Jasenko Omanovic

Bio

Jasenko Omanović, född 7 augusti 1967 i Bosnien-Hercegovina (dåvarande Jugoslavien), är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är riksdagsledamot sedan 2006 (ordinarie ledamot 2006–2018, statsrådsersättare 2018–2021 och åter ordinarie ledamot sedan 2021), invald för Västernorrlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jasenko Omanović, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1659 (51.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
227 (7.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1318 (41%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jasenko röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jasenko röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2021-09-012022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-02-272022-09-26
LedamotOSSE-delegationen2018-10-092022-09-26
LedamotTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
StatsrådsersättareStefan Löfven2018-09-242021-08-31
LedamotTrafikutskottet2014-11-252018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-09-24
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072014-11-25
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2012-03-232014-09-29
SuppleantOSSE-delegationen2010-10-192014-10-14
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122010-10-18
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 31, 31 2022-05-31
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor 2021/22:95 113, 115, 117, 119, 121, 113, 115, 117, 119, 121 2022-04-07
(forts.) Järnvägsfrågor (forts. TU15) 2020/21:141 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 2021-06-15
(forts. från § 12) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU12) 2020/21:137 198, 198 2021-06-09
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2019/20:139 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 2020-06-15
Frågestund 2019/20:21 71, 73, 103, 91, 87, 89, 94, 71, 73, 101, 103, 85, 91, 93, 94, 86, 91, 98, 54, 56, 113, 86, 85, 115 2019-10-17
Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur 2018/19:105 36, 38, 34, 36, 38, 34 2019-06-14
Järnvägsfrågor 2018/19:105 19, 21, 23, 25, 27, 19, 21, 23, 25, 27 2019-06-14
Kommunikationer 2018/19:33 219, 221, 223, 225, 227 2018-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 295, 297, 248, 250, 252, 254, 256, 269, 271 2018-10-17
(forts.) Väg- och fordonsfrågor (forts. TU15) 2017/18:121 49, 51 2018-05-29
Väg- och fordonsfrågor 2017/18:121 32, 39, 41, 44, 46 2018-05-29
Svar på interpellation 2017/18:376 om anslag för vägunderhåll 2017/18:79 37, 41 2018-03-06
Yrkestrafik och taxi 2016/17:96 38, 40, 45, 47, 50, 52, 17, 19, 21, 23, 25, 35 2017-04-19
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 119 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:50 om idrott i skolan 2016/17:22 4, 8 2016-10-27
Svar på interpellation 2015/16:664 om finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring 2015/16:119 78, 81 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:294 om nordiskt samarbete och id-kontroller 2015/16:58 87, 90 2016-01-26
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2014/15:108 121 2015-06-03
Fordons- och vägtrafikfrågor 2014/15:86 199, 201, 203 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:436 om statliga jobb ute i landet 2014/15:85 46, 51 2015-04-14
Svar på interpellation 2014/15:454 om Mittuniversitetet i Härnösand 2014/15:85 35, 38 2015-04-14
Statsministerns frågestund 2014/15:67 73, 43 2015-03-05
Svar på interpellationerna 2014/15:50, 67, 76 och 104 om sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:23 34, 40 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2013/14:489 och 490 om åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 132, 127, 137 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:518 om pensionärsskatten snabbprotokoll 71, 62 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:433 om statliga jobb i hela landet snabbprotokoll 80, 82, 78 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:445 om massarbetslöshet och inflationen snabbprotokoll 23, 27 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:447 om pensionärsskatten snabbprotokoll 39, 45 2014-06-03
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande och Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar snabbprotokoll 141 2014-03-27
Svar på interpellation 2013/14:313 om nedskärningar på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 102, 107 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:316 om Arbetsförmedlingens företagskontakter snabbprotokoll 116, 118, 113 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 71, 81 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:294 om väg E10 snabbprotokoll 62 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:296 om Botniska korridoren snabbprotokoll 86, 82 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:301 om EU och Bosnien och Hercegovina snabbprotokoll 36, 40, 38 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:261 om SVT:s regionala nyhetsbevakning snabbprotokoll 46, 42 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:172 om regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning snabbprotokoll 12, 4 2014-01-28
Svar på interpellation 2013/14:201 om utpekandet av fattiga barn snabbprotokoll 78, 84 2014-01-14
Utgiftsområde 10 snabbprotokoll 76 2013-12-06
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 108, 110 2013-11-28
Förstärkt nedsättning av egenavgifter snabbprotokoll 38, 33, 36 2013-11-28
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 63 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 58, 53 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:63 om hot och våld - i statens tjänst snabbprotokoll 27, 30 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:92 om arbetsförmedlarnas kontakter med företag snabbprotokoll 86, 80, 83 2013-11-22
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 13, 26, 3 2013-11-19
Lagstiftning om finansieringen av politiska partier snabbprotokoll 70 2013-11-07
Svar på interpellation 2012/13:368 om högre utbildning i hela landet snabbprotokoll 9, 5 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:322 om nedläggning av campus Härnösand snabbprotokoll 9, 11, 13 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:344 om rätt till ledsagarservice snabbprotokoll 4, 2, 6 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:321 om företagskontakter hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 98, 100, 102 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:333 om aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet snabbprotokoll 108, 111 2013-04-09
Nedläggning av lärarutbildningen i Härnösand snabbprotokoll 64, 66 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:105 om kommunerna och välfärden snabbprotokoll 231, 236 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:154 om kostnader för myndigheters lokaler snabbprotokoll 252, 250, 248 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:163 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 88, 90, 86 2012-12-07
Vissa internationella socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 89, 99, 92, 97, 94 2012-12-05
Svar på interpellationerna 2012/13:120, 124 och 132 om tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet snabbprotokoll 69, 75, 82 2012-12-04
Redovisning av bidrag till valkampanjer snabbprotokoll 47 2012-11-29
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 69 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:57 om effektivare arbetsförmedling snabbprotokoll 79, 75, 77 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 62 2012-11-27
Svar på interpellation 2011/12:404 om återställande av det sociala avgiftssystemet protokoll 49, 44, 46 2012-06-28
Svar på interpellation 2011/12:360 om gemensamma trygghetssystem eller privata försäkringar protokoll 20, 15 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:381 om lokalisering av statliga myndigheter protokoll 76, 74, 72 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:340 om högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet protokoll 25, 30 2012-05-08
Försäkringskassans utbetalningar protokoll 60, 58 2012-04-19
(forts. från 8 §) Socialavgifter (forts. SfU9) protokoll 101, 96, 83, 99, 94 2012-04-11
Statens arbete med att motverka bidragsbrott protokoll 141 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:254 om direktverkande el protokoll 101, 99, 97 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:276 om sociala avgifter protokoll 38, 31, 34 2012-03-20
Svar på interpellationerna 2011/12:220 och 226 om arbetsskadeförsäkringen protokoll 92, 88, 96 2012-02-14
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 149 2011-12-12
Etableringslotsar protokoll 96 2011-11-10
En politik för barnets bästa snabbprotokoll 39 2011-09-29
Svar på interpellation 2010/11:325 om förändrade sociala avgifter protokoll 84, 86, 88 2011-06-22
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 166 2011-06-21
Svar på interpellationerna 2010/11:360 och 364 om Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona samt bevakning av Norrlandskusten protokoll 51, 46 2011-06-14
Svar på interpellation 2010/11:368 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 69, 65 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:385 om Försäkringskassans servicekontor snabbprotokoll 77, 81 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:277 om uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare snabbprotokoll 34, 30 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:323 om missmatchning på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 46, 37, 41 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:317 om riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare snabbprotokoll 61, 55 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:155 om långtidsarbetslösa snabbprotokoll 83, 77, 80 2011-02-15
Svar på interpellationerna 2010/11:164 och 174 om Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra snabbprotokoll 31, 27 2011-02-10
Elpriserna snabbprotokoll 87, 85 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 13, 19 2011-02-01
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 184, 188, 186 2010-12-16
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 372, 380, 378, 374, 376 2010-11-04
Svar på interpellationerna 2009/10:397, 402 och 468 om skattesystemet och rättvisa skatter protokoll 28, 33, 23 2010-06-28
Svar på interpellation 2009/10:394 om Bosnien och Hercegovina och EU snabbprotokoll 30, 34, 32 2010-06-18
Svar på interpellation 2009/10:376 om barnomsorg på obekväm arbetstid snabbprotokoll 76 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:395 om flygplatser i Norrland snabbprotokoll 18, 16, 14 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:396 om Specialpedagogiska skolmyndigheten snabbprotokoll 88, 86, 90 2010-06-08
Svar på interpellationerna 2009/10:353 och 373 om regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 53, 46 2010-05-25
Biståndet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 96 2010-04-29
Svar på interpellationerna 2009/10:294 och 295 om verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län protokoll 44, 40 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:287 om Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetssökande protokoll 13, 11, 9 2010-03-26
Svar på interpellation 2009/10:243 om betaltjänster i glesbygden protokoll 94, 89 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:183 om barnen och krisen protokoll 43, 46 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:197 om statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet protokoll 30, 33 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:166 om förändringar i a-kassesystemet protokoll 15, 12, 9 2010-02-05
Socialförsäkringarna protokoll 66 2010-02-04
Kritiken mot förändringar inom sjukförsäkringen protokoll 146, 148 2009-12-10
Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning protokoll 93, 95, 97 2009-11-26
Svar på interpellationerna 2009/10:68 och 78 om en samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige protokoll 20, 14 2009-11-17
Regeringens inställning till EU:s utvidgning på Balkan protokoll 37, 39 2009-10-22
Svar på interpellation 2008/09:512 om den regionala utvecklingen protokoll 25, 28 2009-06-16
Svar på interpellationerna 2008/09:426 och 431 om VAB-intygen protokoll 17, 21 2009-04-14
Redogörelse om sänkta socialavgifter protokoll 124, 126, 120, 130, 132 2009-03-19
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 47 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 40 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:147 om a-kassa för föräldralediga protokoll 39, 36, 34 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:180 om hemresor för deltagare i åtgärder inom aktivitetsstöd protokoll 54, 51 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:216 om ungdomsarbetslösheten och ökade skillnader protokoll 65, 61 2009-01-16
Sänkta socialavgifter m.m. protokoll 96, 101, 89, 98, 103, 112, 114 2008-12-01
Svar på interpellation 2008/09:36 om försenade utbetalningar från Försäkringskassan protokoll 45, 42 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:82 om tågtrafiken på Ostkustbanan protokoll 59, 63 2008-11-11
Sjukförsäkringsfrågor protokoll 341, 311, 291, 339, 345, 337, 313, 289, 343 2008-10-16
Svar på interpellation 2007/08:664 om Försäkringskassans nya organisation protokoll 71, 69, 73 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:683 om anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka protokoll 79, 82 2008-06-03
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform protokoll 147, 141, 149 2008-05-20
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning protokoll 156 2008-05-20
Svar på interpellation 2007/08:661 om länsrätten i Härnösand protokoll 17, 13, 15 2008-05-16
Svar på interpellation 2007/08:423 om situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden protokoll 80, 85 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:464 om föräldrapenning och a-kassa protokoll 100, 103, 98 2008-04-01
Svar på interpellationerna 2007/08:465, 467 och 474 om rehabiliteringskedja protokoll 55, 69, 62 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:420, 427 och 440 om småföretagens villkor i glesbygden protokoll 8, 2, 14 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:332 och 334 om vårdnadsbidragets konsekvenser snabbprotokoll 61, 66 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:205 om ökad jämställdhet i vanliga familjers vardag protokoll 67, 64 2008-01-15
Utgiftsområde 12 protokoll 135, 158, 124, 102, 94, 156, 154, 117, 104, 133, 115, 126 2007-12-10
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. protokoll 121 2007-11-14
Svar på interpellation 2007/08:103 om förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen protokoll 15, 12 2007-11-13
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 311, 309, 297, 299, 307, 313, 301, 303, 305 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:621 om satsning på arbeten för ungdomar protokoll 98, 101 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:632 om arbetssökande med funktionshinder protokoll 121, 118, 115 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:602 om villkor för basindustrins överlevnad protokoll 90, 94, 92 2007-06-12
Svar på interpellationerna 2006/07:600 och 604 om näringslivets förutsättningar i Västernorrland protokoll 81, 84, 87 2007-06-12
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år protokoll 74, 65, 100, 72, 98, 51, 63, 87, 85 2007-05-23
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:484 om arbetsförmedlingens förutsättningar att ge en god service till arbetssökande med funktionshinder protokoll 54, 58 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:435 om föräldraledighet och lägre a-kassa protokoll 48, 50, 46 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:413 om merkostnadsersättningen för plusjobb protokoll 70, 67 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:448 om ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan protokoll 22, 25 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:334 om framtiden för Folke Bernadotteakademin protokoll 119, 116 2007-03-20
Svar på interpellationerna 2006/07:342, 343, 344 och 348 om vårdnadsbidraget protokoll 74, 65, 83 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:246 om jobbavdrag protokoll 30, 28, 32 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:272 om mångfald i statliga bolag och myndigheter protokoll 3, 7 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:274 om effekter av neddragningar i offentlig service protokoll 60, 56 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:45 om elpriser för basindustrin protokoll 6, 4, 2 2006-11-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jasenko Omanovic

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.