Jens Holm

Bio

Jens Bertil Holm, född 18 april 1971 i Tuna församling, Västernorrlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ledamot av Europaparlamentet 2006–2009 och ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Stockholms kommuns valkrets.Efter riksdagsvalet i Sverige 2018 blev han ordförande i trafikutskottet, ledamot i EU-nämnden och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Mellan 2010 och 2018 var han bland annat ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Holm gick med i styrelsen för Charta 2008 år 2014 och var år 2017 styrelsemedlem.Holm ställde inte upp för omval till riksdagen i valet 2022, och i maj 2022 lämnade han uppdraget som klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och uttalade kritik mot den klimatpolitiska linje som partiet slagit in på.År 1996 avlade han en magisterexamen i sociologi vid Uppsala universitet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jens Holm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1510 (47%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
589 (18.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
352 (11%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
762 (23.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jens röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jens röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-05-042022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-03-082022-05-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-03-08
LedamotTrafikutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantJustitieutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotEU-nämnden2014-10-072018-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotLedamotsrådet2012-03-222014-10-15
SuppleantEU-nämnden2012-01-262014-10-07
SuppleantJustitieutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantEU-nämnden2010-10-262012-01-25
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2021/22:484 om ekocid och Stockholm+50 2021/22:137 57, 59, 61 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:497 om Arica 2021/22:137 64, 66, 68 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:523 om Arlandabanan 2021/22:137 85, 87, 89 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:524 om europeiskt bokningssystem för tågresor 2021/22:137 92, 94, 96 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:483 om godkännande av odlat kött 2021/22:128 172, 174, 176 2022-06-10
Infrastrukturfrågor 2021/22:126 203, 205, 29, 31, 33, 36, 38, 44, 126, 175, 46, 177, 179, 182, 184, 203, 205, 29, 31, 33, 36, 38, 44, 46, 175, 177, 179, 182, 184 2022-06-08
Cykelfrågor 2021/22:108 18, 20, 22, 9, 11, 13, 20, 22, 18, 20, 22, 178, 41, 43, 45, 48, 50, 41, 43, 45, 56, 58, 48, 50, 56, 58, 178 2022-05-05
Svar på interpellation 2021/22:432 om Klimatpolitiska rådets granskningsrapport 2021/22:105 55, 57, 59, 55, 57, 59 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:440 om bättre järnvägsunderhåll 2021/22:102 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-04-26
Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet 2021/22:99 46, 46 2022-04-20
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor 2021/22:95 112, 114, 116, 125, 127, 112, 114, 116, 125, 127 2022-04-07
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 103, 105, 107, 109, 111, 103, 105, 107, 109, 111 2022-03-31
Svar på interpellation 2021/22:387 om Huaweis process i ICSID 2021/22:89 63, 65, 67, 63, 65, 67 2022-03-29
Svar på interpellation 2021/22:397 om importen av rysk fossil energi 2021/22:89 77, 79, 81, 77, 79, 81 2022-03-29
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 2022-03-24
Digitaliserings- och postfrågor 2021/22:67 253, 259, 261, 253, 259, 261 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:260 om skogens betydelse för klimat och biologisk mångfald 2021/22:62 62, 64, 66, 62, 64, 66 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:260 om skogens betydelse för klimat och mångfald 2021/22:62 62, 64, 66 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:279 om betalsystem för publika laddpunkter 2021/22:62 112, 114, 116, 112, 114, 116, 112, 114, 116 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:292 om fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm 2021/22:62 54, 57, 54, 57, 54, 57 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:134 om vägslitageavgift 2021/22:48 96, 98, 100, 96, 98, 100 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:167 om höjda klimatmål efter COP 26 2021/22:48 117, 119, 121, 117, 119, 121 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:131 om miljökrav för fordonsbesiktning 2021/22:47 172, 174, 176 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:131 om miljökrav vid fordonsbesiktning 2021/22:47 172, 174, 176 2021-12-16
(forts. från § 8) Kommunikationer (forts. TU1) 2021/22:42 93, 95, 97, 99, 101, 103, 93, 105, 95, 107, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 125, 127, 125, 127, 139, 141, 139, 141, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 125, 127, 139, 141 2021-12-09
Det nationella basutbudet av flygplatser 2021/22:38 114, 118, 120, 114, 118, 120 2021-12-01
Svar på interpellation 2021/22:30 om klimatpolitiken inför COP 26 i Glasgow 2021/22:24 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-10-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 14, 16, 14, 16 2021-10-26
Svar på interpellation 2020/21:877 om regeringens klimatkrav vid coronastöd till flyget 2020/21:157 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:878 om statsstöd i linje med miljömålen 2020/21:157 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-09-09
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 47, 49, 68, 70, 89, 91, 6, 98, 100, 106, 108, 110, 22, 24, 47, 49, 68, 70, 89, 91, 98, 100, 106, 108, 110, 6, 22, 24 2021-09-08
Framtidens infrastruktur 2020/21:145 39, 41, 44, 53, 55, 58, 60, 64, 66, 39, 41, 44, 53, 55, 58, 60, 64, 66 2021-06-21
Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 2020/21:145 111, 122, 124, 111, 122, 124 2021-06-21
Svar på interpellation 2020/21:792 om biogasbilars status som miljöbilar 2020/21:144 72, 72, 74, 74, 76, 76 2021-06-18
Förarbevis för vattenskoter 2020/21:141 1, 3, 5, 1, 3, 5 2021-06-15
Järnvägsfrågor 2020/21:141 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-06-15
Luftfartsfrågor 2020/21:132 35, 37, 39, 42, 44, 53, 55, 35, 37, 67, 39, 69, 42, 44, 53, 55, 67, 69, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 1, 3, 5, 10, 12, 1, 3, 5, 10, 12 2021-06-02
Svar på interpellation 2020/21:666 om biobränsle och klimat och miljömålen 2020/21:130 2, 4, 6 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:666 om biobränsle och klimat- och miljömålen 2020/21:130 2, 4, 6 2021-05-31
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 3, 6, 8, 17, 19, 3, 6, 8, 17, 19 2021-05-20
Svar på interpellation 2020/21:615 om EU:s återhämtningsmedel och nya klimatinsatser 2020/21:121 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:614 om den nationella planen för transportinfrastruktur 2020/21:114 25, 27, 29, 25, 27, 29 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:650 om fågelinfluensan och risken för nya pandemier 2020/21:114 61, 63, 65, 61, 63, 65 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:552 om en hållbar återstart av kollektivtrafiken 2020/21:106 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:595 om laddstolpar för elfordon 2020/21:106 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:578 om investerarskyddet i energistadgefördraget 2020/21:102 11, 14, 17, 11, 14, 17 2021-04-06
Trafiksäkerhet 2020/21:96 81, 83, 85, 90, 92, 105, 107, 81, 83, 85, 90, 92, 105, 107 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:505 om sänkta banavgifter för järnvägen 2020/21:90 39, 41, 43, 39, 41, 43 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:354 och 356 om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo 2020/21:74 73, 77, 81, 73, 77, 81 2021-02-02
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU3) 2020/21:67 180, 182, 187, 189, 180, 182, 187, 189 2021-01-20
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2020/21:67 146, 146 2021-01-20
Svar på interpellationerna 2020/21:254, 257 och 258 om åtgärder för rättvist fördelade utsläpp 2020/21:65 3, 8, 13, 3, 8, 13 2021-01-15
Svar på interpellation 2020/21:178 om utökad fordonsvikt för lätta lastbilar 2020/21:52 91, 94, 97, 91, 94, 97 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:179 om transporteffektivitet och klimatmålet 2030 2020/21:52 101, 104, 101, 104 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:76 om ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC 2020/21:47 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:93 om skogen och biobränslet i färdplanerna för fossilfrihet 2020/21:47 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:82 om miljömålen och infrastrukturplaneringen 2020/21:44 38, 41, 38, 41, 38, 41 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:27 om akutplanen för klimatet 2020/21:43 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-27
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 2020/21:42 161, 161, 163, 163, 165, 165, 169, 169, 171, 171 2020-11-26
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 146, 146, 149, 149, 151, 151 2020-11-26
Skyddsjakt på varg 2020/21:42 118, 118, 126, 126, 128, 128 2020-11-26
Svar på interpellation 2020/21:126 om godspendlar 2020/21:40 110, 112, 114, 110, 112, 114 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:129 om externa stationslägen 2020/21:40 117, 119, 121, 117, 119, 121 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:117 om överflyttning av gods till järnväg och sjöfart 2020/21:36 79, 81, 83, 79, 81, 83 2020-11-17
Frågestund 2020/21:22 35, 37, 32, 32, 41, 34, 34, 43, 76, 52, 54, 66, 52, 68, 54, 56, 45, 35, 58, 47, 37, 40, 66, 42, 51, 68, 52, 40, 54, 42, 21, 91, 23, 53, 24, 26, 75, 43, 35, 45, 37, 74, 71, 45, 80, 47, 82, 43, 51, 33, 45, 28, 35, 30, 55, 37, 30, 57, 39, 32, 47, 24, 40, 49, 26, 42, 14, 16, 14, 16, 55, 76, 57, 75, 74, 42, 52, 35, 44, 43, 54, 37, 45, 53, 66, 45, 68, 47, 96, 98, 96, 98, 48, 54, 56, 80, 41, 14, 82, 43, 16, 21, 37, 74, 23, 39, 74, 28, 30, 70, 71, 70, 22, 24, 48, 65, 67, 60, 62, 91 2020-10-15
Svar på interpellation 2020/21:32 om en avveckling av Bromma flygplats 2020/21:20 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-10-13
Svar på interpellation 2019/20:472 om laddning av elbilar 2020/21:7 16, 19, 21, 16, 19, 21 2020-09-15
Svar på interpellation 2019/20:460 om stärkt kollektivtrafik 2020/21:5 146, 149, 143, 146, 149, 143, 146, 149, 143 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:466 om koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen 2020/21:5 153, 156, 153, 156, 153, 156 2020-09-10
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2019/20:139 55, 57, 59, 63, 65, 73, 75, 90, 92, 55, 103, 57, 105, 59, 63, 65, 73, 75, 90, 92, 103, 105 2020-06-15
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 37, 45, 47, 51, 53, 37, 45, 47, 51, 53 2020-06-09
Svar på interpellation 2019/20:402 om klimatkrav på flyget 2019/20:134 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-06-08
Svar på interpellation 2019/20:403 om en grön återstart 2019/20:134 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-06-08
(forts. från § 5) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 88, 90, 92, 94, 88, 90, 92, 94 2020-05-07
Svar på interpellation 2019/20:385 om ursprungsmärkning av drivmedel 2019/20:107 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-04-17
Svar på interpellation 2019/20:364 om rätt att cykla mot enkelriktat 2019/20:87 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:315 om information om klimatkrisen 2019/20:83 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:310 om kollektivtrafik och ökad jämlikhet 2019/20:80 87, 90, 87, 90 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:342 om undervärdering av tåg- och bussresandets samhällsnytta 2019/20:80 125, 127, 129, 125, 127, 129 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:195 om värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel 2019/20:71 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:147 om uppköp av utsläppskrediter 2019/20:59 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:190 om en distansbaserad skatt på tunga lastbilar 2019/20:55 46, 48, 50, 46, 48, 50 2019-12-19
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 113, 115, 113, 115 2019-12-12
Kommunikationer 2019/20:50 1, 162, 3, 164, 5, 166, 185, 26, 187, 28, 38, 40, 201, 203, 91, 210, 212, 91, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 175, 177, 1, 3, 5, 193, 195, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 91, 26, 28, 161, 163, 38, 40, 175, 177, 193, 195 2019-12-12
Svar på interpellation 2019/20:143 om Förbifart Stockholm 2019/20:41 158, 160, 162, 158, 160, 162 2019-11-29
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 2019/20:39 147, 149, 151, 147, 156, 149, 158, 151, 156, 158 2019-11-27
Svar på interpellation 2019/20:103 om den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25 2019/20:38 2, 5, 7, 2, 5, 7 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:114 om minskade utsläpp av växthusgaser 2019/20:38 11, 14, 11, 14 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:109 om Förbifart Stockholm 2019/20:37 33, 36, 33, 36 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:115 om förlängningen av A-Trains koncession för Arlandabanan 2019/20:37 41, 43, 45, 41, 43, 45 2019-11-22
Svar på interpellationerna 2018/19:295 och 307 om elsparkcyklar i stadsmiljöer 2019/20:14 10, 13, 16, 10, 13, 16 2019-10-03
Svar på interpellation 2018/19:260 om fossilgasterminalen i Göteborg 2018/19:111 37, 39, 41, 37, 39, 41 2019-08-29
Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur 2018/19:105 35, 37, 40, 42, 33, 35, 37, 40, 42, 33 2019-06-14
Väg- och fordonsfrågor 2018/19:100 24, 26, 28, 35, 37, 269, 37, 277, 39, 279, 41, 45, 47, 287, 289, 52, 54, 24, 26, 28, 269, 35, 37, 277, 279, 287, 289, 37, 39, 41, 45, 47, 52, 54 2019-06-05
Svar på interpellation 2018/19:173 om Arlandas expansion och klimatet 2018/19:91 38, 40, 42 2019-05-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 14, 16 2019-05-13
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 36, 38, 49, 51, 67, 69, 71, 73, 75, 1, 7, 19, 21 2019-05-10
Svar på interpellation 2018/19:219 om förändring av EU:s statsstödsregler 2018/19:90 88, 90, 92 2019-05-10
Svar på interpellationerna 2018/19:108 och 120 om utsläppen från trafiken 2018/19:78 9, 12, 15 2019-04-12
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 128, 130 2019-04-11
Svar på interpellation 2018/19:151 om Sverige och investerarskyddet 2018/19:74 68, 70, 72 2019-04-05
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 128, 130, 137, 139, 142, 144, 147, 149, 166, 168, 183, 185 2019-04-04
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 101, 103, 105, 107, 109, 125, 127, 135, 137 2019-04-03
Svar på interpellation 2018/19:74 om avskaffande av flygets skattesubvention 2018/19:59 76, 78, 80 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:50 om el- och gasbilar 2018/19:54 2, 5, 8 2019-02-15
Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet 2018/19:27 47, 49, 51, 54, 56 2018-12-12
Svar på interpellation 2017/18:577 om förslag från klimatriksdagen 2017/18:138 2, 4, 6 2018-06-26
Svar på interpellation 2017/18:558 om gynnande av biogas 2017/18:137 2, 4, 6 2018-06-25
Ny djurskyddslag 2017/18:132 11, 13, 15, 18, 20, 31, 33, 40, 42, 45, 47 2018-06-14
Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan 2017/18:132 7 2018-06-14
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 2018-06-12
Svar på interpellation 2017/18:483 om utfasningsplan för miljöskadliga subventioner 2017/18:115 43, 45, 47 2018-05-21
Svar på interpellation 2017/18:490 om åtgärder för att nå miljömålen 2017/18:114 30, 32, 34 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:496 om åtgärder för Östersjön 2017/18:114 37, 39, 42 2018-05-18
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150 2018-04-11
(forts. från § 17) Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (forts. UU19) 2017/18:88 90, 92, 94, 97, 99, 102, 104 2018-03-21
Svar på interpellation 2017/18:363 om avverkningshot i skogar med höga naturvärden 2017/18:75 2, 6, 10 2018-02-27
Svar på interpellation 2017/18:338 om Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet 2017/18:67 79, 82, 85 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:246 om sanktionsavgift vid kemikaliebrott 2017/18:55 98, 100, 102 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:266 om fossilfria AP-fonder 2017/18:55 24, 26, 28 2018-01-16
(forts. från § 7) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2017/18:48 96 2017-12-12
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2017/18:45 117 2017-12-07
Kommissionens arbetsprogram 2018 2017/18:45 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28 2017-12-07
Svar på interpellation 2017/18:193 om miljön inom handelsavtalen 2017/18:41 105, 107, 109 2017-12-01
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 119, 121 2017-11-23
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:91 om försämrade livsvillkor för grisar 2017/18:34 52, 54 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:91 om försämrade livsvillkor för grisar 2017/18:34 48 2017-11-21
Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet 2017/18:32 127, 135, 143 2017-11-16
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 58, 60, 62, 66, 68 2017-11-08
Svar på interpellation 2017/18:39 om klimatpolitiken inför klimattoppmötet i Bonn 2017/18:26 2, 4, 6 2017-11-07
Miljöbedömningar 2017/18:23 15, 17, 19, 28, 30 2017-10-25
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 181, 188, 190, 168, 170, 172, 179 2017-06-14
Svar på interpellation 2016/17:365 om inventering av nyckelbiotoper 2016/17:116 133, 136, 139 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:504 om havskonferensen och fiskeavtalen 2016/17:116 80, 82, 84 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:366 om inventering av nyckelbiotoper 2016/17:114 9, 11, 13 2017-05-19
Svar på interpellation 2016/17:453 om illegal jakt på rovdjur 2016/17:114 16, 18, 20 2017-05-19
Aktuell debatt om klimatförändringar 2016/17:110 6, 14, 22 2017-05-12
Svar på interpellation 2016/17:442 om nya åtgärder för miljömålen 2016/17:106 30, 32, 34 2017-05-05
(forts. från § 13) Avfall och kretslopp (forts. MJU15) 2016/17:96 112, 114, 116, 119, 121, 124, 126 2017-04-19
Biologisk mångfald 2016/17:80 64, 66, 68, 70, 72 2017-03-15
Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:80 57, 59, 61 2017-03-15
Naturvård och områdesskydd, Utvidgning av Tivedens nationalpark och Utvidgning av Björnlandets nationalpark 2016/17:80 99, 101, 103, 110, 112 2017-03-15
Giftfri vardag 2016/17:72 113, 115, 117, 121, 123 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:261 om bottentrålning i naturreservat 2016/17:67 67, 69, 71 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:267 om handelsavtalen och den svenska livsmedelsstrategin 2016/17:67 60, 62, 64 2017-02-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari 2016/17:67 14, 16 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:116 om en fossilfri fordonsflotta 2016/17:50 26 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:145 om åtgärder för att minska flygets utsläpp 2016/17:50 31, 33, 35 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:178 om konsumtionens miljö- och klimatpåverkan 2016/17:50 45, 47, 49 2016-12-20
(forts. från § 6) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2016/17:46 172, 174, 176 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:35 om CETA-avtalet 2016/17:24 31, 34 2016-11-08
Svar på interpellation 2016/17:49 om öppenhet i TTIP 2016/17:24 39, 42, 45 2016-11-08
Svar på interpellation 2016/17:63 om klimattoppmötet COP22 2016/17:24 2, 4, 6 2016-11-08
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 67, 73, 75 2016-10-26
Svar på interpellation 2016/17:36 om bistånd till Västsahara 2016/17:18 3, 7 2016-10-20
Svar på interpellation 2016/17:37 om EU:s förslag om ansvarsfördelning för växthusgasutsläpp 2016/17:18 13, 15, 17 2016-10-20
Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall 2016/17:10 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:790 om ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen 2016/17:3 2, 5, 8 2016-09-15
Svar på interpellation 2015/16:734 om handelsavtalet CETA 2015/16:128 23, 25, 27 2016-08-25
Svar på interpellation 2015/16:724 om miljötillståndet i Östersjön 2015/16:127 91, 93, 95 2016-06-28
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 127, 129, 131, 133, 135, 147, 149 2016-06-20
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. 2015/16:121 23, 25, 27 2016-06-16
Svar på interpellation 2015/16:606 om Vattenfalls inköp av kol 2015/16:106 100, 103 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:614 om åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp 2015/16:106 28, 30, 32 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:626 om TTIP och miljön 2015/16:106 108, 111, 114 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:547 om nya kött- och mjölksubventioner 2015/16:98 51, 54, 58 2016-04-26
(forts. från § 6) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 89, 91, 93, 96, 98 2016-04-21
(forts. från § 8) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 101, 103, 110, 112 2016-04-21
Statsministerns frågestund 2015/16:96 69, 62, 53, 62, 53, 49 2016-04-21
Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald 2015/16:77 90, 92, 94, 96, 98, 105, 107, 109, 112, 114 2016-03-09
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (forts. MJU7) 2015/16:73 144, 146, 148, 150, 152 2016-03-02
Landsbygdspolitik 2015/16:73 159, 161, 163, 172, 174, 72, 74, 76, 78, 80, 64, 66, 68, 74, 76 2016-03-02
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. 2015/16:70 174 2016-02-25
Svar på interpellation 2015/16:395 om minskad köttkonsumtion 2015/16:68 92, 96, 100 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:314 om den svenska pälsindustrin 2015/16:61 65, 68, 72 2016-02-02
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 180, 182, 184, 205, 207 2015-12-15
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 163 2015-12-02
Svar på interpellation 2015/16:172 om nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris 2015/16:32 2, 4, 6 2015-11-24
(forts.) Svar på interpellationerna 2015/16:63 och 80 om åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk 2015/16:28 75 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:104 om levande skogar 2015/16:28 79, 82, 85 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:116 om skydd av Vätterns vatten 2015/16:28 43, 50 2015-11-17
Svar på interpellationerna 2015/16:63 och 80 om åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk 2015/16:28 69, 72 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:56 om krav på matimporten 2015/16:24 34, 36, 38 2015-11-10
Svar på interpellation 2014/15:691 om djurskydd i TTIP 2014/15:122 147, 149, 151 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:609 om svenskt klimatåtagande inför klimattoppmötet i Paris 2014/15:110 13, 15, 17 2015-06-05
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 12, 14, 16, 18, 58, 20, 27, 29, 38, 32, 34, 51, 56, 49, 51, 32, 66, 68, 53, 40 2015-05-27
Svar på interpellation 2014/15:398 om Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden 2014/15:89 2, 7, 12 2015-04-21
(forts. från § 10) Avfall och kretslopp (forts. MJU8) 2014/15:70 131, 133, 135 2015-03-11
Kemikaliepolitik 2014/15:70 89, 91, 93, 95, 97, 100, 102, 105, 107 2015-03-11
Svar på interpellation 2014/15:332 om försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland 2014/15:69 16, 20, 25 2015-03-10
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2014/15:66 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 22 2015-03-04
Svar på interpellation 2014/15:279 om miljöskadliga subventioner 2014/15:64 9, 11, 13 2015-02-20
Svar på interpellation 2014/15:241 om Djuromsorgsprogrammet för grisar 2014/15:60 16, 19, 22 2015-02-13
(forts. från § 19) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2014/15:41 222, 224, 226, 228, 230, 252, 254 2014-12-18
Svar på interpellation 2014/15:156 om färre djurförsök och 3R-center 2014/15:33 21, 23, 25 2014-12-05
Svar på interpellation 2014/15:123 om klimatpolitiken inför toppmötet i Lima 2014/15:28 24, 27, 30 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:131 om EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna 2014/15:28 4, 8 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:90 om säkerhetskrav på kärnkraft 2014/15:22 29, 31, 34 2014-11-14
Svar på interpellation 2014/15:98 om förändring av datalagringsdirektivet 2014/15:22 60, 63 2014-11-14
Svar på interpellation 2014/15:53 om Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland 2014/15:21 111, 114 2014-11-13
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 274, 276, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 313, 315, 240, 242, 249, 251 2014-11-11
Svar på interpellation 2014/15:8 om EU:s klimat- och energimål till 2030 2014/15:11 2, 8, 14 2014-10-21
Svar på interpellation 2013/14:491 om nettodebitering snabbprotokoll 20, 16, 18 2014-06-27
Svar på interpellation 2013/14:498 om minskad användning av kemikalier i textilier snabbprotokoll 152, 150, 154 2014-06-25
(forts. från 9 §) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (forts. MJU27) snabbprotokoll 166, 164 2014-06-18
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster snabbprotokoll 145, 157, 155 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 198, 182, 196, 180, 178, 191, 189 2014-06-18
Svar på interpellation 2013/14:486 om minskad köttkonsumtion snabbprotokoll 6, 2, 4 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:495 om socialtjänstens arbete med utsatta barn snabbprotokoll 25, 23, 27 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:507 om alternativ till Förbifart Stockholm snabbprotokoll 41, 37, 39 2014-06-13
Klimatpolitik snabbprotokoll 90, 102, 88, 104, 115, 92, 117, 102, 104, 106 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 16, 8, 24, 1 2014-06-05
Åtgärder mot exploatering av unika naturområden snabbprotokoll 46, 48 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:470 om organiserad brottslighet bakom matfusk snabbprotokoll 3, 6 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:476 om skärpt straff för brott mot livsmedelslagen snabbprotokoll 27, 33, 30 2014-05-26
Svar på interpellationerna 2013/14:414 och 415 om Sverige och miljön i förhandlingarna om USA-EU-avtalet snabbprotokoll 87, 81, 84 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:399 om frihandelsavtalet TTIP och företags möjlighet att stämma stater snabbprotokoll 3, 6 2014-04-11
Djurskydd snabbprotokoll 65, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 65, 67, 47, 63, 76, 56, 54, 78, 43, 80, 45, 4, 6, 8, 15, 17, 20, 22, 2, 4, 6, 9, 11, 18, 20 2014-03-26
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 31, 36, 27, 29, 22, 24, 34, 12 2014-03-26
Svar på interpellation 2013/14:288 om ren miljö snabbprotokoll 54, 50, 52 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:362 om mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion snabbprotokoll 88, 84, 92 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:242 om utfasning av miljöskadliga subventioner snabbprotokoll 27, 31, 34 2014-03-14
Svar på interpellation 2013/14:320 om miljöstöd till bönder snabbprotokoll 38 2014-03-14
Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 snabbprotokoll 132, 149, 156, 158, 130, 147, 128 2014-03-13
Naturvårdsverkets mål för utsläpp av växthusgaser snabbprotokoll 51, 49 2014-03-13
Fiskeripolitik snabbprotokoll 31, 21, 24, 26, 78, 33, 36, 25, 45, 33, 43, 91, 31, 211, 41, 22, 47, 89, 56, 24, 54, 16, 38, 223, 225, 104, 106, 108, 120, 122 2014-03-05
Svar på interpellation 2013/14:264 om krav vid offentlig upphandling snabbprotokoll 74, 68, 71 2014-02-25
Skogspolitik snabbprotokoll 220, 224, 179, 238, 174, 176, 236, 178, 180, 182, 193, 195, 243, 173, 171, 222, 184, 241, 169, 186, 146, 148, 150, 156, 158 2014-02-19
Ändringar i djurskyddslagen snabbprotokoll 211, 189, 193, 209, 191, 200, 202 2014-02-19
Svar på interpellation 2013/14:250 om färre djurtransporter snabbprotokoll 2, 5, 8 2014-02-18
Solenergi snabbprotokoll 50, 52 2014-02-06
Vattenvård snabbprotokoll 161, 148, 133, 159, 156, 154, 65, 67, 69, 71, 73 2014-02-05
Svar på interpellation 2013/14:200 om vinster i välfärden snabbprotokoll 50, 45 2014-02-04
Besiktningen av järnvägarna snabbprotokoll 34, 36 2014-01-16
Information från regeringen om WTO:s handelstoppmöte på Bali i december 2013 snabbprotokoll 90, 88 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:191 om EU:s klimat- och energimål för 2030 snabbprotokoll 101, 105 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:206 om överskott av utsläppsrätter snabbprotokoll 122, 126, 124 2014-01-14
(forts. från 7 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 135, 133 2013-12-12
Svar på interpellation 2013/14:79 om möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder snabbprotokoll 74, 71 2013-12-09
Svar på interpellation 2013/14:85 om klimattoppmötet COP 19/CMP 9 i Warszawa snabbprotokoll 83, 79, 81 2013-12-09
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 164, 166, 157, 149, 155 2013-12-05
Svensk djuruppfödning snabbprotokoll 40, 42 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:155 om WTO snabbprotokoll 4, 6, 2 2013-11-29
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 3, 31, 24, 14, 9, 29, 11, 16, 26 2013-11-28
Sveriges roll i internationella klimatförhandlingar snabbprotokoll 57, 59 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:52 om upphandling av Djurgårdstrafiken snabbprotokoll 145, 149, 147 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:69 om förhandlingarna om handels- och investeringsavtal mellan EU och USA snabbprotokoll 115, 118 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:12 om åtgärder mot dubbdäck snabbprotokoll 77, 74, 80 2013-11-08
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 43, 30, 57, 28, 45, 32, 59 2013-11-06
Svar på interpellation 2013/14:4 om åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm snabbprotokoll 22, 19 2013-10-17
Svar på interpellation 2013/14:9 om Helcom snabbprotokoll 29, 31, 27 2013-10-17
Klimat och miljö snabbprotokoll 49, 25, 29, 35, 23, 101, 74, 33, 76, 106, 51, 31, 27, 104, 120, 122, 99 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:507 om förarbevis för vattenskotrar snabbprotokoll 12, 9, 15 2013-08-29
Svar på interpellation 2012/13:473 om ökad och säker cykeltrafik snabbprotokoll 39, 37, 35 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:454 om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk snabbprotokoll 11, 15 2013-06-25
Svar på interpellationerna 2012/13:448 och 468 om trängselskatt och kollektivtrafik i Stockholm snabbprotokoll 121, 123, 119 2013-06-19
Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt snabbprotokoll 2, 5, 7 2013-06-17
Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 snabbprotokoll 38, 40, 69, 71, 32, 54, 52 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:415 om villkor för användande av vattenskoter snabbprotokoll 102, 104, 100 2013-06-11
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 7, 16, 5, 14, 2 2013-05-30
Sveriges agerande för minskade utsläpp i Arktis snabbprotokoll 58, 56 2013-05-30
Återrapportering från Europeiska rådets möte snabbprotokoll 22, 24, 28, 26, 131, 133, 136, 138, 22, 24 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:414 om säljbara kvoter och utkastförbud snabbprotokoll 12, 6 2013-05-24
Svar på interpellation 2012/13:417 om djurförsök snabbprotokoll 21, 19, 17 2013-05-24
Svar på interpellation 2012/13:385 om ursprungsmärkning av drivmedel snabbprotokoll 34, 32, 36 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:402 om tröskeleffekter och förnybar energi snabbprotokoll 43, 40 2013-05-17
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 52, 59, 50, 44, 61 2013-05-15
EU:s utsläppshandelssystem snabbprotokoll 92, 90 2013-04-25
Övergripande miljöfrågor snabbprotokoll 62, 72, 47, 64, 53, 74, 55, 101, 103, 105, 107, 109, 167 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:336 om hästköttsskandalen snabbprotokoll 32, 36, 34 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:354 om klimatanpassning snabbprotokoll 74, 72, 76 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:361 om Sveriges miljökvalitetsmål snabbprotokoll 79, 81, 83 2013-04-12
(forts. från 10 §) Mineralpolitiska frågor (forts. NU14) snabbprotokoll 116, 118, 114 2013-03-20
Livsmedelspolitik snabbprotokoll 24, 33, 31, 22, 137, 139, 141, 143, 145, 53, 20, 57, 59, 61, 39, 41, 43 2013-03-13
Svar på interpellation 2012/13:235 om alternativ till teknikneutralitet snabbprotokoll 100, 102, 104 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:261 om Vattenfall och ägardirektiv snabbprotokoll 47, 51 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:233 om ett svenskt erkännande av Västsahara snabbprotokoll 16, 20, 18 2013-02-22
Svar på interpellation 2012/13:236 om klimatanpassat skogsbruk snabbprotokoll 2, 5, 8 2013-02-19
Biståndet till miljö- och klimatfonderna snabbprotokoll 82, 80 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:197 om makulering av svenska utsläppsrätter snabbprotokoll 28, 31 2013-01-24
Herrelösa djur snabbprotokoll 51, 53 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:180 om klimatvision till 2050 snabbprotokoll 24, 16, 20 2013-01-17
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 245, 267, 175, 177, 184, 73, 186, 198, 200, 225, 252, 227, 229, 75, 243, 254, 237, 65, 71, 265, 106, 108, 119, 121, 136, 138, 154, 156 2012-12-13
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 91, 99, 89, 106, 101, 108, 79 2012-11-28
Svar på interpellation 2012/13:121 om klimatpolitiken inför Doha snabbprotokoll 121, 118, 124 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:122 om EU:s handel med utsläppsrätter snabbprotokoll 128, 131 2012-11-27
Utbyggnaden av solenergi snabbprotokoll 61, 63 2012-11-22
Svar på interpellationerna 2012/13:23 och 32 om säkerhetsbristerna på svenska kärnkraftverk snabbprotokoll 2, 5, 8 2012-11-09
Svar på interpellation 2012/13:25 om möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift snabbprotokoll 3, 6 2012-10-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober snabbprotokoll 24, 22 2012-10-23
Säkerheten vid svenska kärnkraftverk protokoll 14, 16 2012-10-04
Solcellsbidrag protokoll 36, 34 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:436 om Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland protokoll 6, 3 2012-08-23
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket protokoll 91, 93, 95 2012-06-19
Svar på interpellation 2011/12:418 om frihandelsavtalet med Indien protokoll 29, 25, 27 2012-06-15
Överföring av miljöteknik till utvecklingsländer protokoll 136, 138 2012-06-14
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 143, 154, 147, 145, 149, 156, 151 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:419 om miljöskadliga subventioner protokoll 83, 79, 81 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:379 om skogspolitiken protokoll 6, 10, 2 2012-06-08
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 98, 100 2012-06-07
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid protokoll 8, 10, 20, 12, 18 2012-06-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 33, 31 2012-05-25
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation protokoll 6, 11, 4, 13, 8 2012-05-10
Luftkvaliteten i svenska städer protokoll 44, 46 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:342 om Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor protokoll 49, 52 2012-05-08
Landsbygdspolitik m.m. protokoll 62, 52, 53, 70, 60, 51, 45, 68 2012-05-02
Svar på interpellation 2011/12:295 om klimatrelaterade skatter protokoll 49, 51, 47 2012-04-27
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 67, 39, 98, 52, 104, 106, 45, 50, 47, 69 2012-04-25
Djurtransporter i EU protokoll 38, 40 2012-04-19
Svar på interpellation 2011/12:285 om Sveriges ansökan om utsläppsrätter protokoll 49, 52, 46 2012-04-17
Svar på interpellation 2011/12:313 om Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien protokoll 58, 61, 55 2012-04-17
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 44, 33, 51, 24, 31, 46, 49, 22, 20 2012-03-21
Övergripande miljöfrågor m.m. protokoll 76, 65, 12, 78, 14, 4 2012-03-21
Livsmedelskontroll protokoll 97, 220, 216, 91, 218, 93, 223, 99, 85, 225 2012-03-14
Svar på interpellation 2011/12:219 om ACTA protokoll 28, 30, 32 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:140 om kontroll av enskilda företag som anlitats för att utföra tjänster protokoll 8, 5, 2 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:175 om svensk klimatpolitik efter Durban protokoll 118, 114 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:178 om klimatpolitiken efter Durban protokoll 126, 124, 128 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:180 om resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte protokoll 133, 138 2012-01-26
Utsläppskrediter protokoll 56, 58 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:173 om förslaget till ny djurskyddslag protokoll 6, 4, 2 2012-01-20
Svar på interpellation 2011/12:188 om försäljning av Bilprovningen protokoll 13, 10 2012-01-20
(forts. från 8 §) Allmän miljö- och naturvård m.m. (forts. MJU1) protokoll 93, 91 2011-12-19
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 74, 66, 72 2011-12-19
Svar på interpellation 2011/12:127 om kraftfulla sanktioner mot den syriska regimen protokoll 32, 29 2011-12-16
Svar på interpellation 2011/12:136 om moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis protokoll 39, 41, 37 2011-12-16
(forts. från 10 §) Svar på interpellation 2011/12:102 om Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet protokoll 109, 112 2011-12-01
Fossila energikällor protokoll 54, 56 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:102 om Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet protokoll 38 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:117 om redovisning av utsläpp av växthusgaser protokoll 25, 22 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:131 om förbud mot obedövad kastrering av smågrisar protokoll 4, 8 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:87 om stresstester av de svenska kärnkraftverken protokoll 32, 30, 35 2011-12-01
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 144, 155, 153, 142, 147, 140, 149 2011-11-23
Svar på interpellation 2011/12:8 om regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel protokoll 124, 129, 120 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:28 om de statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft protokoll 18, 14 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:47 om distributionen av läkemedel protokoll 8, 4 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:25 om regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet protokoll 20, 12, 16 2011-10-27
Svar på interpellation 2011/12:36 om minskade utsläpp inom EU protokoll 36, 30, 33 2011-10-27
Svar på interpellation 2011/12:23 om Försvarsmaktens vindkraftsstopp protokoll 27, 31 2011-10-18
Svar på interpellation 2011/12:27 om auktioneringsintäkter protokoll 18, 20, 22 2011-10-18
Svar på interpellation 2011/12:6 om Arlandabanan snabbprotokoll 20, 30, 25 2011-09-27
Svar på interpellation 2010/11:378 om regeringens skattesänkningar och miljön protokoll 104, 106, 102 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:394 om miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet protokoll 117, 109, 113 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:398 om offentlig upphandling och djurskyddskrav protokoll 80, 84 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:404 om kastrering av smågrisar protokoll 60, 58, 56 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:407 om öppenhet i EU:s jordbruksstöd protokoll 74, 76, 72 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:423 om EU:s budget och informationskampanjer protokoll 48, 51 2011-06-17
Genomförande av vissa riksdagsbeslut protokoll 54, 52 2011-06-16
Svar på interpellation 2010/11:393 om Agra protokoll 23, 31, 27 2011-06-14
Vattenfall och produktion av egen el snabbprotokoll 42, 40 2011-06-09
Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft snabbprotokoll 51, 57, 64, 49, 55, 66, 47 2011-06-08
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas m.m. snabbprotokoll 9, 21, 19 2011-06-01
Havs- och vattenmyndigheten snabbprotokoll 78, 66, 80 2011-05-18
Svar på interpellation 2010/11:333 om agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet snabbprotokoll 3, 6 2011-05-13
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 11, 72, 74, 76, 83, 85, 97, 13, 4 2011-05-04
Biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 24, 31, 20, 33, 22 2011-05-04
Jordbrukspolitik m.m. snabbprotokoll 192, 190, 188 2011-04-14
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 169, 174, 156, 172, 160, 78, 167, 158, 76, 74, 85, 87 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:228 om utbyggnad av vindkraft i Sverige snabbprotokoll 53, 55, 51 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 26, 19 2011-04-12
Svar på interpellationerna 2010/11:218, 270 och 288 om regeringens energipolitik snabbprotokoll 8, 3, 13 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:267 om frivillig ursprungsmärkning på färskt och fryst kött från får, get, gris och fjäderfä snabbprotokoll 3, 6 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:289 om djurskyddskontroller snabbprotokoll 21, 16, 11 2011-04-05
Skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor snabbprotokoll 44, 42 2011-03-31
Strandskyddsfrågor snabbprotokoll 31 2011-03-30
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 36, 34, 40, 32, 46, 42, 30, 38, 44 2011-03-16
(forts. från 10 §) Klimatpolitik m.m. (forts. MJU12) snabbprotokoll 103, 101, 113, 115, 105 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:163 om EU:s fiskeavtal snabbprotokoll 25, 28, 32 2011-02-17
Förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika snabbprotokoll 62, 64 2011-02-10
Jakt och viltvård snabbprotokoll 18, 123, 95, 14, 12, 20, 27, 29, 31, 16, 191, 125, 97, 127, 93 2011-02-09
Aktuell debatt: Licensjakt på varg snabbprotokoll 52, 69, 62, 54 2011-02-08
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 32 2011-02-02
Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer snabbprotokoll 23 2011-02-02
Svar på interpellationerna 2010/11:127 och 140 om användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna snabbprotokoll 14, 18 2011-01-28
Vargjakten snabbprotokoll 26, 28 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:114 om regeringens köp av utsläppskrediter snabbprotokoll 65, 61, 69 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:115 om svenska regeringens samarbete med USA snabbprotokoll 37, 39, 35 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:117 om CAP-reform snabbprotokoll 45, 42, 48 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:39 om regeringens insatser för Västsahara snabbprotokoll 10, 2, 6 2010-12-22
Svar på interpellationerna 2010/11:107 och 116 om vargjakt snabbprotokoll 55, 58, 52 2010-12-22
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 218, 104, 273, 171, 173, 6, 8, 267, 185, 203, 187, 273, 275, 194, 278, 196, 280, 28, 207, 30, 291, 293, 219, 242, 80, 82, 216, 205, 84, 86, 88 2010-12-15
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 167, 176, 174, 194, 192 2010-12-15
Svar på interpellation 2010/11:75 om miljösmarta matval snabbprotokoll 56, 50, 53 2010-12-07
Kemikalietillsynen snabbprotokoll 98 2010-12-01
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 135, 133, 112, 123, 125 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:42 om Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika snabbprotokoll 26, 32, 29 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:45 om hanteringen av datalagringsdirektivet snabbprotokoll 8, 2, 4 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:49 om åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador snabbprotokoll 21, 16 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:14 om Sveriges röst i klimatförhandlingarna protokoll 21, 16 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:16 om ländernas självbestämmande angående GMO protokoll 26, 32, 29 2010-11-18
Uppköp av utsläppskrediter i andra länder protokoll 36 2010-11-11
Svar på interpellation 2010/11:21 om eurokrisen och stabilitets- och tillväxtpakten snabbprotokoll 17, 21 2010-11-09
Svar på interpellation 2010/11:8 om ACTA protokoll 5, 2, 9 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jens Holm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.