Jan Riise

Bio

Jan Kristian Riise, född 17 oktober 1957 i Norge, är en svensk politiker (miljöpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022, invald för Hallands läns valkrets.I riksdagen är Riise ledamot i civilutskottet sedan 2022. Han är även suppleant i trafikutskottet och utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jan Riise, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2023-04-122026-09-21
SuppleantValprövningsnämnden2023-03-232027-03-23
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2023-02-102026-10-27
KvittningspersonMiljöpartiet de gröna2022-11-24
SuppleantEU-nämnden2022-11-172026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-262026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122022-11-10
LedamotCivilutskottet2022-10-042022-10-26
SuppleantTrafikutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi 2022/23:124 111, 111 2023-06-14
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2022/23:122 42 2023-06-12
Granskningsbetänkande 2022/23:122 5, 19, 26, 35 2023-06-12
Strategisk exportkontroll 2022 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2022/23:120 19 2023-06-08
Fri- och rättigheter m.m. 2022/23:106 21, 21, 21 2023-05-10
Minoritetsfrågor 2022/23:106 29, 29, 29 2023-05-10
Näringspolitik 2022/23:106 185, 185, 185 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 13, 13, 13 2023-05-10
En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation 2022/23:102 10, 10 2023-05-03
Frågestund 2022/23:99 43, 45, 43, 45 2023-04-27
Författningsfrågor 2022/23:98 67, 67 2023-04-26
Offentlig förvaltning 2022/23:98 59, 59 2023-04-26
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 29, 29 2023-03-29
Offentlighet, sekretess och integritet 2022/23:83 44, 44 2023-03-29
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2022/23:83 51, 51 2023-03-29
Inkomstskatt 2022/23:75 34, 34 2023-03-15
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 7, 22, 24, 7, 35, 22, 24, 35 2023-03-14
(forts. från § 19) Kulturarvsfrågor (forts. KrU6) 2022/23:71 140, 140 2023-03-08
Civila samhället, inklusive trossamfund 2022/23:71 119, 119 2023-03-08
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2022/23:51 33, 33 2023-01-25
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2022/23:51 42, 42 2023-01-25
Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet 2022/23:51 17, 17 2023-01-25
Rikets styrelse 2022/23:38 55, 55 2022-12-14
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 128, 130, 132, 128, 130, 132 2022-11-16
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 313, 313, 313, 313 2022-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jan Riise

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.