Jens Orback

Bio

Jens Olov Heinrich Orback, född 21 april 1959 i Oscars församling i Stockholm, är en svensk socialdemokratisk politiker och journalist. Under 1990-talet ledde han Sveriges Televisions samhällsmagasin Striptease. Han blev minister i regeringen Persson den 21 oktober 2004 och var fram till den 6 oktober 2006 statsråd i Justitiedepartementet, med ansvar inom demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsfrågor. Från 2008 till 2016 arbetade Orback som generalsekreterare för Palmecentret. Idag är han VD för Global Challenges Foundation och ordförande för Rädda barnen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jens Orback, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådJustitiedepartementet2006-10-022006-10-06
StatsrådJustitiedepartementet2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2005/06:394 om den sverigefinska nationella minoriteten protokoll 192, 198, 195, 200 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:401 om kris för det svenska civila samhället protokoll 203, 207, 201, 205 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:470 om HBT-personers situation och den kommunala sektorn protokoll 191, 185, 187, 189 2006-06-12
Mötesplatser för integration protokoll 88 2006-05-18
Tandsköterskors arbetsskador protokoll 45 2006-05-18
Svar på interpellation 2005/06:375 om åtgärder mot reklam för sexuella tjänster protokoll 27, 29, 33, 31 2006-05-15
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 157, 167, 159, 161, 169, 149, 163, 153, 151, 155, 165 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:354 om Grekiska Riksförbundet protokoll 51, 49, 45, 47 2006-05-02
Svar på interpellation 2005/06:358 om budgetmedel för flyktingmottagandet protokoll 52, 56, 54, 58 2006-05-02
Den europeiska jämställdhetspakten protokoll 86 2006-04-20
Jämställdheten i skolan protokoll 76, 74 2006-04-20
Mediernas könsrollsbeskrivning protokoll 40, 38 2006-04-20
Svar på interpellationerna 2005/06:294 och 308 om flyktingmottagandet protokoll 59, 63, 67, 56 2006-04-04
Svar på interpellation 2005/06:295 om analys av lagstiftningen ur ett könsmaktsperspektiv protokoll 47, 51, 49, 45 2006-03-20
Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor protokoll 43, 45 2006-03-16
Rätten att bära sjal i skolan protokoll 58, 60 2006-03-16
Den tillfälliga asyllagen protokoll 59, 61 2006-02-09
Kvinnors arbetsskador protokoll 31, 33 2006-02-09
Prostitution vid fotbolls-VM i Tyskland protokoll 37, 35 2006-02-09
Svar på interpellation 2005/06:219 om behovet av ett ökat antal flyktingplatser protokoll 31, 29, 33 2006-02-07
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 156, 162, 170, 158, 160, 152, 166, 168, 164, 150, 154 2005-12-12
Svar på interpellation 2005/06:142 om integration av islam protokoll 124, 120, 118, 122 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:43 om JämO:s politiserade roll protokoll 30, 28, 34, 32 2005-10-28
Svar på interpellation 2005/06:46 om det bestående lönegapet mellan kvinnor och män protokoll 35, 39, 41, 37 2005-10-28
Särskild debatt om situationen i vissa utsatta bostadsområden protokoll 15, 8, 22, 1 2005-10-14
Svar på interpellation 2005/06:10 om folklig mobilisering mot nazismen protokoll 13, 15, 17 2005-09-30
Kvinnors möjligheter att starta företag protokoll 41, 43 2005-09-22
Kvinnors ställning på arbetsmarknaden protokoll 29, 31, 27 2005-09-22
Stödet till kvinnojourerna protokoll 19, 21 2005-09-22
Svar på interpellation 2004/05:628 om kamp mot totalitära tendenser protokoll 171, 167, 173, 169 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:661 om värnandet av den svenska tryck- och yttrandefriheten protokoll 180, 176, 174, 178 2005-06-07
Andelen kvinnor i Försvarsmakten protokoll 49, 51 2005-06-02
Bygdegårdarnas ekonomiska förutsättningar protokoll 83, 85 2005-06-02
Kvinnokonventionen protokoll 91, 93 2005-06-02
Svar på interpellation 2004/05:547 om gränser för rasism protokoll 69, 63, 66, 71 2005-05-10
Svar på interpellation 2004/05:510 om palestinska identitetshandlingar protokoll 51, 47, 53, 49 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:381 om mäns våld mot kvinnor protokoll 116, 118, 122, 120 2005-03-15
Svar på interpellationerna 2004/05:382 om könsdiskriminering i föräldraskap och arbetsliv och 384 om kvinnors sjukskrivningar och arbetsfördelningen mellan kvinnor och män protokoll 127, 123, 125, 129 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:352 om rätten att inneha politiskt uppdrag protokoll 30, 33, 27 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:366 om sexklubbars könsdiskriminerande reklam protokoll 35, 41, 39, 37 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:402 om överförmyndare protokoll 44, 42, 46 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:418 om finlandssvenskarnas status protokoll 50, 54, 48, 52 2005-03-11
Ideella krafter protokoll 77, 79 2005-03-10
Jämställda föräldrar protokoll 89 2005-03-10
Kvinnors löner protokoll 44, 42 2005-03-10
Riksdagens manliga nätverk protokoll 54, 56 2005-03-10
Sveriges nationella minoriteter protokoll 51, 53 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:346 om insatser till stöd för personer som hotas av hedersrelaterade brott protokoll 127, 132, 130, 124 2005-02-10
Svar på interpellation 2004/05:283 om hedersrelaterat våld och skyddat boende protokoll 51, 55, 53, 49 2005-01-28
Svar på interpellation 2004/05:303 om lokala folkomröstningar protokoll 42, 44, 48, 46 2005-01-28
Särskild debatt om segregationen i Sverige protokoll 15, 22, 8, 1 2005-01-28
Svar på interpellation 2004/05:268 om grunden för segregationsproblem protokoll 112, 107, 104, 110 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:270 om situationen i Stockholms ytterstadsområden protokoll 121, 113, 123, 117 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:217 om den svenska minoritetspolitiken protokoll 122, 128, 124, 126 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:237 om stöd till kvinnors organisering protokoll 129, 137, 135, 132 2004-12-17
Kvinnlig könsstympning protokoll 64, 62 2004-11-25
Mäns våld mot kvinnor protokoll 86, 70, 72, 88 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:104 om feministiskt självförsvar protokoll 25, 21, 23, 19 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:105 om jämställdhetspolitikens ansvar för invandrade kvinnor protokoll 28, 30, 32, 26 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:125 om förtryckande könsroller protokoll 37, 33, 35, 39 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:132 om utvidgat förvaltningsområde för den sverigefinska minoriteten protokoll 43, 48, 46, 40 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:108 om mäns våld och mäns kollektiva ansvar protokoll 159, 149, 153, 157 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:83 om allt färre förtroendevalda protokoll 141, 136, 146, 148 2004-11-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jens Orback

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.