Jessica Rosencrantz

Bio

Jessica Emilia Marie Rosencrantz, född Andersson, född 6 oktober 1987 i Sofielunds församling, Malmöhus län, är en svensk politiker (moderat) och riksdagsledamot sedan år 2010. Hon är ordförande i Riksdagens socialförsäkringsutskott och vice gruppledare i riksdagen för Moderaterna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jessica Rosencrantz, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
979 (35%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
483 (17.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
208 (7.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1130 (40.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jessica röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jessica röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2023-08-142026-09-21
Riksdagsledamot2023-08-142026-09-21
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2023-05-152026-09-21
Riksdagsledamot2023-05-152026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2023-01-192023-08-13
RiksdagsledamotMerit Lindberg 2023-01-16 - 2023-05-14 Föräldraledighet2023-01-162023-05-14
RiksdagsledamotMerit Frost Lindberg 2023-01-16 - 2023-05-14 Föräldraledighet2023-01-162023-05-14
RiksdagsledamotMerit Frost Lindberg 2023-01-16 - 2023-08-13 Föräldraledighet2023-01-162023-08-13
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-272026-09-21
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2022-10-252023-01-19
Förste vice gruppledareModeraterna2022-10-25
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-202022-10-25
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042022-10-20
Riksdagsledamot2022-09-262023-01-15
SuppleantCivilutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-05-042020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-05-042020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-05-042020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-05-042022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-05-042022-09-26
Andre vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2020-05-042022-09-26
Riksdagsledamot2020-05-042022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2019-08-262022-09-26
RiksdagsledamotLars Jilmstad 2019-08-26 - 2020-05-03 Föräldraledighet2019-08-262020-05-03
RiksdagsledamotLars Jilmstad 2019-08-26 - 2019-12-31, Amir Adan 2020-01-01 - 2020-05-03 Föräldraledighet2019-08-262020-05-03
Andre vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2019-02-262019-08-26
LedamotEU-nämnden2019-02-142022-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2019-02-132019-02-26
SuppleantEU-nämnden2018-12-052019-02-14
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242019-08-25
Vice ordförandeTrafikutskottet2014-12-192018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-12-182014-12-18
SuppleantEU-nämnden2014-10-072018-10-02
LedamotTrafikutskottet2014-10-072014-12-17
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEU-nämnden2012-03-192014-10-07
LedamotTrafikutskottet2012-03-192014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-192014-09-29
SuppleantCivilutskottet2010-10-122012-03-29
SuppleantFinansutskottet2010-10-122012-03-20
StatsrådsersättareFredrik Reinfeldt2010-10-042010-10-18

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Migration 2022/23:39 1, 3, 5, 11, 13, 1, 3, 5, 11, 13, 39, 41, 39, 41 2022-12-15
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 56, 58, 60, 62, 64, 56, 58, 60, 62, 64 2022-11-30
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 2021/22:136 1, 12, 14, 21, 23, 1, 12, 14, 21, 23 2022-06-22
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 2021/22:133 33, 33 2022-06-17
Ordning och reda på avfallet 2021/22:132 47, 47, 47 2022-06-16
Vattenvård 2021/22:108 100, 102, 104, 100, 102, 104 2022-05-05
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 116, 118, 116, 118 2022-03-31
Klimatpolitik 2021/22:91 25, 1, 8, 10, 151, 162, 29, 164, 179, 181, 1, 8, 10, 25, 29 2022-03-31
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 85, 87, 89, 91, 93, 106, 108, 85, 87, 89, 91, 93, 106, 108 2021-12-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 2, 4, 2, 4 2021-10-26
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 2, 4, 6, 2, 4, 30, 6, 32, 30, 32 2021-09-29
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning 2021/22:8 51, 53, 58, 60, 47, 51, 53, 58, 60, 47 2021-09-22
Frågestund 2021/22:4 40, 42, 131, 40, 42, 14, 40, 16, 47, 42, 9, 121, 36, 49, 11, 38, 36, 38, 23, 25, 51, 101, 36, 25, 38, 27, 31, 33, 32, 34, 40, 23, 42, 25, 36, 38, 9, 25, 11, 27, 87, 49, 89, 51, 2, 51, 4, 77, 79, 49, 51, 108, 108 2021-09-16
Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport 2020/21:156 3, 3 2021-09-08
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 10, 12, 35, 37, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 10, 12, 35, 37 2021-09-08
Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 2020/21:145 109, 114, 116, 129, 131, 109, 114, 116, 129, 131 2021-06-21
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 1, 13, 15, 1, 13, 15 2021-05-20
Svar på interpellation 2020/21:191 om åtgärder mot nedskräpning 2020/21:73 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-01-29
Allmän miljö- och naturvård 2020/21:54 143, 145, 61, 63, 81, 83, 114, 116, 118, 143, 145, 61, 63, 81, 83, 114, 116, 118 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 141, 141, 157, 157, 159, 159 2020-11-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 2, 4, 2, 4 2020-10-20
Svar på interpellation 2019/20:465 om Preems utbyggnad i Lysekil 2020/21:10 12, 14, 16, 12, 14, 16 2020-09-18
En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik 2019/20:139 107, 107 2020-06-15
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet 2019/20:139 114, 114 2020-06-15
Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given 2019/20:137 126, 126 2020-06-11
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 34, 41, 43, 34, 41, 43 2020-06-09
(forts. från § 5) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 85, 85 2020-05-07
Cirkulär ekonomi 2019/20:117 33, 33 2020-05-06
Kemikaliepolitik 2019/20:117 41, 41 2020-05-06
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:110 131, 133, 131, 133 2019-06-25
Miljömålen - med sikte på framtiden 2018/19:104 216, 218, 220, 216, 218, 220 2019-06-13
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 63, 65, 4, 11, 13 2019-05-10
Svar på interpellationerna 2018/19:108 och 120 om utsläppen från trafiken 2018/19:78 10, 13, 16 2019-04-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 249, 251, 253, 255, 257 2018-10-17
Infrastrukturfrågor 2017/18:135 95 2018-06-19
Taxifrågor 2017/18:130 37 2018-06-12
Svar på interpellation 2017/18:376 om anslag för vägunderhåll 2017/18:79 34, 36, 40 2018-03-06
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2017/18:76 61, 72, 74, 26, 126, 139, 141, 25 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:107 om säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen 2017/18:52 35, 37, 39 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:99 om Östlig förbindelse 2017/18:52 28, 30, 32 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:59 om tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll 2017/18:30 83, 85, 87 2017-11-14
Svar på interpellation 2016/17:416 om självkörande bilar 2016/17:98 27, 29, 31 2017-04-21
Fossiloberoende transporter 2016/17:96 71, 73, 75, 77, 79 2017-04-19
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 80, 82, 84, 99, 101 2016-12-12
Kommunikationer 2016/17:44 1, 3, 163, 5, 165, 172, 174, 23, 25, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 54, 144, 56, 146, 153, 155, 157, 159, 161, 180, 182, 185, 187, 44, 46, 48, 50, 52, 65, 67, 43, 45, 47, 74, 76 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:121 om kvotering till bolagsstyrelser 2016/17:36 44, 46, 48 2016-11-29
(forts. från § 12) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 105, 107 2016-05-26
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 114, 116 2016-05-26
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 3, 5, 7, 9, 11 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:434 om en otrygg huvudstad 2015/16:83 46, 48, 50 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:344 om EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning 2015/16:63 18, 20, 23 2016-02-04
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 82 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:221 om ökad konkurrens på järnvägen 2015/16:44 110, 112, 114 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:118 om regeringens uttag från SJ 2015/16:24 76, 78, 80 2015-11-10
Svar på interpellation 2014/15:754 om finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser 2015/16:3 124, 126, 128 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:732 om regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel 2014/15:122 126, 128, 130 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:733 om vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm 2014/15:122 133, 135, 137 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:660 om infrastrukturpropositionen 2016 2014/15:120 51, 53, 55 2015-06-23
Svar på interpellation 2014/15:662 om infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats 2014/15:120 58, 60, 62 2015-06-23
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 99, 101 2015-05-28
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 108, 110 2015-05-28
Yrkestrafik och taxi 2014/15:105 12, 14, 16 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:386 om tyngre lastbilar 2014/15:92 9, 12, 16 2015-04-24
Svar på interpellation 2014/15:428 om ökad konkurrens på järnvägsnätet 2014/15:92 20, 22, 24 2015-04-24
Infrastrukturplanering 2014/15:86 151, 153, 155, 157, 159, 166, 168 2015-04-15
Svar på interpellationerna 2014/15:206 och 205 om att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats 2014/15:57 3, 11, 19 2015-02-10
Svar på interpellationerna 2014/15:93, 99, 103 och 141 om Förbifart Stockholm 2014/15:28 138, 144, 150 2014-11-27
(forts. från § 7) Svar på interpellationerna 2014/15:35, 36, 56, 73, 74 och 97 om Bromma flygplats 2014/15:21 89 2014-11-13
Svar på interpellationerna 2014/15:35, 36, 56, 73, 74 och 97 om Bromma flygplats 2014/15:21 27, 34 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 394, 396, 407, 409 2014-11-12
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 79 2014-06-24
Svar på interpellation 2013/14:462 om tonnageskatt eller utflaggning snabbprotokoll 33, 37 2014-06-02
(forts. från 15 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU6) snabbprotokoll 100, 102, 98, 96, 94 2014-01-29
Svar på interpellation 2013/14:194 om kraftigt höjda banavgifter snabbprotokoll 36, 33 2013-12-13
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur snabbprotokoll 55, 59, 57, 61, 53 2013-10-23
Upphandlingen av Gotlandstrafiken protokoll 30, 28 2013-09-19
Svar på interpellation 2012/13:399 om bevakning ombord på svenska fartyg snabbprotokoll 27 2013-05-17
Sjöfartsfrågor snabbprotokoll 6, 8, 4 2013-05-02
Bevakning ombord på svenska fartyg snabbprotokoll 138, 142, 140 2013-04-25
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet snabbprotokoll 5, 17, 1, 7, 15 2013-03-27
Svar på interpellationerna 2011/12:434 och 445 om tonnageskatt och utflaggning snabbprotokoll 14, 18 2012-09-13
Sjöfart protokoll 113, 115, 117 2012-04-11
Avgiften till Europeiska unionen protokoll 35, 141 2011-12-20
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014-2020 protokoll 136, 140, 138 2011-12-15
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden protokoll 135 2011-11-23
Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 protokoll 69 2011-06-21
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 128 2011-05-19
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige snabbprotokoll 47 2010-12-02
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 52 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jessica Rosencrantz

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.