Jessica Stegrud

Bio(alpha)

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Politiker finns i alla typer av politiska system, såväl i demokratier, som enpartidiktaturer, eller auktoritära regimer som saknar politiska partier i vanlig bemärkelse. Politiker i maktställning kan således ha erövrat makten såväl genom allmänna val, som personliga utnämningar, revolutioner, statskupper, eller för den delen genom arv. I demokratiska flerpartisystem finns i praktiken alltid någon form av politisk opposition representerad i den lagstiftande församlingen, men även de utan någon form av representation eller något betydande inflytande är politiker, om de strävar efter att nå den politiska makten.
Företrädare för olika intresseorganisationer, PR-konsulter eller lobbyister anlitade av dessa, ledarskribenter eller företrädare för tankesmedjor, uppfattas vanligtvis inte som politiker trots att de kanske sysslar yrkesmässigt med åsiktsbildning. Inte heller offentliga ämbetsmän uppfattas som politiker, trots att de kan inneha betydande maktbefogenheter och även utöva inflytande på opinionen under vissa omständigheter, exempelvis som chefer för statliga ämbetsverk.
Att utöva någon av dessa roller och samtidigt agera som företrädare för ett politiskt parti skulle till och med kunna uppfattas som intresse- eller lojalitetskonflikter gentemot uppdragsgivarna, och är på det sättet också ovanligt. Däremot är det inte lika ovanligt att efter en avslutad politisk karriär finna före detta politiker i dessa närliggande sektorer, eller att politiska kandidater rekryteras därifrån likaväl som att detta sker från andra områden i samhället.
Ordet politiker kan härledas från gammalgrekiskans πολιτεια (politeía), πόλις (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsskick eller "det som rör staten".
Artikeln innehåller material från wikipedia Politiker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårändringsbudget för 2023 2022/23:128 86, 88, 90, 92, 94, 104, 106, 118, 120, 126, 129 2023-06-20
Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning 2022/23:115 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 36, 38, 45, 47, 50, 52 2023-05-30
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 2022/23:98 40, 42, 44, 40, 42, 44 2023-04-26
Immaterialrättsfrågor 2022/23:87 159, 159 2023-04-12
Frågestund 2022/23:76 94, 94, 98, 94, 98 2023-03-16
2022 års redogörelse för företag med statligt ägande 2022/23:59 45, 47, 49, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53 2023-02-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden 2022/23:43 242, 242 2022-12-20
Energi 2022/23:39 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 240, 242, 244, 266, 246, 268, 248, 250, 252, 254, 256, 266, 268 2022-12-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 191, 193, 195, 191, 193, 195 2022-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jessica Stegrud

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.