Jan-Evert Rådhström

Bio

Jan-Evert Rådhström, folkbokförd Jan Helge Evert Rådström, född 17 december 1960 i Lekvattnets församling i Värmlands län, är en svensk politiker (moderat) och egen företagare. Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald för Värmlands läns valkrets.Rådhström var vice ordförande i trafikutskottet där han varit aktiv från 1998 som suppleant 1998–2002, som ledamot 2002–2006 och vice ordförande 2006–2014. Han var också ledamot av riksdagens valberedning och Krigsdelegationen och har tidigare varit suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet. Rådhström var under en period talesperson i trafikfrågor för Moderaterna.
Rådhström är född och uppvuxen i Torsby i Värmland men nu boende i Sunne. Han är gift med Åsa Rådhström, född Svärd, och paret har två döttrar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan-Evert Rådhström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4703 (62.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
995 (13.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
202 (2.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1629 (21.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jan-Evert röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jan-Evert röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-09-29
LedamotLedamotsrådet2010-10-132014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122010-10-12
ErsättareRiksdagsstyrelsen2010-10-122014-09-29
LedamotValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotValberedningen2006-10-262010-10-04
Vice ordförandeTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022006-10-25
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2005-10-272010-10-12
LedamotTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 37, 4, 8, 35, 10, 2, 6 2014-06-24
Luftfartsfrågor snabbprotokoll 177, 180, 202, 182, 200, 198 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:295 om Green Cargo och den olagliga lastbilstrafiken snabbprotokoll 71, 68 2014-03-04
Infrastrukturavgifter på väg snabbprotokoll 135, 137, 130, 124, 122, 126, 132 2014-01-29
Infrastruktur snabbprotokoll 407, 405 2013-10-16
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 29, 50, 33, 27, 25, 265, 267, 269, 31, 52 2013-03-27
(forts. från 6 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 152, 154 2012-12-13
Transportsystemets inriktning snabbprotokoll 71, 69, 67, 73, 65 2012-12-13
(forts. från 5 §) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU5) protokoll 105, 107 2012-05-31
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor protokoll 10, 4, 22, 8, 2, 24, 6 2012-05-31
Svar på interpellation 2011/12:147 om Trafikverkets möjligheter att disponera anslag protokoll 77, 81 2011-12-06
Uppföljningen av infrastruktursatsningar snabbprotokoll 6, 8 2011-09-22
Svar på interpellation 2010/11:248 om avregleringens konsekvenser för tågresenärer snabbprotokoll 94, 98 2011-03-15
Svar på interpellationerna 2010/11:184 och 195 om järnvägens kvalitet snabbprotokoll 83, 87 2011-03-15
(forts. från 15 §) Underhåll av järnvägar (forts. TU8) snabbprotokoll 104, 96, 100, 108, 106, 102, 98 2011-01-26
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet snabbprotokoll 115 2010-12-08
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. snabbprotokoll 125, 131, 123, 133, 129, 121, 127 2010-06-16
Svar på interpellationerna 2009/10:233, 235 och 237 om trafikstörningar protokoll 73, 81 2010-03-02
Trossamfund protokoll 83 2009-11-19
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion protokoll 136, 142, 146, 134, 140, 138, 144 2009-11-18
Konkurrens på spåret protokoll 71, 73, 65, 75, 67, 77, 69 2009-06-12
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 88, 86, 129, 98, 96, 90, 94, 127, 92 2008-12-18
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik protokoll 95, 93, 97, 91, 99 2008-05-14
Svar på interpellation 2007/08:448 om avskaffat balanskrav vid adoption protokoll 95, 97, 93 2008-03-25
(forts. från 12 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 127, 135, 131, 125, 129, 123, 133 2007-12-13
Svar på interpellation 2007/08:95 om infrastrukturinvesteringar protokoll 79, 83 2007-11-13
Moderna transporter protokoll 26 2006-05-30
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 2, 9, 7 2006-05-12
Svar på interpellation 2005/06:256 om ljuddämpare på jaktvapen protokoll 8, 5, 2 2006-03-14
Väg- och fordonsfrågor protokoll 211, 196, 192, 198, 213 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:95 om krav för bilsläpvagn protokoll 50, 53 2005-11-22
Luftfart snabbprotokoll 66 2005-05-18
Vägfrågor snabbprotokoll 110, 108, 99 2005-05-18
Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige protokoll 125, 114, 123 2005-04-13
Fordonsfrågor protokoll 99, 94, 160, 101 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:413 om blyhagel vid sportskytte protokoll 48, 46, 51 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:414 om bidragsfusket protokoll 59, 55, 57 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:341 om fusk inom bidragssystemen protokoll 52, 58, 55 2005-02-15
Svar på interpellation 2004/05:250 om antalet dödade i trafiken protokoll 52, 49 2005-01-18
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 123, 133, 131 2004-12-02
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 102, 104, 100 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:134 om tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm protokoll 86, 82 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:146 om förbifart Motala protokoll 92, 96 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:71 om tågtrafiken mellan Norge och Sverige protokoll 12, 3 2004-11-09
Järnvägstrafiken Stockholm-Oslo protokoll 67, 65 2004-10-21
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 204 2004-06-16
Transportinfrastrukturen 2004-2015 protokoll 94, 126, 116, 118, 96, 128, 90 2004-06-16
Järnvägslag och vissa järnvägsfrågor protokoll 114 2004-05-27
(forts. från 12 §) Fordonsfrågor (forts. TU6) protokoll 178, 164, 176, 166 2004-03-17
Polisfrågor protokoll 57, 59, 55, 64, 68, 66 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:200 om efterförtäring av alkohol protokoll 45, 41, 43 2004-01-20
Det europeiska transportnätverket protokoll 76 2003-11-13
Svar på interpellation 2002/03:258 om Väg- verket och privatimport av bilar och motorcyk- snabbprotokoll 41, 44 2003-04-29
Svar på interpellationerna 2002/03:236, 237 och 241 om vägen som tillväxtfaktor i Västra Gö- snabbprotokoll 16, 25 2003-04-29
Reklam för kemiska produkter, m.m. snabbprotokoll 62 2003-04-16
Svar på interpellation 2002/03:247 om al- koholdrickande efter körning snabbprotokoll 25, 27, 29 2003-04-04
(forts. från 4 §) Transportpolitik (forts. TU3) snabbprotokoll 99, 101 2003-03-27
Transportpolitik snabbprotokoll 5, 24, 3, 19, 7, 26, 21 2003-03-27
Fordonslag m.m. snabbprotokoll 155, 148, 150, 145, 153 2002-05-29
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 226, 221, 223, 224, 225, 222, 220, 228 2002-04-24
Svar på interpellation 2001/02:332 om E 45 snabbprotokoll 47, 49, 45 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:346 om tjälsäkringen av vägarna i Norrland snabbprotokoll 82, 77 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:310 om vägsituationen i västra Värmland snabbprotokoll 65, 62 2002-04-02
Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel snabbprotokoll 130, 128 2002-03-14
Svar på interpellation 2001/02:194 om strandskydd och regional utveckling snabbprotokoll 125, 121, 117 2002-02-05
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 74, 89, 76, 70, 72, 87, 78 2001-12-13
Svar på interpellation 2001/02:1 om ljud- dämpare på jaktvapen snabbprotokoll 38, 42, 40 2001-10-30
Svar på interpellation 2001/02:23 om en- skilda vägar snabbprotokoll 41, 47, 44 2001-10-23
Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten snabbprotokoll 147, 145, 137, 140, 142 2001-05-31
Yrkestrafik m.m. snabbprotokoll 182, 176, 184, 189, 187, 172, 174 2001-04-04
Fordonsfrågor m.m. snabbprotokoll 190, 188, 186 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:291 om enskilda vägar snabbprotokoll 57, 60, 63 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:243 om al- kolås snabbprotokoll 66, 69, 63 2001-03-09
Kommunikationer snabbprotokoll 87, 128, 39, 49, 89, 94, 172, 17, 27, 137, 11, 131, 20, 22, 9, 160, 69, 30, 11, 92, 170, 45, 94, 7, 15, 110, 9, 15, 96, 127, 199, 47, 29, 28, 18, 75, 50, 112, 162, 133, 197, 125, 33, 123, 72, 31, 13, 70, 19, 166, 133, 92, 129, 73, 121, 164, 35, 131, 135, 13, 17, 168, 26, 21, 126, 5, 85, 52, 24, 37 2000-12-06
Svar på interpellation 2000/01:90 om täv- lingsskyttegrenar snabbprotokoll 118, 116, 120 2000-11-28
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. snabbprotokoll 135, 131, 133 2000-05-30
Svar på interpellation 1999/2000:370 om väntetid för kontrollbesiktning av fordon snabbprotokoll 76, 74, 78 2000-05-23
(forts. från 13 §) Ökad konkurrens på mo- biltelemarknaden (forts. TU8) snabbprotokoll 152, 150, 163, 165 2000-04-12
Ökad konkurrens på mobiltelemarkna- den snabbprotokoll 137 2000-04-12
Frågestund snabbprotokoll 70, 103, 54, 93, 101, 56, 91, 68 2000-03-30
Svar på interpellation 1999/2000:300 om uppföljning av handläggningstider snabbprotokoll 63, 65, 67 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:227 om alkolås snabbprotokoll 90, 86, 88 2000-03-21
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 124, 130, 132, 128, 126, 134 1999-12-08
Svar på interpellation 1999/2000:54 om skyddsjakt på varg snabbprotokoll 116, 123 1999-11-23
Yrkestrafik snabbprotokoll 196, 194, 198, 202, 200 1999-05-19
Svar på interpellation 1998/99:252 om Pa- tent- och registreringsverket snabbprotokoll 8, 10, 12 1999-05-07
Svar på interpellation 1998/99:126 om före- tagsnedläggningar snabbprotokoll 42, 40, 38 1999-03-02
Svar på interpellation 1998/99:102 om rättsosäkerheten i beskattningen snabbprotokoll 4, 2, 6 1999-02-11
Svar på interpellation 1998/99:61 om Gravberget snabbprotokoll 89, 84, 87 1999-01-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan-Evert Rådhström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.