Jan Lindholm

Bio

Jan Vilhelm Lindholm, född 8 oktober 1951 i Överkalix, Norrbottens län, är en svensk politiker (miljöpartist), som var ordinarie riksdagsledamot 2004–2018 (även ersättare 1998 och 2004), invald för Dalarnas läns valkrets. Lindholm satt även med i det Nordiska rådet. Till yrket är Lindholm förskollärare.
Energi och klimatfrågor är Lindholms hjärtefrågor där han till exempel vill att energin kommer från förnyelsebara energikällor och att det satsas mera på kollektivtrafik och ekologisk mat.Lindholm har använt riksdagens utredningstjänst till att undersöka huruvida chemtrails existerar, vilket han har blivit kritiserad för.Lindholm har fått utstå kritik för att vid ett flertal tillfällen baserat sig på pseudovetenskap i sina motioner, till exempel om elöverkänslighet (eller ”elrelaterad ohälsa”) och om antroposofisk medicin.Lindholm engagerade sig också i frågor om rättssäkerhet och allmänhetens tilltro till Sverige som rättsstat. I en interpellation (2008/09:591) förde han fram den hårt kritiserade utredningen av mordet på Olof Palme och menade att det är allvarligt att många människor bibringats uppfattningen att den är ”en politisk skandal och en aktiv mörkläggning” och yrkade på att justitieministern skulle verka för största möjliga öppenhet i denna fråga.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan Lindholm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4790 (54.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2664 (30.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
686 (7.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
602 (6.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantJustitieutskottet2018-05-242018-09-24
SuppleantLedamotsrådet2016-11-092018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotCivilutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSocialutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
LedamotCivilutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
LedamotSocialutskottet2004-11-152006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2004-11-152006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-11-152006-10-02
Riksdagsledamot2004-11-152006-10-02
SuppleantSocialutskottet2004-09-142004-11-14
SuppleantUtbildningsutskottet2004-09-142004-11-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-09-142004-11-14
ErsättareKerstin-Maria Stalin2004-08-162004-11-14
SuppleantSocialutskottet1998-01-231998-02-22
SuppleantUtbildningsutskottet1998-01-231998-02-22
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-01-231998-02-22
ErsättareRagnhild Pohanka1998-01-231998-02-22

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik 2017/18:132 85, 87, 89 2018-06-14
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 148 2018-06-13
En ny strafftidslag 2017/18:129 79 2018-06-11
Modernare adoptionsregler 2017/18:129 67 2018-06-11
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap 2017/18:129 32, 34, 36, 38, 40 2018-06-11
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017/18:125 5 2018-06-04
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 2017/18:116 57 2018-05-22
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 5, 13, 21 2018-05-21
(forts. från § 7) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 115 2018-05-17
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 13 2018-05-15
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2017/18:108 6, 32, 129 2018-05-03
(forts. från § 6) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 117 2018-04-26
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 128, 130, 137, 139, 143, 145 2018-04-26
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 2017/18:95 45 2018-04-11
Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling 2017/18:88 18 2018-03-21
Socialtjänstfrågor 2017/18:88 25 2018-03-21
Äldrefrågor 2017/18:88 32, 202 2018-03-21
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 51, 53, 55, 57, 59 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:321 om bilstödet 2017/18:63 120, 123 2018-01-30
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 109, 111, 113 2017-12-13
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 8, 10, 12 2017-11-30
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 5, 13, 21 2017-11-21
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 14 2017-10-18
Vissa frågor om läkemedelsregistret 2017/18:11 8 2017-09-27
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 100 2017-06-20
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 4 2017-06-15
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso och sjukvård 2016/17:117 28 2017-05-31
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 12 2017-05-11
Folkhälsofrågor 2016/17:105 159 2017-05-04
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:96 107 2017-04-19
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 69, 77, 85 2017-03-30
Familjerätt 2016/17:84 47 2017-03-22
(forts. från § 4) Apoteks- och läkemedelsfrågor (forts. SoU6) 2016/17:77 124, 126 2017-03-02
Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel 2016/17:77 141 2017-03-02
(forts. från § 10) Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (forts. SoU11) 2016/17:73 127 2017-02-23
Ett reformerat bilstöd 2016/17:29 42 2016-11-16
(forts. från § 11) En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (forts. SoU8) 2015/16:121 142 2016-06-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 56, 13, 61, 63, 65 2016-04-27
(forts. från § 11) Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (forts. SoU9) 2015/16:74 143 2016-03-03
Ensamkommande barn 2015/16:74 17, 19, 21 2016-03-03
Bidrag för glasögon till barn och unga 2015/16:62 12 2016-02-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2015/16:45 139, 17, 19, 21, 95, 97, 99, 101, 103 2015-12-14
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 2 2015-06-17
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 109 2015-04-09
Svar på interpellation 2014/15:308 om Nordiska utvecklingsfonden 2014/15:68 74, 76, 78 2015-03-06
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare 2014/15:67 82 2015-03-05
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 2, 9, 11, 22, 24 2015-03-05
Infektion med ebolavirus 2014/15:63 4 2015-02-19
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare snabbprotokoll 135 2014-06-24
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen snabbprotokoll 123 2014-06-24
En enklare planprocess snabbprotokoll 46, 48, 27, 29, 31 2014-06-23
Norden snabbprotokoll 58, 71, 56, 166, 36, 159, 73, 38, 161, 163, 27, 54, 163 2014-06-09
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov snabbprotokoll 13, 9, 15, 2, 28, 26, 7 2014-06-04
Fordonsrelaterade skulder snabbprotokoll 148 2014-05-07
Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster snabbprotokoll 138 2014-05-07
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter snabbprotokoll 129, 131, 127 2014-05-07
Konsumenträtt snabbprotokoll 85, 12, 24, 33, 77, 87, 26, 10, 2, 79, 75 2014-04-02
(forts. från 10 §) Planering och byggande (forts CU10) snabbprotokoll 129, 127 2014-03-26
Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster snabbprotokoll 2 2014-03-26
Hushållningen med mark- och vattenområden snabbprotokoll 77, 153, 1, 73, 79, 5, 3, 85, 83 2014-03-19
Byggkravsutredningen snabbprotokoll 67, 69 2014-02-20
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 123 2014-02-19
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 48, 46, 64, 131, 72, 67, 69, 134, 62, 18, 64, 67, 50, 69, 62, 50, 74, 136, 42 2014-02-05
Associationsrätt m.m. snabbprotokoll 55, 37 2014-01-29
Ersättningsrätt snabbprotokoll 81, 194, 84, 196, 198, 171, 86, 15, 79, 173, 168, 187, 185, 73 2014-01-29
Svar på interpellation 2013/14:190 om stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar snabbprotokoll 119, 111, 115 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:154 om bostadsbristen snabbprotokoll 122, 116 2013-12-18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 13, 2, 16, 22, 40, 38, 2, 30, 14, 32, 20, 11, 29, 31 2013-12-12
Bostadspolitik snabbprotokoll 529, 521, 523, 527 2013-10-16
Infrastruktur snabbprotokoll 418, 420 2013-10-16
Klimat och miljö snabbprotokoll 94, 65, 109, 111, 67, 96, 113 2013-10-15
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:369 om situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter snabbprotokoll 64, 61 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:369 om situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter snabbprotokoll 58 2013-04-23
(forts. från 5 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU11) snabbprotokoll 74, 76 2013-04-11
Explosivämnen snabbprotokoll 116, 113, 118 2013-04-11
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor snabbprotokoll 84 2013-04-11
Planering och byggande snabbprotokoll 198, 101, 105, 196, 189 2013-03-20
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 106 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:243 om hotet mot våra skyddade vattendrag snabbprotokoll 84, 80, 82 2013-02-15
Snabbare betalningar snabbprotokoll 58, 41, 60 2013-01-23
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag snabbprotokoll 51, 39, 48, 60, 53, 62, 46 2012-12-19
Privatuthyrning av bostäder snabbprotokoll 135, 137, 160, 158, 139 2012-12-17
(forts. från 10 §) Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 100, 107 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:61 om bostäder åt unga snabbprotokoll 139, 135 2012-11-15
Frågor om subventioner till kärnkraft protokoll 49 2012-06-18
Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag protokoll 95 2012-06-18
Vägen till nära-nollenergibyggnader protokoll 72, 91, 84, 86, 89 2012-06-18
(forts. från 10 §) Norden (forts. UU9) protokoll 188, 186 2012-06-14
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 120 2012-06-07
Aktuell debatt: Nordiska gränshinder protokoll 4, 12, 20 2012-04-11
(forts. från 11 §) Planering och byggande (forts. CU14) protokoll 133, 129, 105, 116, 107, 114, 131 2012-03-28
(forts. från 9 §) Familjerätt (forts. CU16) protokoll 128, 113, 126 2012-03-21
Barns möjlighet att få vård protokoll 43 2012-03-14
Energisnåla hus protokoll 41, 43 2012-03-01
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES protokoll 41 2012-02-01
(forts. från prot. 48) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) protokoll 187 2011-12-15
Kommunikationer protokoll 73 2011-12-14
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor protokoll 154, 152, 145, 147, 149, 161, 163 2011-12-07
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag protokoll 168 2011-12-07
Svar på interpellation 2011/12:97 om brist i tillgänglighet som grund för diskriminering protokoll 15, 17, 13 2011-12-01
Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer protokoll 45, 47, 49 2011-06-21
Ny lag om leksakers säkerhet snabbprotokoll 14, 19, 21, 34 2011-05-11
Elkänslighet snabbprotokoll 153 2011-04-14
Familjerättsliga frågor snabbprotokoll 134, 4 2011-04-14
Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor snabbprotokoll 42, 37, 44, 49, 34, 47, 39 2011-04-06
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 23, 125, 14, 94, 25 2011-04-06
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m. snabbprotokoll 7 2011-04-06
Hyresrätt m.m snabbprotokoll 152 2011-03-16
(forts. från 10 §) Klimatpolitik m.m. (forts. MJU12) snabbprotokoll 122 2011-03-03
Eldforsen i Västerdalälven snabbprotokoll 72, 74 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:188 om oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan snabbprotokoll 114, 116, 112 2011-02-17
Dämningsgränsen i Eldforsen i Västerdalälven snabbprotokoll 77, 74 2011-02-10
(forts. från 6 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 120 2010-12-21
Ny konsumentkreditlag snabbprotokoll 105 2010-12-08
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet snabbprotokoll 129 2010-12-08
(forts. från prot. 139) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts. CU24) protokoll 101, 103 2010-06-21
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 16 2010-06-21
Ersättning vid expropriation protokoll 8, 3 2010-06-21
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 157, 151, 159 2010-06-17
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 198, 194, 192, 196, 190 2010-06-17
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn snabbprotokoll 216 2010-06-16
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 24, 17 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:475 om individuell bedömning och information om sjukförsäkringen snabbprotokoll 134, 132, 136 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:413 om handel som ett sätt att öppna kontaktvägar snabbprotokoll 118, 116, 120 2010-06-08
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare snabbprotokoll 34 2010-05-26
Luftfartens lagar snabbprotokoll 22, 24, 19, 28, 30 2010-05-26
EU-lån till kärnreaktor i Bulgarien snabbprotokoll 77, 79 2010-05-06
Tillsyn av överförmyndarna snabbprotokoll 98, 96, 100 2010-05-06
En nedre promillegräns för sjöfylleri snabbprotokoll 3 2010-04-28
Upphävande av förköpslagen protokoll 35, 48 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:278 om upprustning av Västerdalsbanan protokoll 40, 36 2010-03-19
Associationsrättsliga frågor protokoll 59, 52, 55, 47, 53 2010-03-17
Fastighetsrätt protokoll 40, 144, 122, 142, 31, 133 2010-03-17
Svar på interpellation 2009/10:222 om information om trådlös teknik protokoll 50, 52, 48 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:172 om kunskap om vissa cancerrisker protokoll 18, 16, 20 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:177 om arbetet med klimatflyktingproblematiken protokoll 23, 27, 25 2010-02-04
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 13, 30, 28, 122, 103 2010-01-27
Konsumentfrågor och sms-lån protokoll 35 2010-01-27
Ägande och förvaltning av hyreshus protokoll 114, 116, 104 2010-01-20
Allmän miljö- och naturvård protokoll 213 2009-12-10
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 123 2009-10-21
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 169 2009-06-15
Prövning av vindkraft protokoll 43, 41, 34 2009-05-18
(forts. från 7 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. CU32) protokoll 69, 78, 76, 71, 74 2009-05-14
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 81 2009-05-14
Svar på interpellation 2008/09:419 om försiktighetsprincipen och vetenskaplig osäkerhet protokoll 4, 2, 7 2009-05-11
Svar på interpellation 2008/09:437 om klimat och sårbarhet protokoll 11, 14 2009-05-11
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU30) protokoll 99, 97, 101 2009-04-02
Bortförda barn i internationella förhållanden protokoll 12 2009-04-02
Sms-lån och överskuldsättning protokoll 19 2009-04-02
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark protokoll 2 2009-04-02
(forts. från 10 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. CU21) protokoll 104 2009-04-01
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 43, 39, 41 2009-04-01
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 98, 16, 10, 100, 96, 135 2009-04-01
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 50 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:338 om vårdresurser för överviktiga barn protokoll 80, 84, 82 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 44 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:353 om ohälsa och inomhusmiljö protokoll 34, 32, 36 2009-03-10
Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor protokoll 193, 66, 58, 64 2009-02-25
Ägarlägenheter protokoll 73 2009-02-18
Namnlagen protokoll 21, 44, 48, 70, 50 2009-01-21
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 144 2008-12-18
(forts. från 7 §) Regional tillväxt (forts. NU2) protokoll 56 2008-12-18
Svar på interpellation 2008/09:166 om långtidssjukdom på grund av undermåligt byggd miljö protokoll 56, 59, 53 2008-12-16
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 111 2008-12-15
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 149, 116, 153, 114, 151 2008-12-11
(forts. från 8 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 127, 129, 117 2008-12-11
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 203 2008-11-20
(forts. från 6 §) Ändring i lagen om elcertifikat (forts. NU8) protokoll 109, 91, 107 2008-11-13
Exploatering av orörda älvsträckor protokoll 43, 41 2008-11-13
Lag om företagshypotek protokoll 62 2008-11-12
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 180, 174, 182, 172 2008-10-22
Miljö och klimat protokoll 51, 107, 226, 141, 231, 146, 53, 233, 200, 148, 23, 82, 87, 137, 139, 224, 198, 19, 143, 21, 146, 80, 100, 25, 228, 27, 98, 85 2008-10-16
Svar på interpellationerna 2007/08:650, 654, 655 och 660 om fastighetsskattens effekter protokoll 21, 13 2008-06-23
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 201, 199, 195 2008-06-17
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 108, 110 2008-06-05
(forts. från 9 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 92 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:736 om möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn protokoll 203, 201, 205 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:459 om byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen protokoll 27, 23, 25 2008-04-25
Barn och föräldrar protokoll 3, 86, 99, 15, 17 2008-04-16
Äktenskap och partnerskap protokoll 31 2008-04-16
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 56 2008-04-09
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 140, 142 2008-03-26
Svar på interpellation 2007/08:390 om förbud mot industriellt framställda transfetter protokoll 63, 71, 67 2008-03-11
Konsumentfrågor protokoll 3, 176, 21, 16, 19, 14, 178, 11, 173, 90, 125, 9 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:330 om ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder protokoll 34, 28, 32 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:374 om Bergslagsbanan protokoll 38, 41 2008-02-15
Svar på interpellationerna 2007/08:303 och 324 om skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar protokoll 156, 168, 162 2008-01-24
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 87, 42, 82, 126, 78, 89, 80 2008-01-23
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 64, 73, 75 2007-12-05
(forts. från 15 §) Norden (forts. UU3) protokoll 140, 142, 138 2007-06-07
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling) protokoll 6 2007-06-07
Säkerheten vid Sellafield protokoll 74, 76 2007-06-07
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 128, 139, 126, 144, 141, 146 2007-05-31
Vissa bostadspolitiska åtgärder protokoll 116 2007-05-31
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 135 2007-05-24
Grönboken om översynen av konsumentregelverket protokoll 13 2007-05-10
Byggfrågor protokoll 92, 51, 101, 94, 84, 87, 103, 89 2007-04-18
Kärnteknisk säkerhet och strålskydd protokoll 111, 116, 129, 123, 114, 131, 125 2007-04-18
Naturresursfrågor m.m. protokoll 63, 61, 55, 57, 52 2007-04-11
Ändring i produktsäkerhetslagen protokoll 69 2007-04-11
Arvsrättsliga frågor protokoll 149 2007-03-28
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 40, 25, 42, 23, 51, 53, 60, 62, 41, 3 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:305 om behov av forskning kring strålning protokoll 19, 23, 21 2007-03-16
Svar på interpellation 2006/07:310 om uppdrag till SSI om icke-joniserande strålning protokoll 21, 23, 25 2007-02-27
Livsmedelssäkerhet protokoll 175 2007-02-22
(forts. från 8 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. CU7) protokoll 91 2007-02-15
Alkoholfrågor protokoll 155, 149, 157, 12 2007-02-15
Sjöfylleri protokoll 21, 27 2007-02-15
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. protokoll 227 2006-12-20
Meddelande om inställd votering protokoll 129, 127 2006-12-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 38, 36, 24, 4, 38, 53, 55, 158, 192, 194, 16, 10, 3, 14, 29, 21, 4, 31, 12, 29, 16, 27, 26, 182, 19, 40, 14 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:104 om alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga protokoll 46, 43, 49 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:52 om Kilen protokoll 26, 22 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:29 om beredskap mot sårbarhet protokoll 2, 4, 6 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:22 om agerande från EU mot Polens HBT-fientliga regering protokoll 161, 159, 163 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:3 om privata sjukhus protokoll 126, 123 2006-10-24
Svar på interpellation 2005/06:374 om EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare protokoll 46, 44 2006-06-05
(forts. från 9 §) Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (forts. SoU24) protokoll 158 2006-06-01
Socialtjänst (förnyad behandling) protokoll 186 2006-05-31
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst protokoll 98 2006-05-29
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre protokoll 80 2006-05-29
Justering i lagen om trängselskatt protokoll 57, 55, 53 2006-05-10
Motioner om alkoholskatt m.m. protokoll 187 2006-05-10
Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 160, 162, 164, 168, 170, 156, 158, 166, 154 2006-05-10
Några smittskyddsfrågor protokoll 78 2006-05-10
Rikssjukvård protokoll 22 2006-05-04
Svar på interpellation 2005/06:333 om EU:s riktlinjer för försiktighetsprincipens användning protokoll 29, 31, 33 2006-05-02
Hälso- och sjukvård protokoll 56, 29, 51, 31, 54, 49, 27, 58 2006-04-28
(forts. från 13 §) Socialtjänst (forts. SoU19) protokoll 129 2006-04-26
Genetisk integritet m.m. protokoll 118 2006-04-26
Svensk narkotikapolitik protokoll 78 2006-04-26
(forts. från 13 §) Folkhälsa (forts. SoU18) protokoll 157 2006-03-29
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 20, 24, 22 2006-02-22
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd protokoll 3 2006-02-22
Legitimation och skyddad yrkestitel protokoll 11 2006-02-08
Psykiatri protokoll 10 2006-01-25
Tandvårdsfrågor protokoll 45, 37, 43, 39, 41 2006-01-25
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor protokoll 11 2006-01-19
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor protokoll 132, 124, 128, 130, 126 2005-11-16
Vård i livets slutskede protokoll 148 2005-11-16
Aktuell debatt: Tandvården protokoll 8, 15 2005-11-08
Aktuell debatt: De äldres situation i Sverige protokoll 43, 36 2005-10-19
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén protokoll 116 2005-10-19
Särskild debatt om den psykiatriska vården protokoll 14, 7, 21 2005-10-13
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus protokoll 94, 98, 96, 92, 100 2005-06-15
Svar på interpellation 2004/05:654 om basindustrins energivillkor i Västmanlands län protokoll 35, 39 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:685 om konflikt mellan miljömål och handel protokoll 44, 47 2005-06-07
(forts. från 12 §) Statlig organisation för handikappolitisk samordning (forts. SoU24) protokoll 156 2005-06-02
(forts. från 8 §) Åtgärder mot illegal alkoholhantering (forts. SoU22) protokoll 119 2005-06-02
Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer protokoll 144 2005-06-02
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. protokoll 288, 290, 286, 292 2005-06-01
(forts. från 8 §) Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten (forts. FiU32) protokoll 86 2005-05-26
Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. protokoll 124, 122, 120 2005-05-26
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen protokoll 212 2005-05-25
Fortsatt debatt protokoll 76, 78 2005-04-29
Folkhälsopolitik protokoll 54 2005-04-27
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet protokoll 46 2005-04-27
Remissdebatt protokoll 43, 41, 37, 35, 39 2005-04-26
Svar på interpellation 2004/05:423 om förskrivning av antidepressiva medel till barn protokoll 133, 137, 135 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:507 om relationen mellan lokaldemokrati och mobiltelefoni protokoll 96, 92, 94 2005-04-12
Alkoholpolitik protokoll 120, 124, 122 2005-04-06
Svar på interpellationerna 2004/05:462, 463, 464, 465, 466 och 467 om situationen i Colombia protokoll 76, 69, 62 2005-04-05
Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m. protokoll 181 2005-03-23
Globala smittsamma sjukdomar protokoll 31, 56, 29, 33, 58 2005-03-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. protokoll 89, 97, 93, 95, 101, 103, 99, 87, 91 2005-03-02
Stamcellsforskning protokoll 124 2005-02-02
Svar på interpellation 2004/05:202 om hemlösa protokoll 70, 67 2004-12-10
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 30, 24, 54, 64, 18, 66, 28, 20, 18, 26, 68, 57, 22, 14, 56, 16, 55 2004-12-09
Transplantationer räddar liv protokoll 184 2004-12-09
Vissa ändringar i alkohollagen protokoll 161, 163, 159 2004-11-10
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. protokoll 324 2004-10-20
Internationella adoptionsfrågor m.m. protokoll 279, 283, 281 2004-10-20
Näringsliv och energi protokoll 206, 221, 212, 134, 210, 219, 136 2004-10-14
Svar på interpellation 1997/98:126 om Vat- tenfall AB snabbprotokoll 134, 130 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:138 om rättsväsendet snabbprotokoll 14, 6 1998-02-03
Vissa socialtjänstfrågor snabbprotokoll 65, 84 1998-01-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan Lindholm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.