Jeppe Johnsson

Bio

Jeppe Niklas Johnsson, född 23 juli 1951 i Mjällby, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1994–2009.
I riksdagen var han bland annat ledamot i justitieutskottet (1998–2006) och miljö- och jordbruksutskottet (2006–2009).Han är adjunkt.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jeppe Johnsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2526 (58.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1165 (27%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
277 (6.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
340 (7.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jeppe röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jeppe röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102009-08-15
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102009-08-15
Riksdagsledamot2006-10-022009-08-15
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantTrafikutskottet2004-09-232006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2003-01-012006-10-02
LedamotJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082002-12-31
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotJustitieutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantTrafikutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Fiskeripolitik m.m. protokoll 91, 93, 85, 83, 89, 87, 81 2009-04-29
Djurskydd protokoll 119, 123, 125, 121, 127 2008-04-09
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 5, 12 2008-02-14
Miljö och klimat protokoll 104, 102 2007-10-17
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 25, 8, 6, 12, 4, 27, 10 2007-03-29
Svar på interpellation 2006/07:163 om konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket protokoll 89, 84, 80 2007-01-23
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 30, 26, 28, 32, 24 2006-12-07
Miljö och energi protokoll 291, 293, 287, 289, 295 2006-11-08
Vissa fiskeripolitiska frågor protokoll 94, 92, 90 2006-06-16
En modernare kriminalvårdslag protokoll 35, 33, 18 2006-05-19
Avveckling av reklamskatten protokoll 56, 58 2006-05-04
Ökad kontroll av vapen protokoll 6, 4, 1 2006-04-28
Marinens musikkår protokoll 81 2006-04-20
Trafikbrott protokoll 143, 141, 137 2006-04-05
Djurskydd m.m. protokoll 134 2006-03-23
Minkuppfödningen protokoll 84, 86 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:241 om konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk protokoll 7, 3 2006-02-14
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot protokoll 75 2006-02-01
Pälsdjursnäringen protokoll 44 2006-02-01
Marinens säkerhetsutbildning protokoll 157, 155 2005-12-08
En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden protokoll 7 2005-11-29
Svar på interpellation 2005/06:51 om pepparsprej i kriminalvården protokoll 50, 53 2005-11-15
Infrastruktur - särskilt E 22 protokoll 28, 32, 30, 34, 36 2005-10-26
Justitiefrågor protokoll 95, 89, 91, 87, 93 2005-10-13
Ändringar i passlagen protokoll 48, 34, 36, 38, 50 2005-06-13
Överskottsinformation protokoll 2 2005-06-02
Drivgarnsfiske i Östersjön protokoll 73, 71 2005-05-12
(forts. från 10 §) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU17) protokoll 117, 106, 115, 104 2005-03-10
Fiskepolitik protokoll 37 2005-03-09
Svar på interpellation 2004/05:335 om resurserna inom kriminalvården protokoll 72, 76 2005-02-10
Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten protokoll 90, 88, 80 2005-02-02
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll, m.m. protokoll 54, 48, 52 2005-02-02
En ny åklagarorganisation protokoll 78 2004-12-07
Rättsväsendet protokoll 62, 61, 168, 152, 70, 76, 174, 148, 159, 86, 63, 35, 74, 80, 150, 78, 65, 84, 37, 157, 170, 60, 166, 61, 39, 65, 88, 82, 63, 72, 172 2004-12-07
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 111, 113, 115 2004-11-25
Skärpta regler mot penningtvätt protokoll 207, 205, 209 2004-11-25
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 61, 56, 110, 63, 112 2004-11-10
Lag om luftfartsskydd protokoll 123, 129, 127 2004-10-27
Rättsfrågor protokoll 25, 145, 33, 19, 52, 102, 50, 23, 104, 35 2004-10-14
Samhällstjänst protokoll 57, 55 2004-05-06
Svar på interpellation 2003/04:337 om Djurskyddsmyndigheten protokoll 88, 85 2004-04-13
(forts. från 10 §) Straffrättsliga frågor (forts. JuU16) protokoll 146, 144, 137, 135 2004-03-25
Svar på interpellation 2003/04:332 om tingsrätternas framtida organisation protokoll 68, 78 2004-03-23
Fordonsskatt på dieselbilar protokoll 67, 65 2004-03-04
Svar på interpellationerna 2003/04:187, 188 och 202 om skattebefrielse för allmännyttiga fonder och stiftelser protokoll 90, 86 2004-01-27
Allmän inpasseringskontroll i kriminalvården protokoll 126, 112, 117, 128, 119 2003-12-15
Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen protokoll 39, 24, 37 2003-11-12
Vissa frågor rörande sjö- och kustöver- vakning m.m. snabbprotokoll 189 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:343 om kostnaderna för skadegörelse snabbprotokoll 53, 50 2003-05-20
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 100, 124, 112, 91, 187, 35, 96, 94, 126, 176, 185, 154, 89, 77, 119, 110, 168, 178, 166 2003-03-12
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 106, 104, 110, 108, 112, 100, 102 2002-05-22
Snabbare lagföring snabbprotokoll 5 2002-05-16
(forts. från 10 §) Straffrättsliga frågor (forts. JuU10) snabbprotokoll 150, 152, 142, 148 2002-03-07
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 216, 224, 222, 249, 247 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:268 om platsbristen inom kriminalvården snabbprotokoll 126, 122 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:275 om Brottsutredningar snabbprotokoll 130, 133 2002-03-05
Brottsoffer snabbprotokoll 7, 33, 18, 31, 199, 5, 20, 1 2001-05-10
Från anstalt till frihet snabbprotokoll 131, 141, 124, 128, 133, 143, 126 2001-05-03
Svar på interpellation 2000/01:326 om beslagtaget gods snabbprotokoll 89, 93, 91 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:346 om forskningsprogram för IT-säkerhet snabbprotokoll 59, 57, 55 2001-04-18
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 219, 195, 208, 210, 217 2001-04-04
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 57, 180, 78, 26, 127, 160, 28, 178, 36, 162, 93, 25, 59, 31, 76, 125, 61, 147, 59, 151, 129, 33, 138, 63, 127, 149, 122, 24, 91, 48, 50 2001-03-21
Svar på interpellation 2000/01:264 om sexköpslagen snabbprotokoll 105, 102, 108 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:228 om närpolisens uppgifter snabbprotokoll 63, 60 2001-02-13
Svar på interpellation 2000/01:163 om höjda taxeringsvärden snabbprotokoll 120, 123 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:111 om programverksamheten inom kriminalvården snabbprotokoll 201, 209, 205 2001-01-25
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 263, 261 2001-01-18
Svar på interpellation 2000/01:32 om åt- gärder mot s.k. ungdomsrån snabbprotokoll 39, 34 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:35 om nar- kotika på fängelser snabbprotokoll 51, 47 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:46 om be- söksförbudslagen snabbprotokoll 63, 70, 67 2000-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:383 om det inomkommunala utjämningssystemet snabbprotokoll 148, 154 2000-05-23
Handläggning av strafföreläggande snabbprotokoll 191 2000-05-10
Svar på interpellationerna 1999/2000:321, 323 och 324 om kriminalvården snabbprotokoll 21, 31, 26 2000-05-08
Frågestund snabbprotokoll 32, 80, 80, 164, 82, 90, 141, 72, 139, 62, 60, 78, 73, 116, 44, 70, 46, 85, 34, 83, 92, 86, 114, 88 2000-04-06
Påföljdsfrågor snabbprotokoll 115, 117, 130, 162, 113, 139, 137, 169, 160, 164, 172 2000-04-05
Överförande av straffverkställighet snabbprotokoll 200 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 178, 176, 180, 174, 172 2000-03-29
Svar på interpellation 1999/2000:241 om våld mot kvinnor snabbprotokoll 20, 18, 22 2000-03-10
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 127, 125, 123 1999-12-03
Ändring av fridskränkningsbrotten snabbprotokoll 108, 87, 101 1999-11-03
Svar på interpellation 1998/99:254 om kvinnomisshandel snabbprotokoll 147, 150 1999-05-21
Svar på interpellationerna 1998/99:306 och 325 om Projekt Viking och luftvärnssystemet snabbprotokoll 100, 96, 104 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:206 om kvinnomisshandel snabbprotokoll 10, 16, 13 1999-04-16
Svar på interpellation 1998/99:211 om poli- sen i storstadsområden snabbprotokoll 3, 6 1999-04-16
Svar på interpellation 1998/99:105 om bur- hållning av minkar snabbprotokoll 24, 21 1999-01-28
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 225, 227, 229 1998-12-15
Påföljdssystemet snabbprotokoll 116, 129, 131, 121 1998-06-02
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 112, 89, 87, 110 1998-05-28
Kvinnofrid snabbprotokoll 1, 9, 7, 12 1998-05-28
Svar på interpellationerna 1997/98:273, 276 och 306 om burhållning av pälsdjur snabbprotokoll 62, 57 1998-05-08
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 164 1998-03-18
Svar på interpellation 1997/98:60 om med- lingsverksamhet för unga lagöverträdare snabbprotokoll 15, 19 1997-11-18
Polisfrågor snabbprotokoll 76, 74, 70 1997-03-20
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 153 1997-01-22
Anslag till rättsväsendet, budgetåret 1997 snabbprotokoll 110, 122, 119, 124, 117 1996-12-10
Utökad användning av strafföreläggande snabbprotokoll 105, 99, 110, 108, 103 1996-11-20
Ny åklagarorganisation snabbprotokoll 122, 124, 115 1996-03-06
Straffansvaret vid spridning av hivsmit- ta snabbprotokoll 92 1995-11-22
Påföljdsregistrering, m.m. snabbprotokoll 3 1995-06-01
Vissa straffrättsliga frågor snabbprotokoll 85, 129, 82, 138, 136, 75 1995-05-10
Svar på fråga 1994/95:115 om brott där de misstänkta skyller på varandra snabbprotokoll 21, 23, 25 1994-11-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jeppe Johnsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.