Janine Alm Ericson

Bio

Janine Sofia Alm Ericson, född Alm 31 oktober 1973 i Alingsås församling, Älvsborgs län, är en svensk politiker (miljöpartist), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Västra Götalands läns västra valkrets. Hon var statssekreterare i Utrikesdepartementet för biståndsminister Per Olsson Fridh från 5 februari 2021 till 30 november samma år.
Artikeln innehåller material från wikipedia Janine Alm Ericson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1229 (50%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
201 (8.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
71 (2.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
955 (38.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Janine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Janine röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2023-04-182026-10-26
SuppleantEU-nämnden2022-11-172026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-11-172026-09-21
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-10-262023-04-18
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2022-03-082022-10-24
SuppleantEU-nämnden2022-01-112022-10-04
SuppleantCivilutskottet2022-01-112022-09-26
LedamotFinansutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-12-012022-09-26
SuppleantSocialutskottet2021-12-012022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-12-012022-09-26
RiksdagsledamotNicklas Attefjord 2021-02-09 - 2021-11-302021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotNicklas Attefjord 2021-02-09 - 2021-11-30 Offentligt uppdrag2021-02-092021-11-30
RiksdagsledamotNicklas Attefjord 2021-02-09 - 2022-09-26 Offentligt uppdrag2021-02-092022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-02-11
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2020-07-152021-02-23
ErsättareRiksdagsstyrelsen2020-07-152021-02-23
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-02-11
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-02-11
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-02-11
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
LedamotRiksdagsstyrelsen2019-11-052020-07-14
GruppledareMiljöpartiet de gröna2019-11-042020-07-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2019-07-012019-11-03
ErsättareRiksdagsstyrelsen2019-07-012019-11-05
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-02-152020-02-04
GruppledareMiljöpartiet de gröna2019-02-152019-06-30
LedamotRiksdagsstyrelsen2019-02-152019-06-30
SuppleantFinansutskottet2019-02-132021-02-11
LedamotUtrikesutskottet2019-02-072021-02-11
SuppleantFörsvarsutskottet2019-02-072021-02-11
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2019-02-072019-02-15
LedamotUtrikesnämnden2019-02-072021-02-11
LedamotKrigsdelegationen2019-02-072021-02-11
SuppleantFörsvarsutskottet2018-12-052019-02-06
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-162019-02-07
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-06-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-02-07
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022021-02-11
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022019-02-07
Riksdagsledamot2018-09-242021-02-09
SuppleantEU-nämnden2016-06-282018-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-142014-12-02
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling 2022/23:119 116, 118, 120 2023-06-07
Svar på interpellation 2022/23:274 om situationen för pensionärer födda 1957 2022/23:113 11, 18, 25 2023-05-26
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2022/23:92 6, 8, 6, 6, 8, 8, 56, 56, 56 2023-04-19
Internationellt utvecklingsbistånd 2022/23:87 91, 91, 93, 93, 104, 104, 106, 106, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 60, 60, 62, 62 2023-04-12
Offentlig upphandling 2022/23:83 61, 4, 4, 61, 127 2023-03-29
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 7, 7 2023-03-23
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer 2022/23:67 51, 53, 55, 51, 53, 55 2023-02-22
Internationellt bistånd 2022/23:43 40, 42, 62, 64, 72, 74, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 90, 92, 94, 10, 12, 124, 126, 137, 139, 40, 42, 62, 64, 72, 124, 74, 126, 10, 80, 12, 82, 84, 137, 139 2022-12-20
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2022/23:42 217, 217, 57, 57 2022-12-19
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 28, 30, 28, 30, 42, 44, 48, 42, 50, 44, 48, 56, 50, 56, 70, 72, 70, 72 2022-12-13
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 7, 7, 7 2022-11-17
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2022/23:16 22, 13, 24, 40, 42, 7, 55, 57, 22, 59, 24, 40, 42, 55, 57, 59, 7, 22, 24, 31, 33, 40, 42, 40, 42, 55, 52, 44, 57, 54, 46, 59, 56, 48, 58, 50, 60, 52, 62, 54, 64, 56, 66, 68, 31, 33, 27, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 40, 56, 42, 62, 64, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 80, 66, 82, 68, 84, 86, 93, 95, 7 2022-11-08
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 20, 20 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk 2021/22:136 56, 56 2022-06-22
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 47, 47 2022-06-22
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 2021/22:133 28, 30, 32, 28, 30, 32 2022-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 28, 30, 32, 28, 30, 32, 28, 30, 32 2022-06-15
Idéburen välfärd 2021/22:123 13, 13 2022-06-02
Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete 2021/22:123 3, 3 2022-06-02
Svar på interpellation 2021/22:451 om avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete 2021/22:113 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-05-13
(forts. från § 7) Internationellt utvecklingsbistånd (forts. UU6) 2021/22:104 101, 103, 105, 101, 103, 105 2022-04-28
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2021/22:98 8, 31, 33, 34, 36, 82, 84, 27, 29, 48, 50, 47, 52, 49, 95, 54, 97, 56, 99, 58, 101, 60, 103, 105, 107, 48, 109, 50, 111, 52, 54, 8, 56, 76, 73, 58, 78, 75, 60, 78, 80, 66, 83, 68, 85, 23, 25, 88, 8, 45, 47, 56, 34, 36, 47, 49, 73, 75, 78, 8, 80, 83, 85, 88, 23, 25, 45, 47, 56 2022-04-19
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 8, 8, 8, 8 2022-03-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 8, 8 2022-02-02
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 139, 141, 128, 139, 141, 128, 139, 141, 44, 44, 131, 128 2021-12-13
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2021/22:44 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29 2021-12-13
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 174, 176, 178, 180, 182, 174, 176, 178, 180, 182 2021-12-08
Yttrandefrihet 2020/21:67 136, 138, 140, 142, 144, 136, 138, 140, 142, 144 2021-01-20
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2020/21:55 280, 280, 280 2020-12-16
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 28, 30, 32, 28, 30, 32 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 95, 97, 99, 101, 103, 95, 97, 99, 101, 103 2020-12-14
Försvar och samhällets krisberedskap 2020/21:50 67, 67 2020-12-09
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 152, 152 2020-12-09
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 150, 152, 154, 150, 152, 154 2020-12-02
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 8, 8 2020-09-08
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2019/20:137 12, 14, 16, 18, 20, 12, 14, 16, 18, 20 2020-06-11
(forts. från § 7) Nedrustningsfrågor (forts. UU9) 2019/20:110 98, 100, 102, 98, 100, 102 2020-04-23
Mänskliga rättigheter 2019/20:109 40, 40 2020-04-22
(forts. från § 6) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU7) 2019/20:82 88, 90, 92, 94, 88, 90, 92, 94 2020-03-05
Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete 2019/20:76 72, 74, 76, 72, 74, 76 2020-02-18
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 40, 42, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 40, 42, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 40, 42 2020-02-12
Sveriges feministiska utrikespolitik 2019/20:62 72, 74, 76, 78, 80, 72, 74, 76, 78, 80 2020-01-22
Arbetet i frågor som rör Kina 2019/20:51 81, 81 2019-12-13
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 110, 23, 23, 110 2019-12-13
(forts. från § 13) Internationell samverkan (forts. UU1) 2019/20:44 127, 127 2019-12-04
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 82, 7, 7, 82 2019-12-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 95, 45, 45, 95 2019-12-04
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 2019-11-20
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2019/20:33 6, 6 2019-11-15
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 180, 182, 184, 180, 182, 184 2019-10-16
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 2018/19:108 28, 28 2019-06-19
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll 2018/19:96 7 2019-05-28
Pensioner 2018/19:87 88 2019-05-07
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 7, 9, 33 2018-12-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 31, 33, 35, 20, 22, 34, 36, 44, 58, 60 2018-06-20
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 30 2018-06-04
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 2017/18:125 19 2018-06-04
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen 2017/18:47 5, 13, 21 2017-12-11
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 2017-11-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 12, 14, 16 2017-06-21
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2016/17:104 55 2017-05-03
Frågestund 2016/17:101 70, 67, 69, 37, 66, 39, 68, 54, 56, 43, 45, 58, 60, 40, 42, 40, 42, 66, 68, 37, 43, 39, 45, 54, 56, 67, 69, 58, 60, 68 2017-04-27
Kommunala frågor 2016/17:73 7, 14, 16, 22, 22 2017-02-23
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 12 2016-11-30
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 36, 38, 45, 47, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 14, 16 2016-11-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 2016-06-21
Jämställdhet 2015/16:123 98, 100, 102 2016-06-20
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 20, 4, 12 2016-04-12
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 10, 12, 20, 22, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 2015-11-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 2015-06-16
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster 2014/15:114 112 2015-06-11
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande 2014/15:86 136, 138, 83, 85, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116 2015-04-15
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag 2014/15:80 5, 13, 21 2015-03-27
(forts. från § 11) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2014/15:74 135 2015-03-18
Allmänna bidrag till kommuner 2014/15:41 2, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 33, 35, 37 2014-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 41, 43, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 10, 12, 24, 26 2014-12-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Janine Alm Ericson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.