svar på interpellation 2021/22:543 om polisens arbetsuppgifter 2021/22:138 27, 29, 31, 27, 29, 31, 27, 29, 31 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:545 om kommunernas ansvar för att bekämpa gängskjutningar 2021/22:138 41, 43, 45, 41, 43, 45, 41, 43, 45 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:542 om risken för energibrist i Sverige 2021/22:136 159, 161, 163, 159, 161, 163 2022-06-22
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 91, 93, 91, 93 2022-06-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 34, 36, 34, 36 2022-03-29
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändrat beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel 2021/22:77 17, 17 2022-03-02
Allmänna bidrag till kommuner 2021/22:47 13, 16, 18, 20, 22, 6, 8, 10, 15, 17, 14, 16, 18, 237, 237, 239, 239, 24, 241, 241, 26, 250, 14, 250, 252, 16, 252, 257, 257, 259, 259, 25, 27, 31, 33, 35, 13, 16, 18, 20, 22, 237, 239, 241, 250, 6, 252, 8, 10, 14, 257, 16, 259, 15, 18, 17, 24, 26 2021-12-16
Avgiften till Europeiska unionen 2021/22:47 25, 27, 30, 32, 34, 25, 261, 261, 46, 269, 269, 271, 271, 25, 27, 30, 32, 34, 261, 269, 25, 271, 46 2021-12-16
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning 2021/22:38 63, 63 2021-12-01
Höständringsbudget för 2021 2021/22:33 126, 126 2021-11-24
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 34, 36, 34, 36 2021-10-26
Svar på interpellationerna 2020/21:903 och 904 om det svenska skattetrycket 2021/22:20 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-10-22
Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt 2021/22:15 1, 4, 6, 1, 4, 6 2021-10-13
Svar på interpellation 2021/22:5 om strandskyddsutredningen 2021/22:14 23, 27, 23, 27 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 4, 12, 18, 4, 12, 18 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud 2021/22:14 35, 41, 35, 41 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:864 om arbetslösheten i Sverige 2021/22:9 17, 19, 21, 17, 19, 21 2021-09-23
Svar på interpellationerna 2020/21:870 och 876 om skyddet av det rullande kulturarvet 2020/21:157 141, 145, 150, 141, 145, 150 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:740 om långtidsarbetslösheten 2020/21:135 89, 92, 89, 92 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:753 om arbetslösheten i Sverige 2020/21:135 97, 99, 101, 97, 99, 101 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:706 om inbetalning av skatter man fått anstånd med 2020/21:130 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-05-31
Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:123 25, 28, 30, 33, 35, 25, 28, 30, 33, 35 2021-05-19
Svar på interpellation 2020/21:640 om stoppade antikroppstester och covidpass 2020/21:122 77, 79, 81, 77, 79, 81 2021-05-18
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt 2020/21:99 15, 17, 19, 22, 24, 32, 34, 15, 17, 19, 22, 24, 32, 34 2021-03-24
Svar på interpellationerna 2020/21:312, 315, 316 och 317 om arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU 2020/21:90 84, 89, 94, 84, 89, 94 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:338 och 413 om arbetslösheten 2020/21:90 101, 106, 101, 106 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:395 om säkerheten vid vägarbeten 2020/21:82 65, 68, 65, 68 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:404 om järnvägen Borås-Göteborg 2020/21:82 74, 77, 74, 77 2021-02-23
(forts.) Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 61, 65, 61, 65 2021-02-09
Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 57, 57 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:209 om elnätsavgiftens storlek 2020/21:64 168, 171, 174, 168, 171, 174 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:211 om elförsörjningen i vinter 2020/21:64 177, 181, 185, 177, 181, 185 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:212 om elförsörjningen och satsningen på elbilar 2020/21:64 188, 193, 197, 188, 193, 197 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:213 om målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020/21:57 60, 62, 64, 60, 62, 64 2020-12-18
Svar på interpellation 2020/21:162 om medborgarnas förtroende för den svenska strategin 2020/21:52 130, 132, 134, 130, 132, 134 2020-12-11
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 20, 14, 18, 20, 14, 18 2020-12-10
Svar på interpellation 2020/21:165 om den tillfälliga lagen om utökat mandat för regeringen under pandemin 2020/21:49 36, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 38, 40 2020-12-08
Svar på interpellationerna 2020/21:182 och 204 om taxonomi 2020/21:49 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 2020-12-08
Svar på interpellationerna 2020/21:190 och 207 om EU-förslaget om taxonomi 2020/21:49 13, 16, 19, 13, 16, 19, 13, 16, 19 2020-12-08
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder 2020/21:5 104, 110, 104, 110, 104, 110 2020-09-10
Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet 2019/20:110 8, 8 2020-04-23
Svar på interpellation 2019/20:312 om statliga bolag och konkurrens 2019/20:76 79, 82, 79, 82 2020-02-18
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 41, 48, 55, 41, 48, 55 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:216 om åtgärder mot missbruk av samordningsnummer 2019/20:71 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:181 om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn 2019/20:55 53, 55, 57, 53, 55, 57 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:182 om kommunsektorns ekonomiska problem 2019/20:48 23, 26, 29, 23, 26, 29 2019-12-10
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 1, 10, 12, 16, 19, 1, 10, 12, 16, 19 2019-11-20
Svar på interpellation 2019/20:6 om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt 2019/20:11 2, 5, 8, 2, 5, 8 2019-09-27
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 2, 11, 2, 19, 11, 19 2019-09-24
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 61, 61 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:211 om klimatlagen och mobilitet 2018/19:102 90, 95, 90, 95 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 48, 55, 48, 55 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:208 och 209 om kostnaderna för regeringens klimatpolitik 2018/19:97 18, 22 2019-05-29
Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag 2018/19:87 89, 91, 93 2019-05-07
Statsministerns frågestund 2018/19:81 65, 69 2019-04-25
Svar på interpellationerna 2018/19:143 och 144 om reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden 2018/19:79 23, 28, 32 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:96 och 154 om den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden 2018/19:79 5, 10 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:107 om en utvärdering av kemikalieskatten 2018/19:67 61, 64 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:95 om åtgärder för högre tillväxt 2018/19:67 46, 48, 50 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:33 om skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer 2018/19:51 134, 136, 138 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:39 om arbetslöshetsmålet 2018/19:49 2, 4, 6 2019-02-07
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 78, 80, 82, 90, 92 2018-10-16
Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden 2017/18:136 118, 120, 122 2018-06-20
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 116 2018-06-04
Svar på interpellation 2017/18:428 om trygghet för brevbärare 2017/18:119 9, 11, 13 2018-05-25
Karensavdrag - en mer rättvis självrisk 2017/18:117 54 2018-05-23
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension 2017/18:73 2, 4 2018-02-15
Svar på interpellation 2017/18:329 om Boverkets föreskrifter om vedspisar 2017/18:67 45, 50 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:330 om reformering av Arbetsförmedlingen 2017/18:66 2, 5, 8 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:222 om Migrationsverkets skuld till kommunsektorn 2017/18:53 138, 140, 142 2017-12-19
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2017/18:49 1, 8, 10, 34, 36, 39, 41 2017-12-13
Svar på interpellation 2017/18:140 om Migrationsverkets skulder till kommunerna 2017/18:43 117 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:171 om Migrationsverkets skulder till kommunerna 2017/18:43 125, 128 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:50 om kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande 2017/18:30 69, 71, 73 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:78 om den tudelade svenska arbetsmarknaden 2017/18:26 39, 42, 45 2017-11-07
Svar på interpellationerna 2017/18:76 och 88 om arbetslösheten i Sverige 2017/18:26 14, 18, 23 2017-11-07
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2017/18:11 1, 3, 5 2017-09-27
Svar på interpellation 2016/17:534 om Svenska institutets Twitterkonto 2016/17:124 100, 102, 104 2017-06-13
(forts. från § 11) Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (forts. FiU33) 2016/17:101 133 2017-04-27
Svar på interpellation 2016/17:195 om kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar 2016/17:58 33, 35, 37 2017-01-20
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:77 om järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke-Bollebygd 2016/17:28 55, 57, 59 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:69 om anslagshöjningen till kommunerna 2016/17:27 21, 23, 25 2016-11-11
Svar på interpellation 2016/17:25 om statens skuld till kommunsektorn 2016/17:19 2, 4, 6 2016-10-21
(forts. från § 11) Svar på interpellationerna 2015/16:777 och 778 om ränteavdragen och återinförande av förmögenhetsskatt 2016/17:11 133 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:782 om lån till bidragshöjningar 2016/17:11 141, 145 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:785 om uteblivna skattesänkningar för pensionärer 2016/17:11 161, 164 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:786 om kilometerskatt 2016/17:11 171, 175 2016-09-29
Svar på interpellationerna 2015/16:777 och 778 om ränteavdragen och återinförande av förmögenhetsskatt 2016/17:11 38 2016-09-29
Svar på interpellationerna 2015/16:783 och 784 om uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt 2016/17:11 154, 157 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:760 om studiemedel till körkort 2015/16:130 41, 43, 45 2016-09-08
Bank, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor 2015/16:91 46, 48, 50 2016-04-13
Extra ändringsbudget för 2015 2015/16:42 214, 216, 218 2015-12-09
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 2015/16:29 76, 78, 80 2015-11-18
Svar på interpellation 2014/15:589 om regeringens straffbeskattning av unga anställda 2014/15:119 91, 94 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:588 och 599 om bensin- och dieselprisets nivå 2014/15:119 73, 80, 86 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:513 och 520 om Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg 2014/15:110 38, 42, 46 2015-06-05
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 2014/15:109 5, 7, 9 2015-06-04
Svar på interpellation 2014/15:450 om regeringens brutna vallöfte om ROT-avdraget 2014/15:102 89, 91, 93 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:281 om regeringens aviserade höjda skatter 2014/15:76 96, 101 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:287 om regeringens agerande gällande Efsi 2014/15:76 109, 113, 117 2015-03-20
Svar på interpellationerna 2014/15:277 och 290 om särskild löneskatt för äldre 2014/15:76 68, 71, 74 2015-03-20
Svar på interpellationerna 2014/15:280 och 288 om högre produktivitet och fler i arbete 2014/15:76 78, 82, 88 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:187 om genomförande av ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 2014/15:48 19, 21, 23 2015-01-20
Svar på interpellationerna 2014/15:33 och 108 om effekter av särskild löneskatt för äldre 2014/15:29 42, 48, 55 2014-11-28
Svar på interpellationerna 2014/15:93, 99, 103 och 141 om Förbifart Stockholm 2014/15:28 140, 146, 152 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:46 om högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft 2014/15:23 18, 23 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:50, 67, 76 och 104 om sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:23 32, 38, 47 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:78 och 81 om sysselsättningseffekter av avtrappning av jobbskatteavdraget 2014/15:23 76, 78, 80 2014-11-18
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 104 2013-12-10
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 218, 220, 216 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 83, 93 2013-11-05
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 53 2013-10-02
Svar på interpellation 2012/13:500 om åtgärder mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 52, 48 2013-08-22
Studiestöd snabbprotokoll 123, 113, 109, 125, 121, 111 2012-12-17
Vuxenutbildningen protokoll 87 2012-05-31
Vuxenutbildning protokoll 143, 139, 161, 159, 141, 163 2012-02-22
Yrkeshögskolan protokoll 31, 29 2011-11-17
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 167 2011-06-21
Vissa skolfrågor protokoll 22 2011-06-16
Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation snabbprotokoll 31 2011-05-18
(forts. från 12 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 113, 115, 111, 117, 119 2011-04-14
(forts. från 14 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 132 2011-04-14
Införande av trängselskatt i Göteborg snabbprotokoll 10 2010-05-26
Vissa frågor om ledighet snabbprotokoll 75 2010-05-05
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 163, 165, 161 2010-03-11
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 115, 121, 111, 123, 117, 119, 113 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:162 om ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa protokoll 12, 4 2009-12-22
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 98, 100, 91 2009-12-16
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 78 2009-12-09
(forts. från 9 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 102, 98, 92, 100, 96, 104, 94 2009-02-26
(forts.) Svar på interpellationerna 2008/09:182 om varsel i Norrbotten och 187 om varsel i Dalarna protokoll 43 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:249 om varsel på Karolinska sjukhuset protokoll 81, 83 2009-01-27
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv protokoll 30, 24, 32, 22, 28, 26, 34 2008-11-12
(forts. från 9 §) En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (forts. SfU12) protokoll 189 2008-06-04
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform protokoll 130 2008-05-20
Ny instansordning för arbetsmiljöärenden protokoll 178, 176, 182, 180, 184 2008-05-15
Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m. protokoll 197 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:405 om arbetsmarknadsutbildning och fler jobb protokoll 83, 86 2008-03-14
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 103 2007-12-14
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 141 2007-12-14
Del 1: Arbete protokoll 71, 69, 26, 24 2007-10-18
Del 1: Arbete (forts.) protokoll 362, 364 2007-10-18
Del 2: Infrastruktur protokoll 400, 373, 398, 371, 396 2007-10-18
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 184, 182 2007-10-18
Arbetsrätt protokoll 89, 114, 77, 79, 85, 116, 87, 81, 83 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 103, 77, 81, 79, 75, 73, 105 2007-03-28
Väg- och fordonsfrågor protokoll 173 2007-03-15
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 80, 86, 82, 84, 76, 78, 88 2006-12-20
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 60, 194, 150, 62, 109, 49, 152, 107, 47 2006-11-10
Bostadsfrågor och infrastruktur protokoll 382, 376, 380, 374, 378, 364, 366 2006-11-08
Migration protokoll 430, 432 2006-11-08
Utrikes- och försvarsfrågor protokoll 398, 400 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan Ericson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.