Jan R Andersson

Bio

Jan Richard Andersson, född 5 december 1970 i Nederluleå församling, Norrbottens län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Kalmar läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan R. Andersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1088 (39%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
523 (18.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
229 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
952 (34.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jan R röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jan R röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
Riksdagsledamot2020-06-222022-09-26
RiksdagsledamotHarald Hjalmarsson 2020-03-09 - 2020-06-21 Föräldraledighet2020-03-092020-06-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-13
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-03-08
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
LedamotFörsvarsutskottet2015-01-292018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
LedamotFörsvarsutskottet2014-10-072015-01-28
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotJustitieutskottet2011-11-232014-09-29
LedamotSocialutskottet2010-10-122011-11-22
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantEU-nämnden2007-06-042010-10-12
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Försvarsmaktens personal 2021/22:90 124, 133, 135, 124, 133, 135 2022-03-30
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 161, 175, 177, 161, 175, 177 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:252 om skjutfält för hemvärnets behov i Kalmar län 2020/21:64 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-01-14
Svar på interpellation 2019/20:156 om en differentierad alkoholskatt 2019/20:55 24, 27, 24, 27 2019-12-19
Försvar och samhällets krisberedskap 2019/20:49 142, 144, 146, 142, 144, 146, 48, 57, 59, 48, 57, 59 2019-12-11
Frågestund 2018/19:57 77, 79 2019-02-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 99, 101, 124, 126, 128, 130, 132 2018-10-17
Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn 2017/18:107 65 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:86 om Sveaskog och landsbygdens utveckling 2017/18:29 18, 20, 22 2017-11-10
Ökad kärnsäkerhet 2016/17:121 147 2017-06-08
Svar på interpellation 2016/17:502 om torka och tillgången till grundvatten 2016/17:115 7, 9, 11 2017-05-29
Svar på interpellation 2016/17:503 om landets deltidsbrandkårer 2016/17:115 14, 16, 18 2017-05-29
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2016/17:113 20, 12, 18, 148, 20, 152, 154, 13, 19, 21, 149, 12, 18, 20, 114, 120, 122 2017-05-18
(forts. från § 9) Samhällets krisberedskap (forts. FöU7) 2016/17:97 124 2017-04-20
Försvarspolitik 2016/17:56 2, 8, 10, 48, 50, 66, 68 2017-01-18
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2016/17:42 198 2016-12-08
Svar på interpellation 2015/16:543 om ändrade regler med anledning av vattenbrist på Öland och i Kalmar län 2015/16:98 3, 6 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:550 om Kemikalieinspektionens uppdrag 2015/16:98 12, 15 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:385 om rekrytering av deltidsbrandmän 2015/16:71 16, 18, 20 2016-02-26
(forts. från § 7) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU8) 2015/16:70 151, 153, 157, 159, 168, 170 2016-02-25
(forts. från § 10) Militära frågor (forts. FöU3) 2015/16:30 117 2015-11-19
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 2014/15:116 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 2015-06-15
Svar på interpellation 2014/15:194 om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 2014/15:69 65, 69 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:239 om livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin 2014/15:69 81 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:270 om rekrytering av deltidsbrandmän 2014/15:68 101, 103, 105 2015-03-06
Svar på interpellation 2014/15:306 om hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget 2014/15:68 60, 62, 64 2015-03-06
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret 2014/15:66 35 2015-03-04
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav snabbprotokoll 12, 31 2014-06-25
EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU snabbprotokoll 41 2014-06-11
En ny organisation för polisen snabbprotokoll 57, 59, 61 2014-05-26
Tilläggsavgift i domstol snabbprotokoll 2 2014-04-10
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang snabbprotokoll 136 2014-02-27
Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål - tillträde till det andra tilläggsprotokollet snabbprotokoll 25 2013-11-06
Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar snabbprotokoll 3 2013-04-10
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess snabbprotokoll 124 2013-02-20
(forts. från 4 §) Ökad säkerhet i domstol (forts. JuU24) protokoll 81, 83, 79 2012-05-24
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 protokoll 8 2012-02-29
Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott protokoll 54 2012-02-01
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun snabbprotokoll 45 2011-03-30
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 62, 56, 60, 58, 54 2011-03-30
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 4 2011-02-02
En ny alkohollag snabbprotokoll 53, 47, 49, 51, 55 2010-12-01
Olovlig tobaksförsäljning snabbprotokoll 71, 75, 73 2010-06-15
Myndigheterna inom smittskyddsområdet snabbprotokoll 8, 12, 10, 6, 4 2010-05-05
Narkotikafrågor snabbprotokoll 16, 18, 22, 24, 20 2010-05-05
Svar på interpellation 2009/10:208 om export av snus och förpliktelserna mot WHO:s tobakskonvention protokoll 65, 62 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:265 om heroinförskrivning i Danmark protokoll 13, 10 2010-03-12
Svar på interpellation 2009/10:110 om högkostnadsskyddet och privatiseringen av apoteken protokoll 21, 24 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:122 om uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB protokoll 54, 51 2009-12-04
Svar på interpellation 2008/09:532 om ungdomars alkoholvanor protokoll 73, 76 2009-06-08
Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården protokoll 101 2009-03-19
Vårdval i primärvården protokoll 1 2009-02-19
Alkoholfrågor protokoll 16, 160, 7, 5, 14, 3 2009-01-21
(forts. från 21 §) Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (forts. SoU3) protokoll 109, 115, 117, 111, 107, 119, 113 2008-11-12
Näringspolitik och energifrågor protokoll 285, 296, 283, 298, 300 2008-10-15
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 121, 131, 127, 129, 125, 133, 123 2008-06-05
Valet i Serbien protokoll 39, 37 2008-05-22
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder protokoll 8 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:556 om oberoende mellanhand för införande av alkohol från annat EU-land protokoll 82, 86 2008-04-22
Hälsostrategi för EU 2008-2013 snabbprotokoll 65 2008-02-20
Svar på interpellation 2007/08:343 om de små bryggeriernas överlevnad snabbprotokoll 8, 4 2008-02-19
Nikotinläkemedel i handeln protokoll 57, 55, 59, 61, 53 2007-12-19
Del 3: Näringspolitik protokoll 473, 529, 531, 475, 533 2007-10-18
Svar på interpellationerna 2006/07:548 och 580 om införselkvoterna för alkohol protokoll 77, 72 2007-06-15
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 166, 164, 162 2007-04-12
Hälso- och sjukvårdsfrågor protokoll 76 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:150 om EU och alkoholen protokoll 5, 9 2006-12-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan R Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.